vissza a főoldalra

 

 

 2011.09.16. 

Minden további hitelfelvételt megakadályozunk

Berettyóújfalu Nagyváraddal együtt rendezi a Magyar Kultúra Napját

Szeptember elsejei ülésén a berettyóújfalui képviselő testület az oktatási intézményeket érintő döntéseket hozott. Így a korábbi intézkedési tervnek megfelelően a 2011/2012-es tanév már az új szervezeti keretek között létrejött intézményekben kezdődött el.

 – Milyen döntésekről van szó és az új szervezeti keretek mennyiben befolyásolják a helyi oktatást? – kérdeztem Muraközi Istvántól, Berettyóújfalu polgármesterétől.

 –Ezzel a bejelentéssel meg akartuk nyugtatni a szülőket, hogy a hónap első napján rendben elkezdődött a tanév; megkapták az arra jogosultak az ingyenes tankönyveket, elindultak az iskolabusz-járatok, és mind a rendőrség, mind a polgár-őrség fokozott járőrszolgálatot végez az iskolák környékén. Mi pedig csak úgy tudjuk az iskolaévet felelősségteljesen elindítani, ha ismerjük még az utolsó napok kiadásait is. Korábban az intézkedési tervben kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket hoztunk az oktatási intézményeket érintően is. A kiadáscsökkentő tételben szerepel a két különálló szakképző intézmény összevonása. Így lett egy anya-és egy tagintézmény. Ezzel megszüntettük a párhuzamos képzéseket és bezártunk néhány gyakorlati képző tanműhelyt. Azzal is csökkentettük a kiadást, hogy az eddig önállóan működő alapfokú művészeti iskola ettől a tanévtől az egyik általános iskola tagintézménye lett. A gyerekek képzése ugyanabban az épületben maradt, de a racionalizációval több millió forintos megtakarítást tudtunk elérni. A bevételnövelő intézkedéshez tartozik, hogy a környező települések általános iskoláival közoktatási megállapodást, ún. mikrotársulást sikerült megvalósítanunk. Így Mezősas esetében körjegyzőséget, óvodai-és általános iskolai megállapodást hoztunk létre: a gyerekek nálunk tanulnak, és iskolabusz szállítja őket városunkba és onnan haza. A megnövekedett gyereklétszám miatt és az iskolabusz után több állami normatívát tudunk igényelni.

 – Olvasom, hogy megszavazták két önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítését is. Egyik a Toldi utcán lévő volt Eötvös József Szakképző Intézet tanműhelye. Az oktatásba forgatják vissza a vételárat?

 – A visszaforgatásra még konkrét döntést nem hozott a testület. Ez a tanműhely azért került ki az önkormányzati törzsvagyonból, mert a Pálfi István Térségi Integrált Szakképző Központnak a TIOP-pályázatán belül egy modern képzőműhelyt tudtunk létrehozni. Jelenleg az oktatási normatívát évente kb. 800 millió forinttal kell költségvetésünkből kiegészíteni. Tehát szinte másra nem is tudnánk elkölteni a befolyó összeget, csak az oktatásra.

 – A fiatalok, a diákok mennyire ismerik a városhoz kötődő híres emberek nevét, munkásságát? Így pl. Orbán Balázsét? Vannak olyan települések, ahol tananyag a város történelme. Az idén megjelent Berettyóújfalu az új kőkortól napjainkig c. könyv bizonyára sokat segíthet a térség megismerésében.  

