vissza a főoldalra

 

 

 2011.01.21. 

Családellenes törvény sújtja az erdélyieket

A család értékeinek felmutatása, intézményének erősítése érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tematikus évet hirdetett, amely a szent család tavalyi ünnepétől, azaz 2010. december 26-ától 2011. december 30-áig tart. A magyarországi Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökasszonya múlt heti lapszámunkban nyilatkozott és megemlítette, hogy a határon túli magyarság körében is elindult a népességfogyatkozás. Ebben a témában most Csíki Sándort, az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének elnökét kérdeztük.

 – Elnök úr! Először beszéljünk egy aktuális témáról. Románia kormánya – amelynek az RMDSZ is tagja–  súlyos csapást mért a családra, a megszületendő gyermekekre. December 6-án, a Mikulás-járás jeles napján olyan cinikus törvényt hozott, mely döntésével nem megajándékozta, hanem megkurtította a családokat. Miről szól konkrétan ez a jogszabály?

 – A törvény értelmében két lehetőség közt választhatnak a kismamák. Az egyik lehetőség a kétéves szülési szabadság. Ebben az esetben a segély összege a jövedelem 75%-a lenne, de nem haladhatja meg az 1200 lejt. A másik lehetőség az egy éves GYES. Ebben az esetben ugyancsak a jövedelme 75%-át kapja meg a kismama, a maximális összeg azonban marad a 3400 lej. Az egyéves gyerek-nevelési szabadságot választókat havi 500 lejjel támogatják, ha még az egy év lejárta előtt visszamennek munkába. Ezt az összeget addig kapják, míg a gyerek 2 éves nem lesz. A kormány döntése számos okból elfogadhatatlan, ezért az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége felszólítja a kormányt, bírálja felül ezen döntését. Minden megszületett gyermek érték. Egy gyermeket nem érhet jogfosztás azért, mert a vezetők rosszul gazdálkodnak javainkkal, és onnan vesznek el, ahova adniuk kellene, ahol a jövőt megteremtik. Hazánk kormányzóit – ideértve az RMDSZ kormányképviselőit is – emlékeztetjük arra, számtalanszor kijelentették az utóbbi időben, hogy semminemű megszorítást nem támogatnak többé! Ezen kijelentéseknek a szellemében, valamint a választási kampányokban tett ígéretek jegyében határozottan követeljük a kormányzati erőktől, hogy tárgyalják újra a családokat sújtó ténykedésüket. Minél kevesebb gyermek születik, annál nehezebb lesz jövőt teremteni tájainkon. Ezelőtt egy olyan törvény volt, mely kimondta: a kismama két évig maradhat otthon a gyermekével. És azok, akik a minimálbérnél többet kerestek, azoknál a segély összege a jövedelem kb. 85%-a volt. Sajnos ehhez a jó törvényhez nyúlt hozzá spórolási szándékból a törvényhozás.  

– Ioan Botis munkaügyi miniszter szerint „ez az opció a jövő évben, vagyis a 2011-es évben 1,9 milliárd lejbe kerül, ez nem pontos adat, csak statisztikai számítás. De a mi számításaink és a Pénzügyminisztérium számításai szerint 100 millió lejt nyerünk.” Tehát itt az anyagiakról van szó. Mit gondol, hogy Románia ezzel megoldja gazdasági problémáit?

 – A kétéves gyereknevelési szabadság kivívott jogának elvételével Románia nem oldja meg gazdasági problémáit, de súlyosan sérti azok jogait, akik e súlyos körülmények közt biztosítják a jövőt. Akik jövőt terveznek, gyereket várnak, azok számára a legfontosabb a biztonság. Főleg azért, mert már Erdélyben is népességfogyásról lehet beszélni.

 – Ráadásul a törvény arra ösztönző, hogy több pénzért is, de kevesebb időt töltsön az anya a babával.

