vissza a főoldalra

 

 

 2011.11.11. 

A lakásfenntartási támogatás nem az uzsorásokhoz vándorol

Az elmúlt 20 évben megszüntettek mindent, ami az itt élők megélhetését biztosította

„1945-ig Újkígyóson igen erős volt az önmagát eltartani képes, sajátos gazdaidentitással élő, kis és középes nagyságú földdel rendelkező birtokosréteg. Ez a társadalmi csoport, amely önmagában is a település összlakosságának több mint felét adta, erős vallási és nemzeti elkötelezettséggel bírt” – olvasható a város honlapján. Szebellédi Zoltán polgármester úrral a jelen feladatairól, kihívásairól, a fejlesztésekről, a szociális gondoskodásról beszélgetünk.

 Tisztelt Polgármester Úr! Újkígyós fiatal város, tudtommal 2009 nyarán – harmadik nekifutásra – kapta meg ezt a rangot. Van-e a várossá válásnak tetten érhető előnye vagy hátránya?

 – Az előnyök és a hátrányok időleges dolgok. Voltak olyan pályázatok, amelyek csak városoknak voltak kiírva. Ezek a pályázatok már lefutottak, mire mi megkaptuk a városi címet. Kézzelfogható előny jelenleg, hogy az egyik állam által visszaosztott összeg kb. 15 millió forinttal több, mint korábban volt. Talán van néhány olyan előny, amely a szubjektivitás kategóriájába esik, ezért erre nem is térnék. Presztízs kérdés volt a városi cím elnyerése. Újkígyós töretlen fejlődésen megy át az 1814-es újratelepülése óta mind létszámában, mind gazdaságában. Most van egy kis megtorpanás. Stagnál, kicsit fogy a

 A bevezetőben említettem a sajátos gazdaidentitást és azt is olvastam, hogy a XIX. század elején száz dohánykertész családot hívott a településre az akkori földbirtokos. Létezik ma is erős újkígyósi öntudat, lokálpatriotizmus?

 – A település történetében jelentős szerepe volt az erős öntudatú, magyar, katolikus, gazdaszemléletnek. Dolgos, szorgalmas nép lakja Újkígyóst. Az ősöknek drága árat – bérleti díjat, hitelből megváltott örökváltságot – kellett fizetniük azért, amit mások a jobbágyfelszabadítás által kaptak meg. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy Újkígyós a megye egyik legrendezettebb, legmódosabb települései közé tartozik. Egy kicsit – mint mindenhol – minden megkopott a szocialista évtizedek alatt, de azért erős összetartás van a családok között, tartják a katolikus gyökereket, van egy erős „kígyósi” öntudat. Én 1990-ben kerültem a faluba a családommal mint kántor, hittanár. Sokáig úgy is éreztem, hogy nem fogadnak el, nem tudok beilleszkedni. Hosszú időnek kellett eltelnie, hogy megértsem: az erős lokálpatriotizmus nem ellenem van, hanem ez az a megtartó erő, ami ezt a közösséget előre vitte, bármi is történt körülötte a világban.

 Hányan foglalkoznak dohánytermesztéssel a településen?

 – A történelem és a gazdasági viszonyok úgy hozták, hogy már nincs dohánytermesztés Újkígyóson. Mára a dohánytermesztésből „csak” a munkaszeretet, a munkabírás maradt meg az itt élőkben, ami alapján a jövőbe vetett hitünk megmaradhat: bármi is az, amivel meg kell keresnünk a kenyerünket, megélünk „még a jég hátán is”, csak hagyjanak bennünket dolgozni, legyen értelme a munkánknak.

 Miből él a város lakóinak többsége? Valóban az önkormányzat a város legnagyobb foglalkoztatója? Az előző kormány vidékromboló politikáját miként sikerült átvészelniük?

 – A közeli Békéscsabán sokan megtalálják  a megélhetésüket. A TSZ idők végén némi ipar is kialakult, egy bitumenes szigetelőlemez gyár és egy préselt falemezeket gyártó üzem. Itt sokan dolgoztak, ezek azonban az utóbbi 10 évben tönkrementek, bezártak. A legfőbb megélheti forrásnak mégis csak a mezőgazdaságnak kellene lennie, hiszen Európa talán legjobb földjei vannak itt. Sok az egyéni gazdálkodó. Régen volt állattartás a háztájiban és a nagyüzemben is – elsősorban sertés –, a 90-es években sok családnak biztosított jó megélhetést a libatömés. Mára csak üres ólak és becsapott emberek, lassan lecsúszó családok vannak. Van néhány jól működő vagy legalábbis még küszködő – fémipari, faipari, húsipari, mezőgazdasági – vállalkozás, de most valóban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, kb. 150 főt foglalkoztatunk.

