vissza a főoldalra

 

 

 2011.02.25. 

„Ismertük a diktatúra természetét”

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából immár tizedik alkalommal adják át a Parma Fidei – Hit Pajzsa-elismerést, amelyet Gyurkovics Tibor Kossuth-díjas költő és Horváth Béla volt országgyűlési képviselő alapított. Az idei kitüntetett Dr. Rédly Elemér Győr–szabadhegyi plébános, a Győri Hittudományi Főiskola tanára. A rangos kitüntetést február 26-án, szombaton 11 órakor adja át Mádl Dalma asszony a budapesti Egyetemi-templomban (V. kerület, Papnövelde u. 5–7.). Ez alkalommal a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. egy értékes különdíjat is felajánlott. Az ünnepségen díszvendégként jelen lesz Schmitt Pál köztársasági elnök, köszöntőt mond Hende Csaba honvédelmi miniszter, a díjazottat Bolberitz Pál teológiai professzor méltatja. A jeles eseményre várakozva az ünnepelttel, Rédly Elemér atyával beszélgettünk.

 – Önkéntelenül is eszünkbe juthat: milyen szép egybeesés, hogy a Hit Pajzsa-díjat ezúttal éppen egy győri pap kapja… Hiszen az egykori győri püspök, Boldog Apor Vilmos úgy szenvedett vértanúhalált, hogy a hit eleven pajzsaként védelmezte az erőszakos orosz katonák elől menekülő asszonyokat. Mi volt az első gondolata, amikor értesült a jó hírről?

 – Nagyon meglepődtem, mert egyáltalán nem számítottam rá. Úgy gondolom, szép számmal akadnak olyanok, akik nálam sokkal többet tettek és szenvedtek. Meglehet, ők vagy részesültek e díjban az elmúlt évtized során, vagy már nincsenek az élők sorában, hogy átvehessék.

 – Ön 1934-ben született, és 1958-ban szentelték pappá, egy nagyon komor, vészterhes időszakban. Hogyan emlékszik vissza azokra az évekre?

 – Egyfelől az ember mindig nagyon szívesen idézi fel a fiatalságát, és többnyire megszépíti azt. Másfelől a papneveldében mindvégig pontosan tudtuk, hogy milyen helyzetben vagyunk, és felszentelésünket követően mire számíthatunk. Huszonévesen már ismertük a diktatúra természetét, és világos volt számunkra, hogy a kommunisták a fő ellenségüknek tekintenek bennünket, papokat, sőt az egész egyházat.

 – Papnövendékként elszenvedett valamilyen zaklatást az Államvédelmi Hatóság részéről?

 – Különösebb zaklatás nem történt, mindössze annyi, hogy engem és a társaimat köteleztek a békegyűléseken való részvételre. E gyűlésekre nem mentünk el, mert ott valójában arról volt szó, hogy tapsolnunk kellett volna a Kádár-rendszernek, és mi ezt megtagadtuk. Végül ez vezetett a kizárásunkhoz a budapesti Központi Papnevelő Intézetből.

 – E ponton máris megérkeztünk ahhoz a fejezethez, amely a különféle lexikonokban úgy szerepel: Rédly Elemér és társai büntetőpere…

 – Amikor 1959-ben a kispapokat menesztették, mondhatni „rúgállományba” helyezték őket, akkor kiváló társammal, a recski munkatábort is megjárt Tabódy Istvánnal titkos képzést szerveztünk, hogy az elbocsátott növendékek folytathassák tanulmányaikat. Évfolyamonként oktattuk őket, és kirúgásuk első évfordulóján a „végzősöket” a bátor tábori püspök, Zadravecz István pappá is szentelte, annak rendje és módja szerint.

 – A kommunisták ezt bizonyára nem nézték sokáig tétlenül…

 – De nem ám! 1961. február 6-án, vagyis éppen ötven évvel ezelőtt letartóztattak, és a Fő utcai vizsgálati osztályra hurcoltak. A mostani díj nekem ítélésekor ez bizonyára nem merült fel szempontként, s mégis, micsoda egybeesés, történelmi fordulat! Éppen fél évszázaddal a letartóztatásom után, a köztársasági elnök jelenlétében kitüntetnek.

 – A tárgyalást várva nyilván tisztában volt azzal, hogy menthetetlenül elítélik.

 – Hát persze! Egészen egyértelmű volt, hogy börtönbüntetés vár ránk. Azt viszont csak sejtettük, hogy nagyjából hány évet mérnek ránk. Végül három és fél év börtönre ítéltek; és abból két évet és két hónapot le is töltöttem. A hivatalos indoklás szerint az volt a bűnünk, hogy „a Hittudományi Akadémiáról kizárt hallgatók illegális továbbképzését” végeztük, és „egy esetleges háborúval kapcsolatos rendszerváltásra spekuláltunk, hogy majd a felszentelt növendékek legyenek a keresztény Magyarország építői”. Fontos leszögezni, hogy a mi tevékenységünk csak titkos volt, de nem illegális: hiszen mi semmi törvénybe ütközőt nem tettünk, és az egyházi előírásokat sem sértettük.

