vissza a főoldalra

 

 

 2010.09.03. 

A kálvária egyháza

 

A jeruzsálemi latin pátriárka augusztus végén hazánkba látogatott, és nyilatkozott a Ferences Sajtóközpont vezetőjének, többek között a rend szentföldi szerepéről.

 – A Szent István-bazilikában celebrált szentmiséjén a jeruzsálemi egyházat a kálvária egyházának nevezete. Miért?

– Krisztus szavát kell felidéznünk, aki azt mondta, hogy aki követni akar engem, vegye fel keresztjét mindennap. Ez a világ valamennyi keresztényére vonatkoznak, de még inkább azokra, akik Jeruzsálemben élnek. Az a kereszt, amit nekünk kell hordoznunk a Szentföldön, két nagy problémából ered. Az első a béke hiánya. A második pedig a keresztények elvándorlása a megszállás miatt. Nézzük magát Jeruzsálemet: a városban már csupán tízezer keresztény él, katolikusok, ortodoxok és protestánsok együttvéve. A muzulmánok száma 240 ezer, a zsidóké pedig 450 ezer. Arra van tehát szükség, hogy a Szentföldön élő keresztények elfogadják a keresztjüket, kálvária egyház létünket.

 – Mit tehet a világ és mi, magyarok a Szentföldért?

– Nagyon fontos nekünk, hogy a világ minden részéről jöjjenek a Szent Városba a zarándokok, hogy együtt imádkozhassunk, és bátran tudjunk előre haladni. Krisztusnak azokra a szavaira kell gondolnunk, hogy „ne féljetek, veletek vagyok mindennap a világ végezetéig, az én békémet adom nektek”. Ez az a béke, amit a világ nem tud adni. Még azok a falak sem, amik újabban körülveszik Jeruzsálemet. A magyaroktól is azt kérem, hogy imádkozzanak Jeruzsálem békéjéért és zarándokoljanak minél nagyobb számban hozzánk. S ha a Szentföldre jönnek, a szent helyek mellett látogassák meg a katolikus plébániákat, iskolákat. Ismerjenek meg minket, a mai életünket. Találkozzanak az itteni keresztényekkel, és fejezzék ki ez által is szolidaritásukat.

 – A Szentföldön a ferencesek sok évszázada jelen vannak. Ma is fontos szerepet töltenek be a jeruzsálemi egyház életében?

– Szent Ferenc fiainak köszönhető, hogy meg tudtuk őrizni az évszázadok során a szent helyeket. Nélkülük mindent elvesztettünk volna. Jelenleg háromszáz ferences szolgál a Szentföldön, nagyon értékes munkát végeznek. 1847 óta fogja össze a latin patriarkátus a szentföldi katolikusok tevékenységet, korábban szinte csak a ferencesek képviselték a latin egyházat. A patriarkátus ma is szorosan együttműködik a ferencesek szentföldi kusztódiájával, így nevezik a szentföldi ferences rendtartományt. A szerzetesek sajátos munkaterülete a szent helyek őrzése, a zarándokok fogadása, lelkipásztori ellátása, zarándokházak kalauzolása. Nagyon aktívak a sajtó a könyvkiadás, a szentírástudmány és az archeológia terén is.

 – Említette az 1847-es évszámot. Akkor alakult meg a latin patriarkátus?

– Nem. Az első keresztes háború idején, 1099-ben alapították, de miután 1187-ban Jeruzsálemet Saladin vezetésével elfoglalták a muszlimok, a patriarkátus székhelye átkerült Ciprusra majd Rómába, és csak hatszáz évvel később, 1847-ben térhetett vissza Jeruzsálembe.

 – Mekkora a patriarkátus területe, és mennyi a hívek száma?

– Ma a pátriárkai egyházmegyének hetvenezer híve van négy államban, Israelben, Palesztinában, Jordániában és Cipruson. Jelentős részük Jordániában él, én is ott születtem.

 – Milyen Szentföldről álmodik?

– Olyan világról álmodom, ahol minden ember méltóságát tiszteletben tartják, ahol egyik ember a másikban meglátja Isten képmását. Ahol mindenkit azonos jogok illetnek meg. Ma az a probléma, hogy hiányzik a bizalom. Hiányoznak a bátor vezetők. A bátor kezdeményezések, gesztusok. Izrael most jobban fél a békétől, mint a háborútól. Abban érdekelt, hogy élessze a konfliktust, és ne megoldja. Az az álmom, hogy a keresztény, muszlim és izraelita gyermekek, az arabok és a zsidók együtt játszanak, egymás barátai legyenek. Meg szoktam kérdezni a politikai vezetőktől, hogy olyan jövőn munkálkodnak-e, ahol jó szomszédok lehetnek az emberek. Az a cél, hogy visszaadjuk a Szentföldnek az őt megillető szentséget. Most inkább a földön van a hangsúly és nem a szenten. Pedig nincs Szentföld a kettő harmonikus egysége nélkül. Most csak földet látnak benne a politikusok és a szentet nem.

 ------

 Fouad Twal 1940. október 23-án született a jordániai Madabában, katolikus palesztin családban. A patriarkátus Beit Jala nevű szemináriumában végezte a teológiát, 1966-ban szentelték pappá. A római Lateráni Egyetemen tanult kánonjogot, és elvégezte a pápai diplomáciai akadémiát. Szentszéki diplomataként Hondurasban, Németországban és Peruban szolgált. 1992-től püspök, 1994-től érsek, a korábbi latin pátriárka koadjutora. XVI. Benedek 2008-ban nevezte ki jeruzsálemi latin pátriárkává.

 

(Forrás: ofm.hu)