vissza a főoldalra

 

 

 2011.05.06. 

Nem mi bombáztuk Belgrádot!

Április 28-án ér véget Horvátországban a népszámlálás. Milyen kampányt folytatott a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) annak érdekében, hogy a magyarok vállalják nemzetiségüket és anyanyelvüket? Ezen témán kívül az új magyarországi alkotmány határon túli magyarokra vonatkozó passzusáról és a Gotovina-perről Jankovics Róberttel, a HMDK ügyvezető elnökével beszélgettem.

 – Tisztelt elnök úr! Kezdjük az utóbbi témával. A határon túli magyarságra vonatkozóan ez az alaptörvény kimondja, hogy a régi alkotmányokkal ellentétben Magyarország nem csupán felelősséget érez az anyaországon kívül élő magyarokért, hanem felelősséget visel is. Ezt mekkora előrelépésnek tartja?

 – A HMDK az előző nyolc évben is ezt az álláspontot képviselte. Magyarországnak úgy kéne gondját viselnie a határon túli magyaroknak, ahogy ezt a horvát állam teszi. Mi tehát ugyanezt a gondviselést vártuk volna el anyaországunktól. Erre 2002 és 2010 között nem került sor, ezért nagyon büszkék vagyunk a mostani Orbán-kormánynak a határon túl élő magyarokkal kapcsolatos tevékenységeire. A HMDK vezetői is részt vettek az alkotmányozási folyamatban, ami külön öröm és megtiszteltetés számunkra. Bízunk benne, hogy a mostani kormány jó példát ad a következő kabinetek számára, s nem lesz visszatérés a korábbi időszakokhoz. Ezért a HMDK következetesen támogatja a magyar kormányt a határon túli ügyekben, s annak is örülnénk, ha a következő magyarországi választások aktív résztvevői lehetnénk.

 – Mint kettős állampolgárok?

 – Miniszterelnök úr szavaival élve: nincs kétféle magyar állampolgárság. Azt viszont keserűséggel jegyzem meg, hogy a szomszédos országban élő nemzettestvérekre vonatkozó kettős állampolgárság és szavazati jog ügyében ebben a régióban sereghajtók lettünk. Gondoljunk bele, hogy Szerbiában, Szlovéniában, Boszniában és Horvátországban is szavazhatnak a határokon túl élő nemzettársak .Reméljük, hogy a határon túli magyarokra már senki sem tekint veszélyforrásként, hanem a nemzet részeként.

 – Egy ország van ebben a térségben, mely támadja a kettős állampolgárság intézményét, ez Szlovákia. Főleg a nemzetiek, Slota-pártja.

 – Nagyon érdekes, hogy egy EU-s országban ilyen heves reakciót vált ki a kettős állampolgárság ügye. Horvátország még az Unió előszobájában toporog, de nálunk senki sem kérdőjelezte meg azt, hogy jogosan kapjuk meg a horvát mellé a magyar állampolgárságot. Fel sem vetődött, hogy ezzel mi az ország területi épségét veszélyeztetjük. Sőt: ezt a folyamatot támogatták is. Március 12-én, amikor ünnepélyes keretek közt Mohácson megkaptuk a magyar állampolgárságot, Horvátország pécsi konzulja is gratulált nekünk.

 – Lapunk korábbi számában fotóval illusztrálva beszámoltunk már arról, hogy többedmagával letette az állampolgári esküt. Mennyi horvátországi magyar él ezzel a lehetőséggel?

 – Erről nem szabad nyilvánosság előtt beszélni. Magyarok Horvátország észak-keleti részén –Eszék, Baranya, Drávaszög – élnek tömbben, s az problémát jelent, hogy a kérelmet vagy Magyarországon, vagy a zágrábi magyar nagykövetségen tudják leadni, mert az előző kormány megszüntette az eszéki konzulátust. A horvátországi magyarok viszont nem szokták meg azt, hogy Magyarországon intézzék jogi ügyeiket, ezért a HMDK megkapta arra a lehetőséget a magyar kormánytól, hogy eszéki irodájában, kihelyezett konzuli napokon, péntekenként be lehessen adni az állampolgárság iránti kérelmet. Annyit elárulok, hogy aki ma jön hozzánk kitölteni a formanyomtatványt, már csak május végére kap időpontot az állampolgári kérelem beadásához. Ez csak az eszéki irodára vonatkozik, tehát az érdeklődés minden elképzelésünket felülmúlta, hiszen egy horvát útlevéllel mindenhová el lehet jutni, nem úgy, mint egy ukrajnaival. Így minket senki sem vádolhat azzal, hogy csupán gyakorlati haszon miatt vesszük föl az állampolgárságot.

 – Térjünk rá a népszámlálásra, ami április 1-jén vette kezdetét Horvátországban. „Közösségünk megmaradása a cél” – olvasható az önök plakátjain. Létezik-e egy olyan bűvös szám, ami alatt a magyarság politikai képviselet nélkül marad?

