vissza a főoldalra

 

 

 2011.09.02. 

Veszélyben a szécsényi mentőállomás

800 milliós tartozást vett át az új városvezetés

„Szécsényben barátságos, szorgos-dolgos, vendégszerető emberek élnek, akik annyi nehéz év után, hitükből fakadóan is reménnyel és bizakodva tekintenek a jövőbe, és barátsággal fogadnak minden jó szándékú embert” – olvasható a város honlapján a polgármesteri köszöntőben. A fejedelemválasztó város polgármesterével, Stayer Lászlóval – többek között– a város működőképességének megőrzéséről, a munkahelyteremtésről és Szécsény kulturális örökségének védelméről beszélgettünk.

 – Tisztelt polgármester úr! Amikor 2010 őszén ismertette a programját, abban többek között szerepelt a város működőképességének megőrzése; munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése; utak, járdák felújítása; az oktatási intézményrendszer régi nívójának visszaállítása, a pedagógusok munkájának jobb megbecsülése; a sport és a kultúra támogatása; a polgári fesztivál újraélesztése; a vízdíj és a helyi adó felülvizsgálata; az egyházzal és a civil szervezetekkel való jó kapcsolat kialakítása; valamint a helyi kis- és középvállalkozók támogatása, megbecsülése. Menjünk sorban: milyen anyagi helyzetben volt a város, mikor átvette annak vezetését a szocialista polgármester asszonytól?

 – Nem lehet egyértelműen csak rosszat vagy csak jót mondani az elmúlt időszakról, mert történtek olyan infrastrukturális fejlesztések, amikből, ha ügyesen sáfárkodunk, profitálni is tudunk. Ezekhez a fejlesztésekhez zömében EU-s forrásokat vettek igénybe, melyekhez az önerőt főleg hitelekből tudták biztosítani. Készíttettem egy kimutatást arra vonatkozólag, hogy az elmúlt nyolc évben az önkormányzati vagyonból milyen összegben adtak el ingatlanokat. Környezetemben megkérdeztem: ki milyen összegre tippel? Senki sem találta el, hiszen 350 milliós értékről van szó. Tehát az önerőt épületeladásokból is biztosították. Az átadás-átvételkor az is kiderült, hogy a kötelezettségvállalás összege 650 millió forint. Hitelekről, szállítók felé történő tartozásokról van szó. Az önkormányzatnak volt egy olyan peres ügye egy szemétszállító céggel, amit már elődöm is megörökölt, és aminek összege hozzávetőlegesen 120 millió forint. Emellett több peres ügy is volt, s így az örökségünk mínuszban kb. 800 millió forint. Közben fény derült különböző más ügyekre is, így arra is, hogy az egészségügyi centrum munkálatai során elbontásra került a szomszédos mentőállomás garázsépülete, amely a mai napig nem épült vissza. Tehát ezt nekünk kell már megoldani.

– Akkor most folyamatban van már az építés?  

– Ez hozzávetőlegesen egy 20 milliós tétel lesz, és jelenleg egyezkedünk a mentőszolgálat vezetőivel arról, hogy mindezt milyen módon tudnánk közösen megoldani. A művelődési ház kazánrendszere, fűtése is problémás. Régebben egy másik épületből oldották meg a fűtést, amit elődöm leköttetett. A városmag-felújítási projektben szerepelt a művelődési ház felújítása, de a kazán pótlásáról nem gondoskodtak.

Fontos előrelépés, hogy a szemétszállító céggel való peres ügyeket időközben sikerült lezárnunk, úgyhogy nem kell egy Ft-ot sem fizetnünk.

 – Igaz, hogy 2005-ben a városvezetés 270 millió forint értékben vett fel svájci frank alapú hitelt? Ezt meddig kell önöknek törleszteniük?

 –Fogalmazzunk korrektebben: nem új hitelt vettek fel, hanem hitelösszevonásokról van szó. Ez a hitel 2015-ben jár le, és akkor derül ki, hogy végérvényesen milyen szaldóval zárjuk az ügyet.. A 2010 év elszámolása azt mutatta, hogy 80 millió forintot buktunk ezen a téren. Ahogy az árfolyamok alakulnak, nem túl biztató a kép.

