vissza a főoldalra

 

 

 2007.12.28. 

A misztériumok vonzásában

Kőrös Sára grafikus Kecskeméten született. Ebben a városban végezte általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait, majd a szegedi tanárképző főiskolán szerzett biológia- és rajz szakos tanári diplomát 1981-ben. 1998-ig Lajosmizsén tanított. Pályáját Szappanos István indította, tőle tanulta meg a ceruza és a vonalak szeretetét. 1985-ben a nagybaracskai alkotótáborban ismerkedett meg Túri Endre festőművésszel, aki beavatta a tűzzománc titkaiba. 1989 óta dolgozik koncentráltabban és tudatosabban grafikával és tűzzománc-technikával. A Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetségének tagja. Számos rajza és illusztrációja jelent meg a lajosmizsei általános iskola kiadványaiban, illetve az Apáczai Kiadó tankönyveiben. 1998 őszétől az Angolkisasszonyok Leánygimnáziumának tanáraként rajz és vizuális kultúra, média oktatásával foglalkozik, emellett végzi grafikusi tevékenységét.

Fontosabb kiállítások:

1992 - Megyei Amatőr Kiállítás, Kiskunhalas

1993 - Közös kiállítások: Lajosmizse, Ballószög

1994 - Egyéni kiállítások: Lajosmizse, Békésszentandrás

Csoportos kiállítás: Couleurs sur l' Europe – Franciaország, Poitiers

1995 - Téli tárlat, Kortárs költészet és grafika országos tárlat,Kecskemét

1996 - Amatőr képző- és iparművészeti tárlat

1997 - Közös kiállítások: Gödöllő, Győr, Budapest, Kecskemét

1998 - Téli tárlat, Dán Kulturális Intézet, EÜ. Szakközépiskola, Kecskemét

1999 - Dán Kulturális Intézet, Kecskemét, Tiszakécske Ardita capra ,Kecskemét

2000 - Megyei amatőr képző- és iparművészeti tárlat, Kecskemét

2001 - Mester és tanítványai, Kortárs Galéria, Kecskemét

2002 – A nők, Kortárs Galéria Kecskemét

2003 – Téli tárlat, Kecskemét

2004 – Keresztény ikonográfiai tárlat Kecskemét,NZA tárlat, Kecskemét

2005 – Kortárs költészet és grafika, Kiskőrös, MROE kiállítás, Budapest

2006 – MOME Vizuális kultúra csoport, Stencil képek, Budapest, Cegléd

2007 – Nyári fesztivál,Kecskemét, Művésztelep Tamási, Kecel

Bazán Vladimir festőművész Ungváron született 1956. május 29-én. Itt szerzett 1975-ben a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában képesítést. Utána az Ukrán Művészeti Alap munkatársaként dolgozott, mint iparművész, festőművész. 1983-tól művészeti szabad szellemi tevékenységgel foglalkozott, mely magában foglalta a művészeti alkotások elkészítésén kívül - kiállítások, tárlatok szervezését, szereplést az országon belüli és nemzetközi pályázatokon, valamint monumentális belsőépítészeti és kültéri díszítő mozaikok tervezés-kivitelezését az akkori Szovjetunió, Németország és Magyarország területén. Avantgard festményeivel nemzetközi elismerést vívott ki magának. 1993-ban döntött úgy, hogy Magyarországra áttelepszik és művészeti vállalkozóként folytatja munkáját.

Jelentősebb kiállításai:

- 1979. Területi és köztársasági kiállítás, Kijev

- 1982. Területi és köztársasági kiállítás, Románia

- 1982. Területi és köztársasági kiállítás, Csehszlovákia

- 1983. Első önálló kiállítás a Cafe Club Fórumban, Ungvár

- 1985-1988 Tanulmányút Szahalin szigetén

- 1989. Önálló kiállítás, Németország, Pforzheim

- 1989. Köztársasági kiállítás, Kijev

- 1991. Önálló kiállítás, Ungvár

- 1992. Önálló kiállítás, Ungvár

- 1993. Önálló kiállítás, Pforzheim

- 1994. Önálló kiállítás, Lajosmizse

- 1995. 8 hónapos alkotótevékenység a Kecskemét Alkotóházban ennek anyagából önálló kiállítás, Kecskemét, megyei művelődési ház

- 1997. Közös kiállítások: Gödöllő; Győr; Budapest; Kecskemét, Dán Kulturális Intézet

- 1998. Kecskemét, Téli tárlat, Dán Kulturális Intézet, Egészségügyi Szakközép-iskola

