vissza a főoldalra

 

 

 2007.09.07. 

Antall történelmi bűnei

Fekete Gyula író, szociográfus, újságíró 1922 február 26-án született Mezőkeresztesen. Felsőfokú tanulmányait a József Nádor Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán végezte. 1945 –től Debrecenben az Nemzeti Parasztpárt (NPP) központjában dolgozik, Borsod megyében a földreform miniszteri biztosa, majd az NPP észak-magyarországi titkára, az Északi Szabad Szó felelős szerkesztője, az Észak-Magyarországi Szövetkezeti Központ ügyvezető igazgatója. 1947-től ’53-ig a fővárosban a Március Tizenötödike, a Szövetkezet, majd a Szabad Szó, a Világosság, az Esti Budapest szerkesztője. 1956-ban az Írószövetség titkára, majd 10 hónapig letartóztatásban él.1965 és ’68 közt a Budapest szerkesztője, 1988—tól egy évig a Hitel munkatársa. 1981-től 8 évig az Írószövetség alelnöke. 1989-ig az Országos Családvédelmi Tanács társelnöke, az Olvasó Népért Mozgalom elnöke. 1988-90 az MDF elnökségi tagja, 1990- 91 a Magyar Néppárt elnöke, a Magyar Néppárt - NPP intézőbizottságának elnöke. 1992 – ben a Magyar Újságírók Közösségének elnökségi tagja lesz. 1992-96 az MVSZ ügyvezető alelnöke. Elismerései: Kiváló Munkáért (1949), József Attila-díj (1953, 1963, 1973), SZOT-díj (1964), a Művészeti Alap irodalmi díja (1978), a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1992.) . Írt regényeket, elbeszéléseket, filmeket, drámát, esszét, publicisztikát, megjelent 52 prózai kötete, száznál több hazai kiadásban. Külföldön - kisebb írásokat nem számolva - 11 kötete jelent meg, 54 kiadásban, orosz , német, angol, francia, spanyol, olasz, cseh, szlovák, észt, lett, litván, lengyel, bolgár, román, finn, eszperantó nyelven. Ismertebb kötetei: A kék sziget; A falu szépe; Az orvos halála (26 hazai és külföldi kiadásban); A hű asszony meg a rossz nő; Egy korty tenger; Sarkcsillag; Éljünk magunknak?; Elfogultságaim térképe; Véreim, magyar kannibálok! (Vádirat a jövő megrablásáról); Gondolkozzunk, magyarok!; Csőre töltött gondolat; Naplóm a történelemnek.

 -Az egyik országos napilap augusztus 11-ei számában terjedelmes interjút közöl Szabad Györggyel, az ún. rendszerváltás utáni első parlament elnökével. Szabad doktor – többek közt – ezt nyilatkozta: „Antall megtörte a hallgatást arról a tabutémáról is, hogy nálunk a legalacsonyabb a várható élettartam Európában.” A néhai miniszterelnök foglalkozott tehát a népességcsökkenés megállításával?

 - Dehogyis! Ellenkezőleg! Többször is előállt családellenes, gyermekellenes javaslatokkal. Antall végképp elszabotálta, amit 1988. október 1-jén - több mint ötszázan - az MDF szegedi tanácskozásán a párt népesedéspolitikájáról elhatároztunk. Az ő bűnei közt nem az utolsó volt – én az elsők között említeném - , amilyen visszautasító közönnyel a népesedés ügyét kezelte. Még arra sem volt gondja, hogy a családi pótlék összege ne maradjon el túlságosan az infláció miatt.

