vissza a főoldalra

 

 

 2010.11.05. 

A célok változhatnak, az eszme nem

Az Európai Nők Szövetségének 4. Kongresszusára október 7 – 9-én került sor Hágában, témája a „Nők a konfliktusos zónákban és helyzetekben“ volt. Ezen a kongresszuson részt vett a Magyar Koalíció Pártja képviseletében Papp Adrianna, a párt országos elnökségének tagja, Debrőd polgármestere.

 – Személyesen önt, vagy pedig a pártot hívták meg erre a kongresszusra?

 – A Magyar Koalíció Pártjához érkezett a meghívó és ők engem delegáltak.

 – Ha valakinek azt mondják, Európai Nők Szövetsége, akkor könnyen egy feminista grémiumra gondol.

 – Tévesen, mert itt jóval fontosabb témákat érintettünk, mint a nők egyenjogúsága. Az Európai Nők Szövetségének kongresszusain nagyon specifikus témák szerepelnek.

 – Mennyi magyar volt kint ezen a kongresszuson?

 – Az összmagyarságot ketten képviseltük: Mészáros Diana, a Vajdasági Magyarok Szövetségének delegáltja és jómagam. Szlovákiából egyedül én mentem ki a kongresszusra.

 – Október 7-én már előadásokat is tartottak?

 – A kongresszus közös vacsorával kezdődött a Carlton Beach hotel melletti Oscars étteremben, ahol lehetőség nyílott megismerkedni a résztvevőkkel. Így jobban tudtuk másnap értelmezni a felszólalók véleményét.

 – Arról hallottam, hogy Doris Pack, az Európa Parlamenti Nőszövetség igazgatója is beszélt a rendezvényen. Mi volt a mondandója témája?

 – Október 8-án Doris Pack röviden összefoglalta az eddigi törekvéseket, sikereket, beszámolt a szervezet munkájáról és felvázolta a rendezvény témáját. Mi, résztvevők, előzőleg egy olyan munkaanyagot kaptunk tőle e-mailen, amit egy munkacsoport állított össze. Ez a csoport dolgozta ki a témát, amihez a hozzászólási szándékot előre el kellett küldeni. Ezeket a hozzászólásokat lehetett a rendezvényen kibővíteni. A kongresszus azzal foglalkozott, milyen a nők bevonása a béketárgyalásokba és döntéshozatalba a háborús és háború utáni területeken és egyéb, politikailag konfliktusos helyeken, melyet az Egyesült Nemzetek 1325. számú határozata 2000. október 31-én a fogalmazott meg.

 – A témával kapcsolatban, ha csak a kontinensünkre figyelünk, akkor a Balkánra, Koszovóra gondolhatunk.

 – Így van, de beszéltünk az iraki és más háborús zónában élők helyzetéről is. Megállapítottuk, hogy semmilyen szinten sincsenek a nők bevonva a konfliktusok rendezésébe.   A koszovói témára térve: október 8-án, délelőtt hiányoltam is, hogy nem foglalkoznak ezzel a témával. Délelőtt jó hangulatban folyt az eszmecsere, mindenki bemutatkozhatott: honnan jött, s milyen ott a nők helyzete a politikában. Jómagam elmondtam, hogy Szlovákiából a Magyar Koalíció Pártjának képviseletében veszek részt a tanácskozáson. Hozzátettem, hogy a nők bevonása a döntéshozatalba nálunk igen erős, hiszen a kormányfő nő, én is polgármester vagyok, e mellett a párt országos vezetőségének tagja – az elnökségben három nő van – , és az MKP-nak Bauer Edit az EU-s képviselője. A délelőtti programból kitűnt, hogy Doris Pack igen jól informált a különböző országok problémáival kapcsolatban. Majd kiderült, hogy Szerbiából nem csak a VMSZ-es lány volt jelen, hanem egy fontos kormánytényező is, akinek a neve nem szerepelt előre a listán. Ez meghatározta a délutáni gyűlés hangulatát. Délután muzulmán hölgyek is felszólaltak, Koszovóból és Törökországból is. A szerb hölgy pedig akkor szólalt fel, amikor a koszovói muzulmán asszonyok küldötte kritikusnak nevezte az ottani viszonyokat és nehezményezte: az ottani nők nincsenek bevéve a háború utáni tárgyalásokba. Kifejezetten a koszovói albánok ügyében nem fogadtunk el nyilatkozatot, mivel nem volt teljes egyetértés az ügyben. Mivel a muzulmánok mentalitását és vallását nagyon jól ismerem, én is felszólaltam, ami megosztotta a közönséget. Több mint 10 évet éltem Angliában, sok muzulmán ismerősöm, barátom volt, elmondtam: az ő vallásuk, életformájuk különbözik másokétól. Tehát meg kell ismernünk a kultúrájukat, mielőtt ítélkeznénk róluk. Arra is kíváncsi voltam: ha megadatna nekik a lehetőség arra, hogy részt vegyenek a tárgyalásokban, akkor jelentkeznének-e a koszovói hölgyek erre a munkára. Felszólalásom a muzulmánok körében tetszést aratott, de Doris Pack láthatóan nem örült neki, és azzal tette helyre a dolgokat, hogy Koszovóban mindenki sanyarog, mert nincs pénz, és nem a vallástól függ, hogy ki mennyire van háttérbe szorítva.

