vissza a főoldalra

 

 

 2010.04.09. 

A népzene mai apostola

Vavrinecz András a Bekecs együttes prímása ének-zene népzenetanár, népzenekutató 1954-ben Budapesten született. A budapesti I.István Gimnáziumban érettségizett. 1977-ben bányamérnöki oklevelet kapott a miskolci egyetemen. 2000-ben a Nyíregyházi Főiskolán végezte el a népzenetanári szakot. 1975 óta foglalkozik hivatásszerűen népzenével. Tevékenysége egyidős a magyarországi táncházmozgalommal. Nyolc évig volt a Honvéd Művészegyüttes tagja, a Hegedős zenekar prímása. Az 1990-es évek végén az Állami Népi Együttes zenei vezetője volt. Szervezői és szerkesztői munkássága mellett fáradhatatlan gyűjtője a népzenének. Gyűjtéseinek egy része könyv alakban is megjelent: Szatmári népzene I-II.(Virágvölgyi Mártával közösen), Vajdaszentivány I. Több évig a Magyar Művelődési Intézet munkatársa volt, jelenleg a Hagyományok Háza Martin Médiatárában dolgozik.

 –Édesapja Vavrinecz Béla zeneszerző, karmester. Ez az ön pályájára nézve áldás, vagy esetleg teher volt?

 –Visszatekintve az elmúlt 35 évre azt mondhatom, hogy mindkettő. Több felmenőm közt volt zenész, de mérnök is. Nagyapám, Vavrinecz Gábor, vegyészmérnök volt. Dédapám pedig Vavrinecz Mór zeneszerző, aki 1886-tól 1913-ig a Mátyás-templom karnagya volt. De nem untatom az olvasót az 1600-as évekig visszavezethető családfánkkal. A családi hagyomány bennem is élt, így mind a reál, mind a művészi érdeklődés bennem is megvolt a kezdetektől fogva. Édesapám annak idején zeneszerzést tanult a Zeneakadémián, s ezzel párhuzamosan diákja volt a közgazdaságtudományi egyetemnek, de ez irányú tanulmányait félbeszakította. Tehát a zene győzedelmeskedett nála.

 –Ahogy önnél is, hiszen nem sok ideig dolgozott bányamérnökként.

 –Így van, mindössze három évig. Szüleim kérésének engedve a biztosabb jövőképpel rendelkező műszaki pályát választottam. Nagyapám is örült annak, ha az ő ismereteit valaki továbbviszi a családban. Gyerekként segítettem is neki laboratóriumi kísérletekben.

 –Ha valaki ugyanazt a pályát válassza, mint az apja, akkor óhatatlanul is előjönnek az összehasonlítások, attól függetlenül, hogy édesapja a Győri Filharmonikus Zenekar karmestere is volt, így a klasszikus zene terén dolgozott.

 –Csak egy évig dolgozott Győrben. Karmester és zeneszerző is volt, hol az egyik, hol a másik vonal volt nála erősebb. 1961-től 1974-ig a BM Szimfonikusok vezető karnagyaként dolgozott. 1950 és 1955 között a SZOT Művészegyüttes, 1974-től 1983-ig a Budapest Táncegyüttes zenei vezetője volt. Sok népzenei feldolgozást készített. Az 1950-es évek elején néptánckíséreteket, népdalfeldolgozásokat szerzett az akkori üzemi kórusok, zenekarok, táncegyüttesek részére. Gyermekként sokat jártam az általa vezetett zenekarok előadásaira, koncertjeire.  

Ön zenei általános iskolába járt?

 –Heten vagyunk testvérek, s mind tanultunk zenét, játszottunk hangszeren. Természetesen volt, aki hamarabb befejezte zenei tanulmányait. Jómagam – ahogy húgaim is - ének-zene tagozatos iskolában tanultam. Énekeltünk az iskolai kórusban. A zuglói Hunyadi János Általános Iskolának zenekarának is tagja voltam. Lánytestvéreim balettre, néptáncra is jártak. Nálam a tánc – alkatom miatt – kimaradt. A zeneiskolai hegedűtanulás mellett – tanáraimnak köszönhetően - kamarazenéltem is. Különböző zenei versenyeken vettem részt és nyolcadik osztályos tanulóként bekerültem az I. István Gimnázium Zenekarába. Akkoriban csak ez az egy hivatalos középiskolai zenekar működött. A klasszikus zeneirodalom jelentős alkotásai voltak a műsoron.