 -Többen azon a véleményen vannak, hogy Antall küldött ember volt…

 -Nem abból indulok ki, hogy küldték, vagy sem, hanem abból: politikusként milyen tetteket hajtott végre. Azt is el lehet képzelni, hogy egy küldött ember „megtér”, és tisztességes munkát végez. Mondok rá egy példát. Volt olyan rám küldött spicli, aki jelentéseket írt rólam, s később kiderült: teljesen a pártomra állt. Sőt igyekezett bizonyítani az igazamat. Antall bűnei közé tartozik, hogy szétverte az MDF-t, a legnagyobb kormánypártot. Mi történt? Az MDF bejött a ringbe, kiütötte az ellenfelét, aztán lefeküdt a padlóra és kiszámoltatta magát. Nem csak, hogy kiszámoltatta magát, hanem még hagyta, hogy rugdossák és köpködjék is. Ez a nyugodt erő? Nem az a legény, aki üti, hanem, aki állja? Antall annyira szétverte a pártot, hogy a ciklus végére egyötödére csökkent az MDF szavazóinak száma. Miért kell ezért „szentté avatni”? Nem értem.

 -A mostani MDF-esek szerint nem Antall verte szét a pártot, hanem azok, akik kiléptek…

 -De miért léptek ki? Antall és köre miatt! Egy olyan pártból nem lépnek ki az emberek, ahol jól érzik magukat, s ahol a vezetőség azt szeretné megvalósítani, amit a tagok is fontosnak tartanak.

 -1990-ben úgy döntött, hogy nem akar tovább politizálni. Miért?

 -Láttam, elég politikus van már az MDF-ben. Vissza akartam menni írónak. Azt szerették volna, hogy az MDF alelnöke legyek. Visszautasítottam a felkérést. Még a képviselőjelöltséget sem vállaltam el. Majd felkereste az MDF-et a Parasztpárt küldöttsége, hogy engedjenek át hozzájuk elnöknek. Először elhárítottam a felkérést, végül a többi alapító tag unszolására elvállaltam Magyar Néppárt – NPP elnökségét.

 -Térjünk vissza Antall József értékelésére…

 -További bűne, hogy liberális hátteret kreált magának. Holott kezdetben nyoma sem volt az MDF-ben a liberalizmusnak. Az ún. nemzeti liberálisokat tolta előre, a lakitelekieket pedig elszigetelte minden főbb döntéshozó fórumtól. Egyedül Lezsák Sándort viselte el valamennyire. Engem már nem kellett elviselnie, ez az „elviselés” nehezére esett addig is.

 -Miért?

 -1989-ben azt képviseltem, hogy ne legyen párt az MDF-ből, hanem maradjon meg mozgalomnak. Bárki lehessen tagja, pártbeli hovatartozástól függetlenül. 1990-re pedig hozzunk létre egy választási pártot. Leszavaztak, s így párt lett az MDF-ből. Mondtam: „Csináljátok csak a pártot, ebbe nem szólok bele.” Ezt követően egy évig még az elnökség tagja maradtam, de kb. hat hónapig nem jártam be az MDF-be. Akkor mentem be, amikor jött a „négy igenes” választás, s megtudtam, hogy az MDF bojkottra buzdít. Közöltem velük: „Láttatok már olyat a világon, hogy egy bojkottal meg lehetetett nyerni tömegeket?” Sajnos megbukott a népszavazás.

 -Antall és Szabad György képviselte az MDF-et az Ellenzéki Kerekasztalnál. Az alapítók nem mehettek oda?

