vissza a főoldalra

 

 

 2009.03.20. 

Dr. Raisz Iván, az év feltalálója

Dr. Raisz Iván Barta Istvánnal közösen vette át az év feltalálójának díját, amit az nyerhet el, aki külföldön rendezett találmányi bemutatókon a legsikeresebb magyar résztvevő. A találmányról, annak lényegéről Dr. Raisz Iván ny. egyetemi docenst kérdeztük.

-Professzor úr gratulálunk a díjhoz, amit a Metanol előállítás kommunális hulladékból című találmánnyal nyertek el. Olvastam, hogy egyik kutatási területet a hulladékgazdálkodás. Mióta foglalkozatja önt a hulladékkezelés problematikája?

 -Majdnem 40 éve. Első hulladékokkal kapcsolatos találmányomat, tanítványommal együtt 1981-ben nyújtottam be.

 -Kérem mondja el találmányuk lényegét.

 -A kommunális hulladék szerves részét (egy egyszerű szétválasztás után) egy speciális kétaknájú generátorban kezeljük, ahol mindvégig a hidrogén túlnyomó koncentrációja található. A lényeg: nem folyik égetés. Ezen hulladékokban olyan komponensek vannak, hogy égetés során ugyanúgy dioxinok keletkeznének, mint a palotai szemétégetési folyamatban. A dioxinok eltávolítása pedig rendkívül költséges és sohasem tökéletes.

 -Az önök eljárásában tehát dioxin gázok nem jönnek létre? Milyen melléktermékek keletkeznek?

 -Először is a szerves komponensekben is megtalálható szervetlen salakalkotókkal kell számolnunk. Ezek mennyisége kb. 5%. Ez azonban üvegesedett salakként távozik. A csúcshőmérséklet 1000 fok, és ily módon az üvegesedett salak elhelyezése, illetve hasznosítása sokkal kevesebb költségű, mint az egyéb salakoké.

 - Magas hőmérsékleten megkötik a gáz sósavtartalmát. Ezt a sósavat lehet hasznosítani?

 -A gázgenerátorból kijövő gázból a sósavat úgy tudjuk megkötni, hogy haszonanyag keletkezik, és ily módon a hőhasznosító kazánunk közönséges szénacélból készülhet. A sósav hasznosítható vegyület formájában jön ki a rendszerből. Erről még részleteiben nem tudok beszélni.

 -Cseppfolyós széndioxid is keletkezik az eljárás során.

 -Így van. S érdekes módon, jelenleg a cseppfolyós széndioxid ára magasabb, mint a metilalkoholé. Az anyagot pedig több célra is fel lehet használni, így pl. üdítőitalba, tűzoltáshoz, védőgázos hegesztéshez.

 -Egy ilyen rendszer üzemeltetéséhez milyen biztonsági intézkedések szükségesek?

 -Mivel szén-monoxid és hidrogén szerepel végig a folyamatban, ezért természetes, hogy a robbanás biztos eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos mérő-és szabályozórendszerek szükségesek az eljárás során. Ez nem olyan, mint a II. világháború alatt, mikor a teherautó hátuljára elhelyezett faelgázosítót működtettek. Itt komoly biztonsági berendezések szükségesek, hogy a környezet ne károsodhasson. Ha a szén-monoxid, illetve a hidrogén kikerül, az vagy mérgezéshez, vagy súlyosabb esetben robbanáshoz vezethet.

 -Milyen előnyei vannak a metanolnak?

 -Előnyei attól függnek, hogy milyen célra használjuk. A vegyipar rendkívül nagy mennyiségben használ fel metilalkoholt, amelyet döntően földgázból állít elő, s ennek az ára ma kb. 100 Ft-ba kerül –vagontételben – kilóként. Beszélni kell a svéd példáról, mikor az erdőből kitermelt nagy átmérőjű fa gerendáiból állítanak elő a mienktől alacsonyabb hőmérsékleten és több berendezéssel működő eljárásban metilalkoholt. Ők így kb. 50- 60 Ft –ért állítják elő a metanolt. Miután mi nem fizetünk az alapanyagért, hanem a kedves lakók fizettek azért, hogy elvigyék a szemetet, így nálunk a metanol 30Ft/kilós önköltséggel áll rendelkezésre. Ha az eljárásunk során előállított metanolt a vegyipar fogja használni, akkor megspóroltunk egy nagy mennyiségű import gázt, amire esetenként az ukrán fizetési határidők előtt szükségünk van. A metilalkohol másik jelentős felhasználási területe az energetikai ipar. Egyrészt ún. gázmotorokban villamos energiát lehet belőle előállítani ún. csúcserőműi üzemmódban. Másrészt direkt motorhajtó anyagnak lehet használni. Brazíliában nagyon jól ismert üzemanyag a metanol. 2007-ben a Volvo kamionokkal végzett egy idevágó kísérletet. Feltették a kérdést: a kamionok számára mi lehet a jövő energiahordozója? Több energiahordozóval kísérleteztek, s az a kamion ért el sikert, amit metanolt felhasználó motorral készítettek. A Volvo a sarkkörön túlra is szállít. El lehet képzelni, hogy milyen nagy gondokat okoz téli üzemmódban Diesel-olajból a paraffin kiválása. A Diesel-olaj hosszú szénláncaiból mindig nagyon sok elégetlen szénhidrogén keletkezik, amelyekből rendkívül toxikus, aromás vegyületek jönnek létre. A metanolban a szén egyedül áll, így nem tud toxikus szénhidrogéneket létrehozni. A metilalkohollal alacsonyabb a lánghőmérséklet is. Tehát ha metanol üzemanyagot használunk, akkor az alacsonyabb lánghőmérséklet miatt a nitrogén oxidkibocsátása is sokkal kisebb lesz.

