vissza a főoldalra

 

 

 2011.11.25. 

Legyen Egressy-szobor Rév-Komáromban!

Százéves a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület

A Jókai Egyesület ez év áprilisában gyűjtést indított egy mellszobor elkészítésére, hogy Egressy Béni neve ne menjen feledésbe és a jövő nemzedék is emlékezzen rá, hisz maradandót alkotott. November 5-én pedig jótékonysági estet szerveztek a Duna Menti Múzeum dísztermében. Dr. Keszegh Margitot, Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnök asszonyát arra kérjük, hogy mutassa be az egyesületet és szóljon a zeneszerző, szövegíró komáromi kötődéséről.

 Kedves elnök asszony! Igaz, hogy századik születésnapját ünnepli az idén egyesületük?

 –Igaz, hiszen 1911-ben alakult egyesületünk Felvidék legrégebbi kulturális fórumaként. Ha visszalapozzuk az akkori híradásokat, kiviláglik, ez az esemény nagyon fontosnak számított nem csak helyi, de országos viszonylatban is. 1945 után a Benes-dekrétumok következtében hosszú évtizedekre némaságba kellett burkolóznia az egyesületnek, aminek a vagyonát teljes mértékben államosították. Csak 2000-ben tudtunk újjáalakulni dr. Szénássy Zoltán ny. helytörténész-tanár kezdeményezésére.

 1911 és 1945 közt milyen jelentős dolgokat vittek véghez? Ha már a Duna Menti Múzeumot említettük; tudtommal az épület eredetileg az Egyesületé volt.

 –Igen, ez volt az 1913-ban felépített Kultúrpalota. 1912-ben jegyezte be Belügyminisztérium egyesületünket, s az évben tartották az alakuló ülést, melyen részt vett, többek közt, Alapy Gyula vármegyei főlevéltáros, Antal Gábor református püspök, Beöthy Zsolt az MTA alelnöke, Domján János polgármester, Konkoly-Thege Miklós csillagász, Tuba János országgyűlési képviselő, a Komáromi Lapok újraindítója és Baranyai Géza földbirtokos. S ahogy a nevéből is következtethetünk, a múzeum anyaga is az egyesület tulajdonát képezte. A Kultúrpalota helyén egy kisgimnázium működött, amit lebontottak és a telket megkapta a várostól az Egyesület. Ez az épület nagyon gyorsan elkészült: márciusban elindult az építkezés, májusban már megvolt a földszint, és a tetőzetet júniusban feltették. Akkor még igen gyorsan ment az ilyen építkezés, ha volt rá akarat. Az épület felavatása országos jelentőségű volt; Alapy Gyula, az akkori elnök úgy fogalmazott: „Arad és Marosvásárhely után Komáromban épül föl az ország harmadik kultúrpalotája.” A jelenlegi múzeum előtt álló Jókai-szobor 1937-es felállítása is a Jókai Egyesület nevéhez fűződik. Az Egyesület gyűjtést indított – akár mint most –, kiírtak egy pályázatot, amit Berecz Gyula nyert el. Ő készítette el tehát a komáromi Jókai-szobrot. A szobor leleplezésének 70. évfordulóját méltó módon megünnepeltük. A II. világháború idején az épület kórházként és áruházként is funkcionált, majd a megmaradt egyesületi anyagot, így a könyvtárat, a berendezési tárgyakat is államosították. Így kapott helyet az állami múzeum.

 Szerencsére, hogy múzeum, és nem raktár, vagy istálló.

 –Központi helyen áll, a Szent András-templommal szemben ez az épület, így jogosan határoztak a múzeumi működés mellett.

 Mennyire lehet a 21. században megszólítani kulturális, helytörténeti témával a helyi magyarokat? Mai kifejezéssel élve: mennyire vevők az ilyen témákra? Hiszen sok helyen visszaszorult a közösségi élet.

