vissza a főoldalra

 

 

 2011.10.28. 

A szocialista örökség a 60 éves Dunaújvárosban: katasztrofális anyagi helyzet

A dunaújvárosi nyugdíjasok 5 ezer forint karácsonyi ajándékot kapnak

Cserna Gábor, Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere, országgyűlési képviselő (Fidesz) majd’ egy évvel ezelőtt vette át szocialista elődjétől a város vezetését. Az örökségről, a kínai testvérvárosi kapcsolatokról és a fejlesztésekről polgármester urat kérdeztem.

 Milyen örökséget vett át elődjétől?

 – Az előző ciklusban Dunaújvárosban a megyei jogú városok közül egyedüliként olyan helyzet állt elő, hogy a szocialista polgármester mellett fideszes többségű volt a közgyűlés. Abban az időszakban humán alpolgármesterként dolgoztam, így az oktatásra, a kultúrára, az egészségügyre, az ifjúságpolitikára és a szociális területekre volt rálátásom. Tehát csak bizonyos szegmenseit ismerhettem meg a város anyagi helyzetének. Azonban tavaly októberben szembesülhettem azzal, hogy katasztrofális költségvetési helyzetbe került a város. Szerencsére ez már csak múlt idő; akkor viszont a hitelállományon felül az egyéb lehetséges mozgás is beszűkült, mert a bankok, a város pénzügyi partnerei már nem voltak hajlandók további hiteleket adni a korábban felvettek mellé. Tehát a legfontosabb teendőnk a város költségvetési helyzetének stabilizálása, de ezzel párhuzamosan el kell indulni a fejlesztéseknek is.

 Ha valaki stabilizációról beszél, akkor önkéntelenül is racionalizációra, elbocsátásokra gondolhatunk. Ezt történt Dunaújvárosban is?

 – Az előző ciklusban elbocsátásra, intézményátszervezésre nem került sor. 2011. májusában viszont a közgyűlésnek az átszervezés mellett kellett dönteni, viszont intézmények nem szűntek meg, csak összevonásra kerültek, ami nem jelentett elbocsátást, hiszen a tanulócsoport és a pedagógus is megmaradt. Erre egy példa: valamikor Kelet-Közép-Európa legnagyobb általános iskolája volt a régi Ságvári Endre, ami most Szilágyi Erzsébet nevét viseli. Ez az épület lassan kiürült, a Dózsa György Általános Iskolába pedig nagyon sokan jártak. Ezért a két intézményt összevontuk, s így lett Dózsa-Szilágyi Általános Iskola, de a „szilágyis” pedagógusok a „szilágyi” épületében maradtak. A középiskolában pedig semmilyen változás nem volt.

 Iskolákról van szó, és azt olvastam, hogy megpróbálnak enyhíteni azon szülők terhein, akiknek iskoláskorú gyermekeik vannak.

 – 408 kisgyereket – és közvetve szüleiket – érintett az idén az a rendelet, ami egyszeri beiskolázási támogatásról szól, és azok kapják meg, akik dunaújvárosi lakosok és a gyermekük ide is jár iskolába. Ez egyszeri, nettó 10 ezer forintos támogatás, ami nagyon sok családnak segít. De nem csak a tanulókat segítjük, hanem 2006 óta alanyi jogon az összes dunaújvárosi nyugdíjas nettó 5 ezer forintos támogatást kap december 20. környékén, karácsonyi ajándékként. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem egy hatalmas összeg, de nagyon sokan megállítanak karácsony táján, hogy megköszönjék, mert ez a pénz igen jelentős sok ember számára. Ez egy igen egyedi dolog, nem úgy, mint a következő programunk: az év első dunaújvárosi újszülöttje is támogatást kap, amit 18 éves korában vehet csak föl.

 Ezek nagyon szép és fontos intézkedések, hiszen Dunaújvárosról – legújabbkori története miatt – negatív kép él az emberekben. Milyen koncepcióval lehet ezt megváltoztatni?

