vissza a főoldalra

 

 

 2010.01.22. 

A kisebbségben van az erő!

A Báthory Díjat a Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) javaslatára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) adományozza azoknak a személyiségeknek és szervezeteknek, akik a legtöbbet tették a romániai, állami finanszírozású magyar felsőoktatás megteremtése érdekében. A 2009. évi Báthory Díjak átadására január 9-én, szombaton délután 5 órakor került sor a marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központ nagytermében. „Az erdélyi magyar felsőoktatás jövője egyetemes európai jog” – hangsúlyozta az átadó ünnepségen Tőkés László. Hantz Péter, a BKB vezetője pedig kiemelte, az elismerést olyan sikeres emberek kapják, akik munkájukkal érdemelték ki pozíciójukat, és nem azzal, hogy a hatalom zsoldosai. Ez alkalommal kilenc személy és három szervezet részesült a kitüntetésben. Az egyik díjazott a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), melynek elnökét, Talpas Botondot kérdeztük.

 – Kedves elnök úr, gratulálunk a kitüntetéshez! Mit tett az önök szervezete a romániai, állami finanszírozású magyar felsőoktatás megteremtése érdekében?

– Nagyon szépen köszönöm a gratulációt az immár 20 éves szervezet nevében. Kiemelném azt is, hogy a díjazottak közt volt Kiss Olivér újságíró, aki annak idején a KMDSZ-nek volt az elnöke. Szervezetünk volt az első olyan diákszervezet, ami rögtön a rendszerváltást követően megalakult és összefogta a kolozsvári magyar diákságot, hiszen 1990-re teljesen elsorvasztották a magyar felsőoktatást. Ennek a szervezetnek olyan hiánypótló szerepe volt a ’90-es években, ami megteremtette a felsőoktatás alapjait és a magyar egyetemista közösséget. Tudományos rendezvényeket, előadásokat szerveztünk, és mivel a fiatalok szórakozását is szem előtt tartjuk, így zenés-táncos esteket is. Ahányszor felvetődött az önálló magyar egyetem kérdése, mi annak fontosságát beadványokkal és sztrájkokkal nyomatékosítottuk. Tehát kronológiai sorrendben: 1990. január 25-én történt a KMDSZ alakuló gyűlése a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Bölcsésztudományi Karának Shakespeare termében, kb. 250 diák részvételével. Az év márciusában 8 napon keresztül 700–800 diák ülősztrájkot tartott a volt Bolyai Egyetem lépcsőin, a KMDSZ felhívására ez egy békés tiltakozás a magyar nyelvű oktatás újraindításának megtagadása miatt. A marosvásárhelyi orvostanhallgatók hasonló jellegű akcióját is támogattuk. 1990 áprilisában a KMDSZ vezetői részt vettek a Bolyai Társaság alakuló gyűlésén; s a KMDSZ a Bolyai Társaság társszervezete lett. Szervezetünk, ahogy az alapszabályunk is kimondja, az önálló állami magyar egyetem diákszervezetének tartja magát és a mai napig ezirányban fejti ki tevékenységét. Szerintem az EMNT és a BKB is, ahogy a laudációban pont a már említett hiánypótló szerepet hangsúlyozta a KMDSZ-szel kapcsolatban. Igaz, nincs önálló állami egyetemünk, de legalább a kolozsvári diákságnak van egy önálló diákszervezete.

– Milyen céljai vannak a szövetségünknek?

– A Kolozsvári Magyar Diákszövetség a kolozsvári felsőfokú oktatási intézmények magyar diákjainak érdekképviseleti, érdekvédelmi és kulturális szervezete. Céljaink közé tartozik az önálló, magyar nyelvű felsőfokú oktatási intézményrendszer létrehozásának és működtetésének támogatása és a kolozsvári egyetemi és főiskolai oktatás magyar hallgatóinak érdekképviselete és érdekvédelme, a hallgatói önkormányzatiság kialakítása. Fontosnak tartjuk a kolozsvári magyar diákok szakmai képzésének és előmenetelének segítését, szakmai tevékenységének támogatását és a kolozsvári magyar diákok közösségének, közösségeinek formálását. Célunk továbbá a kolozsvári főiskolák és egyetemek magyar tagozatainak támogatása és kapcsolatok teremtése és ápolása hazai és külföldi ifjúsági és diákszervezetekkel.

– Milyen a kapcsolatuk a város felsőoktatási intézményeinek a vezetőivel? Voltak konfliktusok is?

