vissza a főoldalra

 

 

 2008.04.25. 

Félünk egymástól

Több mint száz vajdasági iskolában végzett felmérés eredménye: a diákok több mint tizede érzi magát hátrányban nemzeti hovatartozása miatt. Április 22-én a szabadkai Kosztolányi Dezső Nyelvi Gimnázium dísztermében a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségügyi Titkárság és a Vajdasági Pedagógiai Intézet (VPI) szervezésében bemutatták a vajdasági iskolák nemzetek közötti önértékelési rendszerének modelljét, amelyet az utóbbi egy évben, általános és középiskolások körében a titkárság támogatásával lefolytatott kérdőíves felmérés eredményeként alkottak meg az intézet munkatársai. A rendezvényen az észak-bácskai körzet iskoláival ismertették a kutatás eredményeit, valamint a tanintézmények képviselői is elmondhatták a témával kapcsolatos elképzeléseiket, problémáikat. Az összegyűlteket Pintér Molnár Edit, a községi képviselő-testület oktatási felelőse köszöntötte, majd elmondta, hogy a község területén 20 általános és 11 középiskola található, a tanítás a környezet három nyelvén folyik, ezért fontos, hogy ebben a községben behatóan foglalkozzanak ezzel a témával. Erdély Lenke, a VPI vezetője elmondta, hogy a szabadkai és észak-bácskai iskolák is be voltak vonva az általuk lebonyolított önértékelési felmérésbe, és a kutatás eredményei, amelyeket ez és az ezt követő bemutatók hivatottak ismertetni, várhatóan nagyon fontosak lesznek az egész közösség számára. Marius Rošu tartományi segédtitkár, a nemzeti kisebbségjogi szolgálat igazgatója is elmondta a felméréssel kapcsolatos érzéseit: - A Tartományi Végrehajtó Tanács már jó ideje aktívan közreműködik Vajdaság multikulturalitásának és etnikai stabilitásának megőrzésében. Ennek a projektnek a célcsoportja a fiatalság, ugyanis az ehhez kapcsolódó tervek hosszú távra szólnak, és az ifjúság körében még kialakulóban vannak az értékítéletek, és nincs biztos társadalmi beállítottságuk. Mint ahogy programjaink java más intézmények, szervezetek bevonásával valósul meg, ez is az iskolákkal együttműködve jött létre. Jelenleg 13 olyan projektünk fut párhuzamosan, ami a tolerancia, az inter- és multikulturalizmus, a többnyelvűség témakörébe sorolható. Dr. Losoncz Alpár, a modell kidolgozásának egyik résztvevője a nemzetek közötti viszonyokról, az ilyen jellegű kezdeményezések fontosságáról, az állam szerepéről fejtette ki gondolatait. Elmondta, hogy Szerbia-szerte azt tapasztalta, hogy az emberek nem értik a multikulturalizmus lényegét, ami különösen fontossá teszi az iskolák szerepét a társadalomban fellépő negatív tendenciák visszaszorításában, megfékezésében. Leszögezte, hogy az európai nemzetek nagy része valamiféle nagy múlttal van elfoglalva, amiből az egymás mellett élő népek között egyezések és ellentétek alakulnak ki. Vajdaságban például nincs egy nyelv sem, amely ne lenne interferenciában a többivel, ezért is kell ráébreszteni az itt élőket, hogy a tolerancia a válasz arra a tényre, hogy egy időben több nép él egy helyen. Erdély Lenke elmondta, hogy a kutatást az általános iskolák 8. és a középiskolák 2. és 4. osztályában végezték, összesen 60 közép- és 59 általános iskolában, összesen 4311 diák részvételével. - A 4. fázisába értünk a projektnek. Az elsőben megtörtént az iskolák identifikálása, a második fázisban az adatbevitel és a részleges feldolgozás, a harmadik fázisban Palicson, egy konferencián ismertették az eredményeket, most pedig szeretnénk az iskolákat felkérni, hogy véleményezzék a kidolgozott modellt, és ismertessék a felmérés eredményeit. Radoš Radivojević, a felmérés vezetője és az azt dokumentáló kötet szerzője a kidolgozott adatokat ismertette, amelyek közül talán a legfigyelemfelkeltőbb, hogy Vajdaságban a ruszin diákok 19, a szlovákok 18, a magyarok 14, a horvátok 12, a románok 11, sőt, még a szerb nebulók 8 százaléka sem érzi magát biztonságban nemzeti hovatartozása miatt. A felmérés eredményeit a VPI honlapján (www.pzv.org.yu) tekinthetik meg az érdeklődők.

 (Forrás: Magyar Szó)