vissza a főoldalra

 

 

 2009.11.20. 

49 év egy levél miatt

2009. október 23-án Kézdivásárhelyen a délutáni megemlékezés a református templomban ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd a több száz fős tömeg a Függetlenség utca előtti kis parkba vonult a céhes város önkormányzata, a Volt Politikai Foglyok Háromszéki Szervezete és az Erdélyi ’56-os Bajtársi Társaság által a felső-háromszéki mártíroknak állított emlékműhöz. Az ünnepségen alkalmi verseket szavalt Róth-Balázsi Hunor egyetemi hallgató és Szilágyi Árpád volt politikai fogoly, a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetségének elnöke, s közreműködött a Tanulók Klubjának fúvószenekara. Az ő kálváriájáról, s arról, hogy ma a fiatalok mennyit tudnak arról, hogy 1956-nak voltak erdélyi hősei is, Szilágyi Árpád urat kérdezte Medveczky Attila.

 -Szilágyi úr! Igaz, hogy önt egyetlen levél miatt 49 évre ítélték, amiből 7 évet töltött börtönben?

 -Két pert is indítottak ellenem, s ha összeadjuk az ítéletekben szereplő évek számát, akkor valóban 49 év jön ki. 1956. október 26-án elküldtem egy levelet az akkori Irodalmi Újságnak, hogy jelentessék meg. A levél viszont a Securitate kezébe került. Ennek kapcsán 1957. május 20-án letartóztattak és augusztusban a kolozsvári haditörvényszék 20 év börtönre ítélt hazaárulás vádja és hét évre izgatás miatt. 1961-ben, amikor már Pitestiben raboskodtam, átvittek Marosvásárhelyre, s ott egy újabb perben 22 évre ítéltek el rendszerellenes tevékenységért.

 -Mit tartalmazott ez a levél, hogy ilyen súlyos büntetést kapott miatta?

 -A levélben elpanaszoltam, hogy nálunk, Romániában nem került sor a magyarországiakhoz hasonló eseményekre, mert hazánkban a Securitate ébren őrködik a rendszer felett. Azt is leírtam, hogy, mi erdélyi magyarok lélekben ott vagyunk a magyarországi forradalmárok fiatalok, egyetemisták mellett. Szóvá tettem az erdélyi magyarok sanyarú életkörülményeit, s azt, hogy igazságtalan döntés volt Trianonban Erdély Romániához csatolása. Úgy vélem, hogy a törvényszék számára, ez utóbbi jelentette a hazaárulást.

 -Miért haditörvényszék mondott ítéletet ön felett? Talán katona volt?

 -Nem, akkor Romániában az összes politikai ügyben haditörvényszék ítélkezett. A közbüntényesek felett mondta ki az ítéletet a civil törvényszék.

 -Hogyan, s kitől hallott a magyarországi eseményekről?

 -Főleg rádión keresztül. Már mi is éreztük, hogy Magyarország forrong, s csak az volt a kérdés, mikor izzik fel a parázs.

 -A magyar forradalom kitörése váratlanul érte a romániai kommunistákat?

 -Igen. Ők arra számítottak, hogy a magyar kommunista párton belül lesz egy változás, ami a rendszert belülről megreformálja - , s nem arra, hogy az utcán tömegek fognak tüntetni, s kitör Magyarországon a forradalom.

 -A román kommunista diktatúra számára a magyarországi tüntetések, fegyveres harcok kiváló ürügyet jelentettek az „ellenforradalmár-gyanús” magyarokkal való leszámolásra?

 -Természetesen. Jól jött a hatalomnak ez, s kihasználták azt, hogy most le lehet csapni azokra, akik rendszerellenes gondolatokkal rokonszenveznek. Már az is elég volt, ha valakit rosszindulatúan besúgtak, máris jöttek érte a szekusok. Bárkit be lehetett mocskolni. Nagyvárad környékén egyszerű parasztemberek mentek haza a munkából, a szekusok meglesték őket, agyba-főbe verték a szerencsétleneket, majd elébük tették a vádiratot. A határ mentéről sok embert azért börtönöztek be, hogy megfélemlítsék a népet, nehogy a magyarországi eseményekhez hasonló dolgok történjenek hazánkban.

