2007.04.09. 

Meghal Mátyás? Oda az igazság!

Csak komédiáztak a fővárosi liberálisok…Még február 15-én megszavazták az ellenzék kezdeményezésére azt, hogy egy évvel elhalasztódik a szakiskolák átszervezése. A veszélyeztettet középiskolák igazgatói győzelemről beszéltek, s mikor már a mennyben érezték magukat, lerángatták őket a pokolba. Ugyanis már az idén átszervezik a fővárosi szakiskolák többségét a Fővárosi Közgyűlés március 1-jei , több szavazáson meghozott döntése értelmében. A szocialista és szabad demokrata többségű testület több órás vitát követően külön-külön szavazott mind a 19 érintett oktatási intézmény sorsáról. A képviselők egyhangúlag - 66 igen szavazattal - hagyták jóvá azt Horváth Csaba (MSZP) főpolgármester-helyettes által benyújtott módosító javaslatot, amelynek értelmében a korábban megszüntetésre javasolt Soós István Borászati Szakközépiskola és Gimnázium fenntartói jogát átveszi a fővárosi önkormányzattól a Budapesti Corvinus Egyetem. Az átadás előkészítése legkésőbb 2007. július 1-ig megtörténik. A szavazást megelőzően a közgyűlés visszavonta saját, az ellenzék kezdeményezésére elfogadott február 15-én hozott határozatát, amely egy évvel elhalasztotta volna a szakiskolák átszervezését. A maratoni ülésen az ellenzéki képviselők az átszervezésről szóló javaslat visszavonását követelték, felháborítónak, szakmaiatlannak nevezve az előterjesztést. A koalíciós képviselők ugyanakkor azzal érveltek, hogy beláthatatlan következményekkel járna a döntés elhalasztása, mert ez a problémák szőnyeg alá söprését jelentené. Úgy néz ki ragadós a fővárosi példa. A budapesti iskolabezárásokon Székesfehérvár önkormányzata is felbátorodott. Míg Budapesten John Emese (SZDSZ) a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai bizottságának alelnöke akciózott a megszüntetések mellett, addig Fehérvárott, Boldizs Kálmánné (MSZP), az oktatási bizottság elnöke és Csapó Csilla, -ősszel az MSZP és az SZDSZ közös listáján induló- alpolgármester hirdetik minden bokorban a racionalizáció miatt elkerülhetetlen iskolamegszüntetések egyedüli üdvözítő voltát. Ha mazochista beállítottságú lennék, bizonyára égetne a vágy ennyi „tudós nő” láttán. És még Horváth Ágnesről, egészségügyi államtitkáról nem is beszéltünk. (Most nem is fogunk.) Az önkormányzat oktatási bizottsága úgy döntött, hogy az 1868-ban alapított Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskolát egy olyan intézménybe (az I. Istvánba) olvasztanák be, amely alig két évtizede vált ki a Hunyadiból. Az iskola igazgatója február 26-án kapta kézhez a fejlesztési tervet, amelyben összesen hét sor foglalkozott azzal, hogy az iskola beolvad az I. Istvánba augusztus elsejétől. Egy napra rá az önkormányzat oktatási bizottsága 7:2 arányban megszavazta a javaslatot. Fűrész István oktatási tanácsnok úr, aki a konkurens Széchenyi Szakközépiskola tanára egy adatot hozott a bizottság elé: valamelyik évben (!?) az OKÉV felmérése szerint kb. 20 fő véletlenszerűen kiválasztott 10. osztályos tanuló szövegértési és matematikai logikai felmérése 10 %-kal jobb lett az I. István Szakközépiskolában. Tehát ez indokolná a Hunyadi megszüntetését.

Az iskola tevékenységét fenntartója, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító okiratában a következő módon fogalmazta meg: „Általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra, szakképzési évfolyamokon szakmai vizsgára felkészítő nevelés és oktatás folyik.” A fent idézett dokumentum szerinti tevékenységét az iskola a Várkörút 33-35. szám alatti épületben folytatja, amelynek egyik része a 20. század elején épült, ez a volt ipartanoda, a másik pedig a hatvanas évek elején került átadásra. Az intézményben 14 nagy tanterem van, ahol egész osztályok foglalkozása lehetséges, csoportbontás, fél osztály befogadására 6, ún. félterem alkalmas. Az író- és számítógéptermek száma 4, a testnevelés órák szervezésére egy tornaterem és egy kézilabda- illetőleg kosárlabda palánkkal felszerelt udvar áll rendelkezésre. Az épület alagsorában (pincéjében) gyógytornaterem, kondicionáló- illetőleg asztalitenisz terem van. A szertárak, kisebb és nagyobb tanári szobák, könyvtár szolgálja még az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. Az iskola épületének és berendezésének állapotában az elmúlt csaknem 10 esztendő alatt pozitív változás következett be. A régi, elavult gőz- és melegvizes fűtési rendszer helyett korszerűbb gázkazánok léptek munkába és az egész fűtéshálózatot kicserélték. Felújíttatták a régi épület elkorhadt ablakkereteit, a palatetőt, az osztálytermek is dekorlemez-burkolatot kaptak. Sor került a szennyvíz- és az elektromos hálózat felújítására is.

