vissza a főoldalra

 

 

 2011.07.01. 

Püspökladányt becsapta az MSZP-kormány

– Tisztelt polgármesterasszony, gratulálunk az eredményhez! Minek köszönhető ez a siker, amit elért az időközi választáson? Hiszen ez a 42%-os eredmény ilyen esetben kitűnőnek mondható.

 – Köszönöm a gratulációt. Valóban, magam is sikerként értékelem a választási eredményt, a győzelem mellett a magas részvételi arány, és a személyemet ért komoly támogatás miatt is. Úgy gondolom, hogy a püspökladányi emberek megértették: azon az úton érdemes tovább haladni, amit tragikus sorsú polgármesterünk, Arnóth Sándor jelölt ki. S mivel én voltam a település alpolgármestere – tavaly október óta –, s a haláleset után rám maradt a város vezetése, tulajdonképpen a folytatásra, az állandóságra, a biztonságra szavaztak a ladányi emberek. De, úgy gondolom, hogy a programot, amit kínáltam, eljuttattam a választópolgárokhoz és szeretnék megvalósítani a következő három évben – képviselőtársaimmal közösen – szintén olyan, ami mellé érdemes volt odaállni, hiszen fejlesztési elképzeléseket, olyan terveket tartalmaz, ami előmozdítja a várost.

 – A Magyar Fórumnak az a lapszáma, melyben az önnel készült, nagyobb terjedelmű interjú megjelent, és a város összes postaládájába eljutott, mennyiben járult hozzá ehhez az eredményhez?

 – Alpolgármesterként előkészítő munkát végeztem az önkormányzatban. A képviselőtestületbe ugyan választott képviselőként kerültem be tavaly ősszel, mint az 1. számú választókerület Fidesz-KDNP-s jelöltje, de divatos szóval élve nem voltam „felépítve”. Tehát, soha nem készültem a polgármesterségre. Ami nem is csoda, hiszen életerős, sikeres polgármesterünk volt Arnóth Sándor személyében. Március 16-án ment el, a választás pedig június 5-én volt, tehát a jelöléstől számítva bő két hónap volt arra, hogy az emberek közelebbről is megismerjenek, hogy megosszam velük céljaimat, törekvéseimet. Ez rendkívül kevés idő. Így minden alkalom jó volt számomra, ha megjelenhettem újságban, televízióban. Ennek ellenére úgy érzem sikerült megtartani egy egészséges mértéket, mert nem szerettem volna tolakodó se lenni a választók szemében. De, a kérdésére válaszolva: a Magyar Fórum is segített abban, hogy a püspökladányi választópolgárokhoz eljussak, így az eredményhez Önök is hozzájárultak, amit szívből köszönök, mert fontos számomra ez a város, minden lakosával együtt, tenni akarok érte és öröm, hogy ezt a felhatalmazást én kaptam meg.

 – Az, hogy a szavazás eredményes és érvényes is volt, azt mutatja, hogy a település lakóit érdekli az, hogy ki és milyen célok mentén irányítsa Püspökladányt?

 – Valóban. A célom pedig nem más, mint a megkezdett fejlesztések lebonyolítása, és a saját elképzeléseim megvalósítása. Az Arnóth Sándor polgármester halála óta eltelt közel három hónapban a folyó ügyek intézése mellett több fejlesztési elképzelésben is lépéseket tettem.

 – Akkor most legyen kedves ezekről részletesen tájékoztatni bennünket.

 – Mint mindenhol az országban, itt is a legfontosabb a munkahelyteremtés. Bodó Sándor országgyűlési képviselőjelölttel egy termelő üzem városunkba telepítéséről tárgyalunk annak érdekében, hogy Püspökladányban a munkavállalás lehetősége javuljon. Másik elképzelésem, hogy bevételtermelő mezőgazdasági beruházást végezzünk 2012-től közmunkások bevonásával. Már megvizsgáltuk a lehetőségét annak, hogy önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területen miként tudunk zöldségtermelő tevékenységet indítani a közmunkaprogramban  résztvevők bevonásával. Kijelöltünk 2 hektár területet, ahol idénynövényeket termesztünk majd, és a város konyhái számára önköltségi áron biztosítunk friss zöldséget, alapanyagot.

