vissza a főoldalra

 

 

 2011.07.15. 

Volt NBH-s tiszt revizori szerepben

Szeged városa sajnos a politikai belharcokról híresült el. Már beszámoltunk arról, hogy közel félmilliárd forintot követel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Szegedtől, mert a 2007-ben befejeződött csatornaberuházás során a város szabálytalanságot követett el. Szóltunk a Szabadtér botrányos promóciós anyagáról is. Újabb hírek: volt NBH-s tiszt ellenőrzi az önkormányzati cégeket, és Mózes Ervin címzetes szegedi főjegyző felmentését és új jegyzői pályázat kiírását kezdeményezi a csongrádi megyeszékhely közgyűlésének Fidesz–KDNP-frakciója. Az okokról Kohári Nándor képviselő, a frakció tagja nyilatkozott.  

– Ahogy olvasom, önök szerint az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az önkormányzatnál végzett vizsgálatában súlyos hiányosságokat állapított meg a belső ellenőrzés rendjével kapcsolatban. Milyen hiányosságokról van szó? S ezek mikorra datálhatók?

 – 2008-tól kezdődően az ÁSZ több alkalommal felszólította a jegyző urat a szegedi önkormányzat hivatala, intézményei számára végzendő belső ellenőrzés fokozására, személyi feltételek biztosítására. Ezeket az ÁSZ által feltárt hiányosságokat nem teljeskörűen pótolták, s mikor később a Számvevőszék átfogó vizsgálatot végzett az önkormányzat működése és gazdálkodása szempontjából, megállapította, hogy a belső ellenőrzésben továbbra is hiányosságok tapasztalhatók, tehát a címzetes főjegyző nem tette meg a szükségesnek mondott lépéseket. Éppen ezért fegyelmi eljárás megindítását is kezdeményezték. Ezentúl, az elmúlt években számos alkalommal tapasztalhattuk, hogy a szegedi jegyző működése nem pártsemleges, több alkalommal Botka László polgármester, az MSZP megyei elnöke megrendelésére készített jogi köntösbe bújtatott állásfoglalásokat. Továbbá nem helytálló jogi érvelésekkel próbálta az akkori ellenzék érveit nevetségessé tenni.

2007-ben Botka Lászlóval közösen megújították a hivatali iratkezelési szabályzatot, melynek lényege, Szegeden minden önkormányzati képviselő csak úgy tekinthet be önkormányzati iratokba, ha először azt egy formanyomtatványon írásban kérvényezi. Kikértük az elmúlt esztendőkre vonatkozó kérelmeket, s láttuk, hogy az elmúlt években 80%-ban az akkor kisebbségi fideszes, KDNP-s képviselők adtak be ilyen dokumentumokat. Ez azt jelenti, hogy a szocialisták és SZDSZ-esek vagy nem dolgoztak önkormányzati iratokból, vagy pedig rájuk a fenti szabályzatot nem alkalmazták.

 – Ezeken kívül még mit rónak föl Mózes Ervinnek?  

– Az országos sajtót is megjárta az a hír, hogy a szegedi Mars téri piacrekonstrukció során számos kereskedő, korábban a piacon található, árusító helyiségét elbontották. A szegedi közigazgatási perben a Csongrád Megyei Bíróság jogerős ítéletében mondta ki, hogy több mint száz esetben jogellenes bontásokat hozott az első fokon, építési hatóságként is eljáró jegyző. Emellett a jogellenes határozatok alapján kényszerbontásokat is elrendelt, ennek a költségeit a tulajdonosokra terhelve. Összesen a szegedi polgároknak több tízmilliós kárt okozott.  

– A címzetes főjegyző hangsúlyozta, a felmentésére irányuló lépést „a köztisztviselői életpálya elleni támadásként értékeli”. Mi erről a véleményük?

 – Mi egyetlenegy személy munkáját értékeltük. Ismeretes, hogy ő korábban SZDSZ-es képviselőjelölt is volt, tehát tudható, melyik oldalhoz áll közel. Hibás döntései mellett ráadásul pártpolitikailag sem semleges a működése.

 – Mondani sem kell, hogy az önök kezdeményezésével Botka László sem ért egyet. Sőt! „Ha a Fidesz – mint az önkormányzati cégek esetében – jegyzőnek is alkalmatlan rokont vagy pártkatonát jelöl, a hivatal működése komoly veszélybe kerül” – írta a szocialista politikus közleményében. Azért ezek súlyos vádak, melyek a nepotizmusra utalnak.

 – Húsz évre visszamenőleg az a követendő modell, hogy a képviselőtestület többségének bizalmát élvező szakemberek dolgoznak az önkormányzati cégek vezetői posztjain. Jelen pillanatban jobboldali a közgyűlési többség Szegeden, s a tőlünk bizalmat kapott cégvezetők nevében is kikérjük magunknak ezeket a valótlan állításokat. Ami pedig a jegyző személyét illeti, ki kell mondani, hogy a megyében és a városban van elég felkészült közigazgatási szakjogász, akik pályázhatnának a jegyzői posztra. Így nem beszélhetünk pótolhatatlanságról.

 – Már érintettük az önkormányzati cégeket. Botka László elmondta, hogy mivel az elmúlt hónapokban azt tapasztalta, hogy az önkormányzati cégek gazdátlanul működnek, június 1-jétől átszervezést hajtott végre a polgármesteri hivatalban – amibe a közgyűlésnek nincs beleszólási lehetősége –, és egy megerősített új cégfel-ügyeleti csoportot hozott létre. A csoport élére Kispál Lászlót, a volt Nemzetbiztonsági Hivatal nyugalmazott rendőr alezredesét nevezte ki, aki 23 éven keresztül volt nemzetbiztonsági vezető. Ez eléggé visszás, ha csak arra gondolunk, hogy két volt NBH-s főigazgatót vettek őrizetbe a múlt hétvégén.

 – Az MSZP megyei elnöke, Botka László ezzel is burkolt fenyegetést fogalmazott meg, az általa eddig is támadott cégvezetőkkel szemben. Milyen érdekes, hogy polgármester úr az elmúlt nyolc évben nem érezte ilyen fontosnak, hogy a belső ellenőrzésen szigorítsanak. Éppen ezért a mostani bejelentését hangulatkeltő kampányának részeként tudjuk értelmezni. Természetesen minden törvényes vizsgálatot elfogadunk. A Fidesz szegedi szervezetének tagjai pedig már megszokták azt, hogy magánnyomozók a legkülönbözőbb adatokat gyűjtik róluk. Azt viszont még nem tudjuk, hogy milyen jogosítványokkal akar fellépni a volt NBH-s alezredes. Amennyiben tiltott nyomozati cselekmények megvalósításával próbálkoznának, az egyértelműen bűncselekmény. Várjuk Botka László konkrét válaszát ez ügyben.

 

Medveczky Attila