vissza a főoldalra

 

 

 2011.04.08. 

Új kormány régi emberekkel

Tíz tartományi titkárságból összevonással öt lett, így tizenhétről tizenkettőre csökkent a tárcák száma – Egyedül Jeges Zoltánt választották meg titkárhelyettesnek

Megalakult az új felállású tartományi kormány a régi kormánytagokból, ennek köszönhetően tizenhétről tizenkettőre csökkent a szaktitkárságok száma, miután tíz tárcát ötté vontak össze. A tárcavezetők a vajdasági parlament keddi ülésén letették az esküt.

 A demokrata párti Milorad Đurić a művelődési és tájékoztatási, Csengeri Attila az egészségügyi és szociálpolitikai, Dušanka Sremački a területrendezési és környezetvédelmi titkárság élére került, Deli Andor a VMSZ színeiben a jogalkotási, közigazgatási, nemzeti kisebbségügyi és oktatási titkárságot irányítja majd, a G17 Plusz, azaz most már az Egyesült Szerbiai Régiók képviselőjekéntTomislav Stantić került a régiók közötti együttműködéssel és a helyi önkormányzatokkal foglalkozó tárca élére. Öten maradtak titkári tisztség nélkül: Ana Tomanova-Makanova, Novka Mojić, Slobodan Puzović, Boris Barjaktarović és Jeges Zoltán, azzal, hogy utóbbit a kormánytagok kinevezése és az eskütétel után kinevezték az egyesített jogalkotási és oktatási tárca titkárhelyettesének. A közigazgatás átszervezését az ellenzék nevetségesnek, feleslegesnek és mindennemű lényegi változást kizárónak nevezte.

 Az ezt követő ülésen vita nélkül és nagy támogatottsággal fogadták el a képviselők a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, valamint a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium alapító jogának részleges átruházását a Magyar Nemzeti Tanácsra.

 Bojan Pajtić kormányfő a kormányátalakításról tartott beszédében kifejtette: ez voltaképpen nem is átalakítás, hanem létszámcsökkentés, hiszen csupán személycsere történt. Nem alakították át a kabinetet, azt ugyanis csak politikai szemléletváltás idején teszik meg, ha elégedetlenek a kormány munkájával. Erről most szó sincs, fogalmazott a kormányfő, csupán anyagi megfontolásból, ésszerűsítésből történt a titkárságok összevonása.  

A LEÉPÍTÉS KÉT HÓNAP MÚLVA ESEDÉKES

 Deli Andor tartományi jogalkotási, közigazgatási és kisebbségügyi titkár terjesztette be a kormány átszervezésére vonatkozó határozati javaslat módosítását, s az ő titkársága bővül az ésszerűsítési folyamatot követően az oktatási tárcával, amiről így nyilatkozott:

 – Ez az átszervezés remélhetőleg pozitív eredményt hoz majd, legalábbis a kormány így gondolja. Egyelőre csak a közigazgatás átszervezésével és az új titkárok kinevezésével foglalkozott a parlament. Ezt követi majd egy két hónapos átmeneti időszak, amikor az új munkahelyi besorolásokról szóló szabályzatot kell meghozni, s ekkor kerül ténylegesen sor a hivatalnokok számának esetleges csökkentésére, hiszen valószínűleg mindenki ezt várja a kormány átszervezésétől. Biztosan lesznek majd elbocsátások, de ennek megvan a maga hosszabb folyamata. Áttekintjük a hivatalnok-állományt, sőt a hatáskörök hatékonyabbá tételének módját is tanulmányozzuk majd. Ennek eredményeként lehet, hogy egyes hivatalnokok felmondást kapnak. A hatékonyság tekintetében a saját titkárságomról tudnék szólni, amelyhez hozzácsatoltuk az oktatási tárcát. Meggyőződésem, hogy mivel a nemzeti tanácsok szerepe növekedett az oktatás területén, a két részleg, vagyis a kisebbség- és az oktatásügy közelebb került egymáshoz. Talán sokan úgy gondolják, hogy ez logikátlan. Én viszont határozottan állítom, hogy a kisebbségi oktatás tekintetében eredményre fog vezetni.  

Borko Ilić, az ellenzéki Szerbiai Demokrata Párt frakcióvezetője így nyilatkozott a kormány átalakításáról:

 – Szemfényvesztés. A vajdasági polgároknak az efféle kormányátalakításból semmiféle hasznuk nem származhat. Hiszen ugyanazok az emberek maradnak ugyanazokon a helyeken. Csak egy alapos átszervezés, politikai irányváltás, új hatalmi erő hozhatna változást, amelynek során jobban kezelnék a gazdasági, szociális és egyéb, Vajdaságot nagyon is érintő kérdéseket. Ennek a kormánynak a vezetése alatt annak lehettünk tanúi, hogy a tartomány rohamosan hanyatlott. A válság három éve alatt a munkanélküliség nagyobb méreteket öltött nálunk, mint Belgrádban vagy Szerbia középső részén. Ilyenre eddig sohasem volt példa, de arra sem, hogy a vajdasági átlagfizetés a szerbiai alá süllyedjen. S mindez akkor történt, amikor ugyanaz a hatalmi koalíció irányítja a köztársaságot, mint a tartományt, és az önkormányzatok java részét is.

 Sándor József, az Egyesült Szerbiai Régiók frakcióvezetője a következő gondolatot osztotta meg velünk:

 – Támogattuk a kormányátalakítást, bízva az ésszerűsítésben, de nem látjuk, hogy ez mennyi megtakarítást jelent. Csak remélni tudjuk, hogy a következő választás során olyan kormánya lesz Vajdaságnak, amelyik jobban odafigyel a gazdasági kérdésekre, és hatékonyabban tud irányítani. A belgrádi kormány átszervezése után politikai megállapodás született, hogy a tartományi kormányt is át kell szervezni, de hogy ennek lesz-e folytatása majd községi szinten, azt nem tudom. Meglehetősen rövid időről van ugyanis szó. Egy év sincs már hátra a választásokig, ez idő alatt komolyabb, hatékony eredményt nem hiszem, hogy képes elérni a kormány.

 „JÓ ÚTON HALAD AZ ALAPÍTÓI JOGOK ÁTVÉTELE”

 Pásztor István, a VMSZ elnöke és a gazdasági titkárság vezetője a következőket mondta el a létszámcsökkentésről:

 – Örülök, hogy vége van a létszámcsökkentési játszmának. Az elmúlt hónapban érdemtelenül eluralta a közbeszédet és a médiát ez a téma. Mi három perc alatt megállapodtunk az átalakítási elképzelésről Bojan Pajtić kormányfővel, amikor erről tárgyaltunk. Számunkra fontos, hogy azok a területek, amelyeket eddig irányítottunk, továbbra is a VMSZ irányítása alá tartozzanak. Különösen lényeges ez az oktatás esetében, most, amikor az MNT hamarosan meg fogja hozni mindazokat a döntéseket, amelyek az alapítói jogok átvételére vonatkoznak a tanintézmények terén. Az iskolák alapítói jogainak átruházása és a kiemelt jelentőségük elfogadása a következő hónapok során kerül terítékre, ezért lényeges számunkra, hogy Jeges Zoltán, aki az eddigi folyamatot végigvitte tartományi titkárként, ezután is itt maradjon titkárhelyettesként és foglalkozzon a kérdéssel.

 

(Forrás: magyarszo.com)