 – Igaz, hogy egy tényfeltáró bizottság vizsgálja az előző ciklusok munkáját?

 – Ez így van, s egyelőre két feljelentést adtunk be a rendőrségre ismeretlen tettes ellen. Többet erről az ügyről a nyomozati szakaszban nem kívánok nyilatkozni.

 – Programjában beszélt a munkahelyteremtésről. Ilyen körülmények között az önkormányzat hogyan képes munkahelyeket létrehozni? Vagy inkább a vállalkozók terheinek csökkentésén van a hangsúly?

 – Ez a legnehezebb feladat, mert a vállalkozókat csak úgy tudjuk segíteni, ha lemondunk valamilyen bevételi forrásunkról. Jelenleg az a célunk, hogy terheiket nem akarjuk tovább növelni, így nem tervezzük az iparűzési adó emelését sem. Minden olyan lehetőséget keresünk, felkutatunk, melyekkel kisebb beruházásokat támogathatunk. Folynak is tárgyalások lehetséges beruházókkal. Célunk, hogy minél több kisebb vállalkozás működjön náluk, mert racionálisan kicsi arra az esély, hogy egy nagy beruházó érkezzen hozzánk. Reméljük, hogy az Ipoly-híd átadása több beruházó érdeklődését felkelti. Örülünk ennek a hídátadásnak, de azt is tudni kell, hogy ez magával vonz több infrastrukturális fejlesztést, hiszen az abszurd helyzet, hogyha az új hídról letérve valaki kátyús utakra téved.

 – Elképzelhető, hogy szlovákiai beruházók érkeznek Szécsénybe?

 – Nem kizárt, de mi főleg határon átívelő térségi együttműködést szorgalmazzuk. Konkrétan jelenleg a hulladékgazdálkodással kapcsolatban folynak tárgyalások.

 – Még az év elején Szécsénybe látogatott az ukrán nagykövet. Felvetődött, hogy a városba ukrán befektetők érkeznek?

 – Konkrét gazdasági megállapodást nem kötöttünk, de felvetődött ennek is a lehetősége. A nagykövet úr megtekintette a várost, megismerte adottságait, és majd kiderül, hogy ezt a kapcsolatot mennyire tudjuk kiaknázni.

 – A lengyelországi Niepolomice településsel együttműködési megállapodást írtak alá.

  – Testvérvárosi kapcsolatokat rögzítettünk ebben a megállapodásban. Így a kultúra, a sport területén lehetnek együttműködések, illetve a két város iskolái között.

 – Az oktatási intézményrendszer régi nívójának visszaállítását is említette. Ezt milyen eszközökkel tudják elérni?

 – Az iskola összevonása és a társulási formában történt működtetés okozta a nívó csökkenését. Két környező településről is érkeznek diákok, és ők erősen lerontották az iskola színvonalát. Amíg az új közoktatási és önkormányzati törvény nem születik meg, addig nem akarunk a jelenlegi koncepción változtatni, mert az káros lehet a gyerekek számára.

 – Középiskola működik a városban?

 – Kettő is: Az egyik nyolcévfolyamos gimnázium és szakközépiskola, mely egy városi fenntartású mamutintézmény része, ami bölcsődét, óvodát, általános iskolát is magában foglal, a másikat, a mezőgazdasági szakközépiskolát a megyei önkormányzat tartja fenn.

– Egyik lényeges most folyó beruházás Szécsény Történelmi Városmag rehabilitációja. Igaz, hogy régészeti ásatások is kapcsolódnak ehhez a projekthez?

 – Természetesen, hiszen egy olyan fontos történelmi helyszínről van szó, hogy a régészeknek is fel kell tárni a helyszínt, és csak utána kezdődhetnek el a rehabilitációs munkálatok. A várfalakat és a bástyákat is újjáépítik, s mindezektől a fejlesztésektől a turizmus megerősödését várjuk. Önmagában nem elég a megújult városmag megújítása ehhez, hanem rendezvényeket is kell szerveznünk. S itt azért beszélek többes számban, mert jó lenne, ha az önkormányzat a vállalkozókkal, civil szervezetekkel együttműködve tudná ezeket megvalósítani, s ha ez megvalósul, akkor remélhetőleg nagyobb bevételre tehetünk szert az idegenforgalomból.

 

Medveczky Attila