 –Szénássy Zoltán úrnak szívügye volt az újraindulás, és lelkes társaival együtt elérte, hogy 11 évvel ezelőtt beindult hivatalosan is a szervezet munkája. Kötelességünknek tartottuk, hogy ennek a patinás egyesületnek a neve ne merüljön feledésbe. Az alakuló közgyűlés után történt a tagtoborzás; jelenleg a 150 főt is meghaladja a létszám. Természetesen nem mindenki aktív tag, és igen nehéz ennyi embert egyszerre mozgósítani. Igyekszünk, hogy minden évben olyan rendezvényt tartsunk, ami megszólítja a komáromiakat, fiatalokat és időseket egyaránt. Főként közadakozásból városszerte több emléktáblát állítottunk jeles személyiségeink – Egressy Béni, Kossuth Lajos, Szinnyei József, Alapy Gyula, Beöthy Zsolt – és emlékművet a két komáromi várkapitány –Lenkey János, Török Ignác– emlékére. Ezt azért tartottuk fontosnak, hogy emléket hagyjunk magunk után a jövő nemzedéke és a turisták számára. Rendezvényeinkkel bekapcsolódunk a térség kulturális vérkeringésébe. Beöthy Zsoltról érdekesség, hogy nem szakította meg a kapcsolatot akkor sem a várossal, miután elköltözött Komáromból. Születésnapját mindig a szigeten tartotta meg ,és arra elhívta a helyi kulturális és társadalmi élet jeles képviselőit. Azt szeretnénk, hogy a fiatalabb generáció is ugyanilyen büszke legyen erre a városra, és szívesen térjen vissza.

A bevezetőben említett rendezvényen Liszt Ferencre, Erkel Ferencre és Egressy Bénire emlékeztünk. Újból megtelítettük a múzeum 150 fős dísztermét, ami igen nagy eredmény, ha egy komolyzenei műsorról van szó. A teltházas estek azt jelentik, hogy van érdeklődés az ilyen események iránt.

 A Szózat zeneszerzője, Egressy Béni több Erkel-opera szövegkönyvének írója, így a Hunyadi Lászlónak. Ha a darab esküszegő királyának, az állítólag Komárom környékén született V.Lászlónak lehet szobra a városban, akkor igenis legyen Egressynek is.

 –Miután a „némaságból felébredtünk” 2001-ben, az első rendezvényünk, megmozdulásunk volt, hogy Egressy Béninek emléktáblát helyeztünk el az Ister áruház falára, a Tó utcában, ahol ő ott lakott. Már akkor eldöntöttük, hogy ha tudunk, akkor többet is megteszünk Egressy emléke ápolásáért. A nagy zeneszerző sírján ezt olvashatjuk: „aki szeretteinek emlékében él, nem hal meg, csak távol van. Halott csak az, kit elfelejtenek.” Mi komáromiak nem feledhetünk, és Egressy megérdemel egy mellszobrot a városban. Meglepődve tapasztalom, hogy Egressyvel kapcsolatban még az „öreg komáromiaknak” is tudunk újat mondani. Azt többen tudják, hogy a Klapka-induló zenéjét ő szerezte és Thaly Kálmán írt hozzá indulót. Ez a melódia óránként megszólal a Városháza tornyából. Azt már kevesebben tudatosították, hogy Egressy Komáromban a helyőrség zenekarának volt az igazgatója és verseket írt a Komáromi Lapokba.

 A magyarországi lakosok hogyan tudják támogatni ezt a kezdeményezést?

 –Kérem, hogy keressenek föl minket a +421 -35 -770-1361-es telefonszámon.

 Végezetül beszéljünk az ún. Jókai-díjról.

 –Egyesületünknek van egy Jókai pályadíja, amit évente hirdet meg a helyi magyar gimnázium diákjai számára. A Jókai-díj ötletgazdája néhai Szénássy Árpád, aki rövid ideig dolgozott az elnökségünkben. Ő a Magyar Kultúra Lovagjaként kapcsolatban volt a rétsági Végh Józseffel, akinek a birtokában több Jókai-ereklye található Szénássy Árpád sajnos hirtelen elhagyott minket, és ezután elhatároztuk, hogy tiszteletére tovább visszük ezt a gondolatot. S ezért közösen a Falvak Kultúrájáért Alapítvánnyal 2007 óta osztjuk ki ezt a díjat. Az első évben, 2006-ban a pályázati felhívásra dr. Pruzsinszky Sándor színdarabját díjazták. A révkomáromi Teátrum Társulat Dráfi Mátyás rendezésében elő is adta ezt a darabot. Idén pedig Jókai hírlapjai a téma. Esterházy a nemzet mártírja címmel is írattunk ki pályázatot az irodalom terén legelőször. Pályaműveink könyvben is megjelentek. S ha már itt tartunk, meg kell említeni, hogy a komáromi Szent István-szobornak is mi voltunk a kezdeményezői.

 Fiatalokat is bevonnak ebbe a munkába?

 –Természetesen ez a célunk, hogy az alap-és középiskolásokat is szerepeltessük rendezvényeinken, hogy átérezzék a kultúra közvetítésének fontosságát. November 5-ei rendezvényünkön is a helyi művészeti iskola tanárai és növendékei léptek föl.

 

Medveczky Attila