2007.07.06. 

Daloljatok az Úrnak citerával!

Széles András népzenész-citeraművész 1963. március 15-én született Mátészalkán. Szülőfalujában – Tunyogmatolcson – 9 évesen ismerkedett meg a citerajátékkal. Helyi idősek voltak első népzenei tanítói, példaképei. Énekelt a helyi népdalkörben is, amit általános iskolai énektanára vezetett. Első bemutatkozása 1976-ban történt a nyírbéltelki Megyei Népzenei Fesztiválon. 1977-ben Budapestre került hangszerkészítő tanulónak. 1980-tól 12 éven át énekelt és citerázott a Budai Ilona vezette Vikár Béla Népdalkörben. Ez idő alatt többször muzsikált külföldön, pl. Belgiumban és Ausztriában. 1980-ban tette le a hangszerész vizsgát és 1985-ig a Kozmosz Ipari Szövetkezetben dolgozott cimbalomkészítőként. 1981-ben nyerte el a „Népművészet Ifjú Mestere” kitüntetett címe. Az akkori Népművelési Intézet keretében együttesvezetői tanfolyamot végzett megszerezte az Okleveles Művészet Oktatói engedélyt. 1985-től két évig – katonai szolgálat alatt – az akkori Néphadseregben zenélt, főleg szólóban. Több bemutatón és országos versenyen ért el első helyezést. 1987-ben ORI vizsgát tett. Hivatásos előadóművészként szólóban és zenekarban, néptáncegyüttesek műsorában, ill. kíséretében működött, pl. az akkori Magyar Állami Népiegyüttessel, Tímár Sándor művészeti vezetésével. 1984-től rendszeresen tanít citerát országos és regionális népzenei táborokban. Több gyűjtésben is részt vett a Nyírségben, Szatmárban, a Galga mentén, Nógrádban, valamint szülőfalujában. 1989-től a Kispesti Zeneiskola citeratanára. 1992-től rendszeresen tanít, zenél az újjáalakult Magyar Cserkészetben az un. „regösök” között. 1995-től a „Kispest” Citeraegyüttest vezeti. 1996-tól minden évben részt vesz a Nemzetközi Népművészeti Tábor szervezésében és vezetésében a békés megyei Vésztőn. 1998-ban részt vett Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának előkészítésében és kidolgozásában. A rendelet 1999-ben jelent meg és máig érvényben van. 1999-től tagja a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek. 2000-ben jelent meg első önálló CD-je „Jöttömbe-jártomba” címmel. 2002-ben több fellépése volt Varsóban. Jelenleg a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézményben főállásban dolgozik, teljes tanszaki létszámmal.

 -Milyen indíttatásból választotta a citerát?

 -Belenőttem egy olyan közegbe, ahol szinte mindig énekeltek. Ének szólt a disznótoron, a névnapokon, lakodalomban, és a többi ünnepen. Éneket mondok, bár ezt a szót akkor a református templomi énekre vonatkoztatták. A népdalon kívül hallhattam a falusi cigánybandák produkcióit is. Ők kiszolgálták azt a közönséget, melyet az idősebb korosztály tagjai adtak. A citera volt az a hangszer, mely a falunkban majd’ mindig szólt. Egy minimális fokon nagyon sokan tudtak rajta muzsikálni. Emiatt a népzenei gyűjtéseknél háttérbe szorult. Ha egy hangszer szinte minden házban megtalálható, az, s azon való muzsikálás nem olyan értékes a gyűjtő számára. A faluban Harangozó Szabó Pál és Illyés István citerajátéka volt rám nagy hatással.

 -Tehát ők citeraművészek voltak…

 -A néprajzi szóhasználatban nincs olyan, hogy citeraművész. Hagyományőrző, hagyományápoló népzenészek voltak.

 -Magát is hagyományápoló népzenésznek tartja?

 -Igen, mert fontosnak érzem: amit megtanulok, azt úgy tanuljam meg, hogy át is tudjam adni a következő generációnak. Tudatosan, a legértékesebb kincseket kell kiszűrni. Ma nem csak a kis pátria, hanem egy-egy néprajzi dialektus terület anyagát is ápolni kell. Jómagam főleg az Alföld hagyományát ápolom. Dialektus területnek számít az Alföld, a Dunántúl, a Felföld, Erdély, Bukovina és Moldva is. Ezeknek a területeknek eltérő a zenei ízlése. Érdekes, hogy a dunántúli részeken – Somogy kivételével – erős idegen hatást lehet érezni a népzenében. Cseh, morva és osztrák hatásról beszélhetünk. Míg a folyamatosan lakott részek régi típusú dallamokat is őriznek. Ezért lehetséges az, hogy olyan dallamokat is hallhatunk a Bukovinából áttelepült magyaroktól, melyek a középkori magyar zene részeit képezik.