 – Valóban megjutalmazzák azokat, akik kevesebb időt töltenek gyerekükkel. Egy gyermek érkezése sokkal magasztosabb dolog, minthogy kufárkodni lehessen vele. Ezért is kéne azokat a családokat jobban támogatni, ahol létezik állandó jövedelem. Hiszen vannak olyan népcsoportok Erdélyben és Romániában, akik a gyerekek után járó segélyből élnek. Sokáig irigyelték a mi családbarát törvényünket a magyarországi nagycsaládosok, de fordult a kocka, s most az anyaországban van sokkal jobb és korrektebb törvény ebben a témában. Tudjuk, a jövőben a magyarországi nagycsaládosokat az új adótörvényben támogatja nagylelkűen az állam, ami majd a piac kifehérítését is elősegíti.

 – Az RMDSZ szerint kompromisszumos megoldás született. „Míg ők egy évre akarták a két évet csökkenteni, addig mi mindenhonnan olyan jelzéseket kaptunk, hogy a kismamáknak nagyon fontos, hogy továbbra is két évig otthon maradhassanak”- idézem Markó Bélát. Mi erről a véleménye?

 – Elhiszem, hogy van, aki a kicsi segélynek is örvend, de attól félek, hogyha megbukik ez a kormány, akkor az ilyen apró kompromisszumos megoldásokat a következő kabinet elsöpri. A családokat az nyugtatta volna meg, ha nem nyúlnak semmilyen módon a törvényhez. Az intézkedés a magyarságot kétszer is sújtja. Egyszer most, amikor a gyermeket vállaló anyákat fizetés nélküli szabadságra küldi a hatalom, másodszor akkor, amikor a meg nem született, magyar gyermekek miatt jogokat veszítünk. Amikor magyar bölcsődéket, óvodákat vagy iskolákat kell majd bezáratni. Amikor 20 % alá esve: nyelvünk használata csorbul. Amikor bejutási küszöbök alá csökkenve képviseletünk megcsonkul. Tehát ahol szórványban él a magyarság, ott egy lélek is számít. Ezért a magyaroknak olyan törvényeket kell támogatni, hogy számunk ne csökkenjen.

 – De egy rövidlátó szemlélet, mert ha látja az a fiatal pár, hogy a kormány nem támogatja a gyermeknevelőket, akkor többször is megfontolja a gyermekvállalást. Ha kevés gyermek születik, akkor kevesebben adóznak a jövőben.

 – Ez valószínűleg így lesz. Az erdélyi magyar értelmiség körében viszont nem rossz a gyermekvállalási kedv. Nemrég Kiss Tamás kolozsvári demográfus tartott egy előadást, amiben kifejtette, hogy az erdélyi magyar értelmiség szeretne több gyereket vállalni. Sajnos anyagi okok miatt nem tud annyi gyereket nevelni, mint amennyit szeretne.

 – Egy elmélet szerint minél magasabb civilizációs szinten él egy nép, annál kevesebb gyerek születik. Ez mennyire igaz? Tehát pl. a csángóknál több gyermek születik, mint mondjuk a Partiumban?

 – Ez az elmélet nálunk Erdélyben nem állja meg a helyét. Kiss Tamás úr pont azt állapította meg, hogy a mi viszonyunkban nem igaz az, hogy minél módosabb valaki, annál kevesebb gyereket vállal. Nálunk a többgyereknek hagyománya van. Felnézünk a magyarországi Nagycsaládosok Országos Egyesületére, mert kiváló programokat szerveznek, és ők jó példát mutatnak az erdélyi nagycsaládosok számára. Ezért mi duplán könnyebb helyzetben vagyunk. Igaz, a népességfogyás nálunk is elindult, de még nem súlyos mértékben. Nálunk Erdélyben több családbarát mozgalom alakult, az egyik, az Áldás-Népesség Mozgalom ötletgazdája Csép Sándor, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének volt elnöke. 1975-ben forgatta Egyetlenem című filmjét, melyben a Nagyvárad és Kolozsvár között lévő Kalotaszeg vidékének egykézését vette górcső alá. Az ÁNM ötletét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspöke, Tőkés László karolta fel. Az első partiumi és erdélyi konferenciára 2004. április 16-án és 17-én a szilágysági Szilágycsehben került sor, melyen akadémikusok, egyetemi tanárok, lelkipásztorok és a politikum képviselői vettek részt. Szintén fontos megemlíteni, hogy a Magyar Ifjúsági Tanács 2007-ben első ízben szervezte meg az Adj, király, katonát! vetélkedősorozatot, amely nagy sikernek örvendett úgy a pedagógusok, mint a gyerekek körében. A vetélkedő népszerűsége évről évre nő, legutóbb a résztvevők létszáma már az ezret is meghaladta. E vetélkedő célja a fiatalok körében a család szerepének és a gyermekvállalás felelősségének hangsúlyozása, valamint egy egészséges nemzettudat kialakítása.

