vissza a főoldalra

 

 

 2010.12.03. 

Az MSZP elhazudta a tényeket az Európai Parlamentben

November 14-étől 16-áig Brüsszelben tartózkodott Dénes János volt parlamenti képviselő, az 1956-os forradalom jelképes férfija, akit 2006 októberében hasba lőttek Gyurcsány zsoldosai. Nem egyedül ment ki, hanem elkísérte őt felesége is, és még huszonhatan a négy évvel ezelőtti rendőrterror sértettjei közül.

 – Kedves Dénes János! Ez az út is azt bizonyíthatja, hogy idén tavasszal valódi rendszerváltás történt.

 – Valóban egy olyan kort élünk, mikor nem lehet a régi módon kormányozni Magyarországot. Eddig a hatalmon lévők uralták, és nem szolgálták a hazát. Nagyon aktuálisnak érzem az 1989-ben íródott Az új esztendőben c. versemet, és beszélgetésünk elején ebből idézek néhány sort a kedves olvasóknak.

 „Nem lehet

a régi módon uralkodni

a régi módon kiszolgáltatott lenni

erkölcstelenül tékozló módon habzsolni

az üveget reménytelenül kívülről nyalni

mások nevében felelőtlenül előretolakodni

hitványul mindent a másiktól várva sunyin

félrehúzódni…”

 – Önre sosem volt jellemző a sunyiság és a félrehúzódás. Most végre az EU fővárosában is kifejthette álláspontját. Ki szervezte a novemberi brüsszeli utat?

 – Ékes Ilona fideszes képviselő asszony, a Parlament Emberi Jogi Bizottságának elnöke, a 2006-os jogsértéseket vizsgáló albizottság alelnöke. Jómagam ez év július 1-jén írtam egy levelet a POFOSZ elnökének, Mádi Jenő úrnak, amiben arra kértem, hogy az általa vezetett szervezet tekintélyét, jogi lehetőségét felhasználva, a rendőrséggel szemben érvényes kártérítési igényemet támogassa. A Magyar Fórum és több más hazai médium beszámolt már arról, hogy 2006. október 23-án az 50. évfordulón, a Rákóczi úton az eszét vesztett karhatalom gumilövedékkel hasba lőtt. Külön érdekesség, hogy kétnapos hegesedő hasfali sebemmel a Parlament előtt a rácsról téptek le a rendőrök, mert nem engedték, hogy számos POFOSZ-taggal együtt mintegy 25-30 fős szimpátia kegyeletadóval elhelyezzük az ’56. október 25-ei vérengzés színhelyén a kegyelet virágait. Lapjuk már leközölte, hogy a beadványom alapján megítélték számomra 500 ezer forintos kártérítést. A brüsszeli meghívásnak pedig eleget tettem a többi sértettel együtt. Mi viszont csak biológiai alapon vagyunk elszenvedői a szörnyű terrorista cselekménysorozatnak, az igazi sértett őfelsége, a magyar nép. 2006-ban meggyalázták a társadalmat és a rendőrséget is, ami nem ilyen alattomos és véres akciókra hivatott. Négy évvel ezelőtt Vértesaljai László katolikus papot, a nemzeti zászlót tartó hazafit, nyolc-kilenc rendőr teperte le a földre, a zászlót pedig megtaposták. Ezt a zászlót – amin látszik a csizma sarka – Vértesaljai atya kegyelettel őrzi templomában.

 – A brüsszeli vendégek tudták a kinti programot, azt, hogy kik fogják önöket meghallgatni?

 – Minden bizonnyal azok a velem együtt kiutazó fiatalok, akik az internetről tájékozódnak, ismerték a programot. Én viszont nem rendelkezem ilyen információs csatornával. Mint volt országgyűlési képviselő viszont azt reméltem, hogy meghallgat minket az Európai Parlament Emberi Jogi Bizottsága – meg is fogalmaztam feléjük egy dokumentumot –, majd tagjai sajtótájékoztatót tartanak. Ez lett volna ésszerű, célszerű és életszerű. Természetesen annak is örültem, nagy megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy a Fidesz két EP-képviselőjével – Gál Kingával és Áder Jánossal – beszélgethettünk a témában.

