vissza a főoldalra

 

 

 2010.10.01. 

A helyi érdek érvényesítéséért
Lakitelek polgármesterjelöltje

Lakiteleken a Fidesz és a Nemzeti Fórum közös polgármester-jelöltjeként indul az őszi helyhatósági választáson Felföldi Zoltán közgazdász, önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke. A nemzeti együttműködés rendszerének helyi szinten történő megvalósításáról, a programjáról és a kistelepülések jövőjéről kérdeztem a képviselőurat.

 – Még 2008 nyarán ön azt nyilatkozta: „a történelmi tapasztalatok azt eredményezték, hogy az emberek nem bíznak az intézményekben és abban, hogy ami ma az övék, holnap is az marad.” Mit gondol, a tavaszi politikai fordulat, a nemzeti erők nagyarányú győzelme után helyreállt a bizalom? Kiszámíthatóbb jövőképpel rendelkeznek az emberek?

 – Véleményem szerint nem. A bizalmatlanság több évszázad történelmi tapasztalatán alapul, amit önmagában egy választási eredmény nem tud fölülírni. Beszédes a mondás: „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok!” Ez nem azt jelenti, hogy mi csak a mának élünk, képtelenek vagyunk előre gondolkodni, megtakarítani, hanem egy olyan nemzet kollektív bölcsességének egyetlen velős mondásba sűrített esszenciája, amely nemzetet időről időre, újra meg újra megszálltak, kiraboltak. Mindezt egy nemzeti kormány sem tudja egyik napról a másikra megváltoztatni.

  Mostani szórólapjukról idézek: „…arra vállalkozunk, hogy megválasztásunk esetén a nemzeti együttműködés rendszerét helyi szinten, a napi gyakorlatban valósítjuk meg, és töltjük meg tartalommal”. Lakitelekre vonatkozva mindezt konkrétan hogyan képzeli el?

 – Először is, szeretném, ha olyan programok és olyan szervezetek lennének Lakiteleken, amelyek közösségszervező erővel bírnak. Pl. hagyományőrző rendezvények, helyi színjátszókör, honvéd hagyományőrző és lövészegylet, aktív civil szervezetek.

Másodszor, polgármesterként szeretnék olyan testületeket működtetni, amelyek ugyan a formális önkormányzati döntéshozatalnak nem részei, de amelyeken keresztül a lakitelekiek aktívabban belefolyhatnak a helyi döntéshozatalba. Így pl. a köztiszteletben álló lakitelekiekből létrehozott magisztrátus, vagy „vének tanácsa”, a lakitelekről elszármazottak testülete, lakiteleki vállalkozók testülete, lakiteleki fiatalok testülete.

Harmadszor, szeretném, ha legalább némileg megváltozna az a hozzáállás, hogy az embereknek jogaik és elvárásaik vannak, amelyeket a politikának tiszteletben kell tartania, és ki kell elégítenie, kötelezettségeik pedig mintha nem lennének. Hogy egy példát említsek, az idei, csapadékos nyáron probléma volt, hogy sok pincét elöntött a víz. Mi erre az első reakció? Oldja meg az önkormányzat a csapadékvíz elvezetését! Az, hogy a csapadékvíz- elnyelő árkokat nem kellett volna betemetni, hanem azokat tisztán kell tartani, és ez a háztulajdonosok kötelezettsége, fel sem vetődik. Azt gondolom, rá kell ébreszteni az embereket, hogy nemcsak jogaik vannak, hanem kötelességeik is, nemcsak elvárni, hanem cselekedni is kell. A polgárőrség sem egy tőlünk független szervezet, akinek az a feladata, hogy megvédjen bennünket, hanem a polgárőrség mi magunk vagyunk, és saját magunkat, családjainkat, értékeinket védjük. Vagy, hogy az utcára kihelyezett virágládákba nemcsak az önkormányzat ültethet virágokat, hanem ültethet, és gondozhatja azt egy-egy lakó is.

 – Fontosnak tartják a helyi érdekek érvényesítését. Azzal, hogy kormánypárti egy polgármester, könnyebben megy az érdekérvényesítés?

 – Sem kormánypárti, sem ellenzéki polgármester nem voltam még soha. Azt azonban tudom, hogy nem jó az a rendszer, amelyikben egy település sikere azon múlik, hogy milyen színű a polgármester. Ez a „ki mennyi pályázatot nyer” című össznépi társasjáték, ahol az önkormányzatok fejlesztési – a valóságban sokszor az amortizációt pótló – forrásokért versenyeznek. Rossz az a rendszer, ahol az önkormányzatoknak pályázatokon keresztül kell biztosítaniuk a lepusztult ingatlanjaik szinten tartását, például versenyezniük kell, hogy melyikük kap pénzt az évek óta beázó iskolája felújítására. Elvileg persze szigorú szakmai szempontok alapján születik a döntés, valójában azonban az alapján, hogy ki a sikeresebb kijáró. Át lehetne úgy alakítani az uniós forráselosztás rendszerét, hogy mindegy legyen, hogy egy polgármester kormánypárti, vagy ellenzéki. Ez nem feltétlenül több pénzt, csak egy jobb támogatási rendszert jelentene.

