vissza a főoldalra

 

 

 2011.08.12. 

Szlovák erőfitogtatás

Az Esztergomhoz közeli, 7,5 ezer lakosú felvidéki kisváros, Zselíz jelentős részben magyar lakosságú. A magyar nyelvű középiskolának, a Comenius Gimnáziumnak viszont át kell költöznie a szlovák gimnázium épületébe, annak ellenére, hogy a helyiek több mint a fele aláírta az áthelyezés ellen szóló petíciót. Az ügy hátteréről, a beruházásokról és a városfejlesztési tervről Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere nyilatkozott.

 – Tisztelt polgármester úr! Július 29-én tüntetést is szervezett a petíciós bizottság a Comenius Gimnázium átköltözése ellen. Ön szerint miért döntött úgy Nyitra megye közgyűlése, hogy költöznie kell a magyar gimnáziumnak?

 – Hivatalosan azért, mert a fejpénzből nem lehet fenntartani az intézményt. Az egy épületben elhelyezett két intézmény megspórolhat annyi pénzt, hogy fel lehet építeni egy új tornatermet.

 – Tudtommal maga a város is hozzájárult volna a fenntartáshoz. Milyen módon?

 – A megyének felajánlottuk, hogy mind a két gimnázium kihasználatlan helyiségeit bérbe veszi a városunk, zeneiskolánk, szabadidőközpontunk és könyvtárunk részére.

 – Ennek a történetnek négy évre nyúlik vissza a gyökere: 2007. április 19-én a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium Pedagógiai Tanácsa megbízta az igazgatót, Cserba Katalint, kezdjen megbeszélést a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium összevonásáról. Ön szerint ez lett volna a járható út?

 – Ez ma is a legelőnyösebb és fenntartható megoldás.  

– Mi a véleménye, hogy a Nyitra megyei közgyűlés miért az átköltözés és miért nem a magyar iskolák összevonása mellett döntött?

 – Nem tudom, és nem is akarom bizonyítani, hogy itt személyes és pártérdekek, erőfitogtatás volt a háttérben, de ez is közrejátszhatott. A város vezetése pedig egy konkrét projektet fogalmazott meg, amely ,,Zselíz város oktatási intézményeinek tartós fejlődését” volt hivatott biztosítani. Első lépésben összevontuk volna az iskolákat.

 – Arról van adata, hogy mennyien is jelentkeztek a ma- gyar gimnáziumba?

 – Idén 22 diák jelentkezett.

 – A Comenius ügye már elveszett, vagy még lehet lobbizni a külön épület érdekében?

 – A képviselőtestület felhatalmazott városunk fenntartható oktatási koncepciójának megvalósítására. Ezt végre lehet hajtani a megye beleegyezése nélkül is. Ahhoz, hogy ezt elkezdhessük, meg kell vásárolni a városunknak az épületeket.

 – Most beszéljünk a fejlesztésekről. 2007-ben hagyták jóvá a város gazdasági és szociális fejlesztési programját, amelyet a 2014-ig terjedő időszakig dolgoztak ki. Ez milyen nagyobb fejezeteket ölel föl, és azóta kellett-e módosítani?

 – A közélet minden terét figyelembe vettük, és a súlypontot az idegenforgalomra helyeztük, ahol a történelmi adottságaink, kultúra, sport és a kellemes, tiszta környezet a vonzó erő.

Ezen nem kell, és nem is lehet változtatni.

 – A programból idézek: „ki kell építeni saját energiaipart, vízgazdálkodást, az alapvető élelmiszerek előállítását, amely visszatérítendő beruházások alkalmazásával más versenyképes áru és szolgáltatás tiszta, egészséges környezetben való előteremtésének alapja lesz.” Mit sikerült eddig mindebből végrehajtani?

 – Ezt a programrészt most áprilisban hagyta jóvá a képviselőtestület. Intenzív munka zajlik a zöldenergiát termelő befektetések megvalósítása érdekében.

 – 2011 áprilisában kezdtek el dolgozni a városfejlesztési terven. Megemlítik ebben a beruházási pályázatokat is?

 – Rossz tapasztalataink miatt inkább nem számítunk az EU-pályázatok által elnyerhető támogatásokkal. Hazai és külföldi partnereink vannak, akik vonzónak találták a városunkat.

 – A globális gazdasági válságot követően hogyan tudják elérni a foglalkoztatottság és a versenyképesség növekedését?

 – A globális erkölcsi válságot az értelmes, személyi felelősségen alapuló befektetésekkel, és a közjó előtérbe helyezésével lehet orvosolni.

 – Több helyen is lehet olvasni, hogy Dél-Szlovákiában kevesebb a nagy állami beruházás. Ezt meg tudja erősíteni?

 – Minden botnak két vége van; mindenkinek azt ajánlom, alapozza a jövőjét saját erejére és életképességére.

– Franz Schubert 1818 és 1824 között tevékenykedett Zselízen az Esterházy -családnál mint zeneoktató – Mária, Karolina és Albert nevű gyermekeiket tanította. Zselízi tartózkodása idején 26 művet komponált, további négyet Esterházy grófnak, kettőt pedig Esterházy Karolinának. Milyen Franz Schubert városában a kulturális intézmények helyzete?

 – Nem rózsás, de nem is rossz, hála a polgári társulások személyiségeinek és alkotóképességeinek, melyek szerény városi támogatás mellett nagyon színvonalas eredményeket érnek el.

 – A már említetteken kívül milyen főbb beruházásokról beszélhetünk?

 – A fontosabbak: az Esterház-kastély felújítása, az Aquapark, az Expo Ister-Granum, a városközpont és az ipari park beépítése.

 

Medveczky Attila