vissza a főoldalra

 

 

 2011.04.08. 

A boldogabb családokért

2011 a Család éve a Magyar Katolikus Egyházban. Ebből az alkalomból lapunk eddig számos hazai és határon túli magyar nagycsaládos egyesület vezetőjével, egyházi és világi személyekkel, így családterepautákkal is készített interjúkat. Hortobágyiné dr. Nagy Ágnest, a Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézetének vezetőjét, főiskolai adjunktust arra kértük, hogy beszéljen az általa vezetett intézetről és a „Boldogabb családokért” családi életre nevelés programról.

 –Mikor és minek az érdekében hozta létre a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola a Családpedagógiai Intézetet?

 –A Családpedagógiai Intézet 2001 őszén jött létre, amit megelőzött azév májusában a „Neveléssel a boldogabb családokért!” címmel rendezett nemzetközi konferencia, ahol bemutatkozott egy olyan csapat, aminek tagjai úgy gondolták Lukács László tanár úr vezetésével, hogy a rendezvény után nem járnak külön utakat, hanem együtt maradnak, s közösen tesznek valamit a családügyért Magyarországon. Először azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy összefogjuk azokat a szakembereket, akik nagyon sok családban szerzett tapasztalattal rendelkeznek. Többgyermekes diplomás szakembereknek szerettünk volna a képzéssel segíteni, olyan módszertani elemek átadásával, ami által gyerekeknek iskolákban tudnak a család értékeiről beszélni.

 Tehát 2001 őszén már be is indultak a képzések?

 –Igen, novemberben indultak be azok a képzések, amiket azóta is tartunk. Egy kis névváltoztatás történt. Az első időkben személyiségfejlesztő tréning és keresztény pedagógia volt a képzéseink neve, ma ezeket egészséges életmódra és családi életre nevelés tanfolyamnak hívjuk. Először 30 órás akkreditált, később 40 órás akkreditált képzéseket tartottunk pedagógusok és védőnők számára.

 Milyen végzettséget kap, aki részt vesz egy ilyen képzésben?

 –Mi sajnos nem tudunk diplomát adni, mert egy 40 órás akkreditált tanfolyamról van szó. Így egy olyan tanúsítványt adunk, ami munkakör betöltésére önmagában nem jogosít. Azt reméltük, hogy ezzel a papírral olyan helyen, ahol érdekli a családi életre való nevelés az iskolát, előnyt jelent annak a szakembernek, aki ilyen foglalkozásokat tart.

 –Mit értsünk az „azt reméltük” kifejezés alatt?

 –Azért beszélek ennyire visszafogottan, mert ennek a metódusnak – hiába 10 éves már az intézetünk – még nincs általános gyakorlata. A mostani kormány politikájában megjelent a családi életre nevelés, s így már bízom benne, hogy nem csak a mi szakembereinkkel számolnak a közoktatásban, hanem a képzést is hatékonyabban át tudjuk együtt gondolni.

 Igen: a kormány a családi életre nevelést a Nemzeti Alaptanterv részéve kívánja tenni. No de a családi életre nevelést lehet-e úgy tanítani, mint pl. a matematikát, vagy az irodalmat?

 –Nem lehet, ezért több fórumon azon gondolkodnak, mi legyen a tantárgy bevezetésének módja. Ha egy új tantárgyat találunk ki, s azt mondjuk: tanítsuk a jövő évtől, az nem reális elképzelés, hiszen nem képezték ki a szaktanárokat. Nekünk is alaposan át kell gondolni a szakemberek képzését az tananyag függvényében. A mi programunk 1990-ben indult Kecskeméten, amikor orvosként fiataloknak kezdtem el beszélni a természetes családtervezés módszeréről. Nem gondoltam arra, hogy ebből országos program lesz, hanem azt tettem a környezetemben , amire indítatást éreztem. Ebből nőtt ki az, amihez 2001-ben a Sapientia hozzákapcsolódott. Mára már egy közös kecskeméti-budapesti történetről beszélhetünk. Ez is mutatja, hogy a program fokozatosan alakul. Mi arra adtunk példát: miként tudunk bejutni az iskolákba, osztályfőnöki, biológia, hittan, etika, és egyéb tárgyak keretében ún. család –órákat tartani. Megpróbáltunk olyan iskolákba bejutni – ez könnyen ment, mert szájhagyomány útján terjedt a Boldogabb családokért programunk - , akik örömmel fogadtak minket. Számunkra ez az önkéntesség nagyon fontos volt: nem egy felső akartra cselekedett, hanem egy alulról jövő kezdeményezésre mondott igent az iskola.

