vissza a főoldalra

 

 

 2011.08.05. 

A pápa a nyugati világ új evangelizálására hív

A Szentatya missziós imaszándéka 2011 augusztusára: „... hogy a nyugati világ keresztényei, engedve a Szentlélek működésének, újra felfedezzék hitüket, annak frissességét és az iránta való lelkesedésüket.”

A nyugati világ új evangelizálása XVI. Benedek kedvelt témái közé tartozik, olyannyira, hogy új pápai tanácsot is alapított az érdekében. Már bíborosként is hangsúlyozta annak veszélyét, hogy az ősi keresztény hagyományokkal rendelkező társadalomban elhomályosul az Istenbe vetett hit. A Vatikáni Rádió összegyűjtötte Benedek pápa néhány megszólalását a témában.

 „A korunkban tapasztalt válság velejárója, hogy az emberek kizárják életükből Istent, és általános közöny mutatkozik magával a keresztény hittel szemben, egészen addig, hogy a közélet peremére akarják szorítani” – mondta 2011. május 30-án az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa előtt.

 «Jó okunk van arra, hogy azt kiáltsuk ebben a pillanatban Istennek: Ne engedd, hogy olyanná legyünk, mint akik nem egy nép! Add, hogy újból felismerjünk Téged! Hiszen szereteted olajával kentél meg minket, belénk helyezted Szentlelkedet. Add, hogy Szentlelked ereje ismét hatékonnyá váljon bennünk, hogy örömmel tanúskodjunk üzenetedről!» – hangzott el 2011. április 21-én az olajszentelési misén.

 Regensburgban, Párizsban, Londonban is arra buzdította Európát, a nyugati világot, hogy ne veszítse el keresztény öröksége gazdagságát. Hangsúlyozta, hogy bár a kereszténység hajnala óta az idők gyökeresen megváltoztak, az apostolok küldetése nem változott. „A küldetés nem változott, ahogyan nem szabad megváltoznia annak a lelkesedésnek és bátorságnak sem, amely az apostolokat és az első tanítványokat mozgatta. A Szentlélek ösztönözte őket arra, hogy kinyissák az utolsó vacsora termének ajtaját, igehirdetőkké tette őket ezzel (vö.: ApCsel 2,1–4), és ma is a Szentlélek mozgatja az egyházat, hogy napjaink embereinek is megújultan hirdesse a remény üzenetét” – mondta beszédében 2011. május 30-án az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa előtt.

 Júniusi horvátországi látogatása alkalmával is megerősítette ezt a felhívást, amikor az Európa Unióba belépni készülő ország civil társadalmát figyelmeztette arra, hogy ha Európa reménységgel akar tekinteni a jövőbe, nem szoríthatja peremre a hitet és az erkölcsi lelkiismeretet, amelyek szoros kapcsolatban vannak egymással.

 

(forrás: Magyar Kurír)