vissza a főoldalra

 

 

 2011.12.09. 

A móri példa

A közmunkaprogram keretein belül dolgoztak roma brigádok

Móron a történelem, a kultúra, a német nemzetiségi hagyományok, a művészet, a kiváló minőségű bor, a jellegzetes gasztronómia mind jelen van. A 2013-tól felálló járási struktúrában Mór városa, helyzetéből adódóan központként működhet. A móri kistérségben jelenleg is kézenfekvő a település gazdasági és közigazgatási szerepe. Vendégünk Fenyves Péter, Mór polgármestere.

 Tisztelt Polgármester Úr! Miért döntöttek úgy, hogy idén Wekerle-emlékévet tartanak?

 – Wekerle Sándor városunk szülötte, háromszoros magyar miniszterelnök, kétszeres pénzügyminiszter és a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akinek pozitívak a gazdasági szempontból tett lépései. Wekerle Sándor idejében is gazdasági és pénzügyi problémákkal küzdött az ország, és ő hathatós intézkedéseket hozott, ezért Mór városának képviselőtestülete fontosnak tartotta, hogy megemlékezzen híres szülöttéről. Azt gondolom, hogy igen aktuális ma – amikor Kárpát-medencei Wekerle-terv készül – arról beszélni, hogy Wekerle miként stabilizálta a gazdaságot a dualizmus szorításában. A Wekerle-év programsorozatának csúcspontja volt, díszünnepség keretén belül, a volt miniszterelnök szobrának felavatása. Ehhez nekem évekkel ezelőtt meg kellett egyeznem az orosz és az ukrán szervekkel, mert a helyszínt, a történelmi teret –, ahol az elmúlt rendszerben a pártház épülete, most az egyházi iskola áll – a szovjet emlékmű foglalta el. Helyi diplomáciánk sikere, hogy a temetőben a már meglévő orosz katonai sírok mellé helyezhettük el az elhunyt orosz és ukrán katonákat. A mai politikai helyzetben igen fontos Mórra irányítani a gazdasági élet figyelmét. A Wekerle Sándor Emlékév 2011 fővédnöke Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke volt. Az emlékév rendezvényein miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok is részt vettek. Nálunk rendezték meg a Kárpát-medencei Gazdasági Fórumot, ahol bejelentették a már említetett Wekerle-tervet. Ezzel el lehet mondani, hogy a kormány tagjai közül többen megismerhették Mór városát. Egy átlagos polgárnak viszont, ha meghallja Mór nevét, mi jut eszébe? Szerencsére már egyre ritkábban a szörnyű móri tragédia, amelynek híre bejárta a világsajtót. Igazán azonban annak örülünk, ha valakinek Mórról a bor jut eszébe, hiszen Mór az Ezerjó hazája.

 Mit kell tudni Mórról, a helyi gazdaságról?

 – Hazánk legkisebb, fejlődő történelmi borvidékének vagyunk a központja, de azt nagyon kevesen tudják, hogy a közel 15 ezer lakosú Móron a világ összes jelentős autómárkájához gyártanak eszközöket abban az ipari parkban, amit a város saját erejéből hozott létre, s amiben körülbelül 6000 ember dolgozik. Hatalmas szám: közel 80 milliárd forintos termelési érték van az autóiparban.

 A móriak híresek a szorgalmukról.

 – Sváb nemzetiségű településről van szó. Mária Terézia császárné idején telepedtek le itt a németek. Az 1695-től Móron is működő kapucinus rend jelenléte is sokat számított; a szőlészet és borászat fejlődése is mutatja, hogy szorgos népek lakják a tájat.

 A gazdasági és az autóipari válság nem érintette a várost?

 – Dehogynem, ennek ellenére még az idén is közel 1,4 milliárd forintos az iparűzési adóbevételünk. Hála Istennek az Audi- és a Mercedes-beruházás húzza a beszállító ipart, és újra emelkedőben van a termelés.

 Az nem jelent gondot, hogy túlzottan egyoldalú a város gazdasága?

 – Eddig még nem jelentett. Sokan örülnének ennek az egyoldalúságnak. Kétszer, háromszor nagyobb települések is örömmel fogadnák az iparűzési adóbevételünket, amely 2008-ban elérte az 1 milliárd 800 millió forintot.

 Ezért írják, hogy a leginkább fejlődő térségről és városról van szó?

 – Így van. Mór egy 35 ezres lélekszámú kistérségnek a központja és nyilván ez a termelési potenciál viszonylagos jólétet is hoz. Nagyon erős a mezőgazdaság annak ellenére, hogy az agrárium nem tud termelési értékében vetekedni az autóiparral. Idén 80 hektárral nőtt a betelepített szőlőterület és további lépések várhatók a mezőgazdaságban.