 – Tehát Erdélyt elkerülte az a „vírus”, miszerint első a karrier, s utána jöhet a családalapítás?

 – Nem kerülte el, de nem is annyira erős, mint máshol. A székelyek szerint gyereket vállalni egy férfiembernek büszkeség. Szülőfalumra régen jellemző volt, hogyha valakinek gyermeke született, még az úton is másképp járt. Büszke volt rá, pláne, ha fia született. Ott a gyermek nem teher, hanem az életet megédesítő öröm. Ide még nem tört be az a beteg szemlélet, ami pl. a melegek összeházasodását célozza meg. Nálunk azokat is elítélik, akik tudatosan nem akarnak szülni, és felnéznek arra, aki kettőnél több gyereket képes felnevelni.

 – Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége 2007-ben jött létre. Milyen célokat fogalmaztak meg?

 – A 2007. február 24-én Nyárádszeredában megalakult Erdélyi Családszervezetek Szövetségét 2009. június 4-én délben jegyezte be a Marosvásárhelyi Megyei Bíróság. Hármas célt tűztünk zászlónkra. Az első az értékfelmutatás. Felmutatjuk azokat az értékeket, amelyeket az erdélyi magyar családok, nagycsaládok képviselnek Erdély magyarságának megtartása érdekében. Ezen kívül hozzásegítjük a magyar családokat és a nagycsaládokat Erdélyben, hogy helyi közösségekbe tömörüljenek. A harmadik feladatunk az érdekvédelem. Folyamatosan küzd azért, hogy az erdélyi magyar családok és nagycsaládok jogai ne csorbuljanak, megfelelő jogokhoz jussanak azok az erdélyi magyar nagycsaládok, akik biztosítják megmaradásunkat szülőföldünkön. Az érdekvédelemmel kapcsolatban a legfontosabb megjegyeznivaló, hogy mikor a kormány azt akarta, hogy azok után a fiatalok után, akik betöltötték a 18. életévüket, és még tanulnak, ne járjon gyermekpénz, azaz családi pótlék, mi minden lehetséges fórumon tiltakoztunk, aláírást gyűjtöttünk, és ezután a kabinet elállt a tervétől. Mi azt is üzenjük, hogy mindenhol, ahol éppen élünk: erősítsük a család intézményét, biztassuk fiataljainkat a családalapításra, és minden erőnkkel támogassuk azokat, akik gyermekvállalással érik el azt, hogy Erdélyországban, Székelyföldön, szűkebb hazánkban ne kelljen magyar napköziket, óvodákat, iskolákat bezárni! Ne kelljen %-ok alá süllyedve: jogokat, tisztségeket, választásokat veszíteni! Az is célunk, hogy a negyedik gyermek után is járjon a gyes, amiről a beszélgetésünk elején szóltunk, mert Romániában az csak három gyerekig jár. Természetesen a jogszabályt úgy kell kidolgozni, hogy ne azok járjanak jól, akik a gyermekekből élnek.

 – 2009-ben jelent meg az ön kötete, a Ma született bárány, amiben gyermekről, családról, nemzetről szó. Mi volt az ön gyermekkorában a gyermek családban betöltött funkciója, s mi változott a mai korig?

 – A legfontosabb különbség, hogy 30 –40 évvel ezelőtt a gyermek dolgozott a szülei mellett. Ami nem volt rossz dolog. Nem azt mondom, hogy egy gyermeket ki kell zsigerelni, de a munkával megtanulja azt, milyen érzés valamit alkotni, vagy egy meglévő értékre vigyázni. Azzal, ha a fiatal csak ül a tévé, vagy az internet előtt, azzal nem alkot, csupán fogyaszt. Ez nem a gyerekek hibája, hanem a felnőttekké, akik nem védekeztek kellőképpen a fogyasztói társadalom kialakulása ellen.

 

Medveczky Attila