vissza a főoldalra

 

 

 2011.10.14. 

Bicskén a pazarló gazdálkodás ellen

Sem az MSZP, sem a Jobbik nem gondolta fontosnak, hogy részt vegyen egy jótékonysági akcióban

2011. szeptember 17-én Bicskén több helyszínen kerül megrendezésre az Önzetlenség Napja nevű karitatív esemény, mely a városban élő 20 éves Hetlinger Ákos megsegítését tűzte ki céljául, mert a fiatalembernek lábszár szinten amputálni kellett a jobb lábát. A rendezvényről, a munkahelyteremtésről és a fontosabb beruházásokról Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt, Bicske polgármesterét kérdeztük.

 Tisztelt Polgármester úr! Kinek az ötlete volt az Önzetlenség Napja c. rendezvény megszervezése?

 – Bicske kisváros, így a hírek eléggé gyorsan terjednek, s ezért nehéz eldönteni azt, hogy kinek a fejéből pattant ki a segítő akció ötlete. Azt kijelenthetem, hogy senki sem próbálta kisajátítani magának ezt a rendezvényt. Több próbálkozás indult el egyszerre; és nagyon örültünk annak, hogy ebben a rendezvényben szinte mindenkinek egyesült az ereje. A város összefogásának meglett az eredménye, mert több mint 1,2 millió forintot gyűjtöttünk össze ezen az eseményen.

 Tehát politikától, ideológiától függetlenül mindenki a lehetőségeihez képest támogatta ezt a rendezvényt?

 – Az egésznek volt egy furcsa háttere: Ákos édesapja több cikluson keresztül a szocialisták önkormányzati képviselője volt. Ezért a Jobbiktól megkaptuk a támadásokat, miért is támogatjuk mi egy baloldali embernek a fiát? Civilek támogatták céljainkat, viszont sem az MSZP, sem a Jobbik nem gondolta fontosnak, hogy részt vegyen egy jótékonysági akcióban.

 Még az MSZP sem?

 – Igen, ez valóban furcsa. A szélsőjobbról pedig azt vetették föl, hogy egy bolsi gyerekének segítünk.

 Holott több városban éppen a „bolsikkal” fognak össze a fideszesek ellen.

 – Ez így van, de nem sikerült elrontaniuk az örömünket. Több pólusú volt tehát a kezdeményezés. A hajdani iskolatársakat, fellépőket és közreműködőket a Vajda János Gimnáziumban a Vidikán házaspár fogta öszsze, s én pedig, mint országgyűlési képviselő, felvettem a kapcsolatot Erőss Zsolttal, aki hasonló tragédiát élt meg, mint Ákos. Zsolt mellénk állt, s vele felkerestük az Ortoprofil Kft.-t. Így elérhettük azt, hogy a rendezvény idejére Ákosnak lett már egy közepesen aktív protézise. A távolabbi célunk pedig az, hogy a fiatalember újra képes legyen aktívan sportolni, hiszen a 2008-as bicskei streetball-bajnokságnak ő volt a megválasztott legjobb játékosa.

 Térjünk rá a város fejlesztésére. Amikor a ’80-as években földrajzból az ún. alvóvárosokat vettük, akkor a tanárnő Érdet, Biatorbágyot és Bicskét hozta példaként, ahonnan az emberek többsége a fővárosba jár be dolgozni. Azóta mennyiben változott meg a helyzet?

 – Az ún. alvóvárosnak van egy pozitív oldala is, ami megmutatkozik Bicske lakóinak foglalkoztatottságában: az, hogy az országos átlagnál valamelyest alacsonyabb a munkanélküliek aránya. Amikor 2008-ban 7% volt az országos ráta, akkor nálunk 5%, és jelenleg az országos 12%-hoz képest 3%-kal alacsonyabb nálunk a mutató. Nem csak a fővárosban, hanem Tatabányán is sokan dolgoznak a város lakói közül. Ebbe nem nyugodhatunk bele, hiszen jelentős cégek működnek a városban, így a Spar, Magyarmet, Vincotech Hungária, Koepfer, VIV. A város logisztikai lehetőségei is kiválóak, hiszen az M1-es autópálya, és a Budapest-Herceghalom vasútvonal mentén terül el. A pályázási lehetőségeink is jobbak, hiszen Bicske az a fővároshoz legközelebb fekvő város a Közép-Dunántúli régióban. Bicskének két olyan ipari területe van, mely nagyon könnyen fejleszthető, és remélem, hogy ebben a beruházók is fantáziát látnak. Célunk, hogy a Spar-logisztikához hasonlóan még egy-két céget letelepítsünk.

 Mennyire tudják támogatni a városban működő kis-és közepes vállalkozásokat?

 – Jelentős adókedvezményt biztosítottunk számukra, s azon kisvállalkozóknál, ahol csupán egy család, vagy néhány ember keresetét biztosítja a vállalkozás, eltöröltük az iparűzési adót. A kormánynak is célja a KKV szektor megsegítése. Helyben mi ennyit tudunk tenni az ő megsegítésük érdekében.