- 1999. Kecskemét, Ardita capra, Kortárs Galéria, Dán Kulturális Intézet; Tiszakécske

- 2000. Békéscsaba, Győr - Korszakváltó csoport, Amatőr Atrium megyei

és országos tárlat

- 2001. Győr - Korszakváltó csoport; Békéscsaba; Debrecen; Tállya, Régiók

találkozása - Kárpát- Medencei Napok, Budapest

2003 – Önálló kiállítás, Dabas

2004 - Önálló kiállítás: Magyarok Háza, Budapest, E-galéria, Kecskemét

2005 - MROE kiállítás, Budapest

2006 – Művésztelep kiállításai: Bugac, Kecel, Tamási

2007 – Nyári fesztivál, Kecskemét, Művésztelep Tamási, Kecel, Bugac

Alkotásai megtalálhatók magángyűjteményekben Magyarországon, Brazíliában, Kanadában, USA-ban, Izraelben, Németországban, Csehországban, Oroszországban, Ukrajnában, valamint közgyűjteményekben (Kecskeméti Képtár, Ungvári Képtár, Kijevi Kulturális Minisztérium).

 -Sára Szegeden szerzett biológia-és rajztanári diplomát. Mi adta az indító lökést ahhoz, hogy a műalkotások felé orientálódjon?

 Kőrős Sára (K.S.): Gyerekkorom óta a rajz bűvöletében élek. Általános iskolában rajzszakkörbe jártam és batikolni tanultam. Ötödikes koromtól különböző pályázatokon vettem részt, s mindig sikerrel. Mikor pályaválasztásra került sor nem tudtam dönteni a biológia és a rajz között, ezért a szegedi tanárképző főiskolán mindkét szakon tanultam. Arra is gondoltam, hogy kerttervező leszek, mert ez a szakma is megköveteli a mindkét tudományágban való jártasságot. Később búcsút intettem ennek az ideának. Szegeden a biológia volt számomra a meghatározó, mert a helyi biológiai kutatóintézetben kezdtem el szövettenyésztési kísérletekkel foglalkozni. A kísérletek vezetője közölte velem: döntsem el, mit szeretnék, mert ha folytatni akarom az ottani munkát, akkor át kell mennem az akkori JATE biológus szakára. Azt hiszem, életemben akkor mondtam először nemet. Rajzszakos tanárként helyezkedtem el, majd beleszerettem a tűzzománcba. Az 1980-as évek közepén ismerkedtem meg Túri Endre festőművésszel, a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely művészeti vezetőjével, ő avatott be a tűzzománc titkaiba. Mindeközben folyamatosan rajzoltam. Lajosmizsén kezdtem el tanítani, ahol először gyerek-, majd felnőtt-művésztelep szervezésével foglalkoztam. Itt ismerkedtem meg 1994-ben Vlagyival.

 -Olvastam, pályáját Szappanos István, festőművész indította. Hogy történt mindez? Megmutatta neki néhány rajzát, ő pedig azt felelte: Sára, ez szép, foglalkozzon a grafikákkal…

 K.S.: Sokkal életszerűbben történt. Felső tagozatos koromban a Zöldségtermesztési Kutatóintézetben laktunk, mert édesanyám ott dolgozott kutatóként, Szappanos István édesapja pedig az intézet grafikusa volt. Anyu büszkén mutogatta neki rajzaimat, melynek eredményeként az éppen akkor végzett ifjú Szappanos egyik tanítványa lettem. A kapcsolat nem szakadt meg, mert a főiskola elvégzése után az ő szárnyai alatt tanítottam az akkori Óvónőképző Főiskolán, s az általa a pedagógusok számára szervezett grafikai táborok foglalkozásain is részt vettem.

  -Vladimir Ungváron született, és művészeti szakközépiskolában járt. Örökölte valakitől a festészet iránti szeretetet?

