vissza a főoldalra

 

 

 2011.11.25. 

Lenin beszél Hitler hangján

(A kopasz énekesnő Óbudán)

MRS. MARTIN: Pompás negyedóra volt, tiszta, logikus.

A TŰZOLTÓ: (a kijárat felé indul, de megtorpan) Apropó, és a kopasz énekesnő?

Mindnyájan zavartan hallgatnak

MRS. SMITH: Ugyanolyan a frizurája, mint máskor.

A TŰZOLTÓ: Ó, nos, akkor a viszontlátásra, hölgyeim és uraim!

MR. MARTIN: Sok szerencsét és kellemes tüzet!

A TŰZOLTÓ: Reméljük. Hisz közérdek.

 Csalódik, aki azt hiszi, hogy Eugéne Ionesco abszurd drámájában, A kopasz énekesnőben valami parókaviselésre kárhoztatott bárénekesnő életéről esik szó. A kopasz énekesnő csak egyetlen egyszer, a fent idézett jelenetben kerül említésre. És bizony ebből a kis szövegrészletből is remekül kiviláglik a darab abszurditása.

Ionesco, az abszurd mestere 1909. november 26-án született az Olt megyei Slatina városában, Romániában. Apja román, míg anyja francia volt, így gyermekkorának jelentős részét Franciaországban tölthette, de szülei válása után, 1925-ben visszatért apjával Romániába. A bukaresti egyetemen szerzett francia nyelvtanári diplomát 1933-ban, diplomamunkáját a francia irodalomról írta. 1936-ban nősült meg, házasságából egy lánya született. 1938-ban családjával visszatért Franciaországba, hogy anyagot gyűjthessen a doktori cím megszerzéséhez szükséges munkájához. A II. világháború e gyűjtőmunka közben érte őket, ezért úgy döntöttek, hogy ott maradnak. 1970-ben az Académie Française rendes tagjává választotta. 1994-ben, 84 éves korában érte a halál. Mivel szinte kizárólag francia nyelven írt, joggal tekintik – félig román származása ellenére – francia írónak. Első abszurd darabját, A kopasz énekesnőt 1948-ban írta, miután egy angol nyelvkönyv példamondatainak tanulmányozása közben rádöbbent a kispolgári lét abszurditására. A darab 1950-ben került színpadra, megteremtve ezzel az abszurd színház világát.

A darab cselekményét leírni nem bonyolult, a mondanivalóját már inkább. A London környéki Smith házaspár vendégül látja a Martin házaspárt, közben egy kis időt náluk tölt a környék tűzoltókapitánya. A szerző szerint: Nevetségesek vagyunk. Ebből a szemszögből kellene magunkat látnunk. Csak a humor – legyen az rózsaszín, vagy fekete vagy kegyetlen – szóval csak a humor képes nekünk visszaadni a derűt. Ionesco következő művei is többnyire egyfelvonásosak, amelyek első nézésre, olvasásra semmiről sem szólnak: látszólag értelmetlen párbeszédek követik egymást, és csak a végén vetődik fel a nézőben, hogy a tartalom nélküli jelenetek értelme és mondanivalója maga a tartalomnélküliség. Mert miről is szól ez a dráma? Hogy az egész neoliberális polgári blöff nem vezet sehová, hiszen képtelenek vagyunk kommunikálni, odafigyelni a másikra. Gondoljunk csak arra, hogy hányszor megtörténik: valaki megkérdezi a másiktól, hogy vagy?, de nem is figyel a válaszra.

A Térszínház Bucz Hunor által rendezett előadásában az egydimenziós ember, a spengleri tömegember drámáját kapjuk. Ezt a darabot az idei évadban november 7-én játszották először a Zichy kastélyban. Ez a dátum sokaknak nem mond már semmit – szerencséjükre. Én viszont még emlékszem rá, hogy aznap elvitték az osztályt a nagyoktszocforr alkalmából az Astoriához, a Szovjet Kultúra és Tudomány Házába, hogy megnézzük Eisenstein propagandafilmjét. A Térszínház produkciója végén ebből a filmből láthattunk részleteket. Egy kis bevágást. Az egészben az a jó, az abszurd, hogy Lenin beszél, de Hitler hangján. Ez nincs benne az eredetiben, egy rendezői gesztusról van szó. Ahogy készültem erre az előadásra, végigolvastam a kritikákat. Egy hölgyemény ezt az egészet nehezményezi. No meg azt is, hogy közben a szereplők lendítik a karjukat és a Nabucco rabszolgakarát éneklik. De a kritikus nénit az jobban felháborítja, hogy ezen a közönség még nevetetett is. Hát ilyen megátalkodott ez a magyar közönség, hogy nevet a humoron. Egy másik közönség meg azon nevetett, mikor az egyik komikus a Kormányzó temetésén gúnyolódott. Ahogy a rendezői naplóban olvashatjuk: A nemzeti szocializmus és a kommunizmus demagógiája mellé az önmagának sírva kezet csókoló önsajnálat és a presztízsfogyasztás vágyálma kerül. Hát kérem, ezt megélni valóban humoros, és rémképeinktől szabadulunk meg, ha merjük kinevetni magunkat. Arról is szó van, hogy ez a két -izmus olyan utcába vitte Európát, amiből a mai napig nem tudtunk kijutni.

