vissza a főoldalra

 

 

 2010.05.14. 

A gonoszságnak csak az irgalom szabhat határt

A máriapócsi és a mátraverbély-szentkúti nemzeti kegyhely közös összefogásra hív minden jóakaratú embert és vallásos közösséget a Szentatyáért, Benedek pápáért.

 – Mi a jelentősége annak, hogy ezt a szolidaritási kezdeményezést Magyarországon két nemzeti kegyhely indította el? – kérdezem fr. Kálmán Peregrin ferences szerzetest, a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely igazgatóját.

 – A nemzeti kegyhely fogalma csak néhány éve lett ismert a magyar egyházban, amikor ez a két legjelentősebb búcsújáróhely a Magyar Katolikus Püspöki Kartól megkapta ezt a titulust. Ennek megfelelően mindkét helyen keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíthetjük a magyar egyház életét. A mostani közös kezdeményezés ebben a környezetben érthető meg igazán. Együtt szeretnénk megerősíteni a hívek és a Szentatya közötti egységet a kezdeményezésben meghirdetett áldozatvállalások összefogásával. Együtt hallottuk meg XVI. Benedek pápa kérését, amit beiktatásakor mondott – amikor a pásztor és a nyáj egységéről elmélkedett –: „imádkozzatok értem, hogy meg ne rettenjek a »farkasok« láttán.”

 –Mit kell tenni azoknak, akik csatlakoznak kezdeményezésükhöz?

 –Arra bátorítjuk a kezdeményezéshez csatlakozókat, hogy negyven napon át minden nap ajánljanak fel egy-egy imádságot, böjtöt vagy jócselekedet, és az ezzel járó áldozatvállalásokat a Szentatyáért. A bejelentkezéseket olvasva az áldozatvállalásnak igen szép példáival találkoztam: csángó gyerekek a magyar liturgikus nyelv elsajátításáért végzett áldozatukat, fiatal jegyespárok a tisztaságért tett erőfeszítéseiket, sokan böjtöt, jótékonykodást, imádságot, beteglátogatást vagy szenvedéseiket ajánlották fel eddig erre a szándékra. Ehhez ezután is bárki csatlakozhat, és ha szeretné, hogy ennek írásban is emléke maradjon, akkor küldjön egy képeslapot valamelyik nemzeti kegyhely címére, vagy jelentkezzen be a www.szentkut.hu oldalon az űrlap kitöltésével.

 –Az önmegtagadásokat a pápa támadóiért is felajánlják. Ez, gondolom, nem jelenti azt, hogy az egyház nem védekezik a támadásokkal szemben.

 –Az első pápa, Szent Péter apostol azt tanítja: „Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást (1Pét 3,9)”. Ez a védekezésnek egy új kultúrája, amikor a rossz nem eltántorít a jótól, hanem megerősít abban. Egy új emberi közösség születése, azoké, akik hiszik és tudják; a gonoszságnak csak az irgalom tud határt szabni, miként ezt II. János Pál és XVI. Benedek pápa is oly sokszor mondta és hangoztatja. A hitből kell fakadnia minden védekezésnek, mert egyébként csak visszaütés lesz belőle.

 –Mikor indították el ezt a mozgalmat, s azóta mennyien jelezték, hogy támogatják a Szentatya apostoli munkáját?

 –Két hete hirdettük meg ezt a mozgalmat, s ez alatt az időszak alatt tizenötezer ember csatlakozott a kezdeményezéshez.

 –Más felekezetek tagjai is csatlakoztak a felhíváshoz?

 –Még teljes egészében nem tudtam áttekinteni minden űrlapot, egy református jelentkezőre azonban biztosan emlékszem, és fontos megjegyezni azt is, hogy a világ különböző részén élő honfitársaink közösségileg és egyénileg is visszajeleztek, és szolidaritásukat fejezték ki a pápával.

 –Mit gondol, ezek a támadások összefüggésbe hozhatók a papság évével?

 –Nem tudom. Mindenesetre a papság évének kezdetén talán senki sem gondolta, hogy ilyen körülmények között járjuk majd a történelemnek ezt az útját. Az azonban mély értelmű jel, hogy az egyház úgy megy végig ezen a tisztuláson, hogy a hívő közösség fokozott imája, épp’ a papságot kíséri. Ezt a fájdalmas folyamatot talán éppen ez alakítja át kegyelem eseményévé.

 –A dölyfös egyházkritikák mögött a szeretet félő aggodalma húzódik-e meg, vagy valami más?

 – Azoknak a panasza, akik ezeknek a szörnyűségeknek áldozatai, igenis égbekiáltó. Ezeknek az embereknek a panaszát nem szabad eltussolni, hanem meg kell találni sebeik, emberi méltóságuk orvoslását. De az ő kritikájuk nem dölyfös, hanem fájdalmas. A dölyfös kritika feltehetőleg egy olyan reakció, mint amikor a lázadó kamasz mesteri érzékkel rátalál szüleinek arra a hibájára, amit végre kritizálhat, amit felnagyíthat, és ami mögött elbújhat. Mintha az ún. civilizált világ lázadása megtalálta volna az egyházban azt a létező, de egyáltalán nem általánosan jellemző pontot, amit aztán felnagyíthat, és ami mögé elrejtőzhet. Gondoljuk csak meg: a pedofil tettek elkövetőinek 99,7%-a nem egyházi személy, miként ezt Reinhard Haller törvényszéki pszichiáter nyilatkozta az ORF-nek.

 –Létezik egy olyan álláspont, miszerint ha az egyház megszüntetné a cölibátust, akkor nem lennének ferde hajlamú papok. Mi erről a véleménye?

 – A fent idézett szakember arra is kitér, hogy a kiskorúakkal való visszaélések legtöbbször a családban történnek, vagyis a cölibátus feloldása önmagában nem orvosolja ezt a problémát. Hans-Ludwig Kröber bűnügyi pszichiáter a minap azt a kijelentést tette: „Hamarabb lesz valaki várandós egy csóktól, mint pedofil a cölibátustól.” Nem könnyebb a jó házasság, mint a hitben megélt cölibátus, ezt épp’ korunk bizonyítja leginkább.

 

Medveczky Attila