   Bazán Vladimir (B.Z.) : Nem volt képzőművész a családban, igaz, anyai ágon jó kézügyességgel voltak megáldva felmenőim, rokonaim. A festészet szeretete gyermekkorom óta végigkísér. Apám műgyűjtő volt, aki, ha tehette a képek vásárlásával támogatta a művészeket. Nagyon sok festmény volt a házunkban. Tíz éves lehettem, mikor eldöntöttem, hogy erre a pályára fogok lépni; szakkörökbe is jártam. Szüleim is a képzőművészet felé irányítottak. Szomszédságunkban volt az Iparművészeti Szakközépiskola, s mindig „elvarázsolva” figyeltem a szabadban alkotó festőtanoncokat. Elhatároztam: én is ennek az intézménynek leszek a növendéke. Sikerült a felvételi, s 19 éves koromban, mikor befejeztem a szakközépiskolát, az Ukrán Művészeti Alap munkatársa lettem. Kiemelendő, hogy rögtön az iskola elvégzése után 1975-ben részt vettem műveimmel Ungváron, a megyei Őszi tárlaton A konkrét munkát megelőzte a kötelező két év katonaság.. Igaz, az ötvös szakon végeztem, de a festészet jobban vonzott. Az Alap először ötvösként foglalkoztatott, de a színek és a formák vonzása miatt hamar átkéredzkedtem a monumentális festészethez, így freskók, mozaikok, szekkók kivitelezésében vettem részt.

 -Avantgard festőnek titulálják. A Szovjetunióban miután Lenin meghirdette propagandáját, a monumentális festészet került előtérbe. Az avantgárd művészek emigráltak. A Vándorkiállítási Társaság megszűntével a főszerep a szocialista festőké lett. Sajátos történelmi festészetük a forradalomnak és a vöröskatonáknak állított emléket. Lenin életét szárnyas oltárokon dolgozták fel. Dicsőítették a munkát, az erőt, a személyi kultuszban pedig a pártelnököt. A szovjet festészet az ötvenes évek végétől fordult más irányba, ezt a szocialista realizmus jellemzi. Az avantgard stílusjegyben való alkotás egyfajta lázadást is jelent?

 B.V.: Pontosan, egy belső lázadásról van szó. Akkor az avantgard undegrund-ként működött. 1983-ban volt az első önálló kiállításom az ungvári Cafe Club Fórumban. A kiállítóhelyet az akkori KISZ működtette, azzal a céllal, hogy a fiatal művészeket támogassa. Ez a kiállítás igen nagy vihart kavart. Az Izvesztyija szerkesztője riportot készített az Alap pártitkárával, aki, mikor megtudta, hogy az újságíró megtekintette avantgard kiállításomat, nagyon felháborodott; levélben közölte a KB-val, hogy az újság munkatársa csupán tévedésből írt egy cikket a helyi „lázadó” fiatal festőkről. A párttitkárt leváltották, s a helyi kulturális ügyekért felelős titkár pedig állítólag e botrány miatt halt meg infarktusban. El is hagytam Ungvárt: elutaztam a messzi Szahalin-szigetre és a politikai enyhülés idején tértem csak újra vissza. 1989-ben kimentem Németországba, ahol több kiállításom is volt, a legsikeresebbre 1993-ban került sor. Rá egy évre megismerkedtem Sárival, s elkezdtem intézni magyarországi letelepedésemet. Ez az időszak inkább papírmunkákkal telt, mint festészettel.

 -Előfordul, hogy néha elhagyja az avantgard-ot? Olvastam, hogy az ikonfestészet is nagy hatással van művészetére…

 B.V.: Néha elhagyom, hiszen minden művész életében vannak olyan időszakok, amikor más felé fordul, s keresi önmagát…Tanáraim olyan iskola képviselői voltak, amely az ikonfestészetet „belecsempészi” a modern művészetbe - nagyon szerencsés találkozás. Később ez segített a biblikus témák feldolgozásában.

 -Sára művészetét be lehet-e skatulyázni egyfajta izmusba?

 K.S.: Ezen még nem gondolkoztam, de talán a szimbolizmusba. Döntsék el ezt a művészettörténészek. Több írás is megjelent rólam, de még egyetlen egy irányzatba sem soroltak be. Egy biztos: nagyon kedvelem a jelképeket, s azok meg is jelennek alkotásaimban.

 B.V.: Korunkban nincs meghatározó irányzat, s a képzőművészet lassan kezd visszatérni a szimbolizmushoz és a figurális alkotásokhoz. Akkora zűrzavar van a világon művészeti kérdésekben, hogy elérkezett az idő a tisztuláshoz.

 -Vladimir, az 1983-tól kezdődő művészeti szabad szellemi tevékenység mekkora szabadsággal járt/jár?

 B.V.: Amikor az Alapot otthagytam nekem kellett megszervezni a kiállításokat, megszerezni a megrendeléseket. Igaz, felülről nem határozzák meg, mit, s milyen stílusban fessek, viszont nem könnyű saját magamat menedzselnem.

 -Sára nem csak grafikákkal, hanem tűzzománccal is foglalkozik. Az utóbbi milyen múlttal rendelkezik Magyarországon?