 Úgy olvastam, célja a város intézményrendszerének megújítása. Ha ilyet olvasunk, akkor intézmény-összevonásokra gondolhatunk. Ezt mi teszi indokolttá?

 –A régi szerkezetben költséghatékonyan ellátni a feladatainkat –  irreális vállalkozás. 2008-ban kerültem egy időközi választáson a polgármesteri székbe, s azóta folyamatosan azon gondolkodunk, miként lehet úgy átalakítani az intézményi struktúrát, hogy hatékonyabban gazdálkodjunk anyagi forrásainkkal. Példaként említeném az alapfokú oktatási rendszerünk átalakítását. Az új rendszerben az oktatás idén szeptemberben kezdte el munkáját. Az átalakítást az tette indokolttá, hogy mind az óvoda, mind az általános iskola tekintetében erőteljes szegregáció alakult ki a városban. Bicskén a roma lakosság aránya 15%-ot tesz ki, ugyanakkor az egyik óvodában 90%-ban, s az egyik iskolaépületünkben 80%-ban csak roma gyerekek tanultak. Jómagam is pedagógus vagyok. Ez a helyzet szakmailag is vállalható. Így jelenleg a régi, a klebelsbergi iskolaépületben az 1-4 osztályos, a „modernebben” pedig a felső tagozatosok tanulhatnak. Az átalakítás során nyert megtakarításokat pedig az oktatás színvonalának fejlesztésére fordítottuk. Hat szaktantermet hoztunk létre a felsősök részére, kamerás figyelőhálózatot alakítottunk ki az iskolaépületen belül, sőt a felnőttoktatást is elkezdtük. Mi ezt az utat folytatjuk tovább; most a szociális intézményeinkkel kapcsolatban hoztunk ésszerűsítési koncepciót. A szociális intézményeket (pl. bölcsőde, családsegítő szolgálat, védőnői szolgálat, gondozási központ) egy Kapcsolat Központ elnevezésű új intézetben egyesítjük. Sajnos a nappali, bentlakásos idősellátást nem tudjuk felvállalni tovább, hiszen egy 12 ezres településtől, anyagi forrásai révén, ezt nem is lehet elvárni. A védőnői szolgálatot ezzel viszont egy új épületrészbe tudjuk elhelyezni, a bölcsődét pedig egy csoportszobával tervezzük bővíteni. Ezért szó sincs arról, hogy összevonjuk az intézményeket, a megtakarítást pedig feléljük. Mi a meglévő lehetőségeinket akarjuk a legjobban kihasználni. Természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy mindez őket hátrányosan érinti, az iskolaátalakítással kapcsolatban még kisebb tüntetést is szerveztek. Mi vállaltuk a konfliktust, minden érintettel leültünk tárgyalni, és egy hónappal a tanítás megkezdése után pozitívak a tapasztalatok, s úgy tűnik, az ellenfelek is megnyugodtak. Az intézményrendszer megújítása nem áll le, a szociális után a kulturális intézményeket szeretnénk ésszerűsíteni, hogy jobban kihasználjuk az anyagi eszközöket.

 Tudtommal Bicske pénzt kapott az ún. Önhikis-pályázaton. Tehát működési hiánnyal küszködtek?

 – A Magyar Köztársaság 2011-es költségvetésében elkülönített összegből Bicske Város Önkormányzata 82 millió 135 ezer forint támogatást kapott, mivel a pályázat során az elbírálók is úgy ítélték meg, hogy Bicske város Önkormányzata súlyos működési hiánnyal küzd. Ugyan a költségvetés hiányát a korábbi évek számolatlanul felvett hiteleinek törlesztése okozza – a város erejét megfeszítve küzd, hogy a fejlődés ne álljon meg a településen, a fizetési nehézségek ellenére sem. A pályázattal elnyert visszatérítés-mentes támogatás jól tükrözi, hogy a magyar állam is értékeli és elismeri Bicske városának a gazdálkodás megújítására tett törekvéseit, melyek összhangban vannak a kormány országmegújító intézkedéseivel. A Bicskei Életben még 2009 tavaszán számot adtam az örökségről, a város akkori valós pénzügyi helyzetéről, a hitelek nyakló nélküli felvételéről, mintegy kettő milliárd forintos mértékben, és annak hiánytalan elköltéséről; a bérfizetési nehézségekről és a város különféle szerződésekből származó kötelezettségeiről. A pontos pénzügyi adatok nyilvánosságra hozatalával egyértelművé téve, a tulajdonképpeni csődhelyzet ellenére, a helyzet súlyos, de nem reménytelen.

 Milyen lényeges fejlesztések történtek a városban, mióta megválasztották polgármesternek?