 Tehát a Boldogabb családokért programra épült a Családpedagógiai Intézet küldetése.

 –Igen, s ilyen módon személyem által is összefonódott a projekt. A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK) családüggyel foglalkozó munkatársai alkotják. Ez a civil szervezet 1997-ben adott először hivatalos keretet a mi programunknak, amit 2001 májusában mutattunk be a már említett konferencián. Ezután kaptunk intézeti hátteret ehhez a munkához. Most pedig reményteli, hogy a Tudomány a Családokért Egyesület kezdeményezésére összeállt a családi életre nevelés ügyében munkálkodó csapat, mely országosan szeretné összefogni az ezen a területen tevékenykedő szakembereket. Ennek a csapatnak mi is a tagjai vagyunk. Így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a családi életre való nevelés iskolai bevezetése eredményes legyen. Kérdés, hogy tantárgy legyen, vagy áthassa az oktatás egészét a család értékének hangsúlyozása.

 Milyen érdeklődést mutatnak a diákok ezeken a család-órákon?

 –Elsősöktől egészen tizenkettedikesekig foglalkozunk a fiatalokkal. Korosztályoktól függően változhat a hozzáállás. A kisiskolások érdeklődőek, várják az órákat és elfogadják a hallottakat. Hatodik osztály fölött már találkozunk kritikus megközelítéssel. Azt is mondják néha: nincs nekem erre szükségem. A középiskola utolsó éveiben viszont már érzik a diákok, hogy komoly segítséget kaphatnak tőlünk. Kamaszkorban tehát ellenállóbbak a diákok. A legszebb dolog a munkánkban, mikor egy „ellenálló” osztálynál évek során elérjük azt, hogy egy fantasztikus légkörben tudjunk beszélgetni. Mi nem előadásokat tartunk a családról, hanem foglalkozásokat; beszélgetünk, játszunk, s együtt gondolunk végig fontos kérdéseket. A diákok szemléletét pedig a felelős párkapcsolat, életvédelem felé próbáljuk terelni.

 –Igaz, hogy a Sapientia képzéseihez a határon túlról is jelentkeztek?

–Kárpátaljáról egy kalocsai képzésünkre jöttek el, Révkomáromba pedig mi vittük ki a tanfolyamot. Ezek ún. kihelyezett képzések voltak. Most Erdélyből és Vajdaságból is érdeklődnek. Az ottani szakemberekkel régebbi a kapcsolatunk, így szívesen részt veszünk az általuk rendezett módszertani bemutatókon Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben. Újvidékről pedig nyári szabadegyetemre, pedagógus továbbképzésre, kollégiumi beszélgetésekre érkeztek meghívások.

 Mennyire elméletiek ezek a képzések? Modelleznek is különböző problémákat?

 –Fele-fele arányról van szó. A gyakorlatban bemutatjuk a családi életre nevelés -programokat, ,nem csak a miénket, hanem a Timóteus Társaságét, a Társ-Suliét, és Varga Péter Spielhózni programját. Azért, hogy ha kell, őket is hívhassák foglalkozásokat tartani. Tehát nem csak a mi tanfolyamunkat népszerűsítjük. A Boldogabb családokért családi életre nevelés programunk így gyakorlatorientált, a nem formális pedagógia eszköztárának elemeit tartalmazza.

 

Medveczky Attila