 Ez a fejlődés a turizmusnak is köszönhető?

 – Részben. 2006-tól fejlesztjük tervszerűen a turizmust és 2009-re elértük, hogy a város Fejér megye legkedveltebb üdülőterülete volt. Nálunk működik a wellness-, a bor- és a bakancsos turizmus is. 2008-tól az összes vendéglátásból és turizmusból befolyt idegenforgalmi adót az állami kiegészítéssel együtt visszafordítjuk a turizmus fejlesztésére, marketingre, s így elértük, hogy Móron folyamatosan emelkedik a vendégéjszakák száma. 2010-től megalakult a Móri Borvidék TDM Egyesület, melynek célja a turizmus további fejlesztése. Városunk kiemelkedő eseménye a Móri Bornapok rendezvény, amikor közel 30 ezer vendégünk van.

 Adottságaikat hirdetni is kell, hiszen a megyében olyan „riválisaik” vannak, mint Gárdony vagy Velence.

 – A megyében a borturizmust illetően, városunknak nincs ellenfele. Igaz, Velencén és Székesfehérvár környékén vannak szőlők, de a móri borvidék olyan egységes borvidék, ahol aszúsodik az Ezerjó.

 Ha ilyen kedvező a gazdasági helyzet, akkor kedvezőek a demográfiai mutatók is?

 – Sajnos ma már a stagnálás kedvezőnek számít, hiszen a legtöbb településen csökken a lélekszám. Móron igen magasak a telekárak, így azok tudnak betelepülni, akiknek van rá pénzük. Önkormányzati tulajdonú területünk nincs, a közelmúltban fejeződött be egy 60 családi házas övezet fejlesztése, és próbálkozunk forrásokat szerezni újabb területekre, új lakások építésére azonban nincs nagy igény. Emellett nem kevés összeggel támogatjuk a meglévő családi házak energiatakarékos felújítását, például a november 15-ei testületi ülésen 1,7 milliós családi házas beruházáshoz az állam adott 700 ezer forintot, mi pedig 500 ezret.

 Térjünk rá a szolgáltatásokra! A közvélemény sikersztoriként tartja számon a móri kórház átalakítását.

 – 2010 szeptemberére – még a Semmelweis-terv előtt – befejeztük a helyi egészségügyi rendszer átalakítását. A sürgősségi és fekvőbeteg-ellátás korszerűsítésével egynapos sebészeti ellátást teremtettünk meg. Igazodtunk az állami kritériumokhoz, így sajnos le kellett építeni bizonyos osztályokat. Móron 3000 egynapos sebészeti műtétet hajtottak végre, és egymilliárd forintos forrásból európai szintű körülményeket alakítottunk ki. Azt tudomásul kell venni, hogy a székesfehérvári központi kórház végzi el a nagyobb műtéteket, de nálunk – bárki megnézheti – „hotelszintű” az ápolási és a sebészeti osztály. A színvonal növelése érdekében az idén 150 millió forinttal támogattuk a kórház működését. Úgy értékeljük, hogy az új átalakítással és az állami kézbevétellel, ha az intézmény ezt a színvonalat megtartja, már nem lehetnek gondok. Egy dolgot szem előtt kell tartanunk, hogy mindenkor igazodnunk kell az állami elvárásokhoz, így volt ez akkor is, amikor nekem kellett bejelenteni azt, hogy Móron megszűnik a szülészet. Tudni kell, hogy abban az időben 620 gyermek született a városi kórházban, de közülük csak 120 gyermek volt móri. El kellett gondolkodnunk, hogy miért a móri adófizetőknek kell megfizetniük a székesfehérvári szüléseket? Bár olyan jó híre volt a móri szülészetnek, hogy még Battonyáról is jártak hozzánk, mégis, a finanszírozás biztosítása hosszú távon megoldhatatlanná vált. Szülészetünk megszűnését követően – erre vonatkozó rendeletünk értelmében – 70 ezer forint támogatásban részesítjük a móri újszülöttek családját.

 A szociális háló is ennyire fejlett?

 – Szociális ellátórendszerünket olyan mértékben kiterjesztettük, hogy Mór városában nincs szociális feszültség. Ez azért nem tetszik mindenkinek. Mi a rászoruló családoknak, beleértve a városunkban élő roma közösségeket is, komfortos lakásokat biztosítunk, de lakásrendeletünk nagyon szigorú, és mindenkitől megköveteljük annak betartását. Csak azok kapnak ellátást, akik valóban rászorulnak. A közmunkaprogram keretein belül dolgoztak roma brigádok, az ő feladatuk volt a saját környezetük rendbetétele.

 Helyesen következtetek, hogy a közbiztonság is jónak mondható?