 – Tíz képviselőjelöltjük között találunk iskolaigazgatót, óvónőt, keramikust, mezőgazdasági vállalkozót, szikvízkészítőt és boltvezetőt is. Tehát értelmiségi, munkás, agrárszakember egyaránt indul a választásokon, pedig a média egy része azt sugallja, hogy a Fidesz és szövetségesei csupán a középosztályra, az értelmiségiekre alapozza bázisát. Mi erről a véleménye?

 – Ennek annyi a valóságtartalma, amennyire a médiától általában számíthatunk. A mi családunk nem tart tévékészüléket, és mindenkinek csak ezt tudom javasolni.

 – Milyen a település közbiztonsága? Van-e elég rendőr a faluban? Az interneten arról olvasok, hogy az éj leple alatt zárakat, lakatokat törnek fel és viszik, ami értékes.

 – A statisztikák alapján vannak rosszabb helyzetben lévő települések is. Ez azonban nem vigasz annak, aki, vagy akinek a hozzátartozója valamilyen bűncselekmény áldozatává válik. Sajnos négy falura csak két körzeti megbízott jut. Azt gondolom azonban, hogy az önkormányzatnak és az embereknek is aktívnak kell lennie a közbiztonság fenntartásában. Erős polgárőrségre, 24 órás járőrszolgálatra, településőrökre, mezőőrre, erdőőrre, közterületi kamerarendszerre van szükség, és mindezt egy rendszerbe kell szervezni. A kormányzat részéről pedig olyan jogszabályalkotásra van szükség, ami nem gátolja, hanem segíti a helyi közbiztonsági rendszer megszervezését. 

 – Idén nem volt kegyes a természet hazánkhoz. Lakiteleken tudtommal a víz nem árasztott el lakóházat, de a Holt-Tisza partján elég nagy pusztítást végzett. A településhez tartozó Tőserdő is a Tisza partján húzódik. Megtörtént már az árvízi terület helyrehozatala?

 – Pincékbe azért folyt be a víz, de ez tényleg nem összevethető azzal a kárral, amit a víz Észak-Magyarországon, a Felvidéken és Erdély egyes részein okozott. Az árvíz után, amit az önkormányzat megtehetett, azt megtette. A Magyar Állam azonban nincsen a helyzet magaslatán. Állami kezelésben lévő műtárgyak is sérültek, amiről az illetékes állami szerv nem is tudta, hogy neki kellene karbantartania. Mikszáth Kálmán Korlátfa című novellája játszódik le újra és újra. Bár ott legalább a végén elkészült a korlátfa.

Az árvízi védekezés költségeinek a kifizetésével az állam késik – dacára annak, hogy szerződés szerint régen lejárt a fizetési határidő. Egyelőre úgy néz ki, az államot nem kötelezik sem szerződéses megállapodások, sem jogszabályokban rögzített határidők…

Lakitelek területének mintegy 80%-a mezőgazdasági rendeltetésű földterület. Mennyien foglalkoznak földműveléssel, állattenyésztéssel, gyümölcstermesztéssel, s megéri-e mindez, hiszen-tudtommal csökkentek az exportlehetőségek.

 – Sajnos sokan hagynak föl a mezőgazdasággal, vágják ki a szőlőt és a gyümölcsösöket, de vannak, akik szívósan próbálkoznak. Az exporton addig kár keseregni, amíg a magyar fogyasztók olasz almát és  Danone joghurtot vásárolnak a hipermarketekben. Ez fogyasztói magatartási probléma, a vásárlók zöme nem figyel arra, hogy magyar boltban, magyar terméket vásároljon, igazából nem is érdekli őket. Azonban a kormány is tehetne az ügy érdekében: a nagy bevásárlóközpontok különadója, a magyar áruk tartásának kötelező előírása, árrésminimumok és árrésmaximumok meghatározása (hogy ne lehessen valamit irreálisan alacsony áron adni, illetve ne lehessen más árukra túl magas hasznot rátenni), a vasárnapi nyitva tartás megtiltása sokat segítene az ügyön. Mindez azonban nem önkormányzati kérdés.

 – Mi az a terület, amit kiemelten kezelne? A mezőgazdaság, az idegenforgalom – gondolok itt Tősfürdőre– , az ipar, vagy a közbiztonság?

