vissza a főoldalra

 

 

 2010.09.03. 

Gaál Gabriella emlékezete

Szomorú volt ez a nyár a magyar népdal-és nótakedvelők táborában. Előbb Balogh Márton népdalénekest, kunkapitányt szólította magához az Úr, s nem sokkal később, augusztus 3-án Gaál Gabriella magyarnóta énekesnőt. Augusztus 27-én, 14 órakor kísérték utolsó földi útjára a művésznőt a Farkasréti temetőben. A művésznőről a pályatárs, Madarász Katalin magyarnóta énekesnő emlékezik meg.

 – Mindkét haláleset nagyon fájt, s közelről érintett. Balogh Marcival egy városban nevelkedtünk, még édesanyám tanította őt táncolni. Marci a magyar népdal hiteles képviselője volt. Gaaál Gabriellával pedig 1964-től kezdve rendszeresen együtt énekeltünk cigánydalokat és magyar nótát. Nagyon sok közös fellépésünk volt. Annyira összefonódott a nevünk, hogy amikor az USA-ban vendégszerepeltem, megkérdezték tőlem: „Gaál Gabriellát miért nem hozta magával?” Pesten kalauzként dolgoztam, s egyszer csak szólnak, hogy jöjjek be a központba, mert keres egy hölgy. Bemutatkozott, és azt mondta, hogy hallott engem a rádióban cigánydalokat énekelni. Arra kért, adjak neki néhány ilyen dalt. Adtam, s le is kottáztam neki. Így indult az ismeretségünk. Ezután néhány évig nem találkoztunk, annak ellenére, hogy mindketten a Rajkó Együttes szólistái voltunk, de nem egy műsorban szerepeltünk. Amikor végre egy produkcióba kerültünk, kitaláltuk: énekeljünk együtt, mert a cigánydal alkalmas a közös éneklésre. Ezek után nagyon sokszor léptünk fel, s még hanghordozók is jelentek meg velünk. Általában én énekeltem a prímet, Gabi pedig tercelt hozzá.

 – Barátság is kialakult kettőjük között?

 – Inkább úgy fogalmaznék, hogy többek voltunk, mint kollegák, annak ellenére, hogy más volt a természetünk, temperamentumunk. Jól ismertük egymás családját és remekül kiegészítettük egymást. Ami a magyar nótán és népdalon kívül összefűzött minket, az az irodalom, a történelem és a humor szeretete. A jó és tiszta zenét – műfajtól függetlenül – mindketten kedveltük.

 – Gaál Gabriella nótatörténelemmel is foglalkozott.

 – Így van, tudományos kutató volt. Sokan „élő lexikon”-nak nevezték. A Magyar Rádióban sokáig ő vezetette, szerkesztette a Nótakalendáriumot. Ezt a műsort kb. tíz évvel ezelőtt hagyta ott betegsége miatt. Nógrádi Tóth István kért fel minket arra, hogy írjunk egy-egy ta-nulmányt. Gabi a nótáról én pedig a népdalról írtam egy dolgozatot. Egy nagyon szép nótatörténeti kiállítást is rendezett. Okos volt, művelt, s ami a legfontosabb: egyénisége magával ragadó volt. Minden munkáját teljes szívvel, beleéléssel végezte. Ezért minden egyes dalára oda kellett figyelni.

 – Ha már a Rádiót említettük: Azt olvastam Gaál Gabriella leányának írásában, hogy a nagy közmédiumok híradói be sem mondták édesanyja halálhírét.

 – Nem láttam, s nem is hallottam róla, hogy a tévék hírműsoraiban megemlékeztek volna róla. Azt tudom, hogy a Duna Televízió Kívánságkosarában megemlítették Gabi halálhírét, s azt mondták, hogy az interneten is továbbadták ezt.

 – Sokat elárul kettőjük kapcsolatáról, hogy a Jákó Vera Alapítvány kuratóriuma a 2000. évi „Jákó Vera Díj a Magyar kultúráért” címet viselő kitüntető díjat, a két kiváló népda-l és magyarnóta- énekesnek, Gaál Gabriella és Madarász Katalin előadóművészeknek ítélte.

