vissza a főoldalra

 

 

 2010.08.13. 

Közlemény az ENSZ Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottságának üléséről

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottsága 2010. augusztus 9–10-i ülésén elemezte az emberi és kisebbségi jogok romániai helyzetét. A Bizottsághoz két, úgynevezett árnyékjelentés érkezett. Az egyiket három erdélyi magyar civil szervezet – a Pro Regio Siculorum Egyesület, a Bolyai Kezdeményező Bizottság és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács –, a másikat pedig a romák helyzetével foglalkozó Romani Criss Egyesület terjesztette be. A romániai magyar civil szervezetek képviseletét az ülésen dr. Hantz Péter és Cunnold-Benkő Erika látta el. A román kormányküldöttséget Asztalos Csaba, a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke vezette, szakértőként a román delegációban további két magyar tisztségviselő, Markó Attila kisebbségügyi államtitkár és Szőcs Domokos is helyet kapott.

 A Bizottság technikai üléssel kezdte a munkáját, majd meghallgatták a civil szervezetek beszámolóit. Ezt követően a Bizottság tagjai az előzetes országjelentés és a civil szervezetek által jelzett problémák mentén kérdéseket intéztek a román kormánydelegációhoz. A kérdések megvitatására augusztus 10-én délelőtt került sor.  

A magyar civil szervezetek képviselői előadásukban Székelyföld területi autonómiájának, továbbá a romániai magyar oktatásnak a kérdéskörét érintették. Az európai kisebbségek helyzetének összehasonlítása után Cunnold-Benkő Erika Székelyföld specifikus gondjairól beszélt: mint vázolta, habár a lakosság 80 százaléka magyar nemzetiségű, a magyar nyelvnek nincs hivatalos státusa, nem használható a formális állami kommunikációban, és a hivatalos dokumentumok többsége csak román nyelven jelenik meg. Székelyföld infrastruktúrája, a régió alacsony állami támogatása miatt, elmarad az országos átlagtól, a munkanélküliség pedig átlag fölötti. A Pro Regio Siculorum Egyesület elnöke a Székelyföld etnikai arányainak megváltoztatására irányuló törekvésekre, például a militarizálásra, az ortodox egyház térhódítására és Moldova Köztársaságbeli lakosok betelepítésének terveire is felhívta a figyelmet.

 Hantz Péter az oktatási rendszerben tapasztalható diszkriminatív elemekről beszélt: a magyar etnikum alulreprezentáltsága már a középiskolában elkezdődik, részben azért, mert a magyar diákoknak a román nyelvet anyanyelvi szinten kell tanulniuk, és anyanyelvi szintű vizsgákat kell tenniük ebből a tárgyból. Említésre került a csángómagyar közösség oktatásának tarthatatlan helyzete is. A felsőoktatásról szólva a BKB alelnöke kifejtette: míg a magyar nemzetiség az ország lakosságának 6,6 százalékát teszi ki, a romániai felsőoktatásban tanuló diákok mindössze 1,6 tanulhat magyarul. Ez elsősorban annak tudható be, hogy több népszerű diszciplína (mezőgazdasági és állatorvos-tudományok, erdészet, számos mérnöki szak) nem tanulható magyar nyelven. Megoldást az állami magyar egyetem visszaállítása, illetve a Sapientia–Erdélyi Magyar Tudományegyetem román állami támogatása jelenthetne. Hantz Péter kifejtette: ha az erdélyi magyar diákok ezreit továbbra is a magyar állam pénzén képezik, megfontolandó lenne, hogy a romániai magyarok adójuk egy részét a magyar államkasszába fizessék be. Végezetül a dél-tiroli példát fölhozva, ahol Olaszország és Ausztria közti ENSZ-közvetítéssel valósult meg az autonómia, az ENSZ közbenjárását kérte Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása érdekében.

 A Bizottság tagjai számos, a magyar kisebbség helyzetét firtató kérdést intéztek a román kormányküldöttséghez. Az augusztus 10-i gyűlésen részt vevő Hantz Péter megítélése szerint a kormányküldöttség magyar tagjainak többsége hozzászólásában nem említette a magyar kisebbséget érintő kérdéseket. A magyar civil szervezetek delegációjának vezetője szerint Markó Attila egyetlen problémakört leszámítva a konkrétumok kerülésében és a román országimázs megőrzésében volt érdekelt.

 A fórumon elhangzott kérdésekből ítélve a magyar civil szervezetek delegációjának tagjai arra számítanak, hogy az általuk fölvetett gondok egy része bekerül a Bizottság végleges jelentésébe.

 

Genf, 2010. augusztus 10.

 

Pro Regio Siculorum Egyesület

 Bolyai Kezdeményező Bizottság

 Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács