vissza a főoldalra

 

 

 2010.11.26. 

Az RMDSZ esete Csaba királyfival

November 13-án magas színvonalú ünnepség közepette avatták föl Csaba királyfi nyárádszeredai szobrát. „Olyan magyar államra van szükség, amely nem rombolja, hanem óvja magyar nemzetét, olyan magyarországi társadalomra van szükség, amely átérzi történelmi sorsközösségét a Kárpát-medence és a nagyvilág minden magyar közösségével” – mondta az avatási ünnepségen Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A legendás Csaba királyfi szobrát viszont nem köztéren, hanem rácsok, kerítés mögött helyezték el. Ennek okáról Csíki Sándort, a Magyar Polgári Párt (MPP) nyárádszeredai tanácsosát, az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége elnökét, a szoborállítás kezdeményezőjét kérdeztem.

 – Ezt a mellszobrot eredetileg a Fidesz nem is a városnak ajándékozta, hanem a helyi polgári tömörülésnek.

 – 2009 nyarán az MPP elnöke felhívott telefonon, és közölte, hogy engem, az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének elnökét szeretne felvinni Budapestre a Fidesz országos kongresszusára. A rendezvény szünetében Kövér László úrnak ismertettem a nyárádszeredai helyzetet, azt, hogy a helyi ortodox egyház mennyire erőlteti a templomépítést. Azt is, hogy törvénytelenül tették le az alapkövet. Kövér Lászlónak arról is tudomása volt, hogy mi a településen az autonómiát tettekben is támogatjuk. Még 2007-ben végeztük el azt a mozgóurnás népszavazást, melyben megkérdeztük a lakosokat: szeretnék-e Székelyföld autonómiáját? Erre több mint 98%-os igen volt a válasz. Ezt mi tanácsi határozatban szerettük volna rögzíteni, de az RMDSZ-esek ezt nem támogatták. Mindez még a magyar nemzeti sajtónak is feltűnt. Részt vettünk RMDSZ-es kampányrendezvényen is, ahová kitettünk egy transzparenst: „szavazzátok meg az autonómiát, ne csak kampányoljatok vele”. Ennek a visszhangja is elhallatszott Magyarországig. Ezeknek volt köszönhető, hogy szobrot kaptunk, s hogy küzdelmünket az ortodox egyházzal folytatni akarjuk. Úgy gondoltuk: azért lenne jó a főtéren Csaba királyfinak szobrot állítani, hogy ezzel is jelezzük az erőnket, és azt, hogy Nyárádszereda főtere a miénk. Eredetileg Kossuth-szobrot szerettünk volna, de a Fidesz egy Csaba királyfi szobrot ígért nekünk, amit nagy szeretettel és köszönettel elfogadtunk.

 – Ön benyújtott az önkormányzathoz egy határozattervet, amely kimondja, hogy a szobor az egész települést megilleti, és szeretnék annak felállítását a főtéren. Mi volt akkor az önkormányzaton belüli álláspont? Mit mondtak az RMDSZ-esek?  