 -Nem erről van szó. Gondoljunk bele: az alaíptók közül egy sem lett milliárdos. Pedig akármelyikünk lehetett volna államelnök, miniszterelnök, vagy a parlament elnöke. Nem törtük magunkat ezekért a posztokért. Sajnos rosszul tettük, és rosszul is választottuk ki a főméltóságokat. Antall további bűne, hogy nem nyúlt hozzá a médiához, úgy hagyta a sajtót, ahogy azt Aczél György állította össze. És ez a sajtó már harmadszor hozza vissza a kommunistákat. Gyurcsány meg sem tudna mozdulni a lezüllesztett sajtó nélkül. Pontosan tudja, hogy a kommunikáció a legfontosabb. A sajtón keresztül magyarázza meg az elbutított szavazónak, hogy miért tesz jót vele, ha „kizsebeli”. 1990 után a lengyeleknél és a volt Csehszlovákiában is meglehetősen kiseperték a korábbi szerkesztőket. A nagy pártos bandát. Nálunk nem ez történt. Mindenki a helyén maradt. A nagytakarítás elszabotálták. Antall idejekorán megszabadult azoktól a személyektől, akik a nagytakarítást követelhették volna. Elszigetelte őket. Már 1990. áprilisában megírtam Különvélemény c. cikkemben, hogy történelmi bűne lesz az MDF-nek, ha a sajtót úgy hagyja, ahogy Aczél összeállította. Ezt az írást elküldtem minden elnökségi tagnak. Egyedül Csurka István foglalkozott vele, le is közölte a Magyar Fórumban. Egyébként közvetlenül az MDF győzelme után összehívták a sajtó prominens képviselőit a Bem térre. Szegvári Katalin napirend előtt felszólalt: „Mondja meg, hogy ki vagyunk rúgva! Erről van itt szó! Igaz?” A sajtó vezető személyiségei már rég összepakoltak, mert abban a hiszemben voltak, hogy lapátra kerülnek. Kulin Ferenc válasza: „Szó sincs róla!” A szerkesztők visszamentek dolgozni, s még annyi könnyebbségük is volt, hogy Aczél eltűnt a fejük felől. Aczél ugyanis veszedelmes ember volt. Aki nem találta el az ő gondolatát, az repült. Sokszor az ellenkezőjét mondta annak, amit kívánt. Sőt, volt, mikor eltitkolta azt, hogy lényeges dolgokról tudomása lenne. Egyszer meghívott engem is, mint az Írószövetség alelnökét, egy nagyobb tanácskozásra. Ez 1983-ban történt. Ezt megelőzően a KISZ lapjának, az Ifjúsági Magazinnak olvastam el a teljes ’82-es évfolyamát. Ez a lap akkor a legocsmányabb volt a sajtótermékek között. Állandó rovatuk volt a „Hogyan vesztettem el szüzességemet”, miközben a szerkesztő, Szántó Gábor, az irodalmat és a történelmet végképp kiirtotta a lapból. A gyűlésen, a rendelkezésemre álló 10 percben felvázoltam kifogásaimat a lappal kapcsolatban. Aczél válasza: „Arról, amit Fekete elvtárs mondott, semmit se tudtam.” Pedig nyilvánvaló, hogy tudott róla. Egyébként azokban a napokban kapta meg az Ifjúsági Magazin a KISZ KB kiemelt dicséretét.

 - Gazdaságpolitikai rész: mindenféleképpen vissza kellett fizetni az előző rezsimben felvett kölcsönöket?

 -Antall azt mondta: „ha beledöglünk is, fizetünk.” Egy kölcsönfelvételnek két felelőse van: aki adja, s aki felveszi. Aki adja, az is felelős. A kölcsön adói pontosan tudták, hogy lyukas zsákba öntik a pénzt. Sőt még dicsekedtek is vele, hogy azzal készítették elő a rendszerváltást, hogy eladósították a rezsimet. Ha ilyen szándékkal történt mindez, akkor miért követelik rajtunk, hogy mi fizessük vissza a kölcsönt? Antall környékén olyan helyzetet teremtettek, főleg USA-beli útját követően, hogy szóba sem lehetett hozni azt : nem igazságos, hogy az ellenünk felvett kölcsönöket magas kamatokkal mi fizessük vissza.

 -Előfordult, hogy a parlamentben Antall a saját pártja ellenében döntött?