 – Az önnel együtt kiutazott fiatalokra, mint sorstársaira tekint?  

– Ahogy mondja! Ezt tudatosan ki kell hangsúlyozni. Annak idején a börtönben rabtársa voltam mindenkinek, de sorstársam csak az volt, akit én is annak tekintettem és ez kölcsönös volt. Olyan emberekkel találkoztam, akik elhitték, hogy Magyarországon demokrácia van, és akikre egyszer csak lecsaptak, börtönbe vitték, megverték, folyamatosan megalázták és szidalmazták őket. Én a megvert, bántalmazott fiatalokat sorstársaimnak tekintem, és remélem ők is engem. Azt is ki kell jelentenem, őket jobban meggyalázták, mind a rendőri, mind a bírósági, mind a büntetésvégrehajtási szakaszban, hiszen a börtön alvilágának bántalmazását is el kellett szenvedniük. Amikor 1956 után mi bekerültünk a börtönbe, akkor az elítéltekben élt a forradalom lelkülete. A 2006-os elítélteket viszont a köztörvényesek is megfenyegették. Ezeket a megaláztatásokat nagyon nehezen viselték el lelkileg a fiatalok. Olyan sértettel is találkoztam, aki 30%-os rokkant. Ezeknek az embereknek elégtételt kell adni, mégpedig a kárt okozók rovására.

 – Néhány százezer forint behegeszti-e a lelki sebeket?

 – Biztos vagyok benne, hogy sokaknál nem. Van, aki sosem fogja kiheverni a megaláztatásokat. Néhány sértett még most is rendőri, vagy pártfogói felügyelet alatt áll. Ez abszurdum, hiszen a rendőrterror óta több mint négy év telt el. Nekem – akit az idő és az események megedzettek már – sikerült kiheverni a lelki fájdalmakat, de másoknak nem.

 – Előttem egy öntől kapott magyar nyelvű tájékoztató füzet, a címe: Üdvözöljük az Európai Parlamentben. Ezen brosúra 29.oldalán olvasható a következő: „az emberi jogok mindenek előtt. Az Európai Parlament Európában és világszerte az emberi jogokért, a szabadságjogokért és a demokráciáért munkálkodik. A Parlament ügyel arra is, hogy Európában ne lankadjon az emberi jogokra irányuló figyelem.” 2006-ban Magyarországon sérültek az emberi jogok. Akkor hol volt az EP?

 – A 2006-os véres eseménysorozat a legaljasabb momentuma a nyolcéves szocialista-szabad demokrata országrombolásnak. Ebben az időszakban az EU-ban magyar részről a Kovács László-féle hangnem uralkodott, tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy akkoriban a tagországok vezetőit félrevezették. Jómagam az EU-kérdésben mindig is Csurka Istvánnal értettem egyet: így, nem! Nem mindegy, milyen gazdasági helyzetben csatlakozunk – s ezt én már a ’90-es évek elején elmondtam egy olyan rendezvényen, amelynek Horn Gyula és Konrád György voltak a vezérszónokai, hogy érezzék, nem csak az ő véleményük él a hazában. Az EU-nak nem szabadna megfeledkeznie Európáról! Gondoljunk csak arra, milyen kivéreztetett állapotban van Németország. Visszatérve fő témánkra: eltelt már a világraszóló fideszes győzelem óta több mint fél év, és éppen ezért hívtam fel a figyelmet most Brüsszelben egy 1990-es törvényre. Ugyanis 1990. május 2-án megszületett az 1990. évi XXVIII. törvény az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentőségének törvénybe iktatásáról. Hatpárti megegyezés szerint a ’90-es választásokkal létrehozott parlament első törvényét a „parlament Benjaminja”, Glattfelder Béla fideszes képviselő terjesztette be. Az a Glattfelder Béla, aki most EP-képviselő. Most, a Fidesz-győzelem következtében meg kell találni a módot arra, hogy az 1990. évi XXVIII. törvény alapján felelősségre vonják azokat a terroristákat, akik visszaéltek állami és rendőri hatalmukkal. Erre a véres cselekedetre ugyanis nekik sem a néptől, sem a parlamenttől nem volt felhatalmazásuk. Így ezen jogszabály szerint Gyurcsánynak és Gergényinek is felelnie kell. Képileg minden bizonyított, az egész világ tanúja volt ennek a gyalázatnak. Az én haslövésem képe is bejárta az egész világot. 2006-ban hazatért az emigráció, a kinti magyarok meginterjúvoltak és én kétségbeesett állapotomban megmutattam nekik sebemet.