 – Idén hatvanéves Dunaújváros, tehát igen fiatal városról van szó. Egy olyan városról, amit a politikai akarat hozott létre, és ezért a múltban igen negatív kép élt az emberekben róla, és Miskolccal, Ózddal hasonlítottak bennünket össze. A rendszerváltás óta ez a megítélés sokat változott, és most pedig az a felelősségünk és kötelességünk, hogy a fejlődés irányába indítsuk el a várost. Ennek hatalmas a lehetősége, ám eddig elődeink ezzel nem igazán éltek. Nem használták ki azt, hogy a Duna partján fekszik a település, és viszonylagos értelemben az ország közepén és mellettünk halad az M6-os autópálya. Bizonyára meglepő, de a szocreál stílust megőrizzük, ami rajta van épületeink külső homlokzatán, mert – történelemtanárként is vallom – a múltat nem szabad végleg eltörölni. Így a városban egyszerre szembesülhetünk a jelen , a múlt és a jövő képeivel, lenyomataival. A kérdés pedig, hogy a jelen gyermekei minként töltik meg élettel intézményeinket, tereinket. Büszkék vagyunk a sportéletünkre; Dunaújvárossal kapcsolatban köztudott, hogy az első Orbán-kormány idején Deutsch Tamás minisztertől vehette át az akkori városvezetés a „nemzet a sportvárosa” címet. Sajnos, amióta a Medgyessy-kormány privatizálta a vasművet, a jelenlegi orosz-ukrán tulajdonos magára sportra nem sokat áldoz, annál többet viszont a város. Így a sportcsarnokot, a jégpályát, a labdarúgópályát mind a város finanszírozza, miközben a Dunaferr sportegyesület különböző szakosztályai edzenek, játszanak benne. Büszkék vagyunk a kulturális életünkre is; országos hírű szoborparkunk végighúzódik Duna-parti sétányunkon. Nagyon sok képzőművész dolgozik a városban, a város humán alpolgármestere is képzőművész, Gombos István, aki Ferenczy Noémi-díjas ötvösművész. Hogy milyen koncepcióval lehet a városimázst kialakítani, megváltoztatni? A kommunikációval, vagyis „többször és jobban kell szélesebbre tárni a kaput”, hogy kedvet kapjanak az emberek Dunaújvárosba látogatni. Három évvel ezelőtt tartottunk egy EFOTT-rendezvényt, és a győri, keszthelyi, nyíregyházi fiatalok, főiskolai, egyetemi hallgatók meglepően kedves élménnyel mentek haza a Duna partjáról, milyen csodálatos is ez a város. Aki először látogat a városba, meglepődik, milyen sok a zöldövezetünk.

 Gondolom, fontos lehet egy jó városmarketing kiépítése is, hogy a befektetők, a turisták és a leendő lakosok érdeklődését felkeltsék. Hiszen egyetlenegy hazai település sem mondhatja el magáról, hogy a születések száma azonos a halálozásokéval.

 – Sajnos ez igaz. Régebben 60 ezer volt az állandó lakosok száma, s ma ez 50 ezer alatt van. Ezért is fontos feladatunk a város megtartó erejének növelése. Célunk, hogy azok a fiatalok, akik máshol szereznek szakmát, máshol diplomáznak, visszajöjjenek a városba dolgozni, tanítani. Visszajöhetnek a munkahelyteremtés, de a város értékei miatt is. Korábban ez a város „egy lábon” állt, a vasmű volt az egyetlen és legnagyobb foglalkoztató, több mint 10 ezer munkavállalóval. Most ez lecsökkent 7 ezer főre. Az elmúlt években idetelepült a Hankook-gumiabroncsüzem, s meglepően gyorsan „váltak magyarrá a koreaiak”. Tehát nem csak megismerték, de el is fogadták a város értékeit, hagyományait. Bárcsak az összes külföldi beruházó ilyen lenne…

 Az önkormányzatok többsége nem teremthet munkahelyet, de segíthet a folyamatban. Menynyire kezelik fontos prioritásként a helyi vállalkozók megsegítését?

