vissza a főoldalra

 

 

 2009.03.06. 

Erdély tudományos akadémiája

Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli idén a gróf Mikó Imre által alapított, kolozsvári központú Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) – írta az erdely.ma. Az egyesület történetéről, kiadványairól, működéséről dr. Egyed Ákossal, az EME elnökével beszélgettünk.

– Elnök úr, mikor és milyen körülmények közt jött létre az Erdélyi Múzeum-Egyesület?

 – Azok a törekvések, amelyek tudományos egyesület létrehozását célozták, Erdélyben az 1760-as évekig nyúlnak vissza, s Bod Péter nevéhez fűződnek. De sem az akkori, sem több későbbi kezdeményezés nem valósulhatott meg a mostoha körülmények miatt. Az sem vezetett eredményre, hogy az 1841–43-as Erdélyi Országgyűlés törvényt alkotott az erdélyi múzeum alapításáról, mert ezúttal az uralkodói megerősítés maradt el. Végül 1859-ben Mikó Imre gróf és a köréje tömörülők kitartó erőfeszítése nyomán alakulhatott meg az erdélyi tudományművelőket és tudománypártolókat összefogó civil szervezet, amelyet a közvélemény Erdély magyar tudományos akadémiájaként emlegetett és emleget ma is. Mivel a bécsi kormány olyan intézményt, amely akadémiai címet visel, nem volt hajlandó engedélyezni, választották az alapítók az Erdélyi Múzeum- Egyesület nevet. Az alakuló közgyűlést 1859. november 23–26-án tartották Kolozsvárott. Elnökévé gróf Mikó Imrét választották, akit már a kortársak nem minden ok nélkül neveztek „Erdély Széchenyiének”, egyrészt, mert több intézményt szervezett meg, másrészt felajánlotta a múzeum céljaira a kolozsvári 12 holdas kertjét a rajta levő épületekkel, ezzel megoldva az alakítás egyik nagy gondját.

 – Milyen célokkal alakult meg az EME, s azóta ezek a célok megváltoztak, megsokasodtak?

 – Az egyesület alapítója pontosan meghatározta a célokat: Erdély kallódó történelmi örökségének és természeti ritkaságainak összegyűjtését, a gyűjtemények feldolgozását és a magyar nyelvű tudományos élet megteremtését és fenntartását Erdélyben. Tehát múzeumi és akadémiai feladatokat kellett ellátnia egyszerre. Az egyesület létrehozására azért volt szükség, hogy fenntarthassa a létesítendő múzeumot. Már a kezdetekkor olyan kiváló tudósok tömörültek köréje, akik nagy sikerrel teljesítették a kitűzött célokat, és olyan közgyűjteményeket hoztak létre – természetesen főként az arisztokrata és nemesi családok, de számos más polgári család felajánlása nyomán –, amelyek a magyarországi Országos Levéltár és Nemzeti Múzeum Gyűjteményeihez voltak hasonlíthatók. Ennek köszönhetően alakulhatott meg Kolozsvárott Magyarország második tudományegyeteme 1872-ben.

 – A kommunista éra idején működhetett-e az egyesület?

 – Az 1918–1920-as hatalomváltozás nagyon megnehezítette fennmaradását, de mégsem szűnt meg, hanem 1950-ig működött, amikor a kommunista hatalom betiltotta, gyűjteményeit elsajátította, székházát elvette. Mégis maradt tagságában annyi erő, hogy a negyvenévi tilalom ellenére 1990-ben képes volt újjáalakulni a szó szoros értelmében a „semmiből”.

 – Ki vagy kik támogatták működésüket 1949 előtt és 1990 után?

