vissza a főoldalra

 

 

 2010.08.13. 

Az ígéret szép szó, ha megtartják…

A szlovák parlamentben folyik a kormányprogram vitája, s mindez személyeskedésektől sem mentes. Erre egy példa: Rafael Rafaj, Slota pártjának képviselője egyes kollégáinak azzal vágott vissza, ne oktassák ki, mert ő már akkor is a parlamentben ült, amikor ők legfeljebb a vécén üldögéltek…Természetesen komolyabb dolgokról, szükségletekről is beszéltek a törvényhozásban. Most az új kormány programjának szociális fejezetének elemzésére kérjük fel Neszméri Tündét, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) szociális alelnökét.

 –Ez a szociális fejezet valós problémákra mutat rá?

 – Valódi problémákra mutatnak rá, de hogy azokat miként kell kezelni, arról már sokkal kevesebb szó esik. A megoldási javaslatok több helyen hiányoznak. Az egész kormányprogram inkább egy választási ígérethalmaz, ami mellőzi a konkrétumokat. Egy példa: a munkanélküliséget szeretnék visszaszorítani, de arról nem olvashattunk sem a szociális, sem a gazdasági programban, miként szeretnék motiválni a munkaadókat arra, hogy munkahelyeket teremtsenek. Azt sem lehet tudni, hogy a külföldi nagyvállalkozókat hogyan, s milyen feltételekkel fogják behívni az országba.

 –A kormánypártok választási ígéreteiben szó volt pl. az apasági szabadságról, a 13. nyugdíjról, két éves lakáshitel-törlesztési szünetről a fiatal házasoknál és a gyermekgondozási szabadságról. Ezek szerepelnek a programban?

 –Egyik sincs feltüntetve a dokumentumban. Mindez arra is visszavetíthető, hogy ez a kormánykoalíció elég széles skálájú, amiben keresztény, konzervatív párttól a liberálisig sok politikai erő megtalálható. Ezért nehéz lehetett egy olyan programot létrehozni, ami az összes kormányzati tényezőnek megfelel. Ettől függetlenül azért jóval konkrétabb is lehetett volna a kormányprogram. Az ígéretek közül mindenképpen be kellett volna kerülni a kisgyermekes családok támogatásának, hiszen Szlovákiában is demográfia válság van, s alig motiválják állami részről a házaspárokat a gyermekvállalásra. Ráadásul elképzelhető, hogy csökkenni fog az eddigi támogatás.

 – A napokban Jozef Mihál munkaügyi-, szociális- és családügyi miniszter nyilatkozta azt, hogy fel akarják számolni az emelt összegű gyermekágyi segélyt az első három gyermek születésekor. Ezt hatalmas felháborodás követte, s hamarosan Radicova visszavonulót fújt. Mi lenne, ha Mihál terve győzedelmeskedne?  

–A jelenlegi törvény szerint az első három gyermek születésekor az édesanyák támogatást kapnak, ennek összege jelenleg 678,49 euró. Ez a régi pénznem szerint kb. 20 ezer koronát jelent. Mihál miniszter úr ezt megvonná, s ebből csupán 151,37 eurót kapnának az édesanyák azzal, hogy a maradék összeget az elkövetkező három évben visszaosztanák családtámogatásként. Azt viszont nem tudjuk, hogy mindezt miként akarják megvalósítani. Az az érzésünk, hogy a kormányfő erről a kérdésről szeretne társadalmi vitát nyitni, mivel a sajtón keresztül üzengetnek egymásnak a miniszterrel. Nem tartjuk szerencsésnek, mert ezzel elbizonytalanítják a fiatal családokat. Az üzengetés azt mutatja, hogy meg szeretnének vonni valamit, de most tesztelik a lakosságot. Azt szeretnénk, ha a választási ígéreteknek megfelelően ténylegesen támogatná a kormány a kisgyermekes családokat és a gyermekvállalást. Jó lenne, ha a gyermekágyi segély összegét a törvényben ma meghatározott formában folyósítanák. Ráadásul a kormánypártok a választási programjaikban nem a családtámogatás szűkítését, hanem ellenkezőleg, annak bővítését ígérték.

