vissza a főoldalra

 

 

 2010.01.22. 

A szabadkai csata

Lemondtak a VMSZ városi tanácsosai, a párt képviselői pedig kivonultak a városi képviselő-testület üléséről. A várakozásoknak megfelelően viharos volt a szabadkai városi képviselő-testület január 18-ai ülése. Miután a DP vezette Európai Szabadkáért koalíció képviselői az ellenzéki Szerbiai Demokrata Párttal karöltve elfogadták a Városi Tanács létszámcsökkentését és ezzel együtt Lovas Ildikó művelődési és Szénási Oszkár szociális felelősök leváltását, a VMSZ négy tanácsosa benyújtotta lemondását, egyet visszahívtak, a párt képviselői pedig elhagyták az üléstermet.

 Habár a szabadkai városi hatalmat az Európai Szabadkáért Koalíció és a Magyar Koalíció együttesen gyakorolja, a tegnapi képviselő-testületi ülésen világosan megmutatkozott, hogy a két fél teljesen más érdekeket szeretne érvényesíteni. A VMSZ és a DP között a vitát csakúgy mint korábban is, a Park Palics Kft. nevű újonnan alakult vállalat hatásköreinek meghatározása váltotta ki. A vállalat élére tavaly nyáron igazgatót nevezett ki a képviselő-testület, a tegnapi ülésen pedig a vállalat hatásköréről kellett döntést hozniuk a helyi képviselőknek. A VMSZ erre a napirendi pontra több módosítási indítványt nyújtott be. Az első beadványukat, miszerint vegyék le a napirendről a Park Palics vállalatról szóló döntést, hogy azt pontosabban meg lehessen fogalmazni, az Európai Szabadkáért koalíció az ellenzéki Szerbiai Demokrata Párt képviselői szavazataival elutasította. Ez a szavazás pedig már előrevetítette és merőben meghatározta az ülés menetét. Amikor a vállalat hatásköréről vitatkoztak, a VMSZ képviselői többször is kihangsúlyozták, hogy olyan területeket vonnak az új vállalat hatáskörébe, amit már a Városépítési Igazgatóság, a Vízművek és a Köztisztasági Vállalat végez, megduplázva ezzel az illetékességi köröket. Emellett azt is hangsúlyozták, hogy a rendelet nem emeli ki külön és nem hangsúlyozza, hogy a Palicsot jelképező épületeket, a mintegy 150 éves örökséget nem lehet eladni. Aggodalmukat fejezték ki, hogy az épületek így esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, hiszen – mint arra többek között Maglai Jenő, a képviselő-testület elnöke felhívta a figyelmet – a 600 eurós tőkével rendelkező vállalat többmilliós érték felett rendelkezhet majd, ám a több mint egyórás vita után, amely során főként a VMSZ, a Szerbiai Haladó Párt, illetve a Vajdasági Magyar Demokrata Párt képviselői szólaltak fel, szavazattöbbséggel 38:21 arányban az Európai Szabadkáért koalíció és az SZDP elfogadta a rendeletet.

 A következő napirendi pont a szabadkai Ipari és Technológiai Park Közvállalat megalapítása volt. Ennél a pontnál is a VMSZ képviselői a megalapításról szóló határozat hiányosságaira igyekeztek felhívni a figyelmet. Kern Sólya Mária, a VMSZ képviselője azt emelte ki, hogy amellett, hogy az új közvállalat hatáskörébe olyan feladatköröket helyeznek, amelyek egyébként a Városépítési Igazgatóság hatáskörét képezik, új munkahelyeket hoznak létre, de ugyanakkor régieket szüntetnek meg. Hozzáfűzte, hogy ezeknek a rendeleteknek a törvényességét is felül kellene vizsgálni. Maglai Jenő pedig kiemelte, nem megengedhető, hogy pártalapon alakuljanak vállalatok. Az Ipari és Technológiai Park Közvállalat megbízott igazgatója Branko Guslov lett.

