vissza a főoldalra

 

 

 2011.07.01. 

Aki feladja nemzetiségét, feladja emberségét is

Pünkösd hétfőn első alkalommal adta át Schmitt Pál köztársasági elnök a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetéseket a Sándor Palotában. Az elismerést azok a személyek vehették át, akik a kultúra, a sport, a művészet, a vallás, illetve az oktatás területén kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az Érdemérem büszke tulajdonosa lehetett felvidékiként Ulman István Magyar Művészetért-díjas fafaragó népművész is, aki a rozsnyói járás kis falujában, Várhosszúréten él, és a Gömöri Kézművesek Társulásának alapító tagja. A kitüntetést kiemelkedő művészi, alkotó munkásságáért, a magyar kézműves kultúra átörökítéséért, közösségszervező tevékenysége elismeréseként vehette át.

 – Gratulálunk a szép elismeréshez! Amikor ezt a mesterséget– ahogy olvasom 30 évvel ezelőtt– elkezdte művelni, gondolt-e arra valamikor, hogy Magyarország államfője kitüntetésben részesítheti?

 – Több mint harminc éve annak, mikor először elkezdtem farigcsálni. Már gyerekként faragtam különböző dolgokat. Amikor valaki elkezd alkotni, akkor számára „könnyebb a világ”. Könnyebben elviselhetőbbek a problémák és szebbnek látja a földet. Gondolom, rajtam kívül, mások sem azért alkotnak, hogy kitüntetéseket kapjanak, hiszen minden ember génjében benne van a tenni akarás. Kétségkívül hatalmas megtiszteltetésben volt részem a Sándor-palotában. S ez a kitüntetés nem csak engem illet, hiszen nem csupán a fafaragásért kaptam, hanem a közösségi munkáért is. A fafaragásban is többedmagammal dolgozom, hiszen majd’ másfél évtizede létrehoztam egy faragó csapatot. Baffi Lajos a társam, aki egy nagyszerű ember, és hozzám hasonlóan gondolkodik. Amellett szervezem a kultúrát, amennyire tudom, itt Gömör északkeleti csücskében, s mellettem dolgozik Várhosszúréten a kulturális szervezet, a Csemadok. Amint a bevezetőben mondta, mi alapítottuk meg a Gömöri Kézművesek Társulását. Ennek a társulásnak, aminek Nagy Gyuri barátom az elnöke, népes tábora van. Működik itt a Meseszínház, amit egy elismert egyéniség vezet, Badin Ádám. Ezek a tehetséges és igaz emberek mellettem állnak, s ezért tudtam éveken keresztül a kultúra szervezéséért is tenni, szerény képességeim szerint.

 – A fafaragás Gömörben mennyire számít különleges mesterségnek? Híresek voltak a gömöri fafaragók?

 – Ahol erdős, fás a terület, ott ősidők óta fafaragással is foglalkoznak. A régi mesterségek úgy alakultak ki, hogy az emberek ahhoz a nyersanyaghoz nyúltak, ami éppen a közelükben volt. Mi itt Gömörben az erdők karéjában élünk, Krasznahorka vára tőszomszédságában. Itt az emberek a használati eszközöket, amik a megélhetéshez kellettek, s a fuvarozáshoz, azokat fából készítették. Emellett nagyon szép díszítményeket is faragtak, no nem olyan szépeket, mint Erdélyben, ahol híresek a székely kapuk. De nálunk is megtalálhatók a temetőkben a kopjafák, a szép, mívesen faragott haranglábak. Gyerekkoromtól szemmel követtem, csodáltam a régiek munkáját. Még ma is, ha kezembe veszek egy szépen elkészített régi gereblyét, vagy ökörjármot, órákig is el tudom nézni, mert tudom értékelni, hogy hajdan szívből készítette az az ember, aki lent nyugszik már a föld alatt…Ezek kézzel, s nem géppel készített eszközök. Ezekhez nem csak erő és tudás, hanem lélek is kell, még akkor is, ha nem világhírű művek ezek. S én megpróbáltam erre alapozva, az emberekhez közel vinni ezt a mesterséget, s ezért is hoztam létre ezt a csapatot. Építettünk sok szép dolgot, így templombelsőket. Nagyon büszke vagyok a füleki református új kistemplomra, aminek a belső részét mi terveztük és építettük. Szepsi mindkét templomában dolgoztunk és készítettünk egy kis munkát a Vatikánba is, mikor Rozsnyón járt a pápa, átadtuk ajándékunkat.

 – Két társával, a krasznahorkaváraljai Baffi Lajossal és a várhosszúréti Nagy Györggyel készítette a krasznahorkaváraljai millecentenáriumi emlékművet, a szepsi református templom szószékét, és a magyarországi ibrányi millecentenáriumi emlékművet.

 – Mi mind elkötelezettjei vagyunk annak a nemzetnek, amiből sarjadunk. Sok katonai emlékművet is készítettünk. Itt Várhosszúréten 130 magyar katona nyugszik, s mindjárt a rendszerváltás után készítettünk emlékükre egy katonatemetőt több fejfából. Ezt nem pénzért, s nem is művészi kivagyiságból tettük. Nem azért, hogy valamikor kitüntetést kapjunk. Oda is írtuk: ezt hálából, tiszteletből és becsületből készítettük. Sokszor ezeket a magyar emlékműveket nem csak ki kellett faragni, hanem el is kellett érni, hogy felállíthassák. Emlékszem: zászlókkal őriztük a krasznahorkai emlékművet is, még Meciar miniszterelnöksége alatt.