 – Igen, ez volt a második közös kitüntetésünk, az első pedig az 1984-es SZOT-díj volt. Azt a közös szereplésünkre kaptuk. Volt ennek egy humoros része, mert előbb csak őt szólították a színpadra, s majd csak utána közölték velem, hogy közös a díj.

 – Azt mondják róla: szívügye volt életében támogatni minden olyan tevékenységet, amely az egyetemes magyar kultúra gyarapodását és életben tartását szolgálta.

 – Gaál Gabriella Csepelen született, Rimaszombaton nőtt fel, ahol Blaha Lujza is meglátta a napvilágot. 1946-tól a Magyar Rádió énekese, zenei szerkesztője, majd később a Magyar Televízió rendszeres szereplője. A „Nyílik a rózsa” énekverseny szervezője volt. Támogatta a fiatal tehetségeket, ezzel is segítette, hogy a műfaj életben maradjon. Munkásságát nívódíjjal jutalmazták. 1958 óta dalénekesként is megismerhette az ország, és a határon túl élő magyarság. A fiatalság, az utánpótlás nevelésével is foglalkozott, így nótakör vezetést vállalt a Pataky Művelődési Központban. Sajnos az MTV-ben Gaál Gabit, mint énekest nem is ismerik. Holott én régebben az „Egy falu, egy nótában” nagyon sokszor láthattam.

 – Gaál Gabriella „Budapesten az ezredfordulón” c. írásából idézek: „használt ruhákat hirdetnek Blaha Lujza egykori lakásának ablakaiban. Csorbul így a tér névadójának emléke, vele együtt a nemzet múltjának egy szelete, a történelem egy szakasza. Bízok abban, hogy a XXI. század hálásabb lesz, elvesznek végre azok a metszőollók, melyek időnként még a hajszálgyökereket is képesek elvagdosni itt Budapesten, ott, ahol a hatos megáll...” Beszélgettek a művésznővel a magyar nemzettudat, kultúra tönkretételéről? Hiszen a már említett Magyar Rádióból száműzték anno a népzenét.

 – Sajnos ezekbe a dolgokba betegedett bele, hiszen szívén viselte a nemzet sorsát. A nemzet sorsa pedig azon is múlik, hogy az ifjúság hozzájut-e a magyar népdalhoz és nótához. Ha ezt elhagyják a kultúrközvetítő intézmények, akkor a következő lépés az lesz, hogy a nyelvünk sem marad meg. Ez a zenei rombolás őt nagyon mélyen érintette. Ha nem becsüljük meg a múltat, miként is várhatunk a jövőtől bármi jót.

 – Kik is, és vannak-e zenei örökösei?

 – Nagyon sok fiatal, tehetséges nótaénekesről tudok. Az tény, hogy róluk a médiában nem lehet hallani, de az is, hogy ettől függetlenül ők az ország több településen ismertek. Természetesen nem mindenki énekel egyforma színvonalon, de a nóta szerelmesei, a közönség, úgyis rostálja az előadókat, hiszen országos médiális szinten nem propagálják azt, ami magyar. Remélem, hogy az új kulturális kormányzat jobban odafigyel a magyar hagyományok ápolására. Tapasztalatom, hogy szinte minden faluban él olyan ember, akiből lehetett volna élvonalbeli nótaénekes. Ezért is lenne fontos a tehetségkutatás.

 – Ön Gaál Gabriella emlékére énekelt a közelmúltban Kecskeméten. Igaz, hogy a tömeg felállva énekelt a művésznővel?

 – Ez így igaz. Amikor bejelentettem a közönségnek, hogy most Gaál Gabriella emlékére eléneklem a „Minden piros fehér rózsa” c. dalt, akkor – nem is tudtam, mire vállalkozom– felállt a hallgatóság és velem együtt énekeltek. Nagyon meghatódtam, és ekkor jóval nehezebb volt énekelnem, hiszen egy számomra nagyon kedves pályatársra emlékeztünk. Nagyon remélem, s bízom benne, hogy szellemi örökösei továbbviszik az emlékezés lángját.

 

Medveczky Attila