Az elmúlt közel egy évtized alatt jelentősen megváltozott az iskola felszerelése is. Ebben elsősorban a számítástechnikai ágazat indulásának volt mozgósító szerepe, hiszen az állandóan igényli a technika megújítását. A korábbi Videoton TVC- k (A TVC a 80-as évek második felében a Videoton által gyártott személyi számítógép.)

 helyett most több mint 130 számítógépen folyik a programozás, a könyvelési gyakorlat, valamint a gépírás-szövegszerkesztés oktatása. Az 1996-97-es tanévben az órák tematikája új témakörrel, az internettel bővül, mert teljes körű internet -szolgáltatással rendelkeznek, valamint az iskola ECDL-vizsgaközpont lett, így a diákoknak helyben van lehetőségük az európai számítógép-használó bizonyítvány megszerzésére. A számítástechnikai programozó ágazatot a bevezetés utáni években - a többirányú elhelyezkedési lehetőség érdekében - bővítették a könyvelési ismeretek oktatásával. Az ágazat neve számítástechnikai programozó és képesített könyvelő, a számviteli-gazdálkodási ágazaton könyvelőket, tervezőket és statisztikusokat képeznek, az igazgatási-ügyviteli osztályokban az ügyviteli valamint államigazgatási feladatok ellátására készülnek fel a tanulók, az idegen nyelvi gyors- és gépírói ágazaton szerzett tudás birtokában diákjaink ügyviteli- titkári feladatok ellátására lesznek alkalmasak. Az iskolával meg vannak elégedve mind a diákok, mind a szülők, ezért Walter Mária, a Hunyadi Mátyás Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója nem érti a döntést. A sajtónak elmondta: mind a két középiskola teli van és sok a jelentkező. A Hunyadiba 120 helyre ugyanis idén például 609-en jelentkeztek. Walter szerint az általa vezetett intézmény egy 139 éve eredményesen dolgozó iskola, amelynek az utóbbi 18 év alatt 25 országos első tíz helyezésben szereplő diákja van szakmai tantárgyakból - közgazdaságtan, könyvvitel, statisztika, gyorsírás, gépírás -, illetőleg matematikából és helyesírásból. A diákok és a tanárok, március 5-én, élőlánccal tiltakoztak a megszűnés ellen, de hiába. Nagy valószínűséggel március végén testületi döntés születik a Hunyadi megszüntetéséről. Ezt a szót lovagolják meg a döntéshozók. Azt mondják, nem zárják be az iskolát, hanem csupán jogutóddal szüntetik meg azt. Na igen…Az ’50-es években sem gyilkoltak meg senkit „államilag”, csupán kimondták fizikai megsemmisítésüket. A volt diákok és a tanárok nem értik, hogy miért azt a közel 140 éves iskolát akarják megszüntetni, amely a Székesfehérvár történelmének egy nagy értéke, az iskolaváros egyik alapköve. Elképzelhető, hogy pont ez okozza az iskola vesztét. A hazai „uralkodó körökre” nézve veszélyes minden olyan intézmény, aminek hagyományai vannak. Legyen az egyház, színház, kórház, vagy esetünkben iskola. Egy nagy múltú oktatási intézménynek hagyományai, dinasztiái vannak, múltja sok-sok emlékkel évkönyvekkel, tablókkal. Ez ingerli a liberálisokat a legjobban. Őket nem hatja meg a tradíció, sem az iskola stabil színvonala, és a „gyökér” szóval sem tudnak mit kezdeni. Ahogy a kórházbezárások és a pesti iskolamegszüntetések, úgy a fehérvári Hunyadi sorsát illetően is felbukkan a telekspekuláció gyanúja. Fehérváron többen azon a véleményen vannak, hogy az iskola-összevonással ugyan nem változik érdemben semmi, de az új, „mamut” intézmény égisze alatt három-négy éven belül észrevétlenül el lehet sorvasztani az egyik régi iskolát (például kevesebb osztály indításával), így kiürülhet a jelenleg az I. Istvánnak helyet adó épület. A Petőfi utcai iskola melletti Árpád fürdőt ugyanis a közelmúltban eladták és a tanárok attól tartanak, hogy az intézmények egybeolvadásában szerepe van a jól hasznosítható iskolaépületnek. Sokan azt sem értik, miért kell szakértői véleményekre várni, hogy nevet kapjon az új középiskola, hiszen Székesfehérváron jelenleg már négy olyan intézmény is van, melyek nevében benne van az István név, de a hírek szerint az önkormányzat nem akarja Hunyadinak hívni az új iskolát. A fehérvári liberálisok büszkék lehetnek magukra. Elérték azt, amit a középkori, nagy magyar főúri családoknak (Garai,Ujlaki) nem sikerült. Hunyadi László után Mátyásra is a pallós vár.

 

Medveczky Attila