 -Voltak kollaboránsok, besúgók is a helyi magyarok között?

 -Sajnos voltak. Akkoriban nem létezett olyan munkahely, ahol három ember közül legalább egy ne lett volna besúgó. Ez nem csak a magyarokra vonatkozott. Ez a besúgóhálózat volt a rendszer alapja. Azt nem lehetett tudni ki a kollaboráns, így mindenki félt mindenkitől.

 -Ön azonos azzal a Szilágyi Árpáddal, akit a szamosújvári börtönlázadáskor annyira véresre vertek, hogy majdnem belehalt?

 -Én vagyok az. A szamosújvári börtönlázadás 1958. július 14-én vette kezdetét. Az ok a rossz bánásmód volt, s az is, hogy semmilyen úton nem lehetett kapcsolatot tartani a hozzátartozókkal. Az ütlegelések is mindennaposak voltak. Tehát a rossz bánásmód volt a fő kiváltó ok. Akkoriban a szamosújvári börtönben kb. 8000 ember raboskodott. A lázadók ledobálták az ablakokra szerelt faredőnyöket. A sziréna egyfolytában süvített, s a rabok kiabálásával vegyülve félelmetesen hullámzott át az egész börtönön. A rabok kiálltak az ablakokba és a rácsokba kapaszkodva torkuk szakadtából ordították: Le Goiciuval! Le a gyilkossal! Adjatok több kenyeret! Kapcsolatot a családdal! Goiciu a börtönigazgató volt. Állig felfegyverzett katonák érkeztek ezután erősítésként Kolozsvárról. Körbevették az egész börtönt. Vezényszavakat hallottunk, s egy magas rangú tiszt az udvarról megpróbálta csillapítani a lázadókat. Megjelent Goiciu is, de ez csak olaj volt a tűzre, mert amikor meglátták, a rabok még jobban nekidühödtek. Ordították, hogy: Le Goiciuval!, Több kenyeret!, Kapcsolatot a családjainkkal! Kiabáltak, ordítoztak. A katonaság megszállta a börtönt. Akkor kitettek az udvarra egy gépfegyvert, s kezdték lőni az ablakokat... Amikor kezdtek lőni, mindenki az ablakhoz szaladt, hogy mi van? Ennek a gépfegyverezésnek több halálos áldozata volt. Sokan megsebesültek. Aztán Kolozsvárról autókkal megjöttek a szekusok, s utána jött a megtorlás. Az rettenetes volt...Elővették a gyanús rabokat, köztük voltam én is. A szekusok agyba-főbe vertek a puskatussal, míg lekísértek a harmadikról az első emeletre. Ott volt a börtön felcsere, aki egy vasdoronggal a kezében várt már engem. Addig vert, amíg lezuhantam a földre, akkor belémrúgott a mocskos, véres csízmájával. Szinte eszméletlenül hevertem a cementen. Akkor megfogták a lábamat, s úgy húztak le a lépcsőkön a földszintre, ahol több mint 300 ember feküdt hason a cementen. Engem is közéjük fektettek. A falak véresek voltak, s az emberek jajveszékeltek. Régebben voltam a kolozsvári vágóhídon, de ott sem láttam annyi vért, mint a szamosújvári börtönben. Volt, aki bele is halt a verésekbe. Fa és vasdoronggal ütötték a foglyokat. Volt, akinek a szemét verték ki, másnak a füleit szakították le, fogait verték ki. Ez egy szombati nap volt. Utána cellákba raktak minket, s a súlyos sérülteket elsősegélynyújtásba részesítették. A vasárnap csöndesen telt el. Hétfőn, hajnalba, 4 óra körül kezdődött el az igazi tortúra. Kivittek minket a fürdőbe, s ráfektettek ott minket egy padra. Ott az őrök fadoronggal vertek minket a talpunktól a fejünk búbjáig. Háromszor estem le a padról, utána már a földön ütlegeltek tovább. Kezemmel megpróbáltam védeni a fejem. Csupa vér volt a hátam és a karom. Mikor úgy gondolták, hogy eleget kaptam, románul felszólítattak, hogy hagyjam el a helyiséget. Ez nem volt egyszerű, mert a verésektől és a félelemtől menni sem tudtam. A talpamat úgy megverték, hogy lábra sem tudtam állni. Így csak négykézláb bírtam távozni a helyszínről. Amikor megütött a cella dohos, meleg levegője, rosszul lettem és elájultam.