Eleinte, pontosan szeptember 8-ig továbbra is a Fő utcában raboskodtam. Majd átszállítottak a Kozma utcai gyűjtőfogházba, és végül onnan szabadultam, az 1963-as általános amnesztiának köszönhetően.

 – Lelkipásztorként hogyan élte meg a Kozma utcában töltött éveket?

– Az első hónapokat követően lehetőségem nyílt titokban misézni. Ugyanis szüleim a szokásos csomaggal bejuttattak hozzám mazsolát, amelyet vízben felpuhítottam, majd erjesztettem és néhány csepp bort préselhettem belőle. Ostyát pedig pogácsaként küldtek a csomagban, vagyis érvényes szentmisét mutathattam be. A börtönben egy kőművesbrigádba osztottak be dolgozni, és a brigádvezető – maga is rab – bevitt magával különböző helyiségekbe, ahol titokban gyóntattam és áldoztattam a rabtársaimat. A brigád tagjainak volt egy megkülönböztető jelvényük, amellyel szabadon mozoghattak a börtönben. Később konyhai munkálatokra osztottak be, krumplihámozásra, zöldségek tisztítására. Ott megváltoztak a körülmények, de egy-egy ételhordó edénnyel a kezemben továbbra is viszonylag könnyen mászkálhattam. A konyhán a főszakács irányított, aki korábban az EMKE szálloda főszakácsa volt, csak valamilyen váddal lecsukták, és a Kozma utcában kötött ki.

 – Volt pap a cellatársai között?

 – Nem. Négyen voltunk egy cellában, a többiek mind civilek voltak. A vizsgálati fogság idején pedig leginkább egyedül voltam, és csak időnként került be mellém egy-egy rabtárs. A Kozma utcában végzett konyhai munkám során viszont gyakran találkozhattam paptársammal, a nálam egy évvel idősebb Hrotkó Géza atyával, akit velem együtt ítéltek el, három évre. Ő a konyhával szomszédos mosodában dolgozott. Harmadik társunkkal, Nagy Imre atyával csakis azért nem kerültünk a hírhedt márianosztrai börtönbe, mert fiatal papok voltunk, a szüleink aktívan dolgoztak, munkahelyük volt: vagyis nem számítottunk osztályidegennek.

 – Végül 1963-ban szabadon engedték. Miként alakult a sorsa?

 – Szabadulásomat követően egy évig segédmunkás voltam: a GELKA budapesti mosógépszervizében dolgoztam, a Nagymező utcában. 1964-ben a magyar állam tárgyalásokat kezdett a Vatikánnal, s akkor a vezetők hirtelen engedélyezték a lelkipásztori működésünket, a püspökünk pedig kihelyezett minket. Én Gyömörére kerültem, segédlelkésznek. Három év elteltével Csornán lettem káplán, majd Győrben. 1977-ben plébánosnak neveztek ki Vértesszőlősre, ahol kereken tíz évet töltöttem. Később Oroszlányban szolgáltam, a rendszerváltás évétől pedig két esztendőn át a győri Papnevelő Intézet rektora lettem. Nagyon szívesen végeztem azt a munkát, szép feladat volt. Akkoriban harminc-egynéhány papnövendék tanult az intézetben; többen voltak, mint jelenleg… Rektori megbízatásom lejártával Sopronban lettem plébános, 2002 óta pedig Győr–Szabadhegy plébánosaként szolgálok. Mindamellett jelenleg is tanítok a Hittudományi Főiskolán: pedagógiát adok elő és kateketikát – ez utóbbi szaktárgy a hitoktatás gyakorlati kérdéseivel foglalkozik.

 – Valóban, az Ön lelkipásztori munkásságának megkerülhetetlen része a hitoktatás…

 – 1968-ban hirdették meg az első hittankönyv-pályázatot. Egy munkaközösség tagjaként beneveztem, és végül megbízást kaptunk egy hittankönyv megírására. Így készült el 1971-ben az Elsőáldozók hittankönyve. Majd bekapcsolódtam a Hitünk és életünk című könyv írásába, amely 1975-ben jelent meg. Az Elsőáldozók hittankönyvét később átdolgoztuk; újabb és újabb kiadásokban immár négy évtizede van használatban, a Hitünk és életünk pedig harminchatodik éve. Mindezért nagyon hálás vagyok az Úristennek. Egész papi életemben azt az elvet követtem, hogy ott próbálok meg helytállni, ahová az isteni gondviselés küld, és ott jól érzem magam.

 

Zsille Gábor