vissza a főoldalra

 

 

 2008.11.14. 

Biblikus konferencia és díszdoktoravatás Debrecenben

"A Biblia világa - a Biblia a világban" címmel rendezett teológiai konferenciát a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) 2008. november 6-án, a Magyar Tudomány Ünnepe és a Biblia Éve jegyében.

Az idén fennállása 470. évfordulóját ünneplő Debreceni Református Kollégium dísztermében Fazakas Sándor professzor, a DRHE rektora nyitotta meg a tudományos ülésszakot, majd előadások hangzottak el. Kőszeghy Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára a Biblián kívüli ókori keleti források szerepéről beszélt a Szentírás értelmezésében. Hodossy-Takács Előd, a DRHE rektor-helyettese előadását, mely Izrael és a szomszédos palesztinai népek vallási és kulturális kapcsolatait tárgyalta, az előadó távollétében szintén Kőszeghy Miklós olvasta fel, majd Peres Imre professzor, a DRHE Újszövetségi Tanszékének nemrég megválasztott vezetője a keresztyén missziói kezdeti szakaszát elemezte. Győri L. János, a debreceni Református Művelődés- és Iskolatörténeti Kutatóintézet igazgatója korabeli szövegekkel gazdagon illusztrált előadásában rámutatott azokra a pontokra, amelyeken kimutatható a Szentírás hatása a kora újkor magyar irodalmára és közgondolkodására. Fazakas Sándor az erkölcsi érvelés és a Biblia kapcsolatának dilemmáit világította meg és, egyebek mellett, ráirányította a figyelmet a keresztyén etika ma is aktuális mondanivalójára, mellyel a teológia hozzá tud járulni a "tudomány az élhető Földért" témában folyó párbeszédhez a nyilvánosság terein. Az előadásokhoz kapcsolódó plenáris vitát Gaál Botond professzor, az MTA doktora, a konferencia levezető elnöke moderálta. A szimpóziumon felszólalt és rövid előadást tartott a Barankovics Izraelita Műhely részéről Weisz Péter elnök és Halmos Sándor főtitkár.

A konferenciához kapcsolódva nyilvános ülést tartott a Debreceni Református Egyetem szenátusa és díszdoktorrá avatta Ulrich Luz professzort, a svájci Berni Egyetem nyugalmazott tanárát. Az újszövetségi tudományok neves kutatójának munkásságát Peres Imre professzor méltatta. Díszdoktori címet adományozott a Szenátus John Andrew Dearman amerikai professzornak is, aki a texasi Austin-i Presbiteriánus Teológiai Szeminárium ószövetségi tudományokkal foglalkozó tanára. Kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységét tanítványa, Hodossy-Takács Előd ismertette; a laudációt Gaál Botond, a Doktori Tanács elnöke olvasta fel. Az ünnepi ülés az újonnan avatott díszdoktorok előadásaival zárult. Ulrich Luz az újszövetség teológiai értelmezésének mai kihívásairól, J. Andrew Dearman pedig a nem-nyugati írásmagyarázati megközelítések fontosságáról osztotta meg gondolatait a népes hallgatósággal.

A tudományos ülésszak ráirányította a figyelmet a biblikus tudományok gazdagságára és sokszínűségére valamint a teológiai tudományművelés interdiszciplináris és ökumenikus távlataira is.

 

(Forrás: reformatus.hu)