 K.S.: Erre a kérdésre Túri Endre tudna autentikus választ adni. A hetvenes évek elejétől a művészek érdeklődése a tűzzománc felé fordult, s az akkori Bács-Kiskun Megyei Tanács gondozásával megrendezték a Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepet. Az első telep 1975-ben volt. Az egész évben folyamatosan működő Alkotóműhelyt 1984-ben alapították, s 1985-től áll az egykori malomépület a művészek rendelkezésére. A zománcművészet különleges helyet foglal el a képző- és iparművészetben: kapcsolódik a grafikához, a festészethez, a szobrászathoz éppúgy, mint az ötvösséghez, vagy az épületek külső és belső "díszítéséhez", az utcák, terek kultúrájához. Ősi és mégis mindig megújulásra kész ez a műfaj, amely műfaji sajátosságok igen gyakran még ma is megvilágításra szorulnak, olykor szakmai körökben is, hiszen kevesen veszik a fáradságot, hogy elmélyüljenek rejtelmeiben.

 -Miért pont kecskeméti központtal működik az alkotótelep?

 K.S: Az itteni volt zománc és kádgyár miatt. Ennek a gyárnak voltak olyan kísérleti anyagai és kemencéi, amelyek lehetővé tették a zománcművészetet. Az alkotóműhely két neves művész irányítása alatt működött, s ennek köszönhető, hogy a világ minden tájáról – USA-tól Japánig - érkeznek hozzánk neves alkotók, akik itt a nyári hathetes művésztelepen nem csak zománckészítéssel foglalkoznak, hanem kísérleti eljárásokat és technikákat is kidolgoznak.

 -Kecskeméti iskoláról is lehet beszélni?

 K.S.: Egy Túri Endre és Pap Gábor által irányított iskoláról lehet beszélni. Pap Gábor, a műhely művészettörténésze a szellemi irányító, Endre pedig a „gondolatot segíti formákba önteni”. Egy szétválaszthatatlan párosról van szó. Minden egyes tűzzománcnak van filozófiai és történeti háttere. Kiemelendő, hogy sok orosz művész pedig egy meghatározott ikonográfiai módszerrel gazdagítja a kecskeméti művésztelepet.

 -Igaz, hogy inkább Ázsiából érkeznek ide művészek, mint Európából, vagy Amerikából?

 B.V.: Igaz, mert a tűzzománcnak Keleten nagyon erős hagyománya van. A volt leningrádi iskola, a moszkvai iskola is foglalkozik tűzzománccal. A kaukázusi népeknél pedig kifejezetten tűzzománc kultúráról lehet beszélni. A kecskeméti iskola sok ázsiai kivitelezési és technikai metódust ültetett át a hazai talajba.

 K.S.: Kétségtelen, hogy a keleti zománcművészet forma-és gondolatvilága áll közel a Túri Endre-féle iskolához. Az Amerikából, vagy Németországból érkező zománcművészek az ipari zománctechnikával foglalkoznak, s műveikre a nonfiguratív ábrázolásmód jellemző. Az orosz és a keleti irányzat viszont a zománcképeket részesíti előnyben, s a formavilágra összpontosít.

 -Meg lehet-e határozni azt, hogy mi grafikáinak, s mi tűzzománc-képeinek tematikája?

 K.S.: Nincs tematikai határvonal, sőt sok olyan grafikám van, amit továbbviszek a tűzzománcba. Ceruzarajzban születik meg az alap, s a rendelkezésemre álló idő és az intuíció dönti el, hogy milyen technikával dolgozok tovább. A nyári művésztelepen Pap Gábor szokott adni egy témát, s akkor eleve tűzzománcra tervezek, de a megszületett alkotás stílusában nem tér el grafikáimtól.

 -Jól látom, hogy mindketten vonzódnak az archaikum, a népművészet és a misztérium iránt?

 K.S.: Jól. Ugyanazokat az elemeket használjuk fel, csak másféleképpen. Emlékszem, még gimnazista voltam, mikor Pap Gábor előadássorozatot tartott a tv-ben Attiláról. A csillagképekből vezette le a fejedelem sorsát. Azóta vonzódom a jelképekhez. Mostanra jelentős szimbólumtárral és népművészeti kincsgyűjteménnyel rendelkezem, s azok egy-egy darabkáját megpróbálom - jelentésével együtt - felhasználni munkáimhoz.

