vissza a főoldalra

 

 

 2011.04.22. 

 

 

 

 

 

 

Gyulafehérvár, az ezeréves püspökség

Az erdélyi római katolikus püspökség – ma Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség – alapításának ezeréves évfordulóját 2009-ben az egész jubileumi évre kiterjedő kulturális és egyházi rendezvények teljesítették ki. Ezek sorába tartozott az a kiállítás is, amely A gyulafehérvári római katolikus székesegyház és püspöki palota – régészet és történelem gyűjtőcím alatt bemutatta a szakembereknek és a szélesebb közönségnek a két épületegyüttes régészeti kutatásának legújabb eredményeit. Ez a kiállítás már megjárta azóta Budapestet is, és március 5-étől június 13-áig az esztergomi Keresztény Múzeum emeleti termeiben látható Erdély ezeréves püspöksége – A gyula-fehérvári Szent Mihály-székesegyház és érseki palota kutatása és helyreállítása címmel.

A hagyomány szerint a gyulafehérvári püspökséget Szent István király alapította 1009-ben. A gyulafehérvári püspöki, majd fejedelmi, végül 1991 óta érseki palota első írásos említése 1287-ből való. A 15. századig folyamatosan újabb szárnyakkal bővítették. 1542 után a Budáról menekülő királyi család otthonra lelt falai között. A fejedelemség időszakában épült többek között a ma is látható kaputorony. A visszatérő püspökség újabb átalakításokat végzett az épületen. A gyulafehérvári vár délnyugati szeglete – a mai püspöki palota –rendkívül gazdag a múlt emlékeiben, hiszen 2000 éven át megszakítás nélkül lakott terület volt. A kiállítás célja így főleg az, hogy megmutassák: miként járult hozzá a régészet a gyulafehérvári vár délnyugati szeglete történetének megismeréséhez. Nem csak a feltárt tárgyakat állították ki, hanem bemutatták az ásatások során készített fényképfelvételeket, valamint a kutatott épületekre, romokra vonatkozó forrásokat is.

Az esztergomi Keresztény Múzeum emeletén két teremben láthatók a gyulafehérvári ásatással kapcsolatos tárgyak, poszterek – melyeken nyomon lehet követni miért, hogyan és hol végezték az ásatásokat. A kiállítási anyagokból megtudhatjuk, hogy Gyulafehérvár egyedülálló régészeti lelőhely, hiszen kedvező földrajzi helyzetének köszönhetően a város többször volt hatalmi központ. A vár kezdetei a római korba nyúlnak vissza, amikor a Maros teraszán építeni kezdték a légió XIII. Gemina táborát. Ezt a castrumot hasznosították a későbbi korokban a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség céljai szerint. Tehát a középkori várat a római castrumra építették rá, jelentős mértékben felhasználva annak kerítőfalait. E falakon belül kapott helyet a székesegyház és a püspöki palota – ami 150 évig fejedelmi központként működött. A jelenlegi székesegyházat a 12-13. században építették egy régebbi templom helyén. Kora egyik legszebb és legfontosabb építészeti emléke Európának ezen a táján, mely ma is őrzi eredeti építészeti jegyeit. Maga a székesegyház a 14. századra nyerte el nagy vonalakban a jelenlegi formáját. Akkorra a jelenlegi püspöki palota északi szárnya már állt, mintegy lezárva a vár belső területeiből a püspökség számára elkülönített részt. A templomban található Hunyadi János kormányzó, Szapolyai János király, Izabella királyné és János Zsigmond, az első erdélyi fejedelem síremléke, továbbá a püspöki sírboltban nyugszik Márton Áron püspök is.