 –Ez az egész eset mennyiben mutat a kormánypártok ideológiai különbözőségére?

 –Amíg a Kereszténydemokrata Mozgalomnak nagyon fontos a családtámogatás, addig a liberális Szabadság és Szolidaritás Pártja (SaS) inkább a gazdaság liberalizációját hangsúlyozza. Ebből következik, hogy azt akarják, inkább dolgozzanak a fiatal anyukák is, minthogy a gyerekükkel otthon maradjanak. A mai szabályozás szerint elveszik a gyes-t attól az édesanyától, aki munkába áll.

 –Gondolom akkor a SaS áll legjobban a privatizáció mellett?

 –Igen, mert a nagyvállalkozók pártjáról beszélhetünk. Érdekük, hogy az állam kezéből a nagy cégeket kivonják.

 –S mi az, amit az MKP a pozitívumok közé sorol a szociális fejezetben?

 –A program egyik pozitívumának tartjuk, hogy a szlovák kormány védeni szeretné a nyugdíjbiztosítás második pillérét. A jelenlegi rendszer szerint létezik az első és a második pillér, s van lehetőség egy harmadikra is, amit gyakorlatilag biztosításként kötünk meg. A munkaadó és a munkavállaló a szociális biztosítónak, tehát az első pillérbe küldi el a nyugdíjjárulékot. A járulék – ami a fizetés 18%-a – felét pedig egy magánszámlán, a második pillérben lehet gyűjteni. Tehát ezt a rendszert szeretné megvédeni az új kormány, míg a régi folyamatosan támadta. Viszont a fiatalokat motiválni kell arra, hogy maguk válasszák ki a biztosító társaságot, melyben a pénzüket spórolják majd nyugdíjukra, hiszen egyébként a szociális biztosító fogja őket besorolni a magántársaságok valamelyikébe. Nagy különbségek vannak a kedvezmények között.

 –A minimális nyugdíjhatárról szól a program?

 –Az önmagában pozitívum, hogy egy minimális nyugdíjat szeretnének bevezetni, de az már nem, hogy lesznek kivételek. Azok, akik nem dolgoztak minimum 15 évet a szlovák munkaadónál, azaz nem fizetett legalább 15 évig járulékot a nyugdíj alapba. Ők tehát állami támogatásra kényszerülnek. Az államnak ugyanannyiba fognak kerülni ezek az emberek, ám azt tudjuk, hogy a hivatalos okiratok útvesztőjét sok nyugdíjas elkerüli, s nem vesződnek a bürokráciával, s ők nem igénylik majd a kiegészítést.

 –Beszéltünk már a munkanélküliségről. Tudtommal a legtöbb munkanélküli ott van, ahol nem megfelelő az úthálózat, az infrastruktúra. Ez az ország dél-keleti része?

 –Főleg Besztercebánya megye, s a dél-keleti régió. A Bodrogköz a leginkább elhanyagolt terület,s ott igen magas a munkanélküliség.

 –Igaz, hogy keleten él a legnagyobb számú roma közösség?

 –Ez így van.

 –Ha már itt tartunk: milyen cigányprogramja van az új kormánynak?

 –A problémát jól látják a program alkotói, de újfent hiányzik a konkrét javaslat. A roma aktivisták zöme szerint megint nélkülük döntenek az őket érintő kérdésekben. Jó lenne, ha általuk is ismert és elfogadott személyeket bízna meg a kormány a problémáik orvoslásával. Viszont jelenleg a kormányhivatalban az ő problémájukat nem cigány kezeli, ami nehézséget jelent. Elmondták, hiányzik a motiváció a munkavállaláshoz, ez azt jelenti, hogy igény van a részükről csak a számukra létrehozott munkahelyek megteremtésére, az ő sajátos hierarchiájukat figyelembe véve.

 –Milyen a szegény néprétegek egészségügyi ellátása?

 –Ki kell hangsúlyozni, hogy sokan szegénységük mellett is odafigyelnek az alapvető higiéniás követelményekre. Az egészségügyi ellátás ingyenes, s ők elviszik a kötelező oltásra a gyermeküket. Természetesen mindenütt vannak nemtörődöm emberek, koszban élnek, s nem érdekli őket a közegészségügy.