Folytatjuk az útépítést is. Püspökladányt becsapta az MSZP-kormány. Gyurcsány Ferenc azt ígérte 2006-ban városunk főterén, hogy 2010-re megépül az M4-es autópálya, az el-kerülő úttal együtt. Semmi sem lett belőle. Mi viszont, az önkormányzat, építettünk utakat az elmúlt 4 évben. Közel 40-et, mert úgy vettünk át a várost 2006-ban, hogy ebben is több évtizedes elmaradás volt. Ezt folytatni szeretnénk. Fontos célunk a fürdő- és uszodafejlesztés, a turizmus fellendítése is. A szocialista kormány idején nem volt kedvező a fürdő fejlesztését célzó pályázat. Most, az Új Széchenyi Terv keretén belül várjuk a gyógyvízre épülő pályázati kiírást. Az egyik legfontosabb feladatnak tartom a város idegenforgalmának fellendítését, mely a strand további korszerűsítésével, medencék építésével, a régiek felújításával érhető el. Az egészséges ivóvíz érdekében is lépnünk kell. Bár a püspökladányi ivóvíz évtizedeken át megfelelt a hatósági előírásoknak, az uniós szabványokhoz mérten vannak hiányosságok. Éppen ezért meg kell valósítani a vízhálózat cseréjét és egy központi víztisztító berendezés megépítését. Ezzel kapcsolatban pályázat benyújtását szorgalmazom, még ebben az évben. Szeretnénk folytatni a városközpont felújítását, modernizálni az oktatási intézményeinket, megépíteni a még hiányzó szennyvízcsatorna-hálózatot, valamint meg kell oldani a temetkezés problémáját, hiszen a magas talajvízszint miatt tavaly gondjaink voltak. Megújuló energiaforrások felkutatásával és hasznosításával célom az is, hogy az intézmények – iskolák, óvodák, polgármesteri hivatal – épületének gázfűtését költséghatékony és környezetkímélő alternatív faaprítékos fűtési rendszerre váltsuk.

 – Miként lehetne csökkenti a település költségvetési hiányát?

 – Hosszú távon célom a képviselőtestülettel, hogy a város költségvetési hiányát csökkentsük. Mindezt pénzügyi szakemberként úgy vélem: ÖNHIKI pályázattal, energia-hatékony kiadáscsökkentő megoldásokkal lehet. Első lépésként május 1-jétől javaslatomra 15%-kal csökkentettük az önkormányzati képviselők tiszteletdíját és az önkormányzati tisztségeket, struktúrát is minimalizáljuk, átszervezzük.

 – Miként tervezi a civil szférával való együttműködést?

 – Támogatni és kezdeményezni fogom egy – már tervezett – ifjúsági ház kialakítását is Püspökladányban, a civil szervezetek összefogását, egy civil alap létrehozását pályázataik segítésére. Segíteni kell, hogy a helyi fiatalok itthon maradjanak, itthon találják meg számításukat. Mindezek mellett más terveim is vannak. A napokban tárgyaltam például egy településen, ahol működik hasonló utókezelő kiskórház, mint amit nálunk be kellett zárni 2006-ban az SZDSZ-es szaktárca ágyszám-csökkentése miatt. Ez fájó pont azóta is a ladányi, sárréti emberek számára, mert helyben kényelmesebben lehetett lábadozni, kisebb problémákat kezelni. Most a megyeszékhelyre, vagy Berettyóújfaluba kell utazni. Kezdeményeztem, hogy készítsünk egy megvalósíthatósági tanulmánytervet arra, hogy a megyei önkormányzattal, egészségügyi intézménnyel összefogva miként lehet visszahozni Püspökladányba ezt a fajta ellátási formát. Van rá esély. Ápolási ágyakkal, az épület felújítása után működtethető a rendszer, ez derült ki a tárgyalás eredményeként.

