vissza a főoldalra

 

 

 2008.06.13. 

Az 1000. év küszöbén

A Gyulafehérvári Főegyházmegye alapításának 1000. évfordulójára jubileumi évet szentelnek, amelynek ünnepélyes megnyitására szeptember 13-án Csíksomlyón, az őszi Mária-búcsún, a Szűzanya népünnepén kerül sor.

 Ezt követően az egész évet át­ívelő lelki eseménysorozat után 2009. szeptember 29-én, Gyulafehérváron, Szent Mihály főangyal, a főegyházmegye védőszentje és a székesegyház búcsúünnepén tartják a millenniumi év hálaadását. A napokban körlevélben hirdette meg Tamás József segédpüspök, általános helynök, a Millenniumi Bizottság titkára a megemlékező esz­tendőt.

 Szeretnénk, ha azok a rendezvények, amelyeket szervezünk, a főegyházme­gye lelki megújulását szolgálnák, és lendületet adnának az elkövetkező ezer esztendőre is. Szent István királyunk kezdettől fogva fontosnak tartotta, hogy népe eljusson a kereszténységre. A keresz­tény hitre vezetés eredményessége megkívánta az egyházi szervezet kiépítését. Ezért szent királyunk tíz egyházmegyét alapított, közöttük a gyulafehérvárit, Szent Mihály főan­gyalt rendelve égi pártfogójának, hogy ne csak az égi seregeknek, de főegyházmegyénk híveinek is vezére legyen a földi zarándokúton. Az ezeréves múltra emlékezés fontos történelmi esemény. Neves írónk, Illyés Gyula mondta: „Ezer évet csak sikeres, tehetséges nép tud megélni, nagy erő­próbákkal, rengeteg küzdelem árán.” Mi megértük az ezer esztendőt – fogalmaz az emlékbizottság irata.

 A továbbiakban néhány kiemelkedő eseményre emlékezve, ösztönöz: „Ahogy a csa­ládi ünnepek megülése, a közös emlékek felidézése erősíti a családot, úgy – a történelemre visszatekintve – mi is a nagycsalád egységét akarjuk erősíteni, benne a kisebb közösségeket, plébániákat, esperesi kerületeket, és tudatosítani szeretnénk magunkban az egyház és a nemzet múltjában játszott szerepünket. A hosszú történelmi múltra visszatekintve Isten szolgája II. János Pál pápa szavai szerint: „hálával emlé­kez­ve a múltra, szenvedéllyel élve a jelent, és bizalommal tekintve a jövő felé” szeretnénk főegyház­me­gyénk lelki megújulását előmozdítani.

 Mindannyiatokat arra buzdítunk, hogy használjátok fel ezt a szent időt, úgy téve, ahogy maga Izajás próféta is hirdette: „Örömmel merítek vizet az üdvösség forrásaiból” (Iz 12,3). Ti is így tegyetek! A soron következő esemé­nyekre áldást kérve indítja útjára az emlékezőket Tamás József püspök.

 (Forrás: Udvarhelyi Híradó)