 – Meg akarták rongálni egyesek?

 – Attól féltünk, hogy eltávolítják, mert erre felhívás is volt…1996-ban kiálltunk az emlékmű mellett.

 – Mondta: gyerekkorától farigcsált, de mióta űzi ezt a mesterséget foglalkozásszerűen?

 – Már a rendszerváltás előtt is szerveztünk népi táborokat a Csemadok berkein belül. Utána egy bányászoltár másolatára kaptam felkérést, majd terepfigurákat mintáztam. Mivel érdekelt a magyar történelem, az Árpád-házi királyokat és Kossuth Lajost is megfaragtam. Amikor beköszöntött a rendszerváltás, magyar könyvesboltot nyitottam Rozsnyón. Ebben a boltban értékesítettem a szobraimat. Majd együtt kezdtünk dolgozni Baffi Lajossal.

 – Várhosszúréten a buszmegálló, a tájékoztató táblák, kerítések, dicsérik keze munkáját.

 – Nem csak az enyémet. Itt Gömörben szinte minden faluban állítottunk valamilyen emlékművet. Várhosszúréten felépítettük a Kézművesházat, amire szintén büszkék vagyunk. Ez a székhelye a gömöri kézműveseknek. Felkaroljuk a történelmi Gömör területén élő kézműveseket. Évente összejárunk, ez évben is megtartjuk július 22-23-án a kézművesvásárt, ahol a társulásunk tagjai árulják portékáikat. Kísérő programokat is szervezünk; fellépnek a környék népzenészei és énekes-csoportjai. Ez a szép összejövetel is erősíti a felvidéki magyarságban a megmaradás hitét.

 – Gömörországban magyarok, szlovákok, cigányok együttesen élnek. A kézműves társulásban is megtalálható mindhárom népcsoport tagja?

 – A hét alapító mind magyar, de nem zártunk ki más nemzetiséget. Ahogy ön is említette: Gömörben több nép lakott együtt, régebben még németek is, akiket a háború után sajnos elhurcoltak. Csak szórványokban találhatók meg. A mi társulásunknak szlovák és cigány tagjai is vannak, az utóbbiak pl. kolompkészítők. A szlovákok jól érzik magukat nálunk, hiszen a mesterségek ünnepe másról szól, mint a politikáról. Itt kell élnünk Gömörben, s mi nem gondolkodhatunk másban. Itt kéne közösen együtt élnünk tisztességben, emberségben, de nem szabad feladni a magyarságunkat. Aki feladja a saját nemzetiségét és hitét, az az emberségét is feladja. Nem lehet úgy élni, hogy másokon uralkodunk. Örülök, hogy szívesen jönnek hozzánk szlovákok, és ők értik is a nyelvünket. Megpróbáljuk megismerni egymás kultúráját. Azokkal a szlovákokkal nincs is baj, akik a nyelvhatáron élnek. Ők ismernek minket, tudják, nem kell tőlünk tartani. Azok a szlovákok acsarkodnak, akik tán magyarokkal nem is találkoztak. S az is igaz, vannak olyan magyarok, akik csupán a mellüket verik, de azt mondom, hogy a magyarságot munkával, tisztességes munkával kell erősíteni.

 – Önről azt olvastam: kemény szavú ember, mindig megmondja kertelés nélkül a valóst, amit érez, de nemzeti hovatartozását inkább alkotásaiban mondja el. Akkor ez a jellemzés valóban találó.

 – A szlovákok is tudják rólam, kemény ember vagyok, felírom azt, amit gondolok az alkotásaimra, s mindig kiállok a magyarság mellett. Ettől függetlenül sok szlovák barátom van. Természetesen ők is hasonlóan gondolkodnak, és nem gyűlölnek valakit csak azért, mert magyar. Ahogy én sem ítélek el senkit származása miatt, hanem a minőséget nézem. Az a célunk, hogy a kézművességen keresztül is ápoljuk a magyar kultúrát. Kilencven évvel ezelőtt a Szent István által elültetett fát kivágták, letörték ágait, de a gyökereket nem sikerült kipusztítani. A gyökerek elérnek Gömörig, Husztig, Csíkszenkirályig – ahol most voltam a búcsún és vittem ajándékba egy Szent István-plasztikát – és szerte a Kárpát-medencében. A kézművesség azért is fontos, hogy az ősi jeleket megőrizzük. Szintén fontos, hogy együtt dolgozzunk, közösségben éljünk. Mert magányos farkasként lehet élni, de nincs sok haszna. Annak meg nagyon örülök, hogy sok fiatal érdeklődik a kézművesség iránt. Tehát van kikre hagyni a mesterséget. A folytatás reményteli, persze a lemorzsolódás bánt. Bánt, hogy magyar szülők már nálunk is szlovák nyelvű iskolába íratják gyerekeiket. 1948-tól működik a magyar iskola, igaz, nem jár oda még 15 gyerek sem. Nagy áldozattal, de fenntartjuk ezt az iskolát. Ez számunkra egy küldetés. Itt élünk a nyelvhatáron évszázadok óta, s jelképesen szólva a magyar kenyérnek mi vagyunk a héja, ami véd a kiszáradástól. Ha mi elveszünk, akkor a kenyeret megtámadja a penész, és a romlottság eléri Budapestet is.

 

Medveczky Attila