– A határozattervezetemet mindegyik tanácstag aláírta. A tanácson belüli erőviszonyok: kilenc RMDSZ-es, négy MPP-s és két független tanácsos dolgozik a városért. A tanácsülésen azonban a polgármester úr azt mondta: a szobrot ne a főtérre, hanem a tömbházak közé tegyük. Majd benyújtott egy tervezetet, amiben azt írta: több magyar személyiség megérdemelné, hogy szobrot kapjon a kisvárosban, ezért inkább egy szoborpark létrehozását szorgalmazta a főtéri zöldövezet felső részén, ahol méltó körülmények között lehetne kiállítani a legendás királyfi mását is. A határozatot akkor a prefektus jogi hibákra hivatkozva megóvta, mivel hiányzott belőle a pontos helyszín, az illető személyiségek nevei és a felállításhoz szükséges dokumentáció. Ekkor a helyi tanács levette napirendről a kérdést, és több hónapon át nem is tárgyalta. Majd mi újra napirendre vetettük a Csaba királyfi-szobrot, akkor először 7:7 –es patthelyzet született, majd az RMDSZ elnöke időt kért, behívta a hiányzó tanácsost, s így 8:7 arányban elvetették azt, hogy az alkotás a főtéren álljon. Ezután felkerestük a református tiszteletes urat, aki pozitíven állt a szobor ügyéhez. Ezt követően a presbitérium egyöntetűen úgy szavazott, hogy engedélyezi a szobor felállítását a templomkertben, amíg sikerül méltó helyet találni annak. A szobor készítője, a magyarországi Blaskó János művész akkor Nyárádszereredában járt, és ő azt javasolta, hogy a városházával szembeni parkban, a szökőkút közelében kellene talapzatra állítani az alkotást, mert azon a téren nincs vitánk az ortodoxokkal. A polgármester áthidaló javaslatot tett, és ezt a közelmúltban a helyi tanács ülésén napirendre is tűzte: ideiglenes talapzaton állítsák a szobrot közszemlére a városháza előtt, s időközben kezdjék meg az eljárásokat a szoborállítás hivatalos engedélyeztetésére is. Érdekes, hogy még ezt a javaslatot is leszavazta az RMDSZ. Tehát saját maguk ellen szavaztak, míg mi tartózkodtunk. Szerintem elfogadhatatlan, hogy a szobrot egy állványra helyezzék és három hónapig közszemlén legyen, továbbá azt is nehezményezzük, hogy a másik fél nem fogadta el az egyezményt, amelynek leglényegesebb pontja az lett volna, hogy amíg közszemlén van a szobor, addig az elöljárók eljárják az engedélyeztetést, hogy a műalkotás a méltó helyére kerülhessen. Tehát az RMDSZ –es polgármester azt szerette volna, hogy a közszemle után kerüljön a tanácsterembe. Mi minden egyes ülésről filmet készítettünk, s mindezt bizonyítani is tudjuk. Tehát maradt az egyház…A tiszteletes úr meghívta az RMDSZ-es alpolgármestert, az MPP-s tanácsosokat és a presbitereket egy tárgyalásra, és ott megerősítettük azt, hogy  református templom mellett lesz a elhelyezve a szobor, s azt is, mi fedezzük az avatási rendezvény költségeit. A gondot az jelentette, hogy mindez a tárgyalás október 31-én történt, s addig helyben nem rendelkeztünk elég dokumentummal. Rendelkezünk az adományozó levéllel, és képünk is van az alkotásról, mert tudjuk, ez hasonmása a székelyudvarhelyi Csaba-szobornak.

 – Az RMDSZ-esek szerint pedig önök zsákbamacskát árultak, hiszen senki sem látta a szobor tervét.

 – Ez azért hazugság, mert a már említett képet tavaly a határozattervezethez csatoltuk. Így minden egyes tanácsos megkapta a képet Csaba királyfiról. Sőt a polgármesteri hivatal bejáratánál is elhelyeztük ezt a képet. Az MPP helyi újságjában is lehoztuk az adománylevelet és a szobor képét.

 – Kényes kérdés: ön szerint nem az a gond, hogy Csaba királyfit ábrázolja a szobor?

 – Nem ez a baj, hanem az, hogy a szobor a Magyar Polgári Párton keresztül lesz a városé, hiszen ezt mi kaptuk a Fidesztől. Nyárádszeredában száznégy esztendeje nem állítottak szobrot. Mi szereztük a Csaba- szobrot, mi szerveztük az ünnepséget, így szerintem teljesen mindegy, kit ábrázol a szobor, az RMDSZ-t az bántja, hogy nem ők a kezdeményezők. Mi viszont bízunk benne, hogy ez a szobor erősíti majd a székely identitástudatot is, hiszen ősünket ábrázolja.

 

Medveczky Attila