 – Mit mondott a Fidesz EP képviselőinek?

 – Azt, hogy 2011. október 23-áig felelősségre kell vonni a bűnösöket, és börtönbe kell őket juttatni. Erre az igazságtételre a magyar társadalom igényt tart, mert nemzeti ünnepünket gyalázták meg. Meggyalázták, de nem először. 1990. október 23-án rendeztük a 33. szabadságharcos világtalálkozót Budapesten. Erre az évfordulóra számosan hazajöttek a világ minden tájáról. És mi történt? Erre az időpontra szervezték hazai terroristáink a taxisblokádot, amivel meggyalázták a nemzet pszichéjét. Valakik, valahol elhatározták, hogy ezt a népet megfosztják a történelmétől, a múltjától és a sikerétől. Nem lehetett expo, sőt még azt is letagadták, hogy mikor hagyták el hazánkat az orosz csapatok. Antall József országlására jellemző, hogy országgyűlési képviselőként nem tudhattam, nem tudtuk, mikor hagyta el a Magyar Köztársaság területét a megszálló szovjet katonaság. 1991. június 30-án ünnepelte a hivatalosság az orosz megszállás megszűnését. 1992 kora nyarán Salamon László akkori MDF-es képviselő pedig azt javasolta, legyen június 19. emléknap, mert 1991. június 19-én hagyta el hazánkat az utolsó megszálló katona. Amikor 1955-ben kimentek a szovjetek Ausztriából, megkondultak a harangok, s ünnepelt a nép. Az osztrák hivatalnok kiöntötte a tintát; mégegyszer a tollát nem mártotta be abba a tintába, amellyel a megszállókat szolgálta ki. Minket pedig meggyaláztak. Mi volt a háttérben? El akarták hitetni a néppel, hogy az oroszok még itt vannak, nehogy mukkanni merjen.

 – Az ön brüsszeli beszédét milyen reakciók követték?

 – Gál Kinga közölte, hogy az általunk elő-adott sérelmeket eltitkolták, a tényeket elferdítették az akkori kormánypárti EP-képviselők. Négy évvel ezelőtt tehát nem érvényesülhetett az igazság. Most viszont Gál Kinga képviselő asszony szerint elérkezett az idő arra, hogy ne hallgassuk el a tényeket, és mindenki objektíven értesüljön a 2006-os magyarországi eseményekről. A korábbi félretájékoztatás szerintem mentő-, de nem felmentő körülmény az EP számára. Egy ilyen világraszóló botrányra korábban reagálni kellett volna a képviselőknek, hiszen bemutatták a médiában az eseményeket. Annak idején Recsket nem akarta elhinni a Nyugat.

 – De akkor azt nem vették fel kamerára.

 – Éppen ezért nem mehet el behunyt szemmel az EU a 2006-os események mellett. Vendéglátóink viszont meghallgattak, és ezt megköszönöm nekik.

 

Medveczky Attila