 A város fiataljai itt találnak munkát, vagy nagyobb városokba költöznek?

 – Sokan felsőfokú képzettséget szereznek, így „természetesen” máshol találják meg a megélhetésüket. Vannak persze olyanok is, akik a mai „trendnek” megfelelően külföldön próbálnak szerencsét, vagy legalábbis Budapesten, Nyugat-Magyarországon helyezkednek el. Nagy problémája ez nem csak Újkígyósnak, de egész Békés megyének. Ennek megfelelően az elöregedés szempontjából is az országos átlagnak megfelelő a helyzet Újkígyóson is. Bár sok apró dologgal igyekszünk támogatni azokat, aki itt telepednek le, illetve gyermeket vállalnak.

 Mezőgazdasági feldolgozó üzemek nem telepednek le a városban?

 – Ebben a térségben nem hogy nem telepednek le mezőgazdasági feldolgozó üzemek, de az elmúlt húsz esztendőben szisztematikusan megszüntettek mindent, ami az itt élő emberek megélhetését biztosította. Van néhány mezőgazdasági családi vállalkozás, amelyek próbálkoznak, sikereket is érnek el, de nagyon nehéz körülmények között próbálják megállni a helyüket a versenyben. Sokat tipródunk azon, hogy az önkormányzat hogyan segíthetne ezen a helyzeten. Most egy határon átnyúló program keretében pályázati erőforrás megszerzésében gondolkodunk, amely által a mezőgazdasági termények feldolgozását és piacra jutását szeretnénk elősegíteni.

 El tudják azt érni, hogy a helyi gazdák terményei kerüljenek a helyi közétkeztetésbe?

 – Fontos ügyről van szó. Már korábban is a helyi pékségből, cukrásztól és vágóhídról vásároltunk. Az új jogszabályok alapján pedig igyekszünk minél több további helyi terményt fölhasználni. De nem csak a gazdáktól vásárolunk, hanem az önkormányzat is termelt ebben az évben burgonyát, paradicsomot, sőt fűszerpaprikát is.

Ma szinte divattá vált plázákba, bevásárló központokba járni. Az újkígyósi piacnak nem csökkent a forgalma?

 – Az általános tendenciák alól mi sem vagyunk kivételek, de éppen most dolgozunk azon, hogy a helyi termékeket népszerűsítő rendszert dolgozzunk ki. Ehhez nagy összefogás szükséges, meg hát persze kellenek hozzá helyi termékek is. Igyekszünk segíteni a jó gondolatok kivitelezésében is, ha hozzánk fordulnak.

 Ha már itt tartunk, beszéljünk a fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról, hiszen 2011-ben a piactér korszerűsítésére is pályáztak. Emellett milyen jelentős beruházások történtek, történnek idén?

 – Az elődök jó működésének is köszönhetően a város jó infrastrukturális helyzetben van. Önálló vízművünk és szennyvíztelepünk van, 90 %-ban csatornázott a település. Mára elmondhatjuk, hogy minden út aszfaltozott, nekünk már a gondot a régebbi utak felújítása okozza, illetve a várost tehermentesítő elkerülőt kellene építenünk az ipari területek egy részéhez. Szép, részben új iskolánk van, szabványos kézilabdapályás sportcsarnokkal. Egy önkormányzati és egy egyházi idősek otthona működik, nem túl régi épületekben. Az egészségházat és az idősek napközijét idén újítottuk fel. A központi parkot megszépítettük, tavaly adtuk át az Újkígyósról elszármazott Kaposváron élő Gera Katalin szobrászművész köztéri alkotását, egy díszkutat. Most folyik a piactér felújítása, fedett elárusító helyekkel és két kisebb üzlettel. Rövidesen hozzáfoghatunk a kistornaterem felújításához, szükség is van rá. Kerékpárutat építettünk a biztonságos közlekedés érdekében, amit folytatni is szeretnénk.

