vissza a főoldalra

 

 

 2010.02.19. 

KMKSZ-közgyűlések Ungban és Ugocsában

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségben (KMKSZ) kezdetét vette az alapszervezeti közgyűlések időszaka. Az első közgyűlésekre február 8-9-én került sor. A fórumokon az egyik legfontosabb téma a május 30-i helyhatósági választásokra való felkészülés volt. Kisszelmencen Mitro Ambrus alapszervezeti elnök beszámolt arról, hogy az alapszervezet elnöksége vállalt kötelezettségeit - többek között a schengeni vízumigényléshez szükséges dokumentumok intézését - maradéktalanul teljesítette és teljesíti. A gyűlésen részt vett Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke.

 Palágykomorócon Andrejcsák Tóth Anetta elnök fontos pozitívumként említette az alapszervezet növekedését. Az új tagok szinte mindegyike fiatal, ami biztató a jövőre nézve. Az alapszervezet - és a palágykomoróciak - életében történt másik legfontosabb esemény pedig az, hogy idén januárban teleházat kapott a település. A közgyűlésen jelen lévő Kovács Miklós felhívta a figyelmet a május 30-i helyhatósági választások fontosságára. A 2006-os helyhatósági választások tanulságaira utalva rávilágított: akkor több magyar képviselő is bekerülhetett volna a járási tanácsba, ha a magyar nemzetiségű választópolgárok számos szavazatot nem ukrán pártokra adnak.

 Gálocson Molnár László elnök számolt be az elvégzett munkáról. A magyarság számára kedvezőtlen oktatási intézkedésekről szólva külön kérte a szülőket, tartsanak ki a magyar iskola mellett. Kovács Miklós beszédében itt is kifejtette, hogy a kulturális szervezet tagjainak a május 30-i helyhatósági választásokra kell összpontosítania.

 Mindhárom gyűlésen részt vett Soós Kálmán, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. Verbőcön elsőként Füzesi Klára alapszervezeti elnök tartott beszámolót, melyben kitért a megválasztása óta eltelt nyolc év történéseire, eredményeire. Jelentőségteljes eseményként említette meg a tagság örvendetes növekedését. Az elnök az elmúlt évek legjelentősebb eseményeként említette a teleházátadást, valamint hogy sikerült emlékművet állítani Werbőczy István nádornak. A jövőre nézve elmondta: pályázati úton szeretnék elérni, hogy a település új helységnévtáblát kapjon.

 Kovács Miklós beszédében a helyhatósági választások kapcsán a megfontoltságra és a magyarság érdekeinek szem előtt tartására, míg Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke a magyarságtudat ápolására, a magyar iskolák megőrzésére hívta fel a figyelmet.

 Tiszakeresztúrban Kovács Miklós elnök a közgyűlés résztvevőihez szólva kiemelte, hogy a közelgő helyhatósági választásokra a 2006-os tapasztalatokat figyelembe véve kell felkészülni. Gerendely Béla, a KMKSZ keresztúri alapszervezetének elnöke felkérte a KMKSZ elnökét, hogy adja át az alapszervezet új tagjainak tagsági igazolványukat. Gerendely Béla kiemelte, hogy a magyarság súlyát csak a szavazás alapján lehet lemérni. Az ülésen jelen volt Milován Sándor KMKSZ-alelnök és Milován Jolán, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke is.

 Karácsfalván a helyi művelődési házban tartották meg az alapszervezet közgyűlését. Elsőként Kovács Miklós KMKSZ-elnök ismertette a kulturális szövetség választási stratégiáját. Szólt arról, hogy minden helyes szavazat a magyarság esélyeit, boldogulását növeli, hiszen minél több magyar képviselő jut be a megyei és járási tanácsokba, annál több lehetőség nyílik a magyar érdekképviseletre. Gorondi Albert, a karácsfalvai alapszervezet elnöke beszédében leszögezte: a múltból táplálkozva továbbra is a jövő építésére törekednek majd. Végezetül az ülésen jelen lévő Milován Sándor és Milován Jolán válaszolt a tagság kérdéseire.

 

(Forrás: karpataljalap.net)