vissza a főoldalra

 

 

 2008.08.01. 

Isten lelke ma is működik

A közelmúltban Erdő Péter bíboros kívánságára megalakult Városmissziós Referatúra vezetője megbeszélésre hívta június 27-ére az Esztergom- Budapesti Főegyházmegye Pasztorális Tanácsának és a főegyházmegye plébániáinak plébános által delegált tagjait – írta a Magyar Kurír. A városmisszió jelentőségéről és a programokról dr. Marik József, a referatúra vezetője nyilatkozott.

 – Először egy személyes kérdés: minek köszönhető, hogy Erdő Péter bíboros úr világi személyt bízott meg a referatúra vezetésével?

 – Annak, hogy a 2007-es Városmissziónak én voltam a világi főszervezője. Jómagam annak az Emmánuel Közösségnek vagyok a magyarországi alapító tagja, mely a városmissziós folyamat ötletgazdája volt. Ennek a közösségnek Párizsban van a bázisa. Anno az Emmánuel Közösség vezetői azzal keresték fel Párizs érsekét, hogy tapasztalataik szerint új nyitottság figyelhető meg a párizsiak részéről az Evangélium befogadására. Ebből alakult ki egy öt városra kiterjedő nagy missziós folyamat. A 2005-ös lisszaboni városmisszión Erdő Péter bíboros úrral vettem részt, aki akkor bízott meg a 2007- es budapesti rendezvény megszervezésével. Amikor kiértékeltük a 2007-es eseményeket, az egyéb pasztorális munkák mellett felvetődött a missziós referatúra felállításának ötlete. Ekkor kért fel a bíboros úr a Városmissziós Referatúra vezetésére.

 – Mi hangzott el a június végi megbeszélésen?

 – A legfontosabb: a Városmissziót folyamatként próbáljuk megfogalmazni. Tehát nem egy egyszeri, egyhetes akcióról van csupán szó, hanem egy sorozatról. A folytatás elsősorban azt célozza, hogy egyre többen legyenek, akik felismerik a missziós hivatást, és közösen gondolkodva keresik a gyakorlati tettekre váltás legjobb módját is. Voltak városmissziós rendezvények még a megbeszélés előtt is: a pünkösdhétfői máriaremetei Karizmák Ünnepe, a Pünkösdvasárnap tartott Gellért-hegyi Ima a városért, az Élő Rózsafüzér Budapest körül, valamint a június 18-21-éig a WestEnd tetőteraszán tartott Soul&Gospel fesztivál. Idén, szeptember 20-án rendezzük meg a Nyitott templomok éjszakáját. Ez egy napra esik a Nyitott múzeumok éjszakájával; így egy nagyszabású budapesti programról lesz szó. Jó lenne, ha ezt a napot megelőzné a plébániákon egy-egy missziós hét, amellyel jobban fel tudják hívni a figyelmet az eseményre, és a közösség lelkileg is fel tud készülni.

 – A pap mise után kihirdeti a híveknek a missziós hét programjait, de milyen eszközökkel tudnak eljutni azokhoz, akik ateisták, vagy nem gyakorolják hitüket?

 – Pont ennek a problémának a megoldására jött létre az egész missziós folyamat. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a templomban történik egy esemény, hanem kimegyünk a közterekre; az egyházi közösség megmutatja magát különböző világi helyszíneken. A misszió ideje alatt műsoros esteket tartunk, színpadokat állítunk, melyeken zenélnek, pantomimeznek, hirdetik az evangéliumot. A misszió legfontosabb építőeleme: a helyi közösségek tagjai próbálják a környezetükben élőket megszólítani, s elhívni bizonyos eseményekre.

 – Jól látom, hogy az egyház az eddigiekhez képest új felfogásban kezdeményez párbeszédet a társadalommal?