 – Bevezetésnek annyit, hogy a 2011. évet 311 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, mely a kamatfizetéseket is tartalmazza. Mégis, az elmúlt 3 évben 789.035.480 forint pályázati és egyéb pénzforrást hoztunk a városba és ebből 605. 622.132 forintot költöttünk fejlesztésre. 2008 óta számos racionalizálásra irányuló döntés született a város költséghatékony működtetése érdekében. Szerencsére ebből a város lakói – az előzetes félelmek, illetve félelemkeltés ellenére – negatívumokat nem igazán tapasztaltak. Örömmel fogadta el a város lakossága, hogy megújult a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése – ezáltal gördülékenyebbé és hatékonyabbá vált a munkavégzés is. A Hivatal létszáma csökkentésre került, jelenleg 56 fővel is elláthatóak azok a feladatok, amelyeket 2008-ban még 82 fővel látott el a város. 2008-ban átadtuk tanuszodánkat és azóta rendszeresen teljesítjük a szerződésben foglalt kötelezettségeinket, amelyek több mint évi száz millió forintra rúgnak. Az uszoda népszerű intézmény lett városunkban. Most minden esélyünk megvan arra, hogy az állami költségvetésben már szereplő, és a kormány határozott szándékát tükröző, PPP szerződések felszámolásával, megegyezés esetén, a városra háruló terhek jelentősen csökkenni fognak, miközben városunk jogai nőnek. 2010-ben sor került az általános iskola Szent István úti épülete tetőszerkezetének a felújítására. Az idei év nyári szünetében pedig 4 tanterem teljes rekonstrukcióját; folyosók, lépcsőházak festését; 6 fejlesztőterem és 6 szaktanterem kialakítását; és 300 nm padlóburkolat cseréjét végeztük el. A nyár során a város visszavette a magánvállalkozótól, és ismét saját maga látja el intézményeinek takarítását. Az így szükségessé váló takarítógépekre 2.5 millió forintot költöttünk. Szintén ennyiből valósulhatott meg az iskolai játszóterek felújítása, itt az önkormányzati támogatás mellett a szülői munkaközösség és az iskola két alapítványa is támogatta, hogy három új kis játszótér kerüljön elhelyezésre az alsó tagozatnak otthont adó gyönyörű Prohászka úti épület udvarán. Nagy büszkeséggel adhatok most számot arról is, hogy a számítástechnikai eszközfejlesztésre elnyert 31 millió forintos sikeres pályázat eredményeként, a tanévnyitón 19 tantermi csomagot adtunk át a gyerekeink használatába, digitális táblával, projektorral, hordozható számítógéppel; 43 asztali számítógépet monitorral és központi szerverrel; valamint 5 számítógépes csomagot hallás, mozgás, vagy látássérült gyermekeink részére. Iskolakezdésre az Arany János utca elején, a telek tulajdonosának, a Gánti kőbánya és a Mészáros és Mészáros Kft. adományának köszönhetően, elkészült a parkoló. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy beszámoljak az augusztus 9-én nyilvánosságra került másik belügyminisztériumi pályázat sikeréről. Bicske az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázaton a Szent István úti tornaterem teljes padlóburkolat cseréjére, a légfűtés helyreállítására és öltözőfelújításra összesen 11 145 000 forintot nyert el, így bizton állíthatjuk, a fejlesztések folytatódnak az iskolában is. A Szivárvány óvoda 2 csoportszobával és tornaszobával is bővült. A két óvoda, igazságos csoportbeosztása mellett kiírt, új vezetői pályázatainak elbírálása során, meghoztuk a szükséges személyi döntéséket. Az oktatásnál maradva: tavasszal kezdeményeztem a Vajda János Gimnázium, a Prelúdium Művészeti Iskola és a Nevelési Tanácsadó egy épületegyüttesben történő elhelyezését. Be kellett látnunk, hogy a kezdetben három, majd később két külön épületben folyó munka rossz hatásfokon használja erőforrásainkat, így indokolatlanul pazarló. Ezért határoztuk el közösen – a fenntartói jogokat gyakorló Fejér Megyei Önkormányzat és az épületeket tulajdonló Bicske városa - hogy változtatnunk kell. Mindenféle ellenkező híresztelések ellenére döntöttünk arról is, hogy az ésszerűtlen működés és a pazarlás megszüntetésével felszabaduló forrásokat, a Bicske város alapfokú közoktatási rendszerének az átszervezéséhez hasonlóan, nem vonjuk el, hanem éppen ellenkezőleg, az oktatás színvonalának a javítására, a Vajda János Gimnázium épületegyüttesének átépítésére fordítjuk. Így most büszkén számolhatok be arról, hogy a nyári szünetben több mint 10 millió forint értékben végeztünk felújítási munkálatokat a Vajda János Gimnáziumban.

 A jövőre vonatkozva milyen beruházásokat terveznek?

 –Bicske Város Önkormányzata továbbra is folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket, jelen pillanatban is több pályázat van beadásra előkészítve. Éppen a jövő keddi rendkívüli testületi ülésünkön tudunk dönteni azok beadásáról. Így az ár- és belvizek megelőzésére kiírt pályázatunkkal vízzáró gátat építhetünk a Szent László patak mentén, az 1-es főút és az Árpád utca közötti szakaszon, megvédve ezzel a Szent László út, a Kanizsai út és a Bogya Károly utca lakóit. Hasonlóképpen kedden dönthetünk arról, hogy részt kívánunk venni az önkormányzati belterületi gerincutak fejlesztését célzó pályázaton. Törekszünk arra is, hogy egy kiemelt állami támogatással kiépülő kerékpár- utat Bicskére juttathassunk.

 

Medveczky Attila