A Térszínház Ionesco-előadásában mindenben szigorúan követik a szerző utasításait. Abban is, hogy mikor hányat üt az óra. Mert az óra a darabban bizony össze-vissza üt. Ez is jellemző az abszurd állapotra. Emlékezhetünk Shakespeare Hamletjére: Kizökkent az idő; – ó, kárhozat! Hogy én születtem helyre tolni azt. A Smith házaspár a darab elején beszél egy családról, Watsonékról:

MR. SMITH: Melyik Bobby Watson?

MRS. SMITH: Bobby Watson, az öreg Bobby Watson fia, a megboldogult Bobby Watson második nagybátyja.

MR. SMITH: Nem, ez nem az, ez egy másik. Ez a Bobby Watson özvegy Bobby Watson fia, a megboldogult Bobby Watson nagynénje.

MRS. SMITH: Az utazó Bobby Watson?

MR. SMITH: Mindegyik Bobby Watson utazó.

Természetesen ez így olvasva teljesen értelmetlen. De ha valamit nem tudunk néven nevezni, akkor az nincs is. Ez itt nem más, mint a relativitás gúnyrajza. Ahol mindenkit Bobbynak hívnak, ott az emberek identitászavarban szenvednek. Iosensco fantasztikusan előre látta, hogy eljön az idő, amikor uniformizálni akarják az embereket. Először még arról volt szó a társadalomban: majd a gyerek eldönti, keresztény akar-e lenni; ha akar, majd felnőttként megkeresztelkedik. Ma már egyesek azt szeretnék, hogy a gyerek döntse el, fiú vagy lány akar-e lenni. A Térszínház előadása azért több és jobb az eddigi hazaiaknál, mert nem csupán a kiüresedett kapcsolatokra utal. Látjuk a remek színészeket, ahogy előadják ezt az abszurd remekművet, és azt mondjuk magunkban: de jól bolondoznak! Közben pedig rájöhetünk, hogy bizony rólunk van szó. Arról a társadalomról, amelyben több éven keresztül merényletet követtek el a család és a kisközösségek ellen. Smithéknél elég hosszú időn keresztül arról folyik a diskurzus, hogy mit is vacsoráztak, s ki mennyit szedett a levesből. Bizony, hány családban, házaspárnál az a fő téma, hogy ki mit és mennyit evett! Olyan lényegtelen, szellemtelen dolgokról beszélgetünk, mint a tévésorozatok, a celebek ruhái és még sorolhatnám. Hiányzik a nagybetűs szellem és érzelem. És bizony ez nem diplomafüggő dolog. Bucz Hunor rendezőként rámutat, hogy a nyelvünket, történelmi hagyományainkat, szellemi és lelki javainkat érő támadások a magyarság ellen irányulnak. A liberálisok számára még a beszélő, a gondolkodó rabszolga is veszélyes. Inkább mondjon marhaságokat, beszéljen a vacsoráról, Bobby Watsonékról, de legjobb, ha egy szót se szól. Hiszen – idézek a rendező naplójából – az értelmes szó könnyen teremtő igévé lehet, különösen egy ilyen ősi, prófétikus nyelven, mint a magyar.

A Térszínház szereplőgárdájának A kopasz énekesnője remekül szemlélteti, hogy amikor odajut az ember, hogy semmit sem tud, semmire sem emlékszik – mint Mrs. Martin, hogy hol él és ki is a gyereke – , már csak mímeli a szeretetet, a gondoskodást: akkor nevet, amikor mások, s már közölni sem tud semmit. Még kitörhetünk ebből az állapotból. „Csak” gondolkodni kéne…

 

Medveczky Attila