vissza a főoldalra

 

 

 2007.11.09. 

1956 és Józsefváros

Józsefváros 130. születése alkalmából a VIII. kerületi forradalmi eseményekről tartott előadást az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában november 7-én Győrffy László író, publicista, a Magyar Fórum újságírója. Az est bevezetőjében elhangzott, hogy 1956. november 7-én két tragédia is érte az országot. Az egyik: megalakult az első Kádár-kormány, mely mindvégig illegitim volt, hiszen az előző miniszterelnök, Nagy Imre, nem mondott le – inkább vállalta a halált. A másik: fiatalon elhunyt egy – ma sajnos alig ismert költő – Gérecz Attila. Megtudtuk: november 3-án, a Corvin közben Győrffy László (képünkön ) ötlete nyomán felavattak egy olyan emléktáblát, mely megőrzi, s mutatja a harcok, a felkelői gócpontok helyét. Ezek a házak a Corvin-Szigony projektnek (házakat tesznek a földdel egyenlővé, s jönnek a lakóparkok) köszönhetően eltűntek…Ezt követően az est közreműködője, Szersén Gyula felolvasta a költő Karácsonyi ének a börtönben c. költeményét. Győrffy László beszéde előtt leszögezte, hogy Budapesten sem a II. világháború alatt, sem 1956-ban nem történt akkora puszítás, mint 1990-et követően. „A városarculatot 1990 után elpusztították. Üvegkalitkákat emeltek olyan házak helyére is, melyek megmenthetők lettek volna.” Győrffy szerint a múlt század eleji változások nem voltak olyan drasztikusak, hogy Józsefváros most elveszítse régi báját. Az író véleménye, hogy a Corvin sétány c. „elmebaj” azért történt, hogy az 50. évforduló alkalmára minél kevesebb emlékhely maradjon fenn. De miért is kellett már az ’50-es évektől elpusztítani ezt a városrészt? Az előadó elmondta: „Rákosi nem bírta elviselni a polgárokat, s ebben a kerületben ők laktak.

A forradalom leverése után pedig Kádár ’56’ miatt hagyta pusztulni a városrészt. Lakosságcserét akartak. Elmentek a régi lakók, s helyükbe olyanok jöttek, akik segítettek az elpusztításban.” Ezt követően Szersén Gyula részleteket olvasott fel az író közelmúltban megjelent könyvéből, az Őszi robbanásból, majd Győrffy kiemelte, hogy sem a KGST-be való beerőszakolásunk, sem az 1956-os események nem történtek volna úgy, ahogy, ha a Nyugat nem engedélyezi. ’56-ban az akkori amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy hazánk nem tartozik a nyugati érdekövezetbe. S mi történt október 30-án? Egy Gallicus álnevű erdélyi zsidó újságíró a harcok folytatására bíztatta a forradalmárokat a Szabad Európa Rádión keresztül. Minderről, a józsefvárosi és a Práter utcai harcokról bővebb információt szerezhetnek Győrffy László: Őszi robbanás – danse macabre c. történelmi-életrajzi regényéből. A könyv dokumentum hitelességű hazai és külföldi rádióadásokkal is felidézi az akkori idők harcait, a sötét, középkori háborúkra jellemző „danse macabre”, magyarul a haláltánc korszakát.

 Medveczky Attila