 – Igaz, hogy polgármesterasszony „járőrözik” is?

 – Fontosnak tartom a közrend védelmét. Jól működő rendőrségünk, s polgárőrségünk van, de civilek bevonásával most egy hétvégi, éjszakai járőrakcióba kezdtünk annak érdekében, hogy – a nyári szünetben főként a szórakozásból hazafelé tartó fiatalok – ne zavarják a nyugalmat, és megelőzzük az esetleges rongálásokat. Én magam is csatlakoztam a „járőröző” csoporthoz, a visszajelzések szerint pedig eredményes a kezdeményezés. Szóval, nagyon aktív időszak ez most számomra, de örömmel végzem a faladatot.

 – Melyek a legfontosabb feladatai az elkövetkezendő időszakban?

 – A város pénzügyi helyzetét kell tovább stabilizálni. Ez az elsődleges feladat jelenleg. Az önkormányzatunk 2009-ben hiány nélkül zárta az évet. 2010 év végén sajnos a 8 éven át tartó megszorítások miatt már nem tudtuk elkerülni, hogy működési hiány nélkül zárjunk. Ezt a hiányt hoztuk magunkkal 2011-re, ezt kell valamilyen módon lefaragni. Intézményeink működési kiadásait csökkentettük, mindenhol az ésszerű gazdálkodásra törekszünk, jelenleg pedig az önhibájukon kívül hátrányos települések működési kiadását segítő ÖNHIKI pályázat sikeréért dolgozunk. Ha megítélnék az abban kért 132,5 millió forintot, akkor egyensúlyba kerülhetne a költségvetésünk. Az viszont, ebben a nehéz helyzetben is pozitívum úgy érzem, hogy fejlesztési alappal is rendelkezünk, egy komoly összeg van elkülönítve pályázataink önerejének biztosítására.

 – Ha sorrendet kéne felállítani, akkor hányas számot kapna a munkahelyteremtés, a belvízelvezetési gondok enyhítése, a közúthálózatnak a körzetben való fejlesztése, s az ivóvízjavító program?

 – Mind fontos, nem rangsorolnék, de tudom, hogy a legtöbb ember számára a megélhetés biztonsága az elsődleges, az pedig a munkahelyteremtéssel érhető el. A napokban városunkban járt Orbán Viktor miniszterelnök úr, és egy tartalmas, jövőbemutató megbeszélést követően abban maradtunk, hogy számba vesszük a lehetőségeinket, kitörési pontjainkat és a kormányzat segíti a törekvéseinket, akár a munkahelyteremtést illetően is.

 – Megtartja a képviselői mandátumát, vagy lemond róla? Tehát, tartanak-e időközi önkormányzati képviselőválasztást Püspökladányban?

 – Nem egészen egy év leforgása alatt – a tragédia folytán – öt választási forduló volt a városban, a térségben. Az emberek úgy érzem elfáradtak ebbe. Most már azt szeretnék, amit én magam is, hogy folytatódjék a munka, annak eredménye legyen. Éppen ezért nem lesz választás a körzetemben. A törvény lehetővé teszi, hogy polgármesterként tavaly megszerzett körzetképviselői mandátumom is megmaradjon. Utóbbit díjazás nélkül látom el a következő három évben. Mindemellett pedig több millió forintot spórolunk a városnak, ha nem kezdjük újra a választási ceremóniát. Ezt az ésszerű döntést hoztuk képviselőtársaimmal közösen. Most már nem szeretnénk, ha a munkáról bármi is elvonná a figyelmet. A következő néhány hónap, ami az évből előttünk áll, azt szeretném, ha sikeres lenne. Ha minél több beadott pályázatunk nyerne, ha jó hírekkel szolgálhatnánk a sok rossz után a város lakóinak. Én ezért dolgozom, ebben biztosak lehetnek a ladányi emberek.

 – Köszönjük a beszélgetést! Sok sikert kívánunk!

 

Medveczky Attila