vissza a főoldalra

 

 

 2011.12.23. 

A Rosenberg-kritikáról

Egy liberális, globalista kör kiad egy közleményt, és azt repítik szerteszét a világban

A közelmúltban Dr. Szöőr Anna jogász, pszichológus, a Magyar Főnix Mozgalom alelnöke szokásos évi előadását tartotta Svédországban. Nem sokkal érkezése előtt a Dagens Nyheter című napilapban egy Rosenberg Ervin nevű, Magyarországon született illető az Új Színház nemrég kinevezett vezetőit és támogatóikat antiszemita körnek nevezte, s a kinevezőket a szélsőjobboldal szekértolóinak. A jogásznő nem hagyta szó nélkül Rosenberg rágalmait.

 Kik és milyen témakörben hívták meg előadni?

 – A stockholmi Magyar Katolikus Kör évről évre felkér, hogy tartsak előadást az aktuális hazai politikai eseményekről. Mivel idén november 4-én látogattam meg őket, ez évi témám az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése, valamint ennek hatása a jelenkori hazai közéletre volt. Nagyon érdekelte a magyar emigráció tagjait a dr. Képíró Sándor, hajdani csendőr százados ellen, a jeruzsálemi Wiesen-

thal Központ által indított megélhetési koncepciós per, amelyben Zétényi Zsolt ügyvéd úr mellett Képíró Sándor pszichológusaként vettem részt – és a per felmentő ítélettel végződött. Bár nem lepett meg, mégis bosszantott, amiről a katolikus kör tagjai tájékoztattak, hogy Rosenberg Ervin ismét a magyarok ellen támadt Svédországban a Dagens Nyheter-ben.

 Hatásos-e, illetve mennyire mérvadó Rosenberg Ervin írása a svédországi magyarok körében?

 – A Katolikus Körben egyáltalán nem mérvadó, ugyanakkor a magyar emigráció nem csak keresztényekből és keresztyénekből áll. Óriási felháborodást keltett azonban katolikus körökben, hogy egy közepes méretű, Paulay Ede utcai, ugyanakkor magyar vezetésű színház jövendő léte ekkora ellenállást váltott ki a Nemzetközi Zsidó Világszövetségből, hogy emiatt Rosenberg Svédország vezető napilapjában kétoldalas cikkben írta meg a magyarságról kedvezőtlen, lesújtó véleményét.

 Ő is egy a hivatásos véleményformálók közül?

 – Rosenberg Ervin egy a külföldön élő, magát magyar zsidónak valló, hivatásos véleményformálók közül, akik rendszeresen médiafelületet kapnak. A nemzeti oldal világszintű elnyomottságának egyik oka, hogy a Rosenberg-félék nem hagynak minket a világsajtóban érvényesülni. Így minket sohasem illet meg az ártatlanság vélelme, lásd Képíró-ügy, sem a hallgattassék meg a másik fél alapelve, lásd Dörner– Csurka színházi téma.

 Nem ugyanez a Rosenberg Ervin szervezte véletlenül a médiatörvénnyel és az alkotmánnyal kapcsolatban is a megmozdulást?

 – De igen, „véletlenül” idén tavasszal szintén ő szervezett olyan rendezvényt a médiatörvénnyel és az alkotmánnyal kapcsolatban, ahová csak meghívásos alapon lehetett bejutni. Bár szerették volna az ellenvéleményt kizárni, a Katolikus Kör tagjai mégis részt vettek a megmozduláson; a magyarságot, a kereszténységet védő hozzászólásaikkal derekasan helytálltak, s ezzel az ellenfelek körében kisebbfajta botrányt váltottak ki.

 Az előadás után mit válaszolt az Új Színházzal kapcsolatos hallgatói kérdésekre?

 – Boldogan válaszoltam a színházzal kapcsolatos hallgatói kérdésekre, miszerint végre lesz Magyarországon magyar íróktól, magyar színdarabokat hagyományos rendezésben bemutató nemzeti színházunk, mert Alföldi Róbert színháza bizony nem az.

 Mennyire megosztottak a svédországi magyarok?

 – Az elmúlt években sokat jártam az elszakított területeken és az emigráció köreiben. Mindenütt megosztottak a magyarok, sajnos a nemzetiek is. Ez az egyéniségünkből, a magyar virtusból adódik. Pedig nekünk is van közös ellenségképünk: a kommunizmus és a liberalizmus. Ez a két fenyegető rémség kellene, hogy összekovácsoljon minket.

 Mi a tapasztalata, egy kör megír egy dokumentumot, és azt repítik széjjel a világ újságjaiba?

 – Konkretizáljunk! Egy liberális, globalista kör megír egy közleményt, és azt repítik szerteszét a világban, a háttérhatalmak szolgálatában.

 Az egy világjelenség, hogy azokra sütik rá a fasiszta és a náci jelzőket, akik patrióták, akik védik a hazai, a nemzeti érdekeket?

– Világjelenség a tudatlanság. Hiszen mást jelent mind a fasiszta, mind a náci, mind a nyilaskeresztes fogalom. A nemzeti jelzőnek egyik sem szinonimája.

 Gondolom, végignézte a veszíteni képtelenek által szervezett tüntetést a Paulay Ede utcában. Pszichológusként milyen kórismét állapított meg?

 – Végignéztem a hazai és a külföldi híradásokat is. Kíváncsi lennék,  hányan voltak, akik pontosan tudták, kik mellett és kik ellen tüntetnek? S hányan egy bizonyos erőszakos kör által terrorizáltak? A tömeg könnyen traumatizálható, megváltozott tudatállapotba is kerülhet, ezáltal befolyásolhatóvá válik – nagyrészt erre épül egy egész iparág.

Bennünk, magyar szívűekben, magyar lelkűekben ez ellenérzéseket vált ki, így örömmel üdvözöljük a Dörner– Csurka színházat. A magam részéről nagyon várom Csurka István Trianonról szóló, Károlyi hazaárulását, a Jászi-féle szabadkőműves páhollyal való összejátszását leleplező drámájának bemutatóját.

 

Medveczky Attila