vissza a főoldalra

 

 

 2011.02.11. 

Baróton munkaszüneti nap lesz március 15.!

Baróton a polgármesteri hivatalban és az alárendeltségébe tartozó intézményekben munkaszüneti nap lesz március 15. és a város ünnepe – döntött január 28-án a helyi tanács. Minderről Nagy Istvánt, a település polgármesterét kérdeztem.

 – Tisztelt polgármester úr! „Ha nem vonják vissza a háromszéki önkormányzatok március 15. hivatalos ünneppé nyilvánítását, a prefektúra kénytelen lesz közigazgatási bíróságon érvényt szerezni igazának” – jelentette be még január elején György Ervin, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által delegált kovásznai prefektus. Önök tehát dacolnak most a prefektúrával?

 – Nem dacolunk, hanem élni szeretnénk a törvények által biztosított jogainkkal. Azt a kifejezést viszont nem szeretem, hogy önkormányzat, mert ilyen Romániában sem formailag, sem tartalmilag nem létezik. Ha viszont az önkormányzatiságért harcolunk, s nem csak az adminisztrációs kifejezések anyaországból átvétele miatt, hanem azért is, hogy önmagunk dönthessünk a helyi ügyekben. Ha mi nem dönthetünk arról, hogy évente milyen ünnepeink vannak, akkor miért kéne erről a prefektus úrnak dönteni? Ez a sokat hangoztatott önkormányzatiság és decentralizáció? A Romániában élő nemzeti kisebbségek számára is biztosítani kell azt a jogot, hogy nemzeti ünnepük egyben munkaszüneti nap is legyen, hiszen nem lehet igazi ünnep, amikor a gyermekeknek iskolába, a felnőtteknek meg munkába kell sietniük

 – Barót nem áll semmilyen alárendeltségi viszonyban a kormánnyal, vagy a prefektúrával?

 – Ha megnézzük Románia közigazgatási felépítését, akkor láthatjuk, hogy a kormány, a megye és a települések közt nem beszélhetünk alárendeltségi viszonyokról. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a prefektus úr nem ellenőrizhet bennünket, s nem kell betartanunk a román törvényeket.

 – Március 15-ét hogyan is definiálták most Baróton?

 – Úgy, hogy a város napja, tehát munkaszüneti nap. A polgármesteri hivatalhoz tartozó intézményekben március 15. biztos, hogy munkaszüneti nap lesz. Továbbiakban felkérjük a településen működő gazdasági intézményeket, cégeket, hogy lehetőségük szerint hasonlóképpen járjanak el. Természetesen felkértük az iskolák igazgatóit is erre. Eddig március 15-én a déli óráktól kezdve a tanulók mindig részt vettek a helyi rendezvényeken, így bízom benne, hogy az igazgatók támogatnak minket törekvéseinkben. 1848-ban a fiatalság indította el a forradalmat, tehát most a tanulókat kirekeszteni nem szabad az ünneplésből. Van ezzel kapcsolatban egy olyan vélemény is, hogy nem szükséges munkaszüneti nappá nyilvánítani március 15-ét, elég ha erről a polgármester a kollektív munkaszerződésben dönt. Sajnos itt is arról van szó, hogy a magyar politikai alakulatok gátolják egymás ötletének megvalósítását. A kollektív munkaszerződés módszerét a témában az RMDSZ-esek hozták föl. Székelyföldön többségben vannak az RMDSZ-es polgármesterek, és bizonyára ők szeretnének ebben a kérdésben dönteni. Szerintem ebben a kérdésben nem kéne pártoskodni. Barót tanácsa, testülete is egyöntetűen szavazott március 15. mellett.

 – Még az RMDSZ-frakció is támogatta az önök javaslatát.

 – Így van, egyetértett velünk abban a frakcióvezető úr, hogy joga van a városnak saját dolgaiban függetlenül döntenie. Abban is egyetértettünk, hogy ha a kormánymegbízott megtámadja döntésünket, nem hagyjuk magunkat, ha kell, perelünk. Ez a jegyzőkönyvbe is bekerült.

 – Azt mondta, mindenki támogatta ezt a javaslatot. A sajtónak nyilatkozott Bán István tanácstag, s úgy vélte, a testületnek nincs arra felhatalmazása, hogy ilyen mértékű kérdésekben határozzon.

– Ellenezte, de mégis megszavazta. Vannak olyan személyek, akik a saját véleményükkel sem értenek egyet…

 – Valahol azt olvastam, hogy november 1-jében is gondolkodnak, ha nem is önöknél, akkor Sepsiszentgyörgyön.

 – Sajnos néha egymásra licitálunk. Ha a polgári párt kitalálja március 15-ét, mint munkaszüneti napot, akkor az RMDSZ még egyet szeretne. S ami az érdekes, ez csak a választók felé egy jó pont szerzés, hiszen a prefektus ugyanahhoz a párthoz tartozik.

 – Ez az említett Bán úr, aki anno alpolgármester volt, most állítólag a Köpecen lakók felkérésére szervezkedik az ön leváltása mellett. Azt mondják, nem fejlődik ez a Baróthoz tartozó település.

 –Az országban 3800 polgármester van, és még egyet sem sikerült aláírásgyűjtéssel leváltani. Tehát az egészet értelmetlen játszmának találom. Az sem mindegy, hogy miből kellett volna fejleszteni. Az év elején az áfából visszaosztott költségvetés-kiegyenlítéskor a Kovászna megyei települések közül Barót kapta a legkevesebb pénzt, mindössze 50 ezer lejt, miközben a megyei önkormányzat a falvaknak is legalább ennek az összegnek a kétszeresét utalta. Városunk tavaly is mindössze 148 ezer lejt kapott a megyei tanácstól, majd év közben 27 ezer lejt visszavettek az összegből. Kovászna megyei önkormányzat évek óta a saját politikai klientúráját támogatja, és Barót azért került hátrányos helyzetbe, mert magyar polgári párti polgármester áll az élén. Költségvetésünk évről évre csökken, tavaly a 45 háromszéki önkormányzat közül a 25. helyen állt a büdzsé egy főre eső összege szempontjából. Településünkön ez mindössze 718 lej. Azt is hozzá kell tenni, hogy az ilyen referendumok költségét a városnak kell fedeznie. A lebonyolítás a kilenc választókörzetben mintegy 12 millió lejbe kerül, ami szintén nem a város érdeke e gazdaságilag szűkös időben. Van egy olyan vélemény, miszerint, ha nem én lennék a polgármester, akkor Barótnak több pénzt juttatnának. Egy kis bányászvárosnak nincsenek olyan lehetőségei, mint egy nagyvárosnak. Azt is elmondanám, hogy befejeztük a kórház pénzügyi mérlegét, és az intézményt átszervezéssel meg lehet menteni. Amennyiben öt községi önkormányzat havi 15 ezer lejjel támogatja a kórházat, ehhez Barót hozzátesz ugyanennyit, és a jelenlegi kiadásokból lefaragnak, fenntartható az intézmény. A megyében mi vagyunk az egyedüliek, törvényhatósági jogú városok kivételével, akik kórházat tartunk fenn. Ezt is meg kéne becsülni.

 

Medveczky Attila