– Hogyne, a már említett ülősztrájk is ez volt. Igaz, nem lett önálló magyar egyetem, de elértük, hogy számos szakon lehet magyar nyelven tanulni Kolozsvárt. Mindig a politikai helyzettől és az egyetem vezetőségétől függött, hogy milyen a velük való kapcsolat. Azt be kell látunk, hogy mind a magyar diákok, mind a magyar tanárok az egyetemen belül kisebbségben vannak, s ez kihat a felsőbb döntésekre. Mi természetesen együttműködünk és egyeztetünk a magyar tanári karral. A KMDSZ-nek több mint 20 szakosztálya van, minden karon jelen vagyunk, s szervezzük a diákoknak a programokat a magyar tanári gárda támogatásával. Kiemelendő az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, ami a legnagyobb erdélyi, tudományos diákrendezvény, s ezt a BBTE-vel és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézménnyel partnerségben szoktunk megszervezni.

– Megvan-e a magyar tanárok mögött az a háttér, az az autonómia, hogy ők maguk intézzék a magyar tagozatok helyzetét?

– Sajnos autonómiáról nem, inkább szokásjogokról lehet beszélni. A legfontosabb a pénzügyi autonómia lenne, mert akkor tudnánk az oktatás és a kutatás területén lényeges dolgokat elérni. Ez nincs meg, s a különböző karok vezetőségétől függ, hogy menynyire tudnak együttműködni a magyar tanárokkal. Jelen pillanatban jogilag nincs tehát különbség az angol és a magyar nyelvű képzés között.

– Van-e a magyar tagozatnak campusa?

– Nincs. Az intézményesített háttér hiánya számunkra is nagy problémát jelent. Rendelkezünk egy székházzal, ám annak jogi státusza eléggé vitatott, így ez is megnehezíti működésünket. Ezért első lépésként szeretnénk létrehozni egy kolozsvári magyar ifjúsági központot, ahol legalább azokat az alapszolgáltatásokat és rendezvényeket meg tudjuk tartani, amivel szolgálni tudjuk több mint 12 ezer magyar egyetemista érdekképviseletét. Ha már campus… Beszélnünk kell a Campusról, mint a KMDSZ által támogatott, Szabadság kolozsvári napilap mellékleteként megjelenő diáklapról. Szerkesztői maguk is hallgatók, kik úgy gondolják, az egyetemistáknak szükségük van saját véleményük hivatalos közlésére is, hisz ideig-óráig ők is a város lakói. A Campusban megjelenő cikkek a diákság véleményét képviselik sarkalatos, avagy teljesen fölösleges témakörökben, legyen az az aktuális politikai szélfúvás, vagy a legújabb sikerszám. Két oldalon helyet kap minden, ami fontos, mindenki, aki számít, vagy akire számítani lehet.

– Ön a megválasztásakor ezt mondta: „A többség elszántan kapaszkodik a meglévőbe, a haladás kerekét mindig egy kisebbség lendíti tovább.” Ez azt jelenti, hogy a magyarok lendítik tovább majd a haladás kerekét Romániában?

– Így van, s én ebben hiszek. Akár a kolozsvári román egyetemista közösségnek is szerencséje lehet, hogy egy másik nemzetiség diákközösségével van kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot pedig a román diákok is hasznosíthatják. Az a kulturális örökség, amivel mi rendelkezünk, nem csak az erdélyi magyarság, hanem a románság számára lehet fontos és felhasználható. Tehát a román közösség csak nyerhet akkor, ha a magyar kérdés, a magyar egyetem kérdése Erdélyben megoldódik. Azok a munkák pedig, amiket mi kifejtünk, nem csak a magyar, hanem az egész erdélyi közösséget gyarapítják. Többek között azért vállaltam el a KMDSZ vezetését, mert mindenképpen fontosnak tartom, hogy a kisebbségben rejlő erőt a lehető legmélyebben kiaknázzuk. Ilyen erő pl. az összefogás, összetartozás.

– Idén ünnepli 20. születésnapját a KMDSZ. Ön elégedett elődjei munkájával?

– Leleményes vezetőségünknek köszönhetően az utóbbi 20 évben a város legszínvonalasabb rendezvényeit tartottuk. Így mindenki – még a román közösség is – tud programjainkról. Ami a munkánkat legjobban nehezíti az, hogy nincs intézményes hátterünk. Ebben az évben ezt a problémát meg kell oldani. Ezért egy gyűjtőakciót kezdeményezünk a többi erdélyi ifjúsági szervezettel egyetemben. Végezetül szeretném megköszönni lapjuknak, hogy megkerestek minket, s kérem, a jövőben is kísérjék figyelemmel munkánkat.

 

Medveczky Attila