 B.V.: Állandó változások vannak egy művész életében, s mikor megismerkedtem Sárával, engem is rabul ejtett a népi misztérium. Az ősi magyar szimbólumok meg is jelennek alkotásaimban. Jelenleg egy belső, egy álomvilágot festek a vászonra, s ezt a világot kapcsolom össze a misztériummal.

 -Sok hasonlóságot lehet felfedezni az ázsiai rokon népek, s a mi régi szimbólumrendszerünk között?

 -K.S.: Ha nem is egyforma, de párhuzamosan hasonló jelrendszerről lehet beszélni. Kiderült, hogy sok belső-ázsiai művész ismeri az ősi magyar rovásjeleket és szimbólumként alkalmazza.

 B.V.: A sumér kultúra lenyomata található meg nálunk és több ázsiai nép művészetében is. A magyarság egyik ága a suméroktól származik, s ennek bizonyítéka a népművészetben jelenik meg.

 -Mi jellemzi a kecskeméti művészéletet?

 K.S.: Legnagyobb sajnálatomra a kecskeméti művésztársadalom nem egységes. Több egymástól elszigetelt, zárt csoport van. Ezek a csoportok nem is nyitnak a másik felé. Ez abszolúte nem kedvez az érdekérvényesítésnek. Nincs összefogás; apró torzsalkodások nehezítik a közösségi életet…

 - Két alkotó, egy házban…Azonos a művészi látásmódjuk?

 B.V.: Azért vagyunk együtt, mert hasonló a gondolkodásunk és ízlésvilágunk. Sokat vitatkozunk, de elvi kérdésekben soha.

 -Szokták kritizálni egymást?

 K.S.: Ha a kritika nem csak a lehúzást jelenti, akkor igen. Ha valamiben bizonytalan vagyok, akkor tanácsért csak Vlagyihoz fordulok. Olyan is előfordult, hogy Vladimir már-már a kukába akarta kidobni a képét, s csak unszolásomra adta be egy pályázatra. Díjat is nyert…

 - Mikor van kész egy mű?

 B.V: Egy kép sosincs befejezve. Folyamatosan át lehet dolgozni, de van egy pont, mikor azt mondom: elég, mert túl lesz magyarázva. Előfordul, hogy figyelve a másik munkáját, azt mondjuk: most írd alá! Akkor van vége az adott alkotási folyamatnak.

 -Sára rajzot és vizuális kultúrát oktat. A rajzra, az énekre azt szokás mondani: készségtantárgy. Hogyan lehet egy kevésbé tehetséges diákkal megszerettetni ezt a tárgyat, hiszen nem lesz mindenkiből Leonardo, ahogy az énekkel kapcsolatosan Bartók Béla sem…

 K.S: A rajz és vizuális kultúra oktatása nem azt jelenti, hogy rajzolni tanítom a diákokat. Arra valók a művészeti szakközépiskolák. Tanítványaimat egy bizonyos ábrázolási szintre próbálom eljuttatni, látásmódot és technikákat próbálok megismertetni a diákokkal. Fontos, hogy a kreativitást hozzam ki a tanulókból, s óráim által az értékest és az értéktelent meg tudják különböztetni egymástól. Ez számomra korán sem egyszerű feladat, főleg az alacsony óraszám miatt.

 -Mi jelenti önöknek az igazi elismerést?

 K.S.: Az erkölcsi elismerés az első, azt követi az anyagi. Amikor egy kiállításon tömeg áll az alkotásom előtt, s látom: értik, a mondanivalómat, az nagyon felemelő érzés. Jelenleg egy nagy válaszút előtt állok. Azon gondolkodom, hogy búcsút intek a tanításnak, s főleg az alkotásnak élek.

 B.V.: Az, amikor különböző galériáktól megkeresnek, és egy-egy kiállításhoz képeket kérnek tőlem. Ehhez kapcsolódik az anyagi elismerés, főleg, mikor műgyűjtők is vásárolnak tőlem. Azt szeretném, hogy minél több kiállításon szerepeljek, ami nagyon nehéz, mert a befektetett energia anyagi értelemben egyre kevésbé kamatozik. Szoktam rendelésre is dolgozni, de az utóbbi egy-két évben eléggé visszaesett a forgalom. Utoljára az ezredforduló éveiben éreztem azt, hogy anyagilag is elismert vagyok. A gazdasági helyzet miatt kevesen rendelkeznek olyan anyagi háttérrel, hogy merjenek képekbe befektetni. Műgyűjtők és galériások még felkeresnek, hisz ebből élnek, de az már ritka, hogy az „utca embere” vásároljon tőlem képet.

 Medveczky Attila