 -Amneszetiával szabadult 1964-ben?

 -Igen. Akkor Románia gazdasági segélyért folyamodott az Amerikai Egyesült Államokhoz. Románia csak úgy kaphatott kölcsönt, ha a politikai foglyokat szabadon bocsátja. Ezért született meg az 1964-es amnesztia.

 -Mikor vándorolt ki az USA-ba?

 -A börtön után a szekusok minden lépésemet követték. Többször kihallgattak és be akartak szervezni besúgónak. Annak idején geológusnak készültem, s az államvizsga előtt vittek a börtönbe. Így szabadulásom után technikusként tudtam csak dolgozni Balánbányában. A ’80-as években, a Ceauşescu-érában még nehezebb volt az életünk, akkoriban jobban elnyomták a nemzetiségeket. Így kénytelen voltam a saját és családom biztonsága miatt politikai menedékjogot kérni az USA követségén. A követség és az amerikai katolikus karitasz révén hagyhattam el az országot 1988-ban. Ennek az előzménye, hogy Erdélyben turnézott egy amerikai, Tennessee állambeli filharmonikus zenekar. Ott voltam a csíkszeredai előadáson, s beszéltem a karmesterrel. Ő megígérte, hogy –mivel elmondása szerint több embert is ismer a szenátusból – szóvá teszi az én esetemet. Akkor ennek nem adtam nagy hitelt. De a következő év februárjában megjelentek nálam a követség emberei és elintézték a menedékjogomat.

 -2008-ban Sólyom László azt kérte román kollegájától, hogy rehabilitálják végre az 56-os elítélteket. Ez már megtörtént?

 -Nem történt meg, bár ezt Basescu annak idején megígérte. De nem lett belőle semmi. Tehát még büntetett előéletűnek számítunk. 2009 nyarán megjelent egy törvény, ami jóvátételt ígért a volt politikai foglyoknak. Ennek megvalósítása most folyamatban van, mert a törvény értelmében lehetne erkölcsi jóvátételt kérni.

 -Mit tud arról mondani: az erdélyi diákok tanulnak az iskolákban az 1956-os forradalom eseményeiről? Tudnak arról, hogy ’56-ban erdélyi mártírok is voltak?

 -Hivatalosan, az iskolai történelemórának ez nem anyaga. De az idősebbektől sokat hallanak róla a fiatalok. Számos iskolában tanárok, civil intézmények kezdeményezésére megemlékeznek októberben az 1956-os forradalomról. Keveset tudnak az erdélyi fiatalok a magyar szabadságharcról, de még mindig többet, mint a magyarországiak.

 -Magyarországon nagyon sok 1956-os szervezet van, s jellemző a megosztottság. Volt szabadságharcosok nem állnak szóba egymással. Ez önöknél is jellemző?

 -Ránk nem! Nálunk csak egy ilyen szervezet létezik a Volt Politikai Foglyok Szövetsége, s azon belül nem nézzük azt, hogy ki melyik pártot támogatja. Csak az számít, hogy a múlt rendszer politikai üldözöttje volt az illető. Tehát hála Istennek, nem vagyunk megosztva.

 

Medveczky Attila