 –Kezembe került egy 1976-os cikk, melyből most idézek: „Az Avas táncegyüttesben táncoló Kónya Erzsébet népművelő hallotta, hogy a kollégiumban van egy srác – Vavrinecz András, most IV. éves bányaművelő –, aki állandóan Vivaldit játszik kopott hegedűjén.”

 –Miskolcon teljesen másfajta körülmények között éltem, mint előtte. A kollégiumok tömbje, az egyetemváros Miskolc belvárosától messze fekszik, s elég önálló életet éltek ott – szinte burokban - a diákok. Az első hónapokban még nem vittem magammal a hegedűmet, de mikor láttam, hogy mennyi szabadidőnk van, akkor lent is rendszeresen gyakoroltam. Nem csak Vivaldit játszottam, hanem mulatozás közben népdalokat is kísértem.

 –1976. március 1-jén Nyekergő Sztori címmel a Mi Egyetemünk című lapban jelent meg önnel egy interjú a táncházakkal kapcsolatosan. Akkor volt ön a Nyekergő Együttes prímása, ami öt évig működött. Intézményes keretek közt, vagy autodidakta módon tanult népzenét?

 –Teljesen magánúton, mert akkoriban intézményes keretek közt erre nem volt lehetőség. A budapestiek annyiban voltak előnyben, hogy ahol működött már táncház, ott be lehetett ülni a zenekar mellé, s ellesni a játék módját.

 –Nem kell másféle hangszer hozzá?

 –A hegedűt illetően nem. A nehézséget az okozza, hogy hallás után kell tanulni. Hangszeres zene esetén ez pedig igencsak nehéz. Nekünk az volt a szerencsénk, hogy a Sebő Együttes, 1974 decemberétől lejárt Miskolcra havonta egyszer táncházat tartani. Megismerkedtünk a zenekar tagjaival, és így sajátítottuk el a táncházi zenélés alapjait. Sebőék a hejőcsabai kultúrházban játszottak. Az egyórás koncerteket követte a táncház. Kónya Erzsébet népművelő, a Rónai Sándor Megyei Művelődési Központban működő Avas táncegyüttes tagja azzal az ötlettel állt elő, hogy Szeged és Debrecen után Miskolcon is kellene alakítani egy táncházat. Ehhez azonban egy zenekar is kellett. Megkért, hogy vállaljuk el a zenélést. Az együttes másik tagja – az akkor még táncos Herceg György – lett a brácsás. Herceg Gyuri barátom tanult hegedülni, de mivel ő „csak” 6 évig tanult hegedülni, míg én 10 évig, így ő lett a brácsás én pedig a pírmás. Bőgősünk a zeneiskola tagja volt. Ennyi előzmény után 1974 decemberében megalakult a Nyekergő Együttes. 1975 áprilisában alakult ki a végleges formáció, ekkor lett a bőgősünk Szabó Csaba geológus. Sebőék nem konkurenseink voltak, hanem tanítómestereink. A legelső feladatunk a táncházi zene megtanulása volt.

 –Nehéz volt a hanganyagok beszerzése?

 –Sokat köszönhetünk Stoller Antalnak, az Avas táncegyüttes akkori vezetőjének, aki többször járt Novák Ferenccel Erdélybe gyűjteni. Elsősorban a széki zenét és táncot gyűjtötték. Stoller Antal kölcsönadta a magnóját és a felvételeit, s arról tanultunk. Ezzel párhuzamosan elkezdtünk borsodi népzenét is játszani. Ebben Lajos Árpád néprajzos segített nekünk.

 –Milyen társadalmi igények és helyzetek hozhatták létre nagyon rövid idő, egy-két év alatt az országban a táncházak egész sorát?