 - Többször is, pl. a családpolitikában, de említhetem az ominózus alapszerződés esetét is. Volt egy hangzatos mondása: „lélekben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.” Viszont ő volt a keresztülvivője a magyar-ukrán alapszerződésnek. Antall jórészt a saját pártja ellen, az SZDSZ-szel és a szocialistákkal összefogva tudta csak megszavaztatni ezt az alapszerződést. Tehát akkor az ottani magyarság ellenében döntött. Nézzük meg, mi következett utána? Az ukránok ugyanúgy viselkedtek a kárpátaljai magyarokkal szemben, mint régebben. S jól tudom, hogy a ruszinokat az alapszerződéssel ugyanolyan pofon érte, mint a kinti magyarokat. Antallnak legalább jelezni kellett volna, ha nem ért egyet valamivel. Ilyet sosem jelzett, hanem végrehajtóként figurált. Amikor felszabadulhattunk volna egy elnyomás alól, akkor – köszönhetően neki is -, nem a helyes utat választottuk. A magyarság annyira elvesztette mára életképességét, hogy ez – ha nem lesz jelentős változás - a nemzet pusztulásához vezet.

 -Említette Aczél Györgyöt. Ő több alkalommal kikérte az ön véleményét, viszont ’90 óta egy miniszter, vagy kormányfő nem volt kíváncsi Fekete Gyula javaslataira. Aczélt valóban érdekelték a népesedés problémái?

 - Aczél György több ízben alkalmat adott négyszemközti beszélgetésre a népesedésről, rájöttem, olyankor, amikor a Politikai Bizottság vagy a Központi Bizottság napirendre tűzte. Vallatott egy óra hosszat a helyzetről, így azután az ülésen ő volt a Jani.

 - A Ki kicsoda? szerint 1992-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét…

 -Ennek a lexikonnal az egyik állítását helyre kell igazítanom, mert a kitüntetést valóban megkaptam volna Tolnay Klárival és Mensáros Lászlóval együtt, viszont nem fogadtam el, nem vettem át. Megkérdeztem: ki adja át? Felelet: Antall és Göncz. Erre azt válaszoltam: tartsák meg maguknak, mert leginkább ezt a két embert tartom a felelősnek azért, mert a magyar történelem a függelmek zsákutcájából nem tudott kitörni.

 -Július 11-én, a népesedési világnapon megtudhattuk, hogy más országokban is fogy a lakosság, de sehol a világon nincs példa ilyen tartós csökkenésre. Mire lenne szükség a fogyás lefékezéséhez?

 -Nem a segélyekre tenném a hangsúlyt. Az adórendszer a ludas. A gyermekre áldozott időt, fáradságot, töredelmet nem térítheti meg a szülőknek senki, de anyagi ráfordításaik egy hányadáért költségtérítést kapnak, s ezt mindmáig „támogatásnak", „segélynek" nevezik. A politikusok a „családtámogatási rendszerekről" vitatkoznak, s általános vélemény, hogy a költségvetést terheli ez a támogatás, a befizetett adókból folyósítják. Sikerült elérni, hogy maguk a kizsákmányolt családok is támogatásnak nevezik jogos költségtérítésük töredékét, sőt annak is tartják. Holott az eltartottak számától független adóztatással, a nevelés költségeit naponta terhelő forgalmi adóval, a szülők gyermekeik után a kapott „juttatásoknak" esetleg többszörösét fizetik be az államkasszába. Hazai adóztatásunk kezdettől fogva kitagadta a szülők jövedelméből a gyermekek létminimumát, amelyet megilletett volna az adómentesség. Régebben végeztem egy számítást, beküldtem az állampárt Politikai Bizottságához: az egy szem gyerekre kivetett jövedelmi adó megfelelt tizenegy luxuskutya adójának. Ráadásul a gyerekadó progresszív volt, mert hat gyerek után - ha fedezte a szülők jövedelme - nem 66, hanem 117 luxuskutya adóját kellett fizetni... Eleinte vitatták, de később elismerték: helyes a számításom. Annyi történt, hogy a következő év január elsején eltörölték –a kutyaadót. A Hitel júliusi különszámában megírtam az elmúlt 45 évben megjelent népesedésről írt köteteim, előadásaim, vitairataim zárszavát. Most adtam nyomdába egy kötetemet, melynek címe: Európa öngyilkossága. Ezekben az írásokban a kérdésekre részletes választ kaphatnak az érdeklődök.

 Medveczky Attila