 – Szeretném, ha az Önkormányzat minél több olyan dolgot a saját kezébe venne, amiknek eddig a kiszervezése volt a divat. Ezzel, és egyéb vállalkozási tevékenységgel meg kívánom erősíteni az önkormányzati cégeket, hogy azok jövedelmet termeljenek az Önkormányzat számára. Ez egyébként munkahelyeket is teremt. Nemcsak önkormányzati cégekről van azonban szó: el fogjuk érni, hogy helyben helyi vállalkozók dolgozhassanak, valamint, hogy a gyermek- és közétkeztetéshez szükséges élelmiszer-alapanyagokat helyi termelők szállítsák be. Tőserdő és Tősfürdő idegenforgalmi potenciálját ki fogjuk használni, forrásokat keresünk az ehhez szükséges fejlesztésekhez. Kiemelt hangsúlyt kívánok helyezni a helyi közbiztonsági rendszer megszervezésére, a fentiekben elmondottak szerint. Fontosnak tartom az összetartozásunkat erősítő szimbolikus dolgokat is. Ennek jegyében újra föl fogjuk állítani az Országzászlót a két templom közötti parkban.

 – Ön szerint mi fontos ahhoz, hogy egy kistelepülésnek jövője legyen? Milyen kormányzati szándék, cselekedet kell hozzá, és mi a feladatuk az ott élőknek?

 – A kistelepüléseket csak az ott élők menthetik meg, mégpedig azzal, hogy nem költöznek el onnan. A kistelepüléseket nem elméleti szinten és nem Budapestről kell megmenteni. Tessék visszaköltözni a faluba, és a falu meg fog maradni! Ez ugyanaz a probléma, mint a bevásárlóközpontok, illetve a magyar áruk vásárlásának problémája. Persze jó, ha az országnak olyan kormánya van, amelyik a falut nem idejétmúlt, középkori csökevénynek tartja, nem felszámolni kívánja, hanem támogatja a vidéki létformát. Sok ötletem lenne erre a támogatásra, azonban ez a rendelkezésre álló forrásoktól függ, amire nincsen rálátásom.

 – Azt nyilatkozta, hogy a befektetők révén történő munkahelyteremtés túldimenzionált. Miként lehet akkor a kistelepüléseken élhető és jövedelmet biztosító környezetet teremteni, hiszen annak hiányában még többen költöznek nagyobb városokba.

 – Inkább a helyi energiákat kell felszabadítani, a helyi vállalkozásokat ösztönözni, mintsem arra várni, hogy jön az amerikai nagybácsi, aki beruház és teremt több száz munkahelyet. Ilyenből kevés van, és még kevesebb, amelyik a mi érdekünket (is) szolgálja. Meggyőződésem, hogy az önkormányzatoknak élen kell járniuk a vállalkozásban, a kormányzatnak támogatnia kellene, hogy a településeken létrejöjjenek és megerősödjenek a helyi önkormányzatok által tulajdonolt és működtetett közösségi vállalkozások – pl. kivitelezésekre, helyi közszolgáltatásokra.

 – Ön a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, PHARE és nemzetközi igazgatójaként jelentős szerepet vállalt a PHARE-programok magyarországi tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének irányításában. Ezen előélete is segítheti polgármesteri munkájában?

 – Ez már régen volt, azóta kollégáimmal létrehoztunk egy területfejlesztési tanácsadással foglalkozó cégcsoportot – a Hungaricum Csoportot –, amely többek között pályázatok írásával és projekt menedzsmenttel is foglalkozik, és jelen pillanatban Kecskeméten, Szegeden és Budapesten több, mint kéttucat embert foglalkoztat. Ez valóban releváns tapasztalat az önkormányzati munkában, elsősorban a pályázatok készítése terén. Ugyanakkor meg vagyok győződve, hogy a pályázatok jelentősége csökkenni fog, hiszen fogytán a pénz. Nem is baj, legalább problémamegoldó gondolkodásra leszünk ösztönözve, nem mindent a pályázatoktól teszünk függővé.

 – Ha már itt tartunk, ön régebben egyik előadásában azt nyilatkozta, hogy a Pató Páloknak kedvez az uniós csatlakozás. Visszatekintve az elmúlt évekre, beigazolódott ez az állítása?

 – Arra gondoltam, hogy az Európai Unió egy nagy szőnyeg, ami alá az összes problémánkat besöpörjük, ahelyett, hogy szembenéznénk velük és megpróbálnánk megoldani azokat. Mindig azt a kérdést tesszük föl, hogy mit vár el az Unió, és nem azt, hogy mi lenne a jó megoldás. Pedig az Unió az esetek többségében nem vár el semmit, csak éppen hivatkozási alapként szolgál ahhoz, hogy ne kelljen gondolkodni. Ebben az értelemben az uniós támogatások is sok kárt okoznak: ismét beleestünk abba hibába, hogy elhittük, van egy amerikai nagybácsi, aki majd ad pénzt, és ezzel a problémáink is megoldódnak. Nos, nincsen amerikai nagybácsi, csak magunkra számíthatunk.

 – Mit üzen a türelmetlenkedőknek, azoknak, akik azt gondolták, hogy a nemzeti oldal győzelme esetén nyárra már itt lesz a Kánaán?

 – Azt, hogy nem lesz itt. Mai helyzetünket nem a 2002 óta eltelt idő, hanem az 1526 óta eltelt idő eseményei határozzák meg. 500 évet nehéz fölülírni.

 

 Medveczky Attila