vissza a főoldalra

 

 

 2010.10.22. 

A közoktatás nemzeti erőforrás

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) bízik abban, hogy a kormány betartja ígéreteit, többek között azt, hogy a pedagógusok bére eléri az értelmiségi átlagbért a kormányzati ciklus végére – mondta Mendrey László, a PDSZ elnöke a szervezet október 5-ei, a pedagógusjogok napján tartott sajtótájékoztatóján. A PDSZ reményeiről, arról, miként lehet a pedagóguspálya presztízspálya, Mendrey László elnök urat kérdeztem.

 – Elnök úr, milyen magas most az értelmiségi átlagbér?

 – Ismereteim szerint ez jelenleg Magyarországon bruttó 300-330 ezer forint. A pedagógusok átlagbére pedig bruttó 160-180 ezer forint. Ennél súlyosabb probléma, hogy 20-30 ledolgozott év után ilyen alacsony a bér.

 – Látom, kollegáival nem a csodavárók és az „adj Uramisten, de azonnal”- típusúak közé tartozik, mert négy évnyi időt ad a kormánynak ezen ígérete teljesítésére.

 – Igen, mert tisztában vagyunk azzal, hogy mindezt egy lépésben lehetetlen megvalósítani. Mi két-három lépésben gondolkodunk, s ez az ütem nagyjából megfelel a kormányzati jelzéseknek is. 2011-ben örömmel vennénk egy olyan gesztusértékű béremelést: az átlagon túl plusz 1 %-kal emelkedne a pedagógusok bére. Majd két részletben – 25-25%-ban – történne az újabb béremelés. Az első 25%-ost mindenki megkapná, a másodikat teljesítményarányosan. A pedagógusok munkáját feltehetően a jövőben külső szakértők is értékelik, s az eddigi önértékelés és az objektív szempontok alapján lehetne kiosztani a béremeléseket.

 – Egy jó pedagógus nem elégedhet meg azzal a tudással, amivel az egyetemről kijön. Tudásukat fejleszteni kell. A jelenlegi bérek alkalmasak arra, hogy a tanárok komolyan beruházzanak tudásuk fejlesztésébe?

 – A jelenlegi bérek erre nem alkalmasak. A bevezetőben említett sajtótájékoztatón átadtunk egy laptopot tanárkollegánknak. A laptopot, mint nyereményt azok között sorsoltuk ki, akik részt vettek a „Pedagógus 2010” c. kutatásban, amely a pedagógusok tényleges munkaidejének megállapítását célozta meg. Ezt a kutatást a korábbi oktatási tárca, a Tárki Társadalomkutatási Intézet és a PDSZ szervezte. A pedagógusoknak egy ilyen laptop megvásárlása bizony nem egyszerű, szinte lehetetlen a bérükből. Az értelmiségihez méltó élet komoly összegbe kerül hazánkban, elég, ha a színházjegyek és a könyvek árait nézzük.

 – Tudtommal egy óvodavezető bruttó 50-70 ezer forint körüli vezetői pótlékot kap, de övé az egyszemélyes felelősség. Ebből arra következtetek, hogy elég nagy hivatástudatnak kell ahhoz lenni bárkiben, hogy pedagógusnak menjen el, mert a keresetéből nem épül majd luxusvilla, sőt még egy panellakás-fenntartás is komoly problémát okoz.

 – Azt várjuk a jelenlegi kormányzattól, hogy éljen, és ne visszaéljen a pedagógus hivatástudatával, mint ahogy az elmúlt években történt. Sikerült ezt a hivatástudatot erodálni, és ezért nagyon tisztelem azon kollegáimat, akik a pályán tudtak és akartak maradni. Az is komoly problémát jelent, hogy ma Magyarországon a pedagógusok átlagéletkora meghaladta a 40 évet. Emlékszünk rá, s ennek sajtóvisszhangja is volt a nyár elején, hogy nagyon kevesen jelentkeztek a felsőoktatásban fizikatanárnak, kémiatanárnak. Mindez azt mutatja, hogy a pedagóguspálya utánpótlása is veszélybe került. Ezért fontosnak tartjuk a Szárny és teher dolgozatnak a megjelenését, amelyben leírják az alkotók, hogy miként kell a pedagóguspályát presztízspályává tenni; ezt a munkát már a tanárképzésnél el kell kezdeni. A legjobb tanulókat kell a pedagógusképzőkbe csábítani, és elérni azt, hogy diplomájuk megszerzése után olyan iskolákban kezdjék pedagógus pályájukat, mely ösztönzően hat rájuk jövőjük tervezése során.