 –Ez igaz, de aki szegény, az a várólista végére kerül.

 –Az ingyenesség azt hozza magával, hogy igen hosszúak a várólisták, s előfordul, hogy egy szemműtétre egy évet kell várni. Ez annak a következménye, hogy az egészségügyi biztosító egy nap csak előre meghatározott számú műtétet fizet ki. Tehát akinek van rá pénze, önköltségen gyógyíttathatja magát.

 –Mit lehet tudni az elektronikus betegkártyáról? Úgy olvastam, hogy az orvos nem gyógyszert, hanem hatóanyagot írna fel.

 –Egy hosszabbtávú tervről lehet szó, mert elég nagy munkával és költséggel járna a kártyák előállítása. Mi azt mondjuk, hogy a hatóanyag felírásában óriási veszélyek rejlenek, hiszen a patikus nem tudja, milyen gyógyszereket szed a beteg. A beteg pedig önmagától nem tud választani.

 –Illetve a pénztárcája szerint választ.

 –Valószínűleg. Ha viszont ügyes a gyógyszerész, akkor lehet, hogy csak egy gyógyszert fog ajánlani a gyógyszerlobbi nyomására. Így is kiszolgáltatott helyzetbe kerül a beteg.

 –Egyébként nem fura egy olyan párt emberét tenni a családügyi miniszteri posztra, amely a könnyű drogok legalizálása mellett kampányolt?

 –Ez egy abszurd helyzet természetesen. A másik, hogy az egészségügyi miniszter csökkenteni szeretné a gyógyszertárak számát, pedig annak idején neki is volt egy, csak azt most átruházta a feleségére.

 –Összességében ez jobb, vagy rosszabb szociális fejezet, mint Ficóéké volt?

 –Ugyanolyan a kettő, mert a problémák felvázolása önmagában édeskevés. Azt még nem tudjuk, mi fog megvalósulni a mostani pontokból. Ficóék is általánosítottak, de a családtámogatási rendszerük viszonylag jó volt.

 –Ön a Magyar Koalíció Pártja szociális alelnöke. Ez azt jelenti, hogy a párt szociális, egészségügyi programját is önnek kell kidolgozni?

 –A mostani feladat, hogy a szakmai alelnökök reagálnak a belpolitikai eseményekre. Természetesen továbbfejlesztjük a szociális programot, de ezt egy bizottsággal közösen dolgozzuk majd ki. A választási programunk szociális részét a polgárok pozitívnak tartották, mert olyan problémákat vázoltunk fel, s olyan megoldási javaslatokat jelöltünk meg, melyeket a lakosságtól hallottunk. Ilyen a 13. havi nyugdíj, vagy a családtámogatási rendszer kibővítése. Ezeket nekünk tovább kell fejleszteni szakértők segítségével. Az említett bizottságot én koordinálnám és egy közös csapatmunka eredményeként remélem, olyan szociális programunk lesz, amiből kitűnik, hogy nem a hatalom, hanem a lakosság sorsának jobbítása a legfőbb célunk.

 –Eddig ifjúságpolitikával foglalkozott. Meglepte, hogy a kormányprogram nem szentel külön fejezett az ifjúságnak?

 –Sajnos nem. Annak ellenére, hogy a nagyobb ifjúsági egyesületeket egy országos ernyőszervezet tömöríti a kormányok általában nem foglalkoznak ifjúsági problematikával, hanem azt kimerítik az oktatási programmal. Elfeledkeznek arról, hogy az ifjúságot nem lehet csupán oktatási programokkal kezelni. A fiatal családokról szól a program, de azt tudjuk, hogy létezik egy réteg, melynek tagjai már nem tanulnak, hanem jó esetben dolgoznak, de még nincs családjuk. 15-35 éves korig beszélhetünk az ifjúsági korosztályról, ez egy majd’ 20 év az életünkből, amivel nem foglalkozik a nagypolitika.

 

Medveczky Attila