 – Igen, mert jelentősen csökkent a vagyon elleni bűncselekmények száma, bár a városban volt már példa arra, hogy nagyobb értékű tárgyakat eltulajdonítottak,  de az elkövetők nem helyiek voltak. Mindenképpen fontos volt, hogy megerősítsük a közbiztonságot, így a város bevezetői útjain, közterein térfigyelő kamerákat helyeztünk el, és a városházán működtetjük azt a rendszert, amelyre cégek is rákapcsolódhatnak.

 Milyen a város oktatási intézményeinek helyzete?

 – Két középfokú oktatási intézményünk megyei fenntartásban működik, nehéz gazdasági körülmények között. Intézményhálózatunk – egészségügyi, szociális, közművelődési, közoktatási – jól működik, akár a szakmai munka, akár a technikai felszereltségek tekintetében.

 Szeretnék megtartani az általános iskolákat?

 – Az lenne jó, ha a jogszabály kimondaná: amennyiben az adott önkormányzat anyagilag képes fenntartani az általános iskolát, akkor megteheti. Fontosnak tartjuk az alapfokú oktatást, ezért áldozunk is rá.

 Tehát semmi okuk panaszra?

 – Mire panaszkodjak? A siker titka az anyagi helyzet. Második ciklusban vagyok polgármester, tapasztalatom az, hogy az ipar, a mezőgazdaság és a turizmus együttes eredményéből profitálunk. Városunk saját erejéből hozta létre az ipari parkot. Mór autóipari beszállítói iparának kezdeményezője a mai napig aktív Schindele Vendel volt.

 Igen, ez az autónál rendben van, de nem hiszem, hogy megengednék, hogy külföldi borkereskedő - láncolat telepedjen le.

 – Azt én sem hiszem, mert védjük és erősítjük a helyi közép- és kisvállalkozókat. A magyar tulajdonú boltok előtt parkolókat alakítottunk ki, tehát minden egyes fejlesztésünkkel segítjük őket. A településrendezési szabályozással pedig elértük, hogy csak külterületen működhetnek multi kereskedő áruházak. A város sikereket ért el az elmúlt esztendőkben, még a szocialista kormányok idején is, mert volt önerőnk az európai uniós fejlesztésekhez.

 Tehát még hiteltartozása sincs a városnak?

 – Egymilliárd forintos hitelt vettünk fel 20 évre, kizárólag fejlesztésre, önrész biztosítására. Ezt az összeget csak abban az esetben használjuk föl, ha EU-s forrást tudunk lehívni. Eddig kétmilliárd forintot hoztunk a városba csak fejlesztésre, és így tudtuk az egészségügyi intézményrendszert átalakítani, és egy 10 éves intézményfelújítási programot kezdtük el. 2007-ben úgy döntöttünk, hogy a bölcsődénél kezdünk, és azt követően minden évben egy-egy intézményt felújítottunk. Ezek közül kiemelném a közel 80 millió forintból felújított Szociális Alapszolgáltatási Központot, ezen belül az idősek napközi otthonát, melyben még korszerű izomlazító gépek is vannak. Az idei év nagy feladata a 800 millió forintos belvárosi rekonstrukció előkészítése, amihez 500 milliós EU-s forrást nyertünk.

 Legyen kedves a kulturális intézményekről is szólni!

 – Mór városában az elmúlt években látványos fejlődésnek indult a kulturális élet. Köszönet illeti ezért az önkormányzatot kultúrát támogató hozzáállásáért, valamint a város intézményeit és civil szervezeteit az aktív közreműködésért. Mór kulturális életét számos művészeti csoport munkája színesíti. A nemzetközi minősítéssel rendelkező Móri Ifjúsági Fúvószenekar már 30 éve méltón képviseli a várost hazai és nemzetközi rendezvényeken egyaránt. Móron 7 kórus működik, amelyek aktívan részt vesznek a város rendezvényein, és jó kapcsolatot ápolnak hazai és külföldi kórusokkal. A helyi tánccsoportok a táncművészet több ágában is jeleskednek, például: magyar néptánc, német nemzetiségi tánc, mazsorett, modern tánc. A móri német nemzetiségi hagyományok ápolásában több helyi szervezet és kulturális csoport is részt vállal.

 Járási központ lesz a város?

 – A tervek szerint az lesz. Tizenhárom települést integrál Mór, és mi mindig felkaroltuk a többi települést, ha problémával küszködtek, óvodánkba, iskoláinkba befogadtuk a vidéki gyerekeket. Jelenlegi gondunk a települések közti autóbuszközlekedés állapota. Ezt fejleszteni kell, különben a környékbeli településeken lakók nehezen vehetik igénybe a közszolgáltatásokat.

 

Medveczky Attila