vissza a főoldalra

 

 

 2007.11.09. 

Élni, vagy túlélni? – Ez itt a kérdés!

November 22-én, szombaton mutatja be az óbudai Térszínház Sławomir Mrożek: Vatzlav c. abszurdját. A mű mondanivalójáról, aktualitásáról Bucz Hunorral, a teátrum igazgatójával, a darab rendezőjével és Józsa Péterrel, a Vatzlav fordítójával beszélgettünk.

 -Ez az első Mrozek-darab a Térszínház repertoárján?

 Bucz Hunor: Igen. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztunk volna cselekvő elemzéseken, rendhagyó irodalom órákon Mrozek műveivel. A ’80-as évek elején rendezőtanfolyamot indítottunk. Osztályfőnökként a közép-európai viszonyokra helyeztem a hangsúlyt. Többek közt Mrozek: Emigránsok című darabját elemeztük alaposan, modelleztük, rögtönöztük cselekményét, a színreáállítás részleteibe is belemerülve. A Vatzlav sok vonatkozásában rímel az Emigránsokkal, talán nem véletlen, hogy épp ezt választottam, mikor is Péter elküldte nekem három Mrozek fordítását.

 -Az internetes lexikonokban Mrozek műveinek felsorolásánál a Vatzlav kimarad. Mi lehet ennek az oka?

 Józsa Péter: Ez főleg a kelet-európai weblapokra jellemző. Pedig a Tangó után, a Vatzlav a legtöbbet játszott Mrozek darab. 1968-ban született a mű, öt évvel a szerző emigrációba vonulása után. Ősbemutatója Svájcban volt, a zürichi Theater am Neumarkban, 1970-ben. A lengyelországi ősbemutatóra a kommunista cenzúra miatt még jócskán várni kellett, az csak 1982-ben történik meg, a varsói Teatr Polskiban. Lengyelországban éltem a hadiállapot bevezetése idején. A bolsevik „normalizálás” a ZOMO kegyetlenkedései közepette különösen megrázó volt megismerni a darabot. 

 -Az egyik pesti színház már bemutatta ezt az abszurdot. Most viszont egy ősfordításról van szó. Miben különbözik a kettő?

 B.H.: A Tivoliban bemutatott Vatzlav is Józsa Péter fordítása. Péter azért keresetett meg bennünket, hogy velünk „műhelyként” dolgozhasson. Elégedetlen volt ugyanis a Tivolibeli előadással.

 J.P.: Műhelymunka kell magához a fordításhoz is, mert a mozaikos cselekményhez az író alig ad szerzői utasítást – szemben pl. az Emigránsok vagy a Tangó darabjaival. Az értelmezés nélkülözhetetlen feltétele a próbák során és a rögtönzésekben felfedezett szituáció, beszédhelyzet, ami meghatározza a dialógusok stílusát és nyelvi alakját.

 B.H.: Péter új fordítása, azaz a végleges szöveg a Térszínház próbáin született.

 J.P.:  Az eredeti fordításom nem is jelent meg Magyarországon, csak Erdélyben a Látó c. irodalmi folyóiratban több mint tíz éve. Ez volt a műhelymunka alapja.

 - Ha jól értem különösen nehéz feladat a Mrozek művek fordítása. Mégis három darabját fordította le. Mi fogta meg a szerző műveiben?

 J.P: Nehéz erre pontos választ adni. Mi magyarok Európa minden kínját és szörnyűségét megszenvedjük, akár csak a lengyelek. Mrozek Közép-Európáról ír. Hiába játsszák mindenütt a világon – joggal, hisz örök emberi és transzcendentális értékeket jelenít meg - , de mégis abszurdjai Közép-Európáról szólnak, az itt élő emberekről.

 -Mrozeket, mint az abszurd egyik mesterét tartjuk számon. Ez tehát az  oka, hogy az abszurd főleg Közép-Európában hódított?

 J.P.: Igen. Az itteni életnél nincs abszurdabb…

 B.H.: Ez a kérdés messze vezet. Nem csupán drámatörténeti, hanem történelmi, szociológiai, vallástörténeti, sőt gazdasági –és település földrajzi okai is vannak. A mi égtájunk alatt érzékenyebben reagálunk az erkölcsi válságra, amibe a modern civilizáció sodorta az embert, mint nyugaton. Ott elégséges rablott vagyon áll a hatalom rendelkezésére, hogy ezt a válságot talmival, hamis csillogással, álértékekkel eltakarja. Nálunk a civilizációs válság napi kérdés. -Az utcán hever!- Nálunk az élni helyett, túlélni hajt a félsz, pedig az életet nem lehet túlélni! Nem csoda hát a meghasonlás. Talán az akasztófahumor, sőt a fekete humor lehet egyetlen mentségünk.

 -Mrozek egyik 1969-ben írt darabja, a Rendőrség, egy ragyogóan hatékony rendőrségről szól, amely elnyom minden fajta engedetlenséget a kormánnyal szemben. Azonban kénytelenek látszólagos politikai eltévelyedőket kreálni, hogy fenntarthassák a rendszer működését. Jogosan érezzük azt, hogy ennek ma is aktualitása van?

 B.H.: Abszolúte jogosan. A Vaztlavot is azért választottuk, mert mostanra kimutatta foga fehérét, a mi kis demokráciánk , a mi kis rendszerváltásunk.

 J.P.: Az volt igazán az abszurd, amikor kihirdették a hadiállapotot Lengyelországban ,hogy letörje a Szolidaritást a ZOMO,  a híres kommunista rohamrendőrség. Internálták a Szolidalítás vezetőit. Az utcán dübörögtek a tankok, s közben a tv-ben Jaruzelsky a létező demokráciáról, a helyzet konszolidációjáról beszélt.

 -Kicsoda Vatzlav?

 B.H.: Bárki lehet, akinek egyetlen célja van csak a túlélés. Mindenfajta szélhámosságra és lelki manőverre képes, megtagadva az együttélés elemi feltételeit is, ha ez a túlélést és az új életet jelenti számára. A mi térségünkben, ahol időről időre átszabják a határokat, testvér a testvért adja el, szemforgató diktátorok demokráciának hazudják a rendőrterrort, szabadságnak a kiszolgáltatottságot, itt Közép-Európában a félelem mozgatja már csecsemő korától kezdve az embert. A félelem és ennek következtében a menekülés lesz életútja. Ady már a múlt század elején megfogalmazza A föl-földobott kő című versében a „ Mindig elvágyik, s nem menekülhet” emberi léthelyzetet. Egy évszázad multán már tudjuk, menekülhet az ember, de az ára az önmegtagadás, az önazonosság elvesztése, az együttérzés és a szeretet kiirtása. Az intő közmondásra „Aki hazát cserél, szívet cserél” egy szomorú mosoly, egy vállrándítás vagy éppen a cinikus „Na és” a válasz. Ez a mi kis modernizációnk Közép-Európában.

 -Ebben a spirálban Vatzlav is egyre mélyebbre jut? Ítél felette Mrozek?

 J.P.: Az ítélet nem megfelelő kifejezés. Mérnöki szerkesztés, geometrikus sorsszerűség és moliere-i távolságtartás jellemzi a művet.

 B.H.: A záró monológ , a magyar irodalomból oly jól ismert, „és mégis” fordulatot hoz. A hazugság, a vérszívás, a brutalitás közepette, a pokol legmélyebb bugyrában is fölrémlik a „túlsó part”, a megváltás reménye…

 Medveczky Attila