Amire lehetett, pályáztunk és pályázunk, amire nem tudtunk, támogatókat kerestünk. A már említett főtér szépítése is így valósult meg, de a két új köztéri játszóterünkre sem kaptunk pályázati pénzt, az önkormányzat saját forrásból valósította azt meg. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink. Nagyon sok teendő van még, sok fontos célunk van, sok pályázatot elbuktunk, munkahelyek létrejöttének elősegítésében sokat nem tudtunk tenni. De úgy gondoltuk, ha a település élhető marad, akkor egy jelentős lépést tettünk a munkahelyek megtartása, esetleg idecsalogatása érdekében is. Ez a gyümölcs azonban sajnos még nem érett be.

 A felújított Ezüstág Gondozási Központ idősek nappali otthonát idén tavasszal adta át Soltész Miklós államtitkár. Mennyire idősbarát település Újkígyós?

 – Városunkban is sok idős ember él. Igyekszünk a méltó tiszteletet megadni nekik. Bevonjuk az idősek szervezeteit is minden közösségi programba, számítunk rájuk. Kiváló a szociális intézményünk, mindenki hozzájuthat a neki megfelelő, általa óhajtott ellátáshoz. Meghatározott kor fölött egy kicsivel kevesebb szemétszállítási díjat kell fizetni. Több éve gesztus értékű 1.000 Ft-os ajándékutalványt juttatunk el karácsonykor a 65 éven felülieknek.

 Itt kell megemlíteni az újkígyósi szociális kártyát. Ez azt jelenti, hogy a rászorultak nem pénzt, hanem például kenyeret és burgonyát kapnak az önkormányzat által kijelölt boltokban?

 – Mondhatjuk így is. Már lassan két éve a lakásfenntartási támogatás nem az uzsorásokhoz, játékgépekbe és a kocsmákba vándorol, hanem egy bankkártyához hasonló szociális kártyára kerül, amit csak helyi, szerződött üzletekben lehet felhasználni. Élelmiszert, egyéb a háztartásban szükséges terméket, ruházati cikket lehet vásárolni, de fizetni lehet vele a helyi szolgáltatónál a vízdíjat is. Jól bevált, minden érintett által elfogadott eszközről van szó, most azonban az új jogszabályi feltételeknek is meg kell felelnünk.

 A költségvetést érintve olvastam, hogy a város 2011-ben összesen 821 millió forinttal számol, működésre 657 millió forintot fordítanak. Rászorulnak-e hitelfelvételre?

 – Nincs jelentős hitele az önkormányzatnak. Még a korábbi szennyvízberuházásból maradt kb. 13 millió forint kötelezettsége a városnak, ezt két év alatt kell kifizetnünk. Illetve egy ipari telephelyet halasztott fizetéssel vásároltunk meg, amelyből még hátra van három év alatt kifizetendő kb. 15 millió forint. Ehhez a költségvetési főösszeghez persze hozzájönnek a nagyobb, pályázati pénzből megvalósuló beruházások.

 Miből származik a legnagyobb bevételük?

 – A bevételek jelentős része az állami „visszaosztásból” származik, amelyek a feladatok ellátáshoz van hozzárendelve, illetve az adóbevételek elosztásából származik. Elfogadható, de sok településhez képest nem jelentős a helyi adóbevétel. Ezzel is viszont mostanában baj van, mert mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások egyre nehezebb helyzetben vannak, egyre nehezebben tudnak eleget tenni helyi adókötelezettségüknek.

 Tisztelt Polgármester Úr! Majd’ másfél éve kormányoz a polgári szövetség, és egyre gyakrabban lehet hallani türelmetlen hangokat. Ők szinte egy anyagi mennyországot vártak. Mennyire türelmes Újkígyós lakossága?

 – Mint említettem, sok munkahely megszűnt, a tartalékok elfogytak, az emberek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, így a türelem is fogy. Az önkormányzat igyekszik segíteni a bajban, de minél hamarabb munkahelyekre van szükség. Ez nem csak anyagilag fontos, de mentálisan is. Kell, hogy az emberek fontosnak érezzék magukat. Kell, hogy tudják, hogy szükség van rájuk, a munkájukra. Kell, hogy példát mutassanak a gyermekeiknek, hogy munkával kell megkeresni a kenyeret és csak így lehet egy települést, egy országot széppé, élhetővé tenni.

 

Medveczky Attila