 – Az EME sosem volt állami intézmény, működését a tagok és az adományozók tartották fenn, bár 1872-től 1918-ig a magyar állam bérleményt fizetett a kolozsvári tudományegyetemnek használatra átengedett EME gyűjteményekért. A két világháború közt főként a tulajdonát képező Wass Ottilia-féle ház egy részének bérbe adása által futotta a fenntartási költségekre, természetesen a tagok hozzájárulása mellett. 1990 után elsősorban a Magyar Tudományos Akadémia, valamint az Illyés közalapítvány, aztán a Szülőföld Alap, valamint a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikai Ügyek Főosztálya pályázatok útján támogatja. Román forrásokból főként a könyvkiadásra és a rendezvények megszervezésére jutottunk hozzá szerényebb összegekhez. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az újjáalakulás költségeihez számos külföldi: amerikai, nyugat-európai és magyarországi pártoló tag és intézmény is jelentős adományokkal járult hozzá, amiért ezúttal is köszönetet mondunk. Sajnos költségvetési pénzalappal nem rendelkezünk, ami megnehezíti a hosszú távú tervezést.

 – Kérem, beszéljen az EME szakosztályairól és kutatócsoportjairól.

 – Az EME nagyrészt megőrizte régi belső szerkezetét, de a tudomány fejlődéséhez alkalmazkodva módosította is azt. A jelenlegi szakosztályaink: Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, Természettudományi Szakosztály, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, Jog-, Közgazdaság és Társadalomtudományi Szakosztály, Műszaki Tudományok Szakosztálya, Matematikai és Informatikai Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály. Az utóbbi három szakosztály az újjászervezés óta jött létre. Vidéki fiókegyesületeink működnek Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Zilahon, Szilágysomlyón, Szatmárnémetiben, Gyergyószentmiklóson. Ebből is kitűnik, hogy az EME székhelye ugyan Kolozsvárott van, de működése kiterjed egész Erdélyre, sőt bukaresti tagjaink is vannak. A kutatócsoportok összevonása által létrehoztuk az EME Kutatóintézetét, amelynek olyan jelentős feladatai vannak, mint a történeti források feltárása és kiadása, az Erdélyi Magyar Szótörténeti tár szerkesztése és kiadása, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerkesztése és kiadása, az erdélyi történelmi régiók kutatása.

 – Hány fős az egyesület?

 – Nyilvántartásunk szerint jelenlegi taglétszámunk 3262, ebből 95 alapító, 1304 rendes tag – aktívak és nyugdíjasok –, 1658 pedig egyetemi hallgató. 2008-ban 180 új tag lépett be egyesületünkbe. Jelenleg 37 külföldi pártoló tagot tartunk nyilván.

 – Lehetnek az egyesületnek magyarországi tagjai is?

 – Mivel az EME egyik fő törekvése a magyar tudomány egységének a biztosítása és az erdélyi magyar tudományosság integrálása az összmagyar tudományosságba, örömmel vesszük a jelentős számú magyarországi tagjaink bekapcsolódását az EME munkásságába, különösen a közös rendezvényekbe. Ilyen irányú tevékenységünket szeretnénk erősíteni, és újabb magyarországi tudósokat szervezetünk körébe vonni.

 – A 150. évforduló alkalmára milyen kiadványokat jelentetnek meg?

 – Két nagy csoportról kell beszélni. Az első az Erdélyi Múzeum-Egyesület történetének kiemelkedő személyiségeiről szóló tanulmánykötet. Ez bemutatja gróf Mikó Imre, Apáthy István, Brassai Sámuel, Genersich Antal, György Lajos, Kántor Lajos, Kelemen Lajos, Koch Antal, Kristóf György, Pósta Béla, Szabó Károly, Szabó T. Attila, Tavaszy Sándor és Farkas Gyula munkásságát. A második az EME régi és újabb gyűjteményeit felmérő és bemutató kötet.

 – Idén több évfordulót is ünneplünk. Így Orbán Balázs születésnapját, s Petőfi halálának 160. évfordulóját. Tartottak/tartanak hozzájuk kötődő konferenciákat vagy emléknapot?

 – Az EME tagjai természetesen felkérésre minden országos tudományos és kulturális rendezvényen szívesen vesznek részt, és ez az idei évfordulós ünnepségekre is vonatkozik. Természetesen megemlékezünk Orbán Balázsról – aki egyesületünk tagja volt – és Petőfi halálának 160. évfordulójáról is.

 

Medveczky Attila