 – Ha már a függetlenségi harcokról beszélünk, szóba került-e a baszk, vagy az ír nők helyzete?

 – A baszkok helyzetét csupán példaként hozták fel. Belfastból érkezett May Da Silva, a Women Into Politics –Nők a politikában– igazgatója, aki az ír nők hátrányos helyzetéről beszélt. Elmondta, hogy családi és egyéb üzleti összeköttetések nélkül képtelenek a politikai életbe bekapcsolódni. Kifogásolta ehhez az angolok hozzáállását. Ezt a brit konzervatív hölgyek nemtetszése követte. May-jel még sokat beszélgettünk az est folyamán az írek és a határon túli magyarok helyzetéről, és sok hasonlóságot találtunk e két nép megosztottsága, szétdaraboltsága között.

 – Milyen benyomásokkal távozott a kongresszusról?

 – Október 7. előtt nem voltak konkrét elképzeléseim arról, mennyire fontos kongresszusról van szó. A színvonalat illetően nem voltam csalódott, mert igen neves meghívottak vettek részt a rendezvényen. Itt kell megemlítenem, hogy a kongresszus vendége és felszólalója volt Maxime Verhagen, az éppen alakulóban lévő holland kormány külügyminisztere, aki egyben miniszterelnök-helyettes is lett. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy néha elsiklottunk a részletek felett, ezt mutatja a már említett koszovói példa.

– Most, mint polgármestert kérdezem: indul a mostani helyhatósági választásokon?

 – Így van, újra indulok az MKP színeiben a polgármesteri székért. Más politikai párt támogatását nem is kerestem.

 – Az országgyűlési választások után ön értékelte pártja szereplését, s ezt írta: „Mindezt egy olyan falu polgármestereként mondom, ahol Bugár Bélát a pártszakadásig istenként tisztelték, és mivel én hű maradtam az MKP-hoz, miattam mégis elsöprő többséggel az MKP-ra szavaztak.” A Most-Híd is indul ön ellen?

 – Nem indul ellenem senki a Most-Híd színeiben. Édesanyám alapító tagja volt az MKP helyi szervezetének, és előttem húsz évig Debrőd polgármestere. Édesapám is az MKP tagja, s míg külföldön éltem, rajtuk keresztül napi kapcsolatban voltam a hazai politikával. Az MKP egy irányt, célt követ megalakulása óta, de észre kell venni azt, hogy a világ fejlődik, és ennek tükrében változtatni kell az eszközöket. Londonban marketinget tanultam, azzal is foglalkoztam Angliában. Így tudom, hogy figyelni kell az emberek igényére és arra is: egy kisebbségnek legitim képviseletre van szüksége Szlovákiában. Erre nálunk a Magyar Koalíció Pártja hívatott. Az eszközbeni módosulások közben viszont nem szabad letérni az eredeti útról. Az, hogy a faluban mit gondolnak Bugár Béláról, jól tükrözi, mennyien szavaztak a pártjára. Én pedig nem szeretnék csalódást okozni azoknak, akik rám szavaztak. Azt szeretnénk, hogy a magyarokkal egyenrangú partnerként bánjanak, és a szlovák pártok ne használják fel őket belpolitikai sikereik érdekében.

 

Medveczky Attila