– Szeretnénk, ha köztereink, intézményeink viselnék a városhoz köthető ismert történelmi személyek nevét, illetve minél több emléktábla, szobor őrizze neves elődeink munkásságát. Az anyagi fennmaradásnál viszont a szellemi sokkal fontosabb. Viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert városunkban működik a megyei múzeumigazgatóság fenntartásában a Bihari Múzeum, ami Berettyóújfalu történetét külön teremben mutatja be egészen a kőkorszaktól kezdve. A város jelenével foglalkozó kiállítóterem pedig évente 4-5 alkalommal megújul. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a múzeumban a város és környékének történelméhez kapcsolódó gyakorlati és elméleti oktatást tartottak. Ezen kívül évente helytörténeti vetélkedőt szervezünk, ráadásul nemzetközi szinten, hiszen évek óta Berettyóújfalu Nagyváraddal együtt rendezi a Magyar Kultúra Napját. Ezeket a vetélkedőket mindig egy aktuális témához kapcsolódva szervezzük meg, idén pl. a Liszt-év volt a középpontban, és azt kevesen tudják, hogy a helyi református templom orgonája hajdan a híres zeneszerzőé volt. Az általános -és középiskolákban konkrétan tananyagként nem szerepel a város történelme, de a lokálpatrióta tanárok igen sokat foglalkoznak annak átadásával, illetve intézményeink révén folyamatosan őrizzük hagyományainkat. 1980-ban jelent meg egy tudományos értékű munka Berettyóújfalu története címmel, és ennek bővített, újraszerkesztett változatát próbáljuk meg még ebben a ciklusban kiadni.

 – Bevallom eddig én sem tudtam, hogy a kórház gróf Tisza István nevét viseli. Nem származott ebből a névadásból kellemetlenségük, hiszen egyes politikai körökben nem éppen népszerű az emléke?

 – Akkor is kaptunk hideget-meleget, amikor a város 400 éves évfordulóján Báthory Gábor erdélyi fejedelemnek emeltünk szobrot. Báthory nem népszerű a történészek szemében, mert részt vett a Bocskai-elleni merényletben. De tudni kell, hogy 1608. május 23-án kelt az az adománylevél, amiben Báthory Gábor Nadányi Gergelynek és vitézeinek adományozta településünket. Tehát a fejedelemnek igenis volt köze a városhoz. A gróf Tisza István Közkórház 1928-ban jött létre, nem sokkal azután, mikor városunk a csonka Bihar-vármegye székhelye lett. Mi így a történelmi emlékezet nyomán jártunk el... Ebben, a két világháború közti korszakban óriási fejlődésnek indult a város, akkor adták át a leventeházat, a tisztviselőtelepet, a református iskolát és a vármegyeházát.

 – „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk” – Széchenyi Istvánt idézi polgármester úr a honlapján. Milyen súlyos köveket gördítettek eddig az útjába és hány fokos a berettyóújfalui lépcső?

 – Valóban elég göröngyös és köves az az út, amelyen el kellett indulnunk. 2010 őszétől vagyok polgármester, s előtte négy évig alpolgármester voltam. A város a többi önkormányzathoz hasonlóan elég nehéz helyzetben van, ami nálunk két okra vezethető vissza. Az egyik: feladataink ellátásra nem kaptuk/ kapjuk meg a szükséges forrást. A másik: azért gyorsult fel az eladósodás mértéke, mert sikeresen szerepeltünk az EU-s pénzek lehívásában; 2008-tól kezdve 6,3 milliárd forintot tudtunk lehívni, ami által jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre. Sikeresen szerepeltünk tehát, de az önrész miatt nagyértékű kötvényt kellett kibocsátanunk. Így több mint 4 milliárd forint lett a város hitelállománya. A város vagyona viszont több mint 20%-kal növekedett az elmúlt években, pontosan a beruházások miatt. Kavics, göröngy van elég az úton, és ezért is jelentettem ki székfoglalómban, hogy ezután a fejlesztéseket visszafogjuk, és csak olyan célokra pályázunk, melyekhez biztosított az önrész, és munkahelyteremtő hatással, gazdasági előnnyel bírnak. Azt is vállaltuk, hogy minden további hitelfelvételt megakadályozunk, s ez meg is valósult, és az említett intézkedési tervnek köszönhetően 360 millió forinttal javult az önkormányzat költségvetése.

 

Medveczky Attila