 –Nem vagyok politikus alkat, így csak azt tudom mondani, mi miért fordultunk a táncházak és a népzene felé. Már gimnáziumban azt vettem észre, hogy a diákok nem ismerik a magyar népzenét. Osztálykiránduláson, más összejövetelek alkalmából is idegen eredetű, divatos műdalokat és magyar nótákat énekeltek magyar népdalok helyett. Ezektől én kissé idegenkedtem. Azt gondoltam, ha szórakozni akarunk, akkor azt olyan zenére tegyük, ami a sajátunk. Legyen a néptánc, a népzene része életünknek. Ezt sokan mások is így gondolták és ez lehet az egyik oka a táncházak gyors elterjedésének. A másik fő oka a széki zene és tánc sajátos régiessége, ódon hangzása, a tánczene díszítettsége, a tánc egyszerűsége lehet. A médiumok is hamar felfedezték a táncházakat. A táncházak gyors elterjedését akadályozta, hogy kevés zenekar volt. Ezen segített az első kísérleti táncházzenész- és táncházvezetőképző tanfolyam, amelyet 1978-ban mi is sikerrel elvégeztünk. Az állami oktatás csak évekkel később, lassan reagált a népi mozgalom igényeire. 1981 őszétől indult be a zeneiskolai képzés népi hangszereken, eleinte csak Óbudán, majd később Budafokon. A felsőfokú népzenei képzést a nyíregyházi főiskola vállalta 1992-ben, majd 2007-ben végre a Zeneakadémia is beindította. Nem csak a népzene, hanem a népművészet reneszánszáról is lehet beszélni. Országos hírű hímző, fafaragó és más kézműves csoportok dolgoztak. Konferenciákat, kiállításokat, vásárokat, bemutatókat tartottak. Később létrejöttek a kézművesek, zenészek és táncosok szakmai szervezetei. A rendszerváltás után a népművészet kikerült a politikai nyomás alól. Később a táncházmozgalomra is hatással volt a művelődési házak lassú elsorvadása. Ezek az intézmények egyre kevesebb támogatást kapnak. Nagyon sok pénzt vontak ki a népi kultúrából.

 –Menjünk vissza az időben: a Nyekergő kezdetben kisérőzenekar volt?

 –Nem csak táncház-zenekar szerettünk volna lenni, hanem népzenei műsorokat is készítettünk. A miskolci körülmények közt ezt nem volt könnyű létrehozni. Ennek két oka: a tagok gyakori cserélődése és az, hogy nem volt énekesünk. Először egy táncossal bővült a zenekar, aki megtanult parasztfurulyán és töröksípon játszani. Egyszer az EDDA előzenekara voltunk. Játszottunk nagyobb közönség előtt különböző diáknapokon is. A táncházas fellépésekért pénzt is kaptunk. Az első időkben ez esténként 90 Ft-ot jelentett. A fellépti díjak fedezték későbbi népzenegyűjtő útjaimat.

 –Olvastam, hogy a helyi rádió is felvette együttesük műsorait.

 –Először a kollégiumi rádió stúdiójában vettünk fel néhány számot, majd, mikor ismertebbek lettünk Borsod megyében, akkor a városi rádió is meghívott minket. Sajnos ezek a felvételek nincsenek a birtokomban.

 –1977-ben Miskolcon lediplomázott. Sikerült a városban munkát találnia?

 –Amikor végeztünk, akkor volt egy kormányhatározat, ami kimondta: az egyetem után mindenki köteles a saját szakterületén három évig dolgozni, különben a diploma érvényét veszti. Csoporttársaim többsége ösztöndíjas lett, ami azt jelenti, hogy egy adott bányavállalat ösztöndíjat adott nekik, s cserébe a diploma után ott kellett dolgozniuk, ezzel mindenki jól járt. Jómagam nem éltem ezzel, mert zenész szerettem volna lenni, Miskolcon szerettem volna maradni. Az előbb említett kormányhatározat miatt viszont döntenem kellett, hogy hol dolgozzak három évig. A dékáni hivatal hirdető tábláján miskolci vállalat nem keresett végzősöket, ezért 1977 áprilisában kimentem a hejőcsabai cementgyárba, bejelentkeztem az igazgatónál, s megkérdeztem: szükségük van-e bányamérnökre. Szerencsémre igen volt a válasz. Reggel hattól délután kettőig dolgoztam, s utána a zenével tudtam foglalkozni.