 -Honnan lehet megtanulni a hagyományápolást?

 -Mindent bele kell adni…Felvételekről, idős mesterektől lehet sokat tanulni. Hiszen az „utolsó perceket” éljük. Sokszor hallgattam végig a ’30-as évek felvételeit. Fontos: ha valaki elveti a beszédéneklést, s átmegy az olaszos vagy a németes hanglejtésbe akkor már nem beszélhetünk népzenéről. Népzenei kották is vannak, de azok a tudományos feljegyzés célját szolgálják, s a népzenei összehasonlító elemzéseknek a támpontjai. A kották abban is segítenek, hogy a típusdallamokat megismerhessük.

 -Más hangszerrel, vagy szakmával fiatal korában nem is kacérkodott?

 -Gyermekkoromban hangszerkészítő akartam lenni. Az volt az álmom, hogy fából szebbnél szebb hangszereket készítsek el. Mindig is nagyra becsültem azokat a mestereket, akik alapos munkával gyönyörű bútorokat, vagy hangszereket készítettek. A hangszerkészítés mellett természetesen zenéltem is, s mikor 1981-ben megkaptam a „Népművészet Ifjú Mestere” címet, akkor éreztem: fel kell tennem az életemet arra, hogy tovább adjam azt, amit eddig megtanultam a falusi mesterektől. Akkor határoztam el, hogy más dialektusok kultúráját is megpróbálom elsajátítani, annál is inkább, mert a citera a falvakban a ’80-as évekre „eltűnt”, mert nagyon sok hangszeres hagyományőrző meghalt addigra. Jelenleg fő feladatomnak a magyar népzene, és ezen belül a citeramuzsika megismertetését, élményszerű megszólaltatását tartom. Minél több gyermekkel és felnőttel akarom megszerettetni ezt a csodálatosan gazdag és értékes zenei világot. Mindent át kell menteni a jövőnek, de mindenek előtt, közkincsé tenni a jelennek. Fontos feladatomnak tartom, hogy bekapcsolódjak az országos népzenei és más néprajzi értékeket hordozó áramlatokba, és hozzájárulni Magyarország igazi zenei arculatához és azt minél patinásabban megmutatni a világnak.

 -Beszéljünk magáról a hangszerről. A „Minden földek Istent dicsérjétek” kezdetű zsoltárból idézek: „Daloljatok az Úrnak citerával. Citerával és zengő muzsikával.” Kínában a Krisztus előtti 1100-ban említik már e hangszert, írván: „A szerény, szemérmetes, erényes leányt üdvözöljük kisebb és nagyobb citerák hangjával.” Ezek szerint már az ókorban is használták ennek a hangszernek az ősét. Mikor jelent meg először a citera a magyar zenetörténetben?

 -Nem tudjuk biztosan. Azokat az írásokat is kételkedve fogadom, amit az interneten írnak ebben a témában. 1916-ban készítette Kodály Nagyszalontán az első citerás felvételt. Akkor a hangszer neve: asztali tambura. Az még egy kézben tartott, hosszú nyakú pengetős hangszer volt. A hosszú húrozatú hangszereket régen bandurának, a vékony hangot adót pedig citerának nevezték. Anno mondták, amikor befagy a víz : citorál a nád. Egyet tudunk, hogy a 19. közepén már játszottak citerán, de a hangszert sokszor másképpen nevezték.

 -Ha sétálok a pesti Nagykörúton, több olyan bolt előtt is elhaladok, ahol elektromos gitárt, klasszikus gitárt, vagy „ dobszerkót” lehet venni. Citerát ritkán árulnak. Egy ilyen hangszert mesterektől lehet rendelni?

 -Bizományi boltokban néha lehet kapni citerákat. A legjobb megoldás viszont az: ha megfogalmazzuk magunkban, hogy milyen minőségű, hangolású és méretezésű hangszert szeretnénk, majd egy hangszerkészítő mesterhez fordulunk. Mi hagyományőrzők és tanárok sok ilyen mestert ismerünk.

 -Ha valaki beiratkozik az Önök iskolájába, szükséges, hogy rendelkezzen saját hangszerrel?

 -Jobb, ha a szülők megveszik a gyereknek, mert az iskolai keretek eléggé behatároltak. A gyakorlás szempontjából is fontos, hogy legyen otthon a gyereknek hangszere.