Már a 19. század közepétől a művészettörténeti, műemlékvédelmi érdeklődés középpontjába került a pompás székesegyház. A váregyüttes modern kutatása csak a 20. század elején kezdődött, viszont Posta Béla ásatásait és Möller István helyreállítási munkáját megszakította az I. világháború, és kutatási eredményeiket sem sikerült teljes egészében közzétenniük. A Keresztény Múzeumban most látható egy nagyméretű makett a székesegyház 1907-ben és 1908-ban feltárt részleteiről, melyet Möller készített gipszből 1909-ben. Az 1960-as évektől kezdve 1977-ig folytak ásatások a székesegyházban és környékén. Az eredményeket azonban nem ismerjük. Az akkori ásatások célja az volt, hogy a rómaiakat valamilyen mesével összekösse a románokkal. Teltek az évek és a ’90-es években indult meg a székesegyház és a palota együttes helyreállítása. Módszeres ásatásokra nem kerülhetett sor, viszont a székesegyház és a palota helyreállítását előkészítendő folytak a leletmentések azokon a részeken, amelyeken földmunkákat irányoztak elő a tervezők. Ezek a leletmentéses ásatások a dr. Daniela Marcu régész által vezetett, a Teleki László Alapítvány közvetítésével magyarországi intézmények és alapítványok, illetve a helyreállításokban érdekelt főegyházmegye támogatásával folytak és folynak.

A kiállítás tárgyai között láthatunk népvándorlás kori leleteket, kályhacsempéket a fejedelmi palota környezetéből, sírmellékleteteket a székesegyház melletti temetőből, pénzeket, fajansz és habán falicsempéket. A kiállításon láthatók a fejedelmi palota mára elpusztult fogadószobáját díszítő, a 17. században Konstantinápolyból hozatott izniki fajansz csempék most feltárt töredékei is. A legszebb, s a bemutatott tárgyak közül kiemelkedik egy Szent Katalint ábrázoló parányi szobrocska a 15. század közepéről. Ez egy aranyozott ezüst alkotás, és feltehetőleg nagyszebeni műhelyben készült. A másik teremben egy rövid filmet tekinthetnek meg az érdeklődők: Jakubinyi György, gyulafehérvári érsek meséli el az egyházmegye történetét. A legérdekesebb a Lázói-kápolna és alapítójának, Lázói (egyes források szerint Lászói, Jászai) telegdi főesperes, gyulafehérvári kanonok históriája. A művészetpártoló Lázói János tanulmányait Itáliában végezte, majd a római Szent Péter Székesegyház magyar gyóntatója lett. Műértésének nemcsak a ma is a gyulafehérvári székesegyház oldalán 1512-ben épült, címerével díszített Lázói-kápolna beszédes bizonyítéka, hanem szentföldi zarándoklataival is maradandó emléket hagyott maga után. A magyar egyházi zarándokoknak a szent helyek látásán kívül más, rejtett céljuk is volt: az idegenbe hurcolt és legtöbbször a hittagadásra kényszerített magyar hadifoglyok felkeresése és megvigasztalása. Lázói János később, mint lelkes magyar ember haló porában is magyar környezetben kívánt nyugodni. Ezért temetkező helyül a Coelius hegyén lévő pálos templomot, a San Stefano Rotondot választotta. A művészien faragott márvány sírlapon – féldomborműben – a halott életnagyságú alakja látható. A halott lábánál elegáns – valószínűleg maga készítette – latin disztichonban megírt vers megkapja az olvasó lelkét: „ki a jeges Dunánál jött a világra, / Látod, utas: római sír takarja. / Nincs min csodálkozz, ha arra gondolsz: / Róma volt és marad mindnyájunk hazája.” Ezzel az utolsó sorral reklámoznak sok-sok római zarándokutat, ám azt elfelejtik hozzátenni, mindez egy magyar kanonok verséből való…

A Keresztény Múzeum földszinti termeiben látható egy ún. kísérőkiállítás, Mudrák Attila fotóművészé,  A gyulafehérvári székesegyház képekben címmel. Mudrák Attila fényképei a tudományos feldolgozás szakszerű segítésén túl a szakrális tér lélekemelő hangulatát, a képzőművészeti részletek szépségét közvetítik a látogatók számára. A mostani esztergomi kiállítás anyaga jól példázza, hogy ha követjük Isten tanításait, s úgy is élünk, építkezünk, akkor nemzetünk megmarad.

 

Medveczky Attila