 –Felvetődik a kérdés: mikor lehet autentikusnak nevezni a népzenét? Hiszen a népzene, a népdal, akár mint a népmese állandóan változik az idők folyamán.

 –Ez egy nehéz kérdés. A mi szemléletünk is változott ebben a kérdésben. Eleinte csak az erdélyi falusi népzenét tekintettük autentikusnak, ez vonzott, ez érdekelt minket. Később megtaláltuk a különböző magyarországi vidékeken még muzsikáló falusi zenészeket, akik a városi éttermekben hallgatható „kávéházi” stílusnál régiesebb módon zenéltek. Tőlük is sokat tanultunk, gyűjtöttünk. A táncházmozgalomnak az is fontos eleme volt, hogy megismerjük a határon túli magyarokat, hiszen az iskolában arról sem hallottunk, hogy létezik Erdély. Nem létezett olyan térkép, amin magyar helységnevek szerepelnek. Tehát egy külön „nyomozómunkát” jelentett az, hogy a román nevek magyar megfelelőit kiderítsük. Az a tudat, hogy az erdélyi, a széki kultúra hozzánk tartozik inspiráló gondolat volt a számunkra.

 –Mikor járt először Erdélyben?

 –Miután leérettségiztem többedmagammal kimentem Erdélybe. Megvolt a piros útlevelem, mellyel öt szocialista, baráti országba lehetett kiutazni, de csak külön engedéllyel. Az utazás előtt megkérdeztük ismerőseinktől hová érdemes elmenni, s címeket is kaptunk. 1973 óta egyre gyakrabban jártam ki Erdélybe.

 –Beszéljünk a népzene gyűjtés módszereiről.

 –Jelenleg digitális technikával dolgozunk, de mikor elkezdtem gyűjteni, akkor nem volt pénzem magnóra sem. Amikor először mentem ki önállóan Erdélyben 1975 nyarán, akkor voltam először lakodalomban Kalotaszegen, Magyarvistán. Érdekesség volt, hogy a menyasszony hozományát a lakodalom előtt kiállították az udvaron. Láttam, hogy az asszonyok az udvaron festik a bútorokat. Szóba elegyedtünk, s meghívtak a lakodalomba. Ott találkoztam a budapesti Bartók Táncegyüttes három tagjával. Azt mondták, ha tudok zenélni, akkor kérjem el a prímástól a hegedűt, s ők táncolnának egy széki sűrű tempót. Sor került erre, igaz akkor még nem voltam gyakorlott játékos. Egy kockás füzet lapjaira húztam öt vonalat, s jegyzeteltem a dallamot, majd a szöveget. Ezen a lakodalmon egy kiváló zenekar játszott.

 A dallamokat aztán hangszerelni is kellett?

 –Ritkán, mert mi célirányosan gyűjtünk. Több zenekart és prímást hallgatunk meg, s a gyűjtéshez azt válasszuk ki, akinek a játéka tetszik, s könnyen megtanulható. A lényeg a stílus megtanulása. A szatmári, a gyimesi, a mezőföldi és a kalotaszegi stílus különböznek egymástól. Édesapám annak idején két olyan dologban segített nekem, ami az induláshoz nagyon fontos volt. Lajtha László széki gyűjtéseiből kifénymásolt nekünk elég sok kottát. A másik: külföldről hozott nekem ajándékba egy kazettás magnót. A gond csak az volt, hogy akkoriban még nem indult be nálunk a hangkazetta-gyártás, a külföldi pedig igencsak drága, 120 Ft volt. A már említett Stoller Antal barátommal a miskolci Megyei Művelődési Központban létrehoztunk egy népművészeti szakkört, amihez kaptunk megfelelő technikát is, így magnót is.

 –Térjünk rá a Bekecs Együttesre. Mikor alakultak?