 – Van-e arról kimutatás, hogy az alapítványi és magániskolák, óvodák mennyi tanárt, óvónőt csaltak el az önkormányzati fenntartású intézményekből?

 – Azt tudjuk, hogy az elmúlt 7-8 évben 16 ezer kollegánk került önkormányzati fenntartású iskolából az utcára. Arra nézve nincs adat, hogy mennyien kerültek alapítványi, vagy magánintézményekbe. Azt viszont tudjuk, hogy nem keresnek sokkal többet mint közalkalmazott kollégáik. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy 16 ezer tanár, pedagógus kikerült az oktatás világából.

 – Ha emelkednének a bérek, akkor a jövőben kevésbé lenne elnőiesedett a pálya?  

– Tanárként is dolgozom, ezért igazolhatom, hogy a pályánk, főleg általános iskolában erősen elnőiesedett. A gyerekek számára óriási szükség van férfimintára, hiszen tudjuk, milyen ma a családok szerkezete. Tény, hogy a társadalom azt várja el a férfiaktól, hogy családfenntartók legyenek. Kollégáim nagy része különórát, korrepetálást vállal, azért, hogy a családját fenn tudja tartani. Ha a pálya anyagilag vonzóbb lenne, akkor több férfi dolgozna pedagógusként.

 – Az új kormány a nyáron több pontban is megváltoztatta a közoktatási törvényt. Gondolok itt arra, hogy újra lehet az alsó tagozatban osztályozni, és évet ismételtetni. Ez egy olyan fontos intézkedés, amihez nem szükséges anyagi erőforrás. Gondolom több olyan szabályt is meg lehetne hozni, ami könnyítené a pedagógusnak a munkáját, ha már nem tudnak neki hirtelen béremelést adni.

 – Örülünk az új kormányzat szemléletváltásának, hiszen vannak olyan problémák, amelyeknek megoldása nem csupán pénz kérdése. Idén bevezették azt is, hogy ha a tanuló összegyűjt 10 igazolatlan órát az iskolában, akkor ezt a közoktatási intézménynek haladéktalanul jelezni kell a gyermek tényleges tartózkodási helye szerinti jegyzőnek, aki hoz egy végzést, amiben tájékoztatja a szülőket, törvényes képviselőket arról, hogy 50 igazolatlan óra után el fogja rendelni a gyermek védelembe vételét, mellyel egyidejűleg felfüggeszti a családi pótlék folyósítását is. Ez is, meg az ön által említett osztályozás, buktatás kérdése is segíti a pedagógusok munkáját, biztosítják autonómiáját. Azért azt mindenki tudja, hogy a pedagógusok nem azért dolgoznak, hogy megbuktassák a kisgyerekeket az általános iskolában.

 – Ma sok pedagógus arról panaszkodik, hogy a gyereknek, a szülőnek lassan több joga lesz az oktatással kapcsolatban, mint neki.

 – Meg kell találni az egyensúlyt. A jogoknak és a kötelességeknek egyensúlyban kell működniük. Sajnos nálunk ezt nem mindig találták meg.

 – Új oktatási törvény születik. Hoffmann Rózsa államtitkárasszony konzultál majd az előkészítő szakaszban a pedagógus szakszervezetek vezetőivel?

 – Elengedhetetlen, hogy egy komoly egyeztetés előzze meg az új közoktatási törvényt. Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár úrtól a múlt héten elhangzott egy ígéret, miszerint még októberben, de legkésőbb novemberben elkezdődnek a szakmai szempontú egyeztetések a törvénnyel kapcsolatban. Mind a szakma, mind az érdekvédelem képviselői megtehetik észrevételeiket a javaslatokkal kapcsolatban. Csak azon javaslatokból válhat jogszabályi szakasz, amit jelentős egyetértés támogat. Az egyetértés azért szükséges, mert olyan oktatási törvényre van szükség, ami legalább középtávon 10-15 évre előretekintve meghatározza azokat a sarokpontokat, amelyek elfogadásában minden szakmai szervezet és politikai párt egyetért. Ez természetesen önmérséklet kérdése. Ahhoz, hogy Magyarországon az oktatás ténylegesen a nemzeti erőforrás része legyen, szükséges egy olyan jogszabályi környezet, ami hosszú évekre az építkezést elősegítő nyugalmat biztosítja a közoktatás szereplőinek.

 

Medveczky Attila