 -Felsőfokon lehet citerát tanulni?

 -Most már igen. Nyíregyházán a tanárképzőn, s az idén indul a Zeneakadémián az első előkészítő év népzenéből.

 -Egyetemen az taníthat, akinek az adott szakból diplomája van. Gondolom kevés az olyan népzenész, akinek pl. furulyából vagy citerából felsőfokú oklevele van. Tudom: egy győri klarinétosnak nem engedték meg, hogy a zeneiskolában furulyát oktasson, mert nincs furulyatanári végzettsége…

 -Ez egy tipikus magyar betegség… A furulya egyébként nagyon nehéz hangszer. Jó a kérdés, gondolom valahogy megoldják a problémát az akadémia vezetői. Nem könnyű felépíteni a népzenei képzést, hiszen nincs múltja nálunk. Romániában és Bulgáriában olyan speciális népzenei oktatás van, hogy szinte minden tájegységnek külön tanára van. Mi sajnos még mindig a „felszínen” vagyunk, s nem ásunk le mélyre, pedig hatalmas mennyiségű értékes anyag van, ami a magyar kultúra részét képezi.

 -Kell tudni valamilyen alaphangszeren ahhoz, hogy valaki citerázhasson?

 -Nem, mert a citera nem kötődik más hangszerhez, viszont testvérhangszerekről már beszélhetünk. Ilyen pl. a tekerőlant.

 -A citerás általában saját magát kíséri?

 -Mindent kell tudnia kísérni. A közös éneklést, az énekest és saját magát is kísérnie kell. A citera a hagyományban viszont szóló és nem kísérő hangszernek minősül, s két-három citerásnál több nem is játszik együtt. Nem lehet zenekarnak nevezni azokat, mert az egynemű hangszerekről van szó, így a helyes elnevezés: együttes.

 -Azt olvastam, hogy hazánkban háromféle citerát lehet megkülönböztetni a vályú-, kisfejes, illetve hasas citerát. Sőt egészhangos és félhangos citeráról is hallottam…

 -Alapvetően a magyar citerák egységesek. A kisfejes citera elnevezés csupán a külalakra mutat rá. Mindhárom forma megtalálható -a moldvai csángókat kivéve - a teljes magyar nyelvterületen. Az Alföldre és a Felvidékre elsősorban a vályú- és a kisfejes citera, a Dunántúlra főleg a hasas citera jellemző. Egy másik fajta felosztás szerint létezik diatonikus citera - amelyen egyetlen érintő sor van, ez az egészhangos - és kromatikus citera, amely két érintősoros, ez pedig a félhangos fajta.

 -Hallottam, hogy a televízióban egyszer elég szépen nyilatkozott Bodnár Ferencről, aki a citera tanszakot vezeti az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskolában. Mesterének tekinti őt?

 -Amikor a fővárosba kerültem, „apám helyett apám” volt. 1977-től több mint 10 éven keresztül az un. Úttörőegyüttesben muzsikáltam, s ennek volt a vezetője Bodnár Ferenc. Tőle sok elméleti, gyakorlati és pedagógiai ismeretet sajátítottam el. Sokat tett még a magyar hagyományőrzésért és a citeramuzsika ápolásáért Balogh Sándor, az Óbudai Népzenei Iskola tanára, a Magyar citeraiskola és a Magyar citerás antológia munka írója és a Vajdaságból áttelepült népzeneoktató: Borsi Ferenc.

 -A Vass Lajos Népzenei Szövetség elnökségi tagja. Mit kell tudni erről az egyesületről?

 -Szövetségünknek civil szervezetként több száz tagja van, az egész országra kiterjednek sokrétűen felvállalt feladataink. Ennek értelmében rendszeresen munkálkodom megyei és népzenei továbbképzések, táborok, versenyek szervezésében és megrendezésében. Számtalanszor hívnak az ország különböző részeibe zsűritagnak. Részt vállalok citeraegyüttesek, népdalkörök és szólisták műsorának összeállításában, tanításában. Zenei és technikai tanácsokkal segítem lehetőségem és tehetségem szerint a hozzám forduló együttesvezetőket és szólistákat. Magyarországon is, de a határon túli magyaroknál is nagy az igény az együttesvezetők népzenei, néprajzi, technikai ismereteinek bővítésére, tapasztalatcserére, valamint az ezreket számláló hagyományőrző és ápoló mozgalom céljainak és feladatainak támogatására.

 Medveczky Attila