 –1992-ben meg kellett válnom személyi okok miatt a Honvéd Művészegyüttestől. Akkortájt kolleganőm, Szvorák Kati is elkerült a Honvédtől. Kati megkeresett, hogy hozzak létre számára egy kísérőzenekart. Eleget tettem a felkérésnek. Együttesünk 1992 februárjában alakult. Ekkor rajtam és Csávás Attila alapítótagokon kívül a kassai Sterbinszky László és Kanóc Csaba muzsikált velünk. Egy hónap után bőgősváltásra került sor, ekkor jött a zenekarba Nagy András. Ebben a felállásban másfél évig dolgoztunk együtt, a második hónap táján elkészítettük első, bemutatkozó kazettánkat „Szvorák Kati és a Bekecs” címmel. Országszerte adtunk koncerteket, részt vettünk a budapesti Mesterségek Ünnepén, Táncháztalálkozón, rendszeresen tettünk eleget külföldi meghívásoknak. Mindez sok próbát, kapcsolattartást igényelt. Ez volt az oka, hogy egy év közös munka után, új cimbalmost kellett keresnünk. 1993 tavaszán a választás Nagy Zoltánra esett, aki nemcsak cimbalmozott, hanem több népi hangszeren játszott, sőt még énekelt is. Ekkor kaptuk az első meghívást, ami már kifejezetten a Bekecsnek szólt. Ez egy három hetes francia- és spanyolországi turné volt. A spanyolországi koncertek felvételeiből válogattuk ki a „Szvorák Kati & Bekecs Live” című CD anyagát, amely még abban az évben meg is jelent. Minden évben szerepeltünk a Táncháztalálkozó lemezen, ezen kívül Szvorák Katalin „Tavaszvilág” című kazettájának nagy részét is mi kísértük. 1994. február- márciusában az együttes újra Francia- és Spanyolországban turnézott, majd májusban egy dudafesztiválon vettünk részt. A „kísérőzenekar” szerepével nem elégedtünk már meg – igaz, előtte Katival olyan sok munkánk volt, hogy nem is volt időnk önállóan fellépni –, mindenképpen szerettünk volna lehetőséget kapni önálló megjelenésre is, ezért 1995 januárjától új énekessel dolgozunk. Majorosi Marianna a Bekecs együttes állandó tagja, az Állami Népi Együttes táncosa, a Népművészet Ifjú Mestere népdal kategóriában. Az új énekessel természetesen új műsort kellett készítenünk, amit az Etnofon stúdióban, májusban vettünk fel és 1995 augusztusában jelentettünk meg kazettán „Az szép piros hajnal” címmel. Természetesen állandóan bővítjük repertoárunkat, így ma már nem jelent gondot egy kétórás műsor előadása sem. 1996-ban Egyiptomban, 1999-ben Kanadában jártunk, hogy a legtávolibbakat említsem. Európa szinte minden országában muzsikáltunk, Hollandiától Törökországig, sőt ott még az Ázsiai részén is. Emellett folyamatosan vannak itthoni fellépéseink, önálló koncerteket adunk, rendszeresen kísérünk táncegyütteseket és zenélünk táncházakban. Rendszeresen járunk gyűjteni külön-külön és együtt is, voltunk közösen Somogy megyében, a Felvidéken és Erdélyben több helyen. Általában ezek a gyűjtések adják a következő műsortervek alapjait. 2001 márciusában zenekarunk megkapta a Magyar Rádió eMeRTon díját.

 –A gyűjtőmunka tehát folyamatos.

 –Így van. Gyűjtöttem sokat Borsodban. Eleinte Erdélyben szinte mindenki Székre járt, így kinéztem magamnak egy olyan vidéket, ahová kevesen járnak gyűjteni. Ez Marosszék. Egy ottani öreg bácsitól kaptam egy olyan szalagot, amin a péterlaki zenekar muzsikál gyönyörűen. Majd a vajdaszentiványi Horváth Elek prímástól és Horváth Mihálytól is igen sokat tanultam. Vajdaszentivány I. címmel egy kis füzetet is jelentettem meg ottani gyűjtésemből. Ez kifejezetten a táncház zenészek részére készült sorozat része volt.

 

Medveczky Attila