 – A HMDK-nak, mint magyar érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetnek alapvető feladata, hogy minél szélesebb körben felhívja a figyelmet a népszámlálás fontosságára. Ezért is indította el országos színtű felvilágosító kampányát, amelynek során plakátokkal, tájékoztató füzetekkel próbálják arra buzdítani nemzettársainkat, hogy vállalják magyarságukat, és vallják magukat magyarnak. Politikai képviseletünk pedig a horvát kormány által nemrég módosított kisebbségi alkotmánytörvényben rögzített. Nem hiszem, hogy ezt a közeljövőben megváltoztatnák. Ez számunkra azért előnyös, mert önállóan állíthatunk ki egy képviselőt a 150 fős parlamentben. Nem csak a politikai érdekképviselet lehet veszélyben. Ha visszagondolunk a 2001-es népszámlálásra: szervezetünknek komoly kifogásai voltak az akkori biztosok viselkedésével szemben. Előfordult, hogy ceruzával töltötték ki az adatokat, ami feltételezi a visszaéléseket. Az hogy akkor 16. 595 magyart számoltak csak össze, az a ’90-es években dúló nagy honvédő háború következménye. Arra is gondoljunk, hogy a szerb megszállás éppen a magyarok által lakott régióban történt. Magyar származású katonák is védték szülőföldjüket. Nagyon sok magyar család a horvátokkal együtt menekült el a szerbek által megszállt területekről. Többen nem tértek vissza –főleg a fiatalok–, kikerültek a „tömbből”, és elszlávosodtak. A 2001-es népszámlálás tehát azt bizonyította, hogy a horvátországi magyarság a leggyorsabban fogyó nemzetrész. Ebből kiindulva mi már egy éve készülünk erre a népszámlálásra. Az első feladatunk az volt, hogy minél több magyart rábeszéljünk, hogy legyen számlálóbiztos az észak-keleti országrészben. Ezzel is felbátorítjuk azokat, akik tán egy horvát nemzetiségű biztos előtt nem merik felvállalni magyarságukat. A következő lépcsőben plakátokkal, szórólapokkal kampányoltunk. A harmadik feladat: az ellenőrzés. A törvény értelmében mindenkinek kötelessége részt venni az összeírásban, s arra kértük a magyarokat, ne nehezítsék meg a kérdezőbiztosok munkáját, legyenek segítőkészek. De ha az adatfelvétel során bármilyen pontatlanságot, szabálytalanságot észlel valaki, haladéktalanul jelentse a HMDK irodájába, ahonnan a bejelentést azonnal továbbítani fogják a számlálóbiztosok feletteseihez. Valószínűleg a tömbben nem csökken a magyarok száma, de a szórványban erre már nagyobb az esély. Most újra kell harcolnunk minden magyarért!  

– Említette a honvédő háborút. Mi a véleménye a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletéről, amellyel a Horvátországot megvédő tábornokot, Gotovinát 24 év börtönre ítélte?

 – Mi horvátországi magyarok megdöbbenéssel és felháborodással fogadtuk ezt az ítéletet. Bízunk benne, hogy ezt a döntést meg lehet változtatni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a honvédő háború után történtek olyan esetek, melyeknek több szerb volt a szenvedője. A legdramatikusabb esetben is 600 legyilkolt szerbről szól az ítélet, s közben Vukovárt a szerbek porrá lőtték, s ezért nem felel senki! Ezért is igazságtalannak tartjuk a döntést.

 – Tehát elismerik, hogy voltak mészárlások horvát részről is.

 – Igen, de azt mindenki vegye tudomásul, hogy nem mi léptük át fegyveresen, támadó szándékkal a határt. Nem Horvátország támadta meg Újvidéket, vagy Belgrádot, hanem a szerbek szálltak meg horvát területeket. Talán nem szabad megvédenünk szülőföldünket? Igenis horvátok és magyarok együtt felszabadították ezt a területet! Minden év novemberében a Vukovár ostrománál elesett 42 magyar katonára emlékezünk. S azt se felejtsük el, hogy azt az akciót, ami miatt részben Gotovinát elítélték, Nyugaton tervezték el. 1998 és 2005 között a tábornok úr többször az USA-ba látogatott. Ha ő háborús bűnös, akkor miért adtak neki akkor vízumot? Ezért mi a bíróság ítéletét egy politikai játszma részeként tartjuk. Egy érdekesség: holland bíró mondta ki Gotovina ítéletét. Emlékezzünk Srebrenicára. A könnyű fegyverzettel ellátott holland katonák átadták az enklávét a boszniai szerb erőknek, akik végrehajtották a második világháborút követő időszak legszörnyűbb európai tömeggyilkosságát. A hivatalos vizsgálatok felmentették a holland katonákat az ügyben. Ez tán igazságos döntés? Sőt ezeket a katonákat, akik magukra hagyták a szerencsétlen bosnyákokat, még ki is tüntették…

 

Medveczky Attila