vissza a főoldalra

 

 

 2008.12.12. 

Hit, fanatizmus, munka

– Gubcsi Lajos Bartók Béla-emlékdíjjal tüntette ki a 35 éve alapított csernátoni Haszmann Pál Múzeumot. Ifj. Haszmann Pálnak, az intézmény vezetőjének gratulálok a díjhoz!

 – Nagyon szépen köszönöm! Az 1970-es évek elején Háromszéken művelődési intézmények, egyesületek jöttek létre, szobrokat állítottak, intézmények sora nő ki egyik napról a másikra e gazdag múltú, hagyományokat megtartó, kultúrát megbecsülő és abból táplálkozó vidékből. A nagy örökség számbavételét, megtartását, annak gyarapítását és annak átörökítését tartotta legfontosabb feladatának az a múzeumot megálmodó, megteremtő lelkes csoport, amelynek az élén édesapám, id. Haszmann Pál állt. Az ő nevéhez fűződik a Kovászna Megyei Múzeum csernátoni néprajzi kiállítása anyagának, valamint a község történetére vonatkozó adatoknak az összegyűjtése és megmentése. Néptanítónak készült, s a nevelőmunkát úgy értelmezte, hogy a tanítónak kötelessége a gyermekek nevelése mellett a közösségnek is használni. Meggyőződéséhez hű maradt haláláig. Példája azt mutatja, hogy történeti, valamint népi kultúránk emlékeinek összegyűjtése és megőrzése nemcsak a szakemberekre, de minden öntudatos állampolgárra egyforma felelősséggel hárul. A tájmúzeum 1973-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Híres skanzennel, valamint rendkívül gazdag mezőgép- és öntöttvaskályha-gyűjteménnyel rendelkezik. A múzeum alapításának nagyon fontos és tanulságos részét képezi a község és vidék művelődéstörténetét, illetve a község nagy szülötteinek életét, munkásságát bemutató kiállítás. 1999-ben a múzeum vezetősége édesapám tiszteletére szorgalmazza az intézmény róla való elnevezését, amelyet a Kovászna Megyei Tanács városrendezési és fejlesztési, környezetvédelmi és műemlékvédelmi szakbizottsága el is fogadott. Gyűjteményünk java részét néprajzi anyag képezi. Éppen ezért sokan használják a tájmúzeum, szabadtéri néprajzi múzeum, állandó néprajzi kiállítás megnevezéseket is.

 – A Bartók Béla zeneszerzőről elnevezett díjat miként kapta meg egy erdélyi tájmúzeum?

 – Mert intézményünk zenei anyanyelvünk kincseit is őrzi.

 – Kik finanszírozzák a múzeumot?

 – A Székely Nemzeti Múzeum tagintézményeként kapunk anyagi támogatást fenntartónktól, a Kovászna Megyei Tanácstól. Pillanatnyilag nehéz helyzetben vagyunk, mert a jogos örökösök visszakérték azt a volt kúriát, melyet az alapításkor kaptunk a megye akkori vezetőitől. A Damokos családnak tízéves pereskedés után 2006-ban szolgáltatott igazságot a brassói törvényszék, amikor úgy döntött, hogy természetben kell visszaszolgáltatni az egykori tulajdonosoknak a múzeumnak otthont adó kúriát. Jómagam kitartóan küzdöttem azért, hogy a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményt ne kelljen elköltöztetni, ezért a fenntartó kompromisszumos megoldásra jutott a családdal. Három évre szóló bérleti szerződést kötöttek, amely szerint a tanács havi kétezer euró bért fizet a tulajdonosoknak, viszont a bérleti szerződés jövő márciusban lejár. Ezt sikerült áprilisig meghosszabbítani. A legjobb az lenne, ha az intézményt és a hatalmas gyűjteményt nem kellene elmozdítani. Nem tartom a legjobb megoldásnak az albérleti formát, hiszen hosszú távra kell a múzeum sorsát rendezni. De minket ez a nehéz helyzet sem tántorít el céljainktól. Szinte naponta gyarapítjuk gyűjteményünket és hívjuk a fiatalokat a népfőiskolára. Idén 670 fiatal jött el a népfőiskola foglalkozásaira, ahol hagyományos mesterségek ápolására, pl. fafaragásra tanítjuk őket. A fiatalok nemcsak Erdélyből, hanem az egész Kárpáthazából érkeznek. Még Amerikából is jönnek érdeklődők. Bartók Bélával együtt valljuk: „A mai ember, minden idők legvadabbikának embere, próbálj mindenek előtt ember lenni; s ha felfogtad, mit jelent embernek lenni, csak akkor törődhetsz hazával, társsal és baráttal.” Ezt a nagy zeneszerző 1935 januárjában fogalmazta meg. Akkor is olyan nehéz időket éltünk, mint jelenleg. Mit látunk most? Kigúnyolják ősi kultúránkat, értékeinket. De ebben a helyzetben is meg kell maradni embernek. Ennek próbálunk mi is megfelelni több-kevesebb sikerrel, s összefogni a fiatalokat, biztatni őket arra, hogy ne hagyják el szülőföldjüket; ragaszkodjanak gyökereikhez, zenei anyanyelvükhöz. Mindenkinek, aki betér hozzánk, elmondjuk: a székely ember saját érzelmeit legszebben saját zenei anyanyelvén tudja közölni másokkal. A gyökerek megtartására való biztatást szüleinktől kaptuk: vigyázzatok, hogy ne vesszenek el a csodás, közösséget egybetartó népi kincsek. Ezért ének- és tánctáborokat is szervezünk, ahol együtt énekelnek fiatalok az öregekkel.

 

Medveczky Attila