vissza a főoldalra

 

 

 2008.05.17. 

Mintegy 150 ezer hívő kereste fel Fatimát a jelenések évfordulóján

91 évvel ezelőtt a portugáliai Fatima közelében lévő Cova da Iria falu mezején három kisgyermek, Lúcia, Jácinta és Ferenc tanúi voltak a Szűzanya első megjelenésének. Az esemény Fatimát a világ egyik legfontosabb lelkiségi központjává tette. Luciano Gomes Paulo Guerra prelátus, a kegyhely rektora rádiónknak adott interjújában összefoglalta a fatimai jelenéseknek az elmúlt századra gyakorolt hatását.

 A jelenségek rendkívüli eseményei, a napcsoda által, Isten akaratának megfelelően gyökeret vert a világban Mária üzenete. Megígérte Oroszország megtérését, és ennek a reménye évtizedeken át elkísért bennünket. Az isteni Gondviselés által II. János Pál élete is szorosan kapcsolódik Fatimához, az 1981. május 13-án ellene elkövetett merénylet révén. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy ma Fatimát az egész világon ismerik és szeretik.

Arra a kérdésre, hogy milyen sajátos üzenetet hordoz Fatima a világ számára, a portugáliai kegyhely rektora a következőket válaszolta:

 „Nagyon egyszerű és ugyanakkor nagyon összetett üzenetről van szó, amely magába foglalja a keresztény teológiát a Szentháromságtól kezdve a halál utáni életre vonatkozó igazságokig bezárólag, utal a mennyekre és a pokolra. Egyszerűségében rendkívül erős eucharisztikus jellege van, amely az Angyal megjelenésével függ össze. A Mária tisztelet középpontjában a Szűzanya Szeplőtelen Szíve áll, a szentolvasó, amelynek elimádkozását a Szűzanya minden jelenéskor kéri. A zarándokokat Isten megtapasztalása is vonzza: ráébrednek, hogy az isteni Gondviselés jelen van életünkben.

 A fatimai kegyhelyen a zarándokok a jelenések 91. évfordulójára emlékezve, már az ünnep vigíliáján imavirrasztást tartottak. Május 13-án reggel 7 órakor mintegy ötezer hívő vett részt az Eucharisztikus körmeneten, ezt követte a nemzetközi rózsafüzér elimádkozása, majd az ünnepélyes szentmise. Becslések szerint az ünnepnapon mintegy 150 ezer zarándok fordult meg a portugáliai Mária kegyhelyen.

(Forrás: Vatikáni Rádió)