 – Nagyon fontosnak tartjuk ezt, kivéve a közbeszerzésnél nem hozhatjuk előnybe a szigorú feltételek miatt a városban működő cégeket. Ezen kívül mi kimondtuk, hogy alapvető elsőbbséget kell, hogy élvezzenek a helyi kis-és középvállalkozók. A kis pékségektől a vendéglátóhelyeken át az autókipufogó-szervizig. Sőt 2006 óta a költségvetésben a helyi kis-és középvállalkozók részére évente elkülönítünk munkahelyteremtő céllal pályázati pénzt.

 Augusztusban a kínai Yingtan városából érkezett önökhöz egy delegáció, és alá is írták a testvérvárosi kapcsolatot megerősítő szándéknyilatkozatot. „Csupán” kulturális együttműködésről van szó, vagy gazdaságiról, kereskedelmiről is?

 – Egy szándéknyilatkozatot írtunk alá, és nem csak kulturális, hanem gazdasági előnyök is származhatnak a kapcsolatból városunkra nézve.

 Még hazánk EU-s elnöksége alatt megállapodás született a Duna-stratégiáról. Ezen a területen a jövőben Dunaújváros is fontos szerephez juthat? Tehát ki tudja aknázni a lehetőségeket?

 – 2010-ben indult el egy EU-s projekt, az ún. DAHAR, ami a folyam menti, elsősorban Duna-menti városokat köti össze. A Dunai Belvízi Kikötők Fejlesztéseit összehangoló programról van szó. Dunaújvárosban pedig működik révkikötő, ipari kikötő és hajóállomás. 2014-ig egy nagymértékű kikötőfejlesztés és logisztikai beruházás valósulhat meg. Erről október 7-én tartottak egy nemzetközi szakmai konferenciát és dr. Fónagy János államtitkár úr kiemelte, hogy ebben a programban Dunaújváros milyen lehetőségek előtt áll.

 Milyen jelentős fejlesztéseket tudtak egy év alatt véghezvinni, és milyen terveik vannak még a közeljövőre nézve?

 – A kórháznak volt annak idején egy TIOP-os pályázata (TIOP = Társadalmi infrastruktúra operatív program), ami városi önrésszel együtt 4 milliárdos fejlesztést jelent, ami, ha belegondolunk, hatalmas összeg. Mindezzel új műtő-tömb jön létre, de informatikai fejlesztésre és épületbővítésre is sor kerül. Megyei jogú városként pedig az Integrált Városfejlesztési Stratégia-pályázaton indulunk. Ez egy 1,8 milliárdos összeg, s mi a belváros rekonstrukcióját szeretnénk megvalósítani.

 Mint országgyűlési képviselőt is kérdezem arról: mennyire fenntartható a jelenlegi önkormányzati rendszer és a vonatkozó törvény módosításával mit lehetne elérni? Több helyen lehet olvasni arról, hogy pl. mi lesz egy kórházi berendezés sorsa, ha az alapítványi beszerzés, és a kórház fenntartója az állam lesz. Tehát nagy a bizonytalanság.

 – Nemrég kaptam meg a normaszöveg tervezetét, ami bizonyára módosul, hiszen egy sarkalatos törvényről van szó. Bízom benne: azzal, hogy az állam akár a kórházak, akár az általános iskolák fenntartásának a költségeit átvállalhatja, hatalmas terhet vesz le az önkormányzatok válláról. Az ön által említett példa pedig mutatja, hogy az „ördög a részletekben” rejlik, tehát bízom benne, hogy a szabályozás erre is kitér a jövőben.

 Véleménye szerint járási központ lesz Dunaújváros?

 – A megyei jogú státuszt valószínűleg megőrzi a város, még akkor is, ha az elnevezés változna is, és abban is bízom, hogy járási központ lesz. Hiszen akik eddig is ellátták a vonzáskörzetben a meghatározott feladatokat – közoktatásit, egészségügyit, stb –, a jövőben is ezt tehetik, mint járási központ.

 

Medveczky Attila