 – Felfrissítünk egy olyan életmódot, mely a korábbi időkben teljesen természetes volt. Régebben együtt élt, lélegzett az egyház a társadalommal. Az utóbbi években az egyház elszigetelődött, visszahúzódott a templomok falai közé. Nem volt „ildomos” túlságosan aktívnak lenni. Szerencsére nálunk már nincsenek olyan külső kényszerítő erők, mint a szocializmus éveiben, s ezért fel kell frissítenünk azokat az aktivitásokat, amikkel képesek vagyunk elérni a hit iránt közömbös embereket.

 – Nyugaton más a helyzet, ott nem a „kommunizmus kísértete” jelentette a gondot. Írják: a katolikus egyház Európában lépéshátrányba került a városiasodás robbanásszerűen terjedő jelenségével szemben.

 – Így van, s az egyház megkésve reagált azokra a kihívásokra, amelyek a világi oldalról érték az embereket. A nagyváros individualizálódott és hagyományos életformáktól megfosztott lakói döntési helyzetben vannak: maguk választhatják meg az életüket meghatározó alapértékeket, és azokat a közösségeket, ahol mindezeket megélhetik. Az egyház csendes jelenléte nem elegendő ahhoz, hogy felhívja a figyelmet a keresztény értékekre. Ezért olyan színtereken is meg kell jelenni az egyháznak, ami láthatóvá teszi a külső világ számára. Megvan rá az esély, hogy a megújuló, ismét misszióssá és közösségivé váló kereszténység éppen a nagyváros sajátos körülményei között találja meg új bázisát.

 – Tudjuk, hogy a szekták és az újsütetű, magukat kereszténynek mondó kis egyházak főleg a nagyvárosokban terjeszkednek. A városmisszió rendezvényei közvetve választ adnak a szekták térnyerésére?

 – Feltétlenül, hiszen felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a társadalomban jelen van az egyház különböző szervezeteivel és közösségeivel. Fel kell mutatnunk: a helyi vallásos közösségek léteznek és élnek. A Városmisszió egyik pozitívuma, hogy a helyi közösségek rádöbbentek arra: a világi hívek is alkalmasak az Evangélium hirdetésére. Sőt most az ő kezükben van az örömhír hirdetése, hiszen főleg ők találkoznak azokkal az emberekkel, akik még nem ismerik Isten igéjét. A papság nem csak nagyon leterhelt és túlhajszolt, hanem sokszor nem kerül azok közelébe, akiknek beszélni kéne az Evangéliumról.

 – Ha azt mondom: Római Katolikus Egyház, akkor még a híveknek is csak a klérus jut eszébe, pedig az egyház nem csak papokból áll.

 – A Városmisszió azt a célt is szolgálta, hogy a hívek ébredjenek rá saját hivatásukra. A híveknek nem csupán a „bárány” szerepe jut az egyházban, hanem nagyon komoly missziós feladatuk van. A keresztény missziós hivatás a helyi egyházközösségben tud leginkább kibontakozni, ott jöhetnek létre azok a találkozások a helyi lakossággal, amelyekben a személyes megszólítás lehetséges.

 – A tavalyi Városmisszió programjain több művész – pl. Benkóczy Zoltán, Oberfrank Pál – vallott hitéről, s beszélgetett a hallgatósággal. Lesz ehhez hasonló rendezvény?

 – Lesz, mert azt szeretnénk, hogy a kereszténységüket felvállaló művészek, ahol csak lehet, keresztény módon nyilvánuljanak meg. A Városmisszió jelentős rendezvénysorozata volt tavaly a Szakrális Művészetek Hete, amelybe sok fővárosi múzeum bekapcsolódott. Ez nem csak egyes szakrális kiállítások megrendezését jelentette, e kiállítások köré mindig programok is szerveződtek, tanúságtételek és evangéliumi részletek is elhangzottak. Idén ez a rendezvény, amelyet szeptember 14. és 21. között tartunk, már országossá válik. Ezeken a rendezvényeken fellépő művészek tanúságot tesznek saját hitükről.

 Medveczky Attila