 Döntést hoztak a város Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról is, amely Palics idegenforgalmának irányításával foglalkozik majd. A VMSZ képviselői felhívták a figyelmet, hogy ezzel még egy területet vonnak el a Palics-Ludas Közvállalattól, miután a Palics Park vállalat után ez a második vállalat, amelyre átruházzák a palicsi közvállalat valamely feladatköreit. Emellett feltették a kérdést, mi lesz a Palics-Ludas Közvállalat sorsa. De választ nem kaptak egyik feltett kérdésükre sem a DP képviselőitől. Az Idegenforgalmi Szervezet megbízott igazgatójává Nebojša Darabošt nevezték ki.

 Az egész ülés alaphangulatát a képviselő-testület Városi Tanácsról szóló rendelete határozta meg, illetve annak egyik szakasza, miszerint a Városi Tanácsot a polgármester, az alpolgármester és 6 tanácstag képezi. A vitát az váltotta ki, hogy jelenleg a Városi Tanácsnak 8 tagja van. A városi hatalomban működő pártok együttműködési szerződése szerint a VMSZ 5 mandátumra jogosult, míg az Európai Szabadkáért koalíció 3-ra azzal, hogy a polgármester és az alpolgármester is az ő soraikból kerül ki. Az új rendelet szerint tárcákat vonnak össze – a VMSZ rovására – amit a DP képviselői a racionalizációval és a hatékonyabb munkafolyamattal magyaráztak. A VMSZ képviselői a koalíciós megállapodás megszegésére hivatkozva nyilvánították ki tiltakozásukat, ám a rendeletet a képviselő-testület elfogadta. Több felszólaló is kérte, nevezzék meg, mely tanácstagoknak szűnik meg a mandátuma, erre azonban az ülésen nem került sor. A mandátum megszűnéséről csak ez után, jóval később, amikor már hat órája tartott az ülés, nyújtott át a polgármester egy beadványt a képviselő-testülethez, miszerint összevonják a művelődést az oktatással, aminek következtében megszűnik Lovas Ildikó mandátuma, illetve összevonják a szociális védelmet az egészségüggyel, így Szénási Oszkár mandátuma is megszűnik. Az indítvány átnyújtása után a képviselő-testület elnöke szünetet rendelt el, amely több mint egy órán át elhúzódott. Amikor délután fél 5-kor folytatták az ülést, a polgármester ismertette beadványát, amire Pásztor István, a VMSZ képviselői csoportjának vezetője bejelentette, e párt nem mond le egyetlen mandátumról sem a Városi Tanácsban.

 – Nem engedhetjük meg, hogy megalázzanak bennünket, és Önök ma egész nap megalázott helyzetbe hoznak – fordult a DP képviselőihez Pásztor, majd felolvasta, hogy szeretné átnyújtani Lovas Ildikó, Szénási Oszkár, Kun Szabó Éva és Ladóczki Gyula lemondását a tanács tagságáról, valamit Karai Lászlót visszahívták tisztségéből. – A közvállalatokban dolgozó igazgatóink sorsát pedig Önökre bízzuk – tette hozzá. A tanácsteremben eluralkodott meglepettség és tehetetlenség miatt újabb szünetre került sor, a képviselők csak ezután vitatták meg a további napirendi pontokat. Mivel a polgármester nem akarta visszavonni kérelmét a két tanácstag mandátumának megszűnéséről és kitartott amellett, hogy a tanácstagok számának csökkentése az egyetlen lehetséges módja a munka hatékonysága növelésének, a VMSZ képviselői tüntetőleg kivonultak a tanácsteremből.

 Az ülést ez után 46 képviselővel folytatták. A képviselő-testület elfogadta Dragutin Miljković, a Palics-Ludas Közvállalat igazgatójának lemondását, helyére Srđan Zekić került. Majd titkos szavazás után a többség elfogadta Lovas Ildikó és Szénási Oszkár mandátumának megszüntetését is.

 

(Forrás: magyarszo.com)