 -Azt kikísérletezték, hogy egy kukásautónyi hulladék hány kg. metilalkoholt eredményez?

 -Abból induljunk ki, hogy nem használunk éjszakai áramot, pedig ez az ország energetikai mérlegét nézve pont az ellenkezője lenne szerencsés. Ahhoz, hogy legyen reggel hatra megfelelő mennyiségben villamosenergia, termelni kell a hőerőműveknek. Ennek megfelelően éjjel rendkívül olcsóbb lenne a mélyvölgyi áram. Praktikus lenne a külső áramot ilyenkor használni. Egyébként rendszereink – hőhasznosító kazánunk, beépített gázmotorunk – termelik meg saját villamosenergia igényünket. Ebben az esetben még a legrosszabb minőségű 1 tonna szerves hulladékból is 200 kg-nál több metilalkohol keletkezik. Egy kukásautónyi hulladék ennek 7-9 szerese. Így másfél tonnányi metilalkohol vonul be a kukásautóval, csak át kell alakítani.

 -Igaz, hogy Magyarországon régebben voltak olyan autók, melyeket metanollal hajtottak?

 -Így van, de azt nem lehet megcsinálni, hogy beöntök egy benzin üzemmódú motorba metilalkoholt. Szükséges ebben az esetben a motor átalakítása.

 -Mikor fogják ezt a találmányt hasznosítani?

 -Tapasztalok befektetői érdeklődést a hasznosítás iránt. Létrehoztunk egy konzorciumot az első, ún. pilot-üzem kialakítására. A konzorciumot támogató Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Klaszter –amely akkreditálva van – megpályázott egy támogatást az üzem kialakítására. Ha ez sikerül, akkor a 2010-ben a gazdaságos mérethez szükséges összes technológia paraméter birtokában leszünk és gyártjuk a metanolt a kísérleti üzemben.

 -Ön 2005-ben megkapta a Környezetvédelem mestere címet. Többek közt akkor egy olyan üzemanyag-adalékot talált fel, mellyel tovább nő a motorok élettartama. Az évben azt nyilatkozta, hogy hazánkban ezt alig lehet kapni, míg a litván piacon megtalálható. Azóta változott a helyzet?

 -Változott: a litván olajforgalmazók úgy ítélték meg, hogy jobb, ha több olaj fogy. Egyéni felhasználókról tudok, számukra rendszeresen szállít a kft-énk az összes engedély és bizonyítvány birtokában. Ha valaki küld hozzánk egy megrendelést, akkor egy héten belül megkapja az adalékot.

 -Tehát a Kyotoi egyezmény betartása nem olyan lényeges…

 -Ezt a dokumentumot többen egy szép, bekeretezett papírnak tartják. Nézzük az anyagiakat. Ezzel az adalékkal sikerül megtakarítani az üzemanyagból keletkező széndioxid 10 százalékát. Ez a 10% széndioxid országosan egyhatalmas széndioxid kvótát eredményezne, amit el lehetne adni.

 -Ha készítene egy képzeletbeli rangsort, melyik találmányát tenné az első helyre?

 -Erre nehezen tudok válaszolni. Számomra mindegyik kedves, s mindegyik a környezet megóvása érdekében jött létre. A Föld környezeti állapotát tekintve a legutóbbi találmányom a legbiztatóbb, s mint új, a legkedvesebb. De az előző találmányom sokkal fontosabb problémát oldana meg, mert szennyezett vízből tud úgy ívó vizet előállítani, hogy nem kell vegyszert adagolni